Praha 6

Pomník Tomáš Sedláček

Autor: Pavel Chabr, 27.10.2017
Umístění: Praha 6, Čínská 22/26, v objektu Posádkového velitelství Praha
Nápis:
ARMÁDNÍ GENERÁL
ING. TOMÁŠ
SEDLÁČEK
MOTTO:
VYDRŽET
ČESTNÝ PŘÍSLUŠNÍK
POSÁDKOVÉHO
VELITELSTVÍ PRAHA
2002

ČESTNÝ
OBČAN
MĚSTA AGDE
1989
BRANDÝSA NAD LABEM-
STARÉ BOLESLAVI
2003
VÁLEČNÉ ŘÁDY A VYZNAMENÁNÍ
3x ČS.VÁLEČNÝ
KŘÍŽ 1939
ŘÁD VELKÉ
VLASTENECKÉ
VÁLKY
II. STUPNĚ
ŘÁD SNP I.TŘÍDY
MEDAILE
ZA CHRABROST
PŘED NEPŘÍTELEM
MEDAILE
ZA VÍTĚZSTVÍ
VOJENSKÁ
PAMĚTNÍ
MEDAILE
SE ŠTÍTKY
F-VB-SSSR
DALŠÍ ŘÁDY A
VYZNAMENÁNÍ
1992 - ŘÁD
M. R. ŠTEFÁNIKA
2004 - ŘÁD
T. G. MASARYKA

(nápis na informační tabulce, umístěné na strážnici)
POMNÍK JE VEŘEJNOSTI PŘÍSTUPNÝ PO PŘEDLOŽENÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU A ZAPSÁNÍ U DOZORČÍHO VCHODU NEBO DLE DOHOVORU NA:
email: pvpraha@email.cz

POMNÍK
ARMÁDNÍHO GENERÁLA TOMÁŠE SEDLÁČKA

ING. TOMÁŠ SEDLÁČEK
*8.1.1918 VÍDEŇ +27.8.2012 PRAHA
ABSOLVENT VOJENSKÉ AKADEMIE V HRANICÍCH, DŮSTOJNÍK DĚLOSTŘELECTVA
PŘEDMNICHOVSKÉ ARMÁDY.
V DUBNU 1940 ODEŠEL DO ZAHRANIČÍ A PŘES BALKÁN SE DOSTAL DO FRANCIE,
KDE VSTOUPIL DO ČS. SAMOSTATNÉ BRIGÁDY.
VE VELKÉ BRITÁNII ABSOLVOVAL NĚKOLIK SPECIÁLNÍCH KURZŮ A V ČERVNU
1944 BYL ODESLÁN DO SSSR K 1. ČS. ARMÁDNÍMU SBORU, V JEHOŽ ŘADÁCH
SE ZÚCASTNIL BOJŮ NA DUKLE.
JAKO PŘÍSLUŠNÍK 2. ČS. PARADESANTNÍ BRIGÁDY BYL VYSLÁN NA POMOC SNP.
PO OSVOBOZENÍ ABSOLVOVAL VYSOKOU ŠKOLU VÁLEČNOU A ZASTÁVAL
ŠTÁBNÍ FUNKCE.
V ÚNORU 1951 BYL ZATČEN A VE VYKONSTRUOVANÉM POLITICKÉM PROCESU
ODSOUZEN NA DOŽIVOTÍ PROŠEL ŘADOU VĚZNIC A LÁGRŮ A V ROCE 1960
BYL PŘI AMNESTII PROPUŠTĚN.
PO ABSOLVOVÁNÍ VEČERNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY SE STAL PROJEKTANTEM.
PO LISTOPADU 1989 BYL PLNĚ VOJENSKY A OBČANSKY REHABILITOVÁN.
AKTIVNĚ SE PODÍLEL NA VZNIKU A ČINNOSTI ČESKOSLOVENSKÉ OBCE
LEGIONÁŘSKÉ A KONFEDERACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ, PRACOVAL VE SVAZU
BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU, PODÍLEL SE NA VÝCHOVĚ MLADÉ GENERACE
A VOJENSKÝCH PROFESIONÁLŮ.

VÁLEČNÉ ŘÁDY A VYZNAMENÁNÍ
3x ČS. VÁLEČNÝ KŘÍŽ 1939
ŘÁD VELKÉ VLASTENECKÉ VÁLKY II. STUPNĚ
ŘÁD SNP I.TŘÍDY
MEDAILE ZA CHRABROST
PŘED NEPŘÍTELEM
MEDAILE ZA VÍTĚZSTVÍ NAD NĚMECKEM
VOJENSKÁ PAMĚTNÍ MEDAILE SE ŠTÍTKY F-VB-SSSR

DALŠÍ ŘÁDY A VYZNAMENÁNÍ
ŘÁD MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA - 1992
ŘÁD TOMÁŠE GARRIGUA MASARYKA - 2004

ČESTNÝ PŘÍSLUŠNÍK
POSÁDKOVÉHO VELITELSTVÍ PRAHA - 2002

ČESTNÝ OBČAN
AGDE/FRANCIE/ - 1989
BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV - 2003
PRAHA 6 - 2003
LÁZNĚ TOUŠEŇ - 2003

ČESTNÝ PŘEDSEDA
ČESKOSLOVENSKÉ
OBCE LEGIONÁŘSKÉ - 1994

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Pavel Chabr
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Jaroslav Kučera

Autor: Vladimír Štrupl, 23.04.2005
Umístění: Praha 6, Čínská 885/10, Bubeneč
Nápis:
ZDE PADL ZA VLAST
5.5.1945
JAROSLAV KUČERA
Poznámka:

Uveden v seznamu padlých a zemřelých ve dnech Pražského povstání 5.-9. května 1945 v knize J. Marka, I. Pejčocha, J. Plachého a T. Jakla - Padli na barikádách (VHÚ Praha, 2015) s těmito údaji:
*6.1.1905, +5.5.1945, zedník, bydliště: Suchdol, padl v Bubenči


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-20933
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Karel Nejedlý

Autor: Vladimír Štrupl, 12.11.2005
Umístění: Praha 6, Čínská 1598/19, Dejvice
Nápis:
KAREL NEJEDLÝ
~ KAPITÁN NEMO ~
* 1896 + 1945
BOJEM NÁRODA
K LEPŠÍMU MÍRU LIDSTVA
1914-1918 1939-1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-22248
Pomník přidal: Vladimír Štrupl