Praha 6

Pamětní deska Miloslav Záruba

Autor: Vladimír Štrupl, 23.04.2005
Umístění: Praha 6, Kafkova 341/12, Dejvice
Nápis:
ZDE PADL ZA VLAST
5. KVĚTNA 1945
MILOSLAV ZÁRUBA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-20979
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 24.10.2005
Umístění: Praha 6, Kafkova 102/19, Dejvice, v budově České pošty
Nápis:
PAMÁTCE ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍHO
ÚŘADU PRAHA 47 KTEŘÍ POLOŽILI SVÉ
ŽIVOTY ZA SVOBODU VLASTI
1939-1945

DROBNÝ JAN 46 LET POPRAVEN
KRAUS JOS. 42 LET POPRAVEN
MÍGL JAN 46 LET UMUČEN
TRONÍČEK JOS. 40 LET POPRAVEN
VOTAVA JAN 40 LET POPRAVEN

NA VĚČNOU PAMĚŤ – ZAMĚSTNANCI
POŠTOVNÍHO ÚŘADU PRAHA 47.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-20980
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pametní deska Bedřich Valla

Autor: Jan Valla, 20.05.2015
Umístění: Praha 6, Kafkova 27/546
Nápis:
ZDE ŽIL V LETECH 1935-1944
PPLK. BEDŘICH VALLA - ŠÍP
DŮSTOJNÍK GENERÁLNÍHO ŠTÁBU ARMÁDY ČSR - ČLEN
ORGANIZACE OBRANA NÁRODA - ČLEN NÁČELNICTVA
SVAZU JUNÁKŮ, SKAUTŮ A SKAUTEK RČS - ZAKLADATEL
A VŮDCE I. JUNÁCKÉHO STŘEDISKA V DEJVICÍCH
A TVŮRCE SKAUTSKÉ BRANNÉ VÝCHOVY - NOSITEL
ČESKOSLOVENSKÉHO VÁLEČNÉHO KŘÍŽE 1939 - 1945, NAROZEN 21. 1. 1892 V NÁMĚŠTI NAD OSLAVOU - ZEMŘEL
20. 5 .1945 PO ÚTRAPÁCH VĚZNĚNÍ V TEREZÍNSKÉ
MALÉ PEVNOSTI.
Poznámka:

autoři fotek: Hana Morávková, Roman Kelbich


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0006-41663
Pomník přidal: Jan Valla
Příprava dat: Vladimír Štrupl