Praha 6

Pomník Ivan Stěpanovič Koněv - místo je zrušené

Autor: Vladimír Štrupl, 23.04.2005
Umístění: Praha 6, náměstí Interbrigády, Bubeneč
Nápis:
IVAN STĚPANOVIČ KONĚV
1897 1973

VÝZNAMNÝ VOJEVŮDCE MARŠÁL SOVĚTSKÉHO SVAZU
IVAN STĚPANOVIČ KONĚV DVOJNÁSOBNÝ HRDINA
SOVĚTSKÉHO SVAZU A HRDINA ČESKOSLOVENSKÉ
SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY, VELITEL VOJSK I. UKRAJIN-
SKÉHO FRONTU, KTERÁ ZACHRÁNILA 9. KVĚTNA 1945
PRAHU PŘED ZNIČENÍM.

MARŠÁL IVAN STĚPANOVIČ KONĚV VELEL 1. UKRAJINSKÉMU FRONTU JEHOŽ
JEDNOTKY BYLY NASAZENY K ZÁVĚREČNÉMU ÚTOKU NA BERLÍN A OSVOBODILY
SEVERNÍ, STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ ČECHY A JAKO PRVNÍ VSTOUPILY 9. KVĚTNA 1945
DO PRAHY. NA PODZIM 1956 ŘÍDIL POTLAČENÍ MAĎARSKÉHO POVSTÁNÍ SOVĚTSKOU
ARMÁDOU A JAKO VELITEL SKUPINY SOVĚTSKÝCH VOJSK V BERLÍNĚ SE V ROCE 1961
PODÍLEL NA ŘEŠENÍ TZV. DRUHÉ BERLÍNSKÉ KRIZE VÝSTAVBOU BERLÍNSKÉ ZDI.
V ROCE 1968 OSOBNĚ ZAŠTÍTIL ZPRAVODAJSKÝ PRŮZKUM PŘED VPÁDEM VOJSK
VARŠAVSKÉ SMLOUVY DO ČESKOSLOVENSKA.

POMNÍK BYL POSTAVEN V ROCE 1980
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6, 2018.

MARSHAL IVAN STEPANOVICH KONEV
COMMANDED THE 1ST UKRAINIAN FRONT,
WHOSE FORCES MADE THE FINAL ADVANCES
ON BERLIN, AND WHO LIBERATED NORTHERN,
CENTRAL, AND EASTERN BOHEMIA.THEY WERE
THE FIRST TO ENTER PRAGUE ON 9 MAY 1945.
IN AUTUMN 1956, HE COMMANDED THE SOVIET
GROUND FORCES, WHICH SUPPRESSED THE
HUNGARIAN UPRISING. AS THE COMMANDER
OF THE SOVIET FORCES IN BERLIN,
HE PARTICIPATED IN THE CONSTRUCTION
OF THE BERLIN WALL AS A SOLUTION TO
THE SO-CALLED BERLIN CRISIS OF 1961.
IN 1968, HE PERSONALLY BACKED THE
INTELLIGENCE SURVEILLANCE PRECEDING
THE INVASION OF THE ARMED FORCES
OF THE WARSAW PACT INTO
CZECHOSLOVAKIA.

THE MONUMENT WAS BUILT IN 1980
MUNICIPAL DISTRICT OF PRAGUE 6 • 2018
МАРШАЛ ИВАН СТЕПАНОВИЧ КОНЕВ
КОМАНДОВАЛ 1-М УКРАИНСКИМ ФРОНТОМ,
СОЕДИНЕНИЯ КОТОРОГО ПРИНИМАЛИ
УЧАСТИЕ В ЗАВЕРШАЮЩЕЙ БИТВЕ
ЗА БЕРЛИН, ОСВОБОДИЛИ СЕВЕРНУЮ,
ЦЕНТРАЛЬНУЮ И ВОСТОЧНУЮ ЧЕХИЮ
И 9 МАЯ 1945 ГОДА ПЕРВЫМИ ВСТУПИЛИ
B ПРАГУ. ОСЕНЬЮ 1956 ГОДА ПОД ЕГО
РУКОВОДСТВОМ СОВЕТСКИЕ ВОЙСКА
ПОДАВИЛИ ВЕНГЕРСКОЕ ВОССТАНИЕ, А В 1961
ГОДУ В КАЧЕСТВЕ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
ГРУППОЙ СОВЕТСКИХ ВОЙСК В БЕРЛИНЕ
КОНЕВ УЧАСТВОВАЛ В РЕШЕНИИ
ВТОРОГО БЕРЛИНСКОГО КРИЗИСА ПУТЕМ
СТРОИТЕЛЬСТВА БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ.
В 1968 ГОДУ ОН ЛИЧНО ПОДЕРЖАЛ
ПРОВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ РАЗВЕДКИ
ПЕРЕД ВТОРЖЕНИЕМ ВОИСК ВАРШАВСКОГО
ДОГОВОРА В ЧЕХОСЛОВАКИЮ.

ПАМЯТНИК ВЫЛ УСТАНОВЛЕН В 1980 ГОДУ
РАЙОН ПРАГА 6 • 2018
Poznámka:

Není VH podle zákona č. 122/2004 Sb.
21.8.2018 byl pomník doplněn informačními deskami k osobě I.S. Koněva.
V květnu 2020 socha odstraněna a uložena do depozitu.
Její další instalace je plánovaná ve vznikajícím Muzeu paměti 20. století.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-41772
Souřadnice: N50°6'21.41'' E14°23'42.83''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Interbrigády

Autor: Marek Lanzendorf, 18.10.2022
Umístění: Praha 6, náměstí Interbrigády, roh s ulicí Terronská
Nápis:
Interbrigády
Jednotky zahr. dobrovolníků bojující ve španělské občanské
válce v I. 1936-39 proti fašistickým interventům
a Frankovým pučistům. V těchto jednotkách bojovalo
2168 dobrovolníků československého původu.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf