Praha 6

Pamětní deska pro zachování paměti národa

Autor: Vladimír Štrupl, 05.03.2017
Umístění: Praha 6, Divoká Šárka, na skále u cesty (cyklostezky A 163), poblíž usedlosti Čertův mlýn
Nápis:
"Vzpomeňte v chvíli rozvášněné,
čím národ pro svobodu rost´,
minulsoti když zapomene,
ohrozí lid svou budoucnost."

DR. ALOIS RAŠÍN
DR. KAREL KRAMÁŘ
FRANTIŠEK SÍS

IN MEMORIAM 1917-1918

XI. MÍSTNÍ ORGANISACE ČESKOSLOVENSKÉ
STRANY NÁRODNĚ DEMOKRATICKÉ
VE VOKOVICÍCH A VELESLAVÍNĚ
1931

OBNOVENO MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA 6 V R. 2001
Poznámka:

Deska byla odhalena počátkem prosince 2001 za účasti zástupců MČ, představitelů ČsOL a Klubu přátel čs. legií na místě, kde se za 1. sv. války konaly tajné schůzky tří jmenovaných, v prostoru pod skalou s místním názvem „Žabák“, poblíž usedlosti Čertův mlýn,
Původně bronzová deska byla na skálu umístěna z iniciativy členů 11. místní organizace československé strany národně demokratické ve Vokovicích a Veleslavíně již v roce 1931, ale pak byla odstraněna gestapem. Ani po 2. sv. válce nebyla obnovena. K vytvoření nové desky napomohla stará novinová fotografie, která se zachovala z dob jejího prvního odhalení. Díky ní mohla být zhotovena přesná kopie desky o rozměrech 120 x 80 cm v ceně 30 000 korun.
(Zdroj: Šestka, noviny MČ Praha 6)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi