Praha 6

Památník - Altán pro válečné veterány

Autor: František Nový, 23.11.2022
Umístění: Praha 6, U Vojenské nemocnice, v areálu ÚVN Praha - Střešovice
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Dřevěný kruhový altán s posezením a fontánou v areálu Ústřední vojenské nemocnice byl vytvořen jako dar pro válečné veterány. Současně je myšlen jako památník válečným veteránům, kteří se jeho otevření nedožili.
(zdroj: https://mapy.cz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Nový
Příprava dat: Marek Lanzendorf

Pomník Zdeněk Kunc

Autor: Jitka Lenková, 17.03.2011
Umístění: Praha 6, U Vojenské nemocnice, v areálu ÚVN Praha - Střešovice, vlevo od hlavního vchodu vedle cesty k pavilonu CH
Nápis:
GENERÁLMAJOR PROF. MUDR. ZDENĚK KUNC. DrSc.
1908 - 1985
PRVNÍ PŘEDNOSTA A ZAKLADATEL NEUROCHIRURGICKÉ KLINIKY
I. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERSITY KARLOVY V PRAZE
A ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÉ NEMOCNICE PRAHA - 29. ŘÍJNA 1959
Poznámka:

Generálmajor profesor MUDr. Zdeněk Kunc, DrSc. patří mezi zakladatele české i světové neurochirurgie, kromě jiného je autorem první učebnice neurochirurgie u nás (1968). Za pomoc při likvidaci epidemie tyfu v Terezíně na konci války byl vyznamenán Čs. medailí za zásluhy I. třídy. Jako osobnost se stal předobrazem hlavního hrdiny románu Valji Stýblové "Skalpel, prosím".
Tento pomník vytvořený akademickými sochaři Janem Bartošem a Jiřím Kantůrkem byl odhalen u příležitosti 50. výročí založení neurochirurgické kliniky 21. 10. 2009


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jitka Lenková

Pamětní deska příslušníkům PTP

Autor: Jan Kincl, 12.10.2009
Umístění: Praha 6, U Vojenské nemocnice, v areálu ÚVN Praha - Střešovice, atrium pavilonu A
Nápis:
PAMÁTCE PŘÍSLUŠNÍKŮ PTP
POMOCNÝCH TECHNICKÝCH PRAPORŮ
VOJENSKÝCH TÁBORŮ NUCENÝCH PRACÍ,
KTEŘÍ SE V DOBĚ TOTALITY
V LETECH 1950 - 1954
PODÍLELI NA VÝSTAVBĚ
ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÉ NEMOCNICE.
Poznámka:

Odhaleno 18.srpna 2009. Za účasti špiček MO AČR a představitelů PTP, posvěcením desky.
PTP - Pomocné technické prapory Československé lidové armády - vojenské tábory nucených prací zřízeny v roce 1950.
Příslušníky PTP byli branci z rodin živnostníků, továrníků, bohatých sedláků,kněží, členové sekt, občané zadržení při pokusu o přechod státní hranice, synové bývalých politických činitelů, ale i Němci kteří zůstali v ČSR a tisíce dalších. Všichni obdrželi klasifikaci ,,E" - politicky nespolehlivý.
V letech 1950 - 1952 vzniklo 23 táborů, kterými prošlo 60.000 mužů. Honota jejich bezplatné práce byla vyčíslena na 40 milionů korun. Pracovali v dolech, kamenolomech a na stavbách.
Dne 21.dubna 1954 bylo rozhodnuto o likvidaci posledních 4 táborů nucených prací.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'23.22'' E14°21'42.42'' (vstup do átria ze západní strany)
Pomník přidal: Jan Kincl