Praha 6

Kříž smíření

Autor: Jan Kincl, 09.11.2020
Umístění: Praha 6, Alej Českých exulantů
Nápis:
.
Poznámka:

Tři a půl metru vysoký kříž vytvořil německý benediktinský mnich a umělecký kovář P. Abraham Fischer. Stojí na půli cesty mezi benediktinským klášterem a bojištěm bitvy na Bílé hoře z roku 1620, jejíž 400. výročí má připomínat. Kříž tvoří vlastně kříže tři: dva zrezivělé symbolizují válku a znesvářené strany, třetí, modrý kříž z titanu, je symbolem smíření. Vznikl jako projekt sester bělohorského kláštera benediktinek, České biskupské konference (ČBK), Ekumenické rady církví a Prahy 6 k připomenutí 400 let od bitvy na Bílé hoře. Kříž byl slavnostně odhalen v den výročí bitvy 8. listopadu 2020.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'69120'' E14°19'39867'' (kříž)
Pomník přidal: Kincl Jan