Praha 6

Pomník profesora Otto Wichterle

Autor: Marek Lanzendorf, 14.10.2022
Umístění: Praha 6, U Hvězdy, před Ústavem makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
Nápis:
OTTO WICHTERLE VÝZNAMNÝ VĚDEC.
NARODIL SE ROKU 1913 A ZEMŘEL ROKU 1998.
ČÍSLA JEHO PATENTŮ JSOU ZAPSÁNA V KORUNĚ TÉTO SOCHY.
Poznámka:

V prosinci 1942 začalo zatýkání i ve Zlíně, zdejší Gestapo se pokoušelo o likvidaci odboje. Wichterle se v té době účastnil pravidelných schůzek u ing. Kouteckého, kde se poslouchala vážná hudba a také se sledovaly pohyby front a zprávy ze zahraničí, nikdy se zde však nemluvilo o organizované odbojové činnosti. Nutno dodat, že Wichterle neměl pocit, že by byl příslušníkem komunistické organizace ani když četl vypůjčeného Engelsova Anti-Duehringa. Koutecký byl jako velitel této „odbojové buňky“ zatčen jako první. Byl podroben strašnému Sonderbehandlungu (tzv. zvláštnímu zacházení), ale ani tehdy nevyzradil žádná jména, a aby se vyhnul dalšímu týrání, oběsil se ve své cele. Gestapo však k jeho mrtvole přivedlo nic netušící manželku a jejího zhroucení využili k zjištění všech jmen. 21. prosince byl Wichterle zatčen, ale díky štěstí a korespondenci s německým chemikem Langenbeckem nebyl poslán do koncentračního tábora, ale byl pouze uvězněn, a to na čtyři měsíce. V té době už za sebou nacisté měli prohry na východní frontě, nad Zlínem se objevovaly americké letouny a bylo jasné, že se blíží konec války. S koncem války skončilo Wichterlovo působení ve Zlíně, především proto, že se do vedení firmy dostali jeho odpůrci.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf