Praha 6

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vratislav Novák, 12.12.2017
Umístění: Praha 6, Milady Horákové, Hradčany, na křižovatce s ulicí U Prašného mostu
Nápis:
ZDE PADLI ZA VLAST 5.5.1945
OLDŘICH DOŠKÁŘ
VÁCLAV KAHOVEC
RUDOLF KRÁSNÝ
MARTA VICHROVÁ-DAVIDOVÁ
Poznámka:

V souvislosti s výstavbou tunelu Blanka byl pomník odstraněn a na své místo se vrátil po skončení výstavby.
Další foto v příloze - původní vzhled.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21715
Souřadnice: N50°5'52.04'' E14°24'26.6'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: JUDr. František Matějovič, 24.02.2016
Umístění: Praha 6, Milady Horákové 220/139, v zahradě OS SOO, ZO - Ministerstva kultury ČR
Nápis:
NA BOJIŠTÍCH SVĚTOVÉ VÁLKY MLADÉ ŽIVOTY SVÉ POLOŽILI:
VIKTOR BARBORA
VÁCLAV GEMERLE
LUDVÍK GLAUBAUF
LADISLAV HAVLAS
VOJTĚCH HRABĚ
FERDINAND KARPÍŠEK
KAREL MEISSNER
ANTONÍN MULTR
FERDINAND NEUHOLD
BOHUŠ NOVOTNÝ
FRANTIŠEK ORTMAN
JOSEF PAŘÍZEK
JAROSLAV ŘEPKA
KAREL SCHWARZ
EMIL ŠOUREK
FRANTIŠEK ŠTRUPL
BOHUMIL VALKOUN
BEDŘICH ZÍTKA
JAN ZWIPPL

PRO TRVALOU PAMĚŤ KRVAVÉ OBĚTI
SVÝCH BRATŘÍ
POSTAVILI CHOVANCI MĚSTSKÉHO SIROTČINCE
1925.
Poznámka:

Autorem pomníku by měl být František Bílek - viz http://www.langweil.info/index.php/200711297056/Mestsky-sirotcinec.html


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-41136
Souřadnice: N50°5'52.04'' E14°24'26.6'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: JUDr. František Matějovič
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vratislav Novák, 08.05.2017
Umístění: Praha 6, Milady Horákové, vedle slepého cípu ulice Na Valech, západně od budovy Národního archivu
Nápis:
ZDE PADLI ZA VLAST
5.5.1945
JAN BÍNA
A TŘI NEZNÁMÍ HRDINOVÉ
Poznámka:

Jan Bína byl 5.5.1945 ubit u budovy Nové techniky, Praha 6
(zdroj: J. Marek, I. Pejčoch,T. Jakl, Padli na barikádách)

Pomník původně stával v parku mezi ulicemi Milady Horákové a Na Valech. V souvislosti s výstavbou tunelu Blanka byl pomník odstraněn a na své místo vrátil po ukončení výstavby.
Foto v příloze - původní stav.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0006-21561
Souřadnice: N50°5'52.04'' E14°24'26.6'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Vratislav Novák

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 15.11.2005
Umístění: Praha 6, Milady Horákové 5/133, budova Státního ústředního archivu
Nápis:
1939-1945
Z ARCHIVU ZEMĚ ČESKÉ
ZAPLATILI NĚMECKOU OKUPACI ČSR
SVÝMI ŽIVOTY V OSVĚTIMI, RUZYNI,
KOBYLISÍCH, BERLÍNĚ, LIPSKU
ČEŠTÍ HISTORICI A STATEČNÍ DRUHOVÉ

PHDR BEDŘICH JENŠOVSKÝ, ŘEDITEL ARCHIVU ZEMĚ ČESKÉ
PHDR JOSEF MATOUŠEK, DOCENT KARLOVY UNIVERSITY
TOMÁŠ PLCH, PLUKOVNÍK PĚCHOTY
FRANTIŠEK BENÁK, ŠTÁBNÍ KAPITÁN PĚCHOTY
JOSEF SMAZAL, ŠTÁBNÍ KAPITÁN PĚCHOTY
PHC. JAN FRANZ, LITERÁRNÍ HISTORIK

ZMLKNĚTE POLNICE SLÁVY VZNEŠENÉ NAPADEJ TICHO
V KROČEJE ACHAJCŮ NAŠICH KOLEM NÁS JDOUCÍCH
DO OČÍ ODDANĚ HLEĎME SLIBME JIM SLIBME SI SLAVNĚ
NAD ŽIVOT NAD SMRT NECHŤ JE SVOBODA NA VĚKY NÁM.
F. HALAS

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21522
Souřadnice: N50°5'52.04'' E14°24'26.6'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Vladimír Štrupl