Praha 6

Pamětní deska Jakub Čermín

Autor: Vladimír Štrupl, 17.03.2019
Umístění: Praha 6, Jaselská 434/28
Nápis:
ZDE ŽIL V LETECH 1960–2009
JUDR. JAKUB ČERMÍN
MUŽ PRAVDY A VÍRY

VĚZEŇ FAŠISTICKÉ A KOMUNISTICKÉ DIKTATURY
NOSITEL ČS. VÁLEČNÉHO KŘÍŽE A ŘÁDU T. G. MASARYKA
ČESTNÝ OBČAN MĚSTA PRAHY A TÝNA NAD VLTAVOU
Poznámka:

Jakub Čermín, *2. května 1917 v Týně nad Vltavou, +27. srpna 2009, byl předsedou Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) a politický vězeň.
Od roku 1937 studoval práva na UK v Praze, ale roku 1939 byl zatčen transportován do nacistického koncentračního tábora Sachsenhausen odkud byl r. 1942 propuštěn. Byl členem Studentského hnutí odporu.
Po skončení 2. sv. války dokončil studium. Stal se generální tajemníkem Svazu osvobozených politických vězňů a pozůstalých, kde se seznámil s Miladou Horákovou. V únoru 1948 jej propustili ze zaměstnání a v březnu 1952 byl pro údajnou ilegální spolupráci s Horákovou zatčen. Za velezradu byl ve zmanipulovaném procesu odsouzen na šest let. Během věznění zahynula za podivných okolností jeho první manželka.V prosinci 1957 jej sice propustili z vězení, deset let ale mohl pracovat jen jako pomocný dělník. Až v roce 1968 byl rehabilitován. Od r. 1990 členem a v letech 1991–2000 předsedou Českého svazu bojovníků za svobodu. Ke konci života oslepl.
Vyznamenání: 1946 – Československý válečný kříž 1939, 1996 – Řád T. G. Masaryka III. třídy. Čestný občan Prahy.
Pamětní deska byla slavnostně odhalena 25.1.2019. Autorem desky, která o Jakubu Čermínovi hovoří jako o muži pravdy a víry, je sochař Josef Faltus – jednoduchým písmem a textem vyjádřil přesnost, neústupnost a kontinuitu jednání Jakuba Čermína.
(zdroje: Wikipedia, www.lidovky.cz )


Souřadnice: N50°5'57.62'' E14°24'16.42'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi