Praha 6

Pamětní deska Karel Zdvihal

Autor: Vladimír Štrupl, 23.04.2005
Umístění: Praha 6, Jugoslávských partyzánů 952/30, Bubeneč
Nápis:
ZDE PADL 8.5.1945
SPORTOVEC
KAREL ZDVIHAL
NA VĚČNOU PAMĚŤ ZASADIL
S.K. SLAVOJ DEJVICE
Poznámka:

Uveden v seznamu padlých a zemřelých ve dnech Pražského povstání 5.-9. května 1945 v knize J. Marka, I. Pejčocha, J. Plachého a T. Jakla - Padli na barikádách (VHÚ Praha, 2015) s těmito doplňujícími či odlišnými údaji: *4.11.1915, +8.5.1945 (jinde 5.5.), železničář (dělník), bydliště: tř. Krále Alexandra (Žatecká) č. p. 148, padl na střeše domu č. p. 952 tehdejší třídy Krále Alexandra (dům, na kterém je nyní tato pam. deska)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-20950
Souřadnice: N50°6'8.28'' E14°23'43.91'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Josef Briscejn

Autor: Vladimír Štrupl, 23.04.2005
Umístění: Praha 6, Jugoslávských partyzánů 638/24, Bubeneč
Nápis:
ZDE PADL
V BOJI O PRAHU
JOSEF BRISCEJN
8.5.1945.
ČEST JEHO PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-20947
Souřadnice: N50°6'8.28'' E14°23'43.91'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Václav Bartoušek a Jaroslav Šimáček

Autor: Vladimír Štrupl, 23.04.2005
Umístění: Praha 6, Jugoslávských partyzánů 1091/11, Dejvice
Nápis:
ZDE PADLI ZA VLAST
8.5.1945
VÁCLAV BARTOUŠEK
JAROSLAV ŠIMÁČEK
Poznámka:

Uvedeni v seznamu padlých a zemřelých ve dnech Pražského povstání 5.-9. května 1945 v knize J. Marka, I. Pejčocha, J. Plachého a T. Jakla - Padli na barikádách (VHÚ Praha, 2015) s těmito údaji:

Václav Bartoušek, *21.9.1879, +5.1945, bydliště: Praha XIX, Letecká 11 (jinde tř. Krále Alexandra), padl v Dejvicích

Jaroslav Šimášek, *14.3.1885, +8.5.1945 (jinde 9.5.), úředník, bydliště: Praha XIX, tř. Krále Alexandra 11/1091, padl v Dejvicích


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-20978
Souřadnice: N50°6'8.28'' E14°23'43.91'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Arnošt Antoš

Autor: Vladimír Štrupl, 07.04.2019
Umístění: Praha 6, Jugoslávských partyzánů 739/40, Bubeneč, napravo od vchodu do domu
Nápis:
ZDE PADL 5.5.1945
ARNOŠT ANTOŠ
Poznámka:

Právě u této desky stál kdysi autor fotografií se spolužákem Karlem Němcem jako pionýr svou první čestnou stráž. Jméno padlého Arnošta Antoše pak už nikdy nezapomněl.

Zmizení této desky po r. 1989 bylo impulsem k jeho mapování dalších pietních míst a po spojení s dalšími kolegy pak i ke vzniku Spolku pro vojenská pietní místa v r. 2007.

Dle informace místopředsedy ÚMČ Praha 6 p. Stárka se pamětní deska nacházela na ÚMČ Prahy 6 od r. 2001. Do r. 2018 však nikdo neřešil a nezajistil její umístění zpět.

Avšak po upozornění a několika jednáních bylo dosaženo cíle a 4. dubna 2019 se deska vrátila zpět.


Uveden v seznamu padlých a zemřelých ve dnech Pražského povstání 5.-9. května 1945 v knize J. Marka, I. Pejčocha, J. Plachého a T. Jakla – Padli na barikádách (VHÚ Praha, 2015) s těmito údaji: *22.1.1902, soukromý úředník, bydliště: Dolní Šárka č. p. 36, padl na Letné (jinde v Bubenči).

Na fotografii je zachycena situace v r. 2009, kde na fasádě deska není, dále stav před renovací desky z října 2018, kdy byla ještě uložena na radnici Prahy 6 a další ze 7.4.2019 po renovaci a vrácení na místo, které bylo provedeno péčí ÚMČ Praha 6 dne 4. dubna 2019.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0006-55685
Souřadnice: N50°6'8.28'' E14°23'43.91'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Jugoslávští partyzáni

Autor: Vladimír Štrupl, 13.09.2015
Umístění: Praha 6, Jugoslávských partyzánů 611/8
Nápis:
Jugoslávští partyzáni
Představitelé čelného proudu protifašistického odboje
v balkánské oblasti. V I. 1941-1945 pod vedením
Josipa Tita, řízeni jugoslávskou komunistickou stranou, významně přispěli k porážce nacistického Německa.
Poznámka:

Více informací např. zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jugosl%C3%A1v%C5%A1t%C3%AD_partyz%C3%A1ni


Souřadnice: N50°6'18.83'' E14°23'42.04'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Julius Fučík - místo je zrušené

Autor: vets, archiv
Umístění: Praha 6, Jugoslávských partyzánů 1091/11
Nápis:
„Zde žil národní hrdina Julius Fučík
nar. 23.2.1903 na Smíchově,
popraven 8.9.1943 v Berlíně“.
Svaz novinářů 1946.
Poznámka:

Julius Fučík byl účastníkem druhého protinacistického odboje. Deska byla sejmuta nebo ukradena po roce 1989.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Julius_Fu%C4%8D%C3%ADk , https://www.pametni-desky-v-praze.cz/2012/03/07/fucik-julius-na-dome-cp-1091-ul-jugoslavskych-partyzanu-11-praha-6-dejvice/ )


Souřadnice: N50°6'21.5'' E14°23'39.95''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Kameny zmizelých - Anna Jaretzki

Autor: Jiří Padevět, 05.08.2021
Umístění: Praha 6, Jugoslávských partyzánů 639/26, v chodníku asi tři metry vlevo od vchodu
Nápis:
ZDE ŽILA
ANNA JARETZKI
NAR.1864
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 12.8.1942
TAMTÉŽ
Poznámka:

Anna Jazetzki byla německá Židovka, která emigrovala do ČR v roce 1938. V lednu 1939 žádala české úřady neúspěšně o vydání cestovního dokladu, který by jí umožnil opustit Evropu. Do Ghetta Terezín byla deportována transportem AAr č. 25 dne 16.7.1942.
zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/96065-anna-jaretzka/


Souřadnice: N50°6'19.16'' E14°23'42.54''
Pomník přidal: Jiří Padevět