Praha 6

Pamětní deska Karel Šindelář

Autor: Vladimír Štrupl, 23.04.2005
Umístění: Praha 6, Ve Struhách 989/6, Bubeneč
Nápis:
ZDE PADL ZA VLAST
V KVĚTNU 1945
KAREL ŠINDELÁŘ
Poznámka:

Uveden v seznamu padlých a zemřelých ve dnech Pražského povstání 5.-9. května 1945 v knize J. Marka, I. Pejčocha, J. Plachého a T. Jakla - Padli na barikádách (VHÚ Praha, 2015) s těmito údaji:
*11.2.1917, +6.5.1945, úředník, bydliště: Praha XIX, Ve Struhách č. p. 102, padl v Praze XIX


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-20960
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska František Navrátil

Autor: Vladimír Štrupl, 23.04.2005
Umístění: Praha 6, Ve Struhách 1031/20, Bubeneč
Nápis:
ZDE PADL ZA VLAST
V KVĚTNU 1945
FRANTIŠEK NAVRÁTIL
Poznámka:

Uveden v seznamu padlých a zemřelých ve dnech Pražského povstání 5.-9. května 1945 v knize J. Marka, I. Pejčocha, J. Plachého a T. Jakla - Padli na barikádách (VHÚ Praha, 2015) s těmito údaji:
*28.11.1914 +5.5.1945, číšník, bydliště: Praha XIV, Podlipného č. p. 1218, padl v Bubenči


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-20963
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Strom Václava Havla

Autor: Vladimír Štrupl, 23.10.2018
Umístění: Praha 6, Ve Struhách 95/2, v zahradě
Nápis:
Affaires mondiales
Canada

Érable planté en mémoire
de Vaclav Havel
le 18 décembre 2015
„Si une injustice est faite à certains,
elle est faite a taus.“
Václav Havel, dans son discours
au Parlement du Canada, 1999

Global Affairs
Canada
Maple tree planted in
memory of Václav Havel
on December 18, 2015
„If injustice is done to some,
it is done to all.“
Václav Havel, in a statement
to the Parliament of Canada, 1999

Javor zasazený na památku
Václava Havla
18. prosince 2015
„Bezpráví páchané na jednotlivcích je bezprávím páchaným na všech.“
Vaclav Havel,
projev v Parlamentu Kanady, 1999

Canada

Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi