Praha 6

Pamětní deska František Taiber

Autor: Marek Lanzendorf, 11.11.2015
Umístění: Praha 6, Pod Baštami 276/3, na domě
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽIL OD ROKU 1946
AŽ DO SVÉ SMRTI V ROCE 1973
PLUKOVNÍK LETECTVA v.v.
František TAIBER
PILOT
PŘÍSLUŠNÍK 311.ČS. BOMBARDOVACÍ PERITĚ R.A.F.
NOSTEL ŘADY VYSOKÝCH ČESKOSLOVENSKÝCH
A SPOJENECKÝCH VYZNAMENÁNÍ
Poznámka:

deska odhalena 11.11.2015 za přítomnosti veteránů Jaroslava Hofrichtera a Jiřího Kafky.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Taiber


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka