á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)
Autor: archiv vets.cz

Podplukovník in memoriam Ladislav Kříž

* 27.6.1905 (Hrobce)
† 9.5.1945 (Praha)

1921 – student zemědělské vyšší hospodářské školy
1925 - absolvent vyšší hospodářské školy v Roudnici n/L.
5.10.1925 – nastupuje jako akademik do VA v Hranicích
VIII. 1927 – absolvent Vojenské akademie, poručík, zařazen k pěšímu pluku 47 v Mladé Boleslavi
XI. 1930 – přemístěn k hraničářskému praporu 9 v Rimavské Sobotě jako velitel čety
VIII. 1933 – zařazen jako topograf u VZÚ v Praze, zde působil do roku 1937
1.4.1937 – posluchač Vysoké školy válečné v Praze, kapitán
1938 – štábní důstojník VI. sboru v Soběslavi
1939 – penzionován, zařazen na Ministerstvu zemědělství a lesnictví
V průběhu války spolupracoval s vojenskou odbojovou organizací Obrana Národa a působil v orga-nizaci napojené na sovětské zpravodajské orgány.
X. 1944 – totálně nasazen na letišti v Praze – Ruzyni
5.5.1945 – při vypuknutí národního povstání byl Němci zajat a do 8. května vězněn v Dejvicích, zde byl odsouzen k smrti a posléze vyměněn na německá rukojmí z rukou pražských povstalců, okamžitě se zapojil do bojů v Dejvicích
9.5.1945 – padl v posledním boji s jednotkami SS
15.5.1945 – pohřben v Mladé Boleslavi
Povýšen do hodnosti podplukovníka generálního štábu i. m.

Zdroje (mimo informací z desek):
Vlast a čest byly jim dražší než život

VPM:
hrob - Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
pamětní deska - Praha 6, okres Praha 6
pamětní deska - Praha 1, okres Praha 1
pomník - Praha 6, okres Praha 6


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.