Praha 6

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 18.11.2019
Umístění: Praha 6, Sportovců, roh s ulicí Žákovská
Nápis:
PRAVDA VÍTĚZÍ
VĚRNÍ JSME ZŮSTALI
5.5.1945

ZEMŘELI ABYCHOM ŽILI!
1938-1945

KAREL ADAM
JOSEF BENEŠ
JOSEF ČERNÝ
KAMIL HRUŠKA
JAROSLAV KEJMAR
EMIL KOREL
KAREL KOSTKA
JOSEF PEKAŘ
CYRIL ŠUMBERA
Poznámka:

Pomník z hrubě otesané světlé žuly, byl umístěn ve školní zahradě před hlavním vchodem do budovy školy. Stál uprostřed kruhového prostoru, pokrytého pískem, lemovaným živým plotem. Vlevo od pomníku stál kamenný kruhový stolek, určený k pokládání květinové výzdoby.
Podle získaných podkladů byl pomník postaven jako upomínka na zřízení místní základní školy 2. září 1934 a zároveň na tragickou dobu okupace.
Na pomník byla před časem přenesena pamětní deska obětí druhého odboje z bílého mramoru. Deska s tímto textem se dříve měla nacházet ve schodištní hale školní budovy, a proto evidována samostatně jako CZE0006-21128.
Pomník byl v březnu 2012 opraven a přemístěn na roh ulic Sportovců a Žákovská.
(zdroj: CEVH MO CR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0006-21111, CZE0006-21128
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Obětem nacismu s komunismu

Autor: Jiří Košař, 26.07.2022
Umístění: Praha 6, Staré náměstí, v objektu Vazební věznice Ruzyně na budově B
Nápis:
UCTĚNÍ PAMÁTKY
POLITICKÝCH VĚZŇŮ
V RUZYNI
1939 - 1989
Poznámka:

K věznění tzv. politických vězňů sloužila věznice Ruzyně především během komunistického režimu, jejími celami prošli například Bohumil Laušman, Rudolf Slánský, Eva Kantůrková, nebo Václav Havel. Místo je běžně nepřístupné.
( zdroj: http://www.pametnimista.usd.cas.cz/praha-6-pametni-deska-politickym-veznum-1939-1989/ , kniha: Košař, Jiří: Vazební věznice Praha - Ruzyně 1935 - 2015. Praha 2015


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'52.65'' E14°18'48.05''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 23.04.2005
Umístění: Praha 6, Studentská 539/9, Dejvice
Nápis:
ZDE ŽILI A SVŮJ ŽIVOT OBĚTOVALI VLASTI:
EDUARD BLAŽKO
MAJOR LADISLAV KŘÍŽ
ING. FRANTIŠEK SCHUMANDL
Poznámka:

Ladislav Kříž je uveden v seznamu padlých a zemřelých ve dnech Pražského povstání 5.-9. května 1945 v knize J. Marka, I. Pejčocha, J. Plachého a T. Jakla - Padli na barikádách (VHÚ Praha, 2015) s těmito údaji:
*27.6.1905 v Hrobcích (okr. LT). Maturitu složil v r. 1925, voj. prezenční službu nastoupil 5.10.1925 jako frekventant VA v Hranicích, vyřazen 7.8.1927 v hodnosti por. pěchoty, zařazen k pěš. pluku 47 v Ml. Boleslavi, kde velel četě, 15.11.1930 přemístěn k hraničář. praporu 9 v Rimavské Sobotě, po topograf. kurzu nastoupil 31.8.1933 jako topograf ve Voj. zeměpis. ústavu v Praze. Od 1.4.1937 studoval Vys. školu válečnou, za mobilizace v září 1938 na Slovensku, dosáhl hodnosti kpt.

Po okupaci nastoupil jako úředník na Min. zemědělství a lesnictví, od vzniku Protektorátu Čechy a Morava zapojen do činnosti odboj. organizace Obrana národa. Od r. 1944 totálně nasazen jako pomocný dělník na let. Ruzyně. Po vypuknutí Pražského povstání byl 5. května 1945 zajat a vězněn do 8.5. v budově Nové techniky v Dejvicích, spolu s dalšími odsouzen k trestu smrti, rozsudek však už nebyl vykonán a osvobozený Kříž se ihned zapojil do bojů na barikádách. 7.5. však byl v přestřelce s vojáky SS smrtelně zraněn do hlavy (v datech je nesrovnalost, pozn. VŠ). Pohřben 15.5. v Ml. Boleslavi. Posmrtně povýšen na pplk. gen. štábu, v r. 1946 vyznamenán Čs, vál. křížem 1939 in memoriam.

Na jiném místě jsou tyto údaje: bydliště: Praha XIX, Studentská 9/539, padl 9.5.1945 v Dejvicích.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21208
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Josef Balabán

Autor: Vladimír Štrupl, 09.05.2006
Umístění: Praha 6, Studentská 529/1, Dejvice
Nápis:
V TĚCHTO MÍSTECH
BYL PO NEROVNÉM BOJI S GESTAPEM
ZATČEN DNE 22. DUBNA 1941 VELITEL
LEGENDÁRNÍ ODBOJOVÉ SKUPINY
„TŘI KRÁLOVÉ“
GENERÁLMAJOR IN MEMORIAM
JOSEF BALABÁN
*4. ČERVNA 1894 †3. ŘÍJNA 1941
ČEST JEHO PAMÁTCE
Poznámka:

Pamětní deska byla slavnostně odhalena 8.5.2006.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-20887
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vojtěch Stráník, 05.01.2010
Umístění: Praha 6, Suchdolská, Suchdol, před budovou ZŠ
Nápis:
přední strana:
1938 - 1945

levá strana:
BEHENSKÝ J., BENETKOVÁ M., BOUŠKA A., FRANC J., GRYČ J., HUDEC J., CHVÁTAL V., JABUREK J., JOSSOVÁ E., KOBZA B., KOZÁK V.

pravá strana:
KUČERA J., LANC J., LEHNERTOVÁ R., LEHNERT H., LEHNERT K., MAŠTALÍŘ S., PALAS V. , STŘÍBRSKÝ J., TAUFER F., TROST J., VOTAVA J.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-20994
Souřadnice: N50°08'23.63'' E14°22'45.18''
Pomník přidal: Vojtěch Stráník

Pamětní deska Obětem 1.světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 18.11.2019
Umístění: Praha 6, Suchdolská 360/61, vestibul starší části suchdolské školy
Nápis:
NA PAMÁTKU OBĚTÍ SVĚTOVÉ VÁLKY
1914-1918

JOSEF BERAN, VÁCLAV ČÍŽEK, JOSEF DOUCHA, FRANTIŠEK FALBER, VÁCLAV HLAVEŠ, FRANTIŠEK CHALUŠ, MATĚJ JALOVEC, VÁCLAV KADLEC, KAREL KAHÁBEK, KAREL KLOUDA, ANTONÍN KRAJSKÝ, FRANTIŠEK KRÁTKÝ, BOHUMIL KUČERA, VÁCLAV LAŠTOVKA, KAREL NEVĚDĚL, FERDINAND NOVÁK, JAN PALAS, JOSEF PROCHÁZKA, VÁCLAV PRKNO, ANTONÍN SADÍLEK, ANTONÍN ŠENFELDR, JAN ŠIML, VÁCLAV ŠTĚPÁNEK, VOJTĚCH TICHÝ, VÁCLAV VIŠÍN, JOSEF VLČEK, JAN VRÁBÍK

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0006-20990
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kameny zmizelých - rodina Spitzova

Autor: Vojtěch Stráník, 18.11.2013
Umístění: Praha 6, Sukova 559/3, před domem vpravo
Nápis:
ZDE BYDLEL
ARNOŠT SPITZ
NAR. 1896
DEPORTOVÁN 1941
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN

ZDE BYDLELA
ANNA SPITZOVÁ
NAR. 1902
DEPORTOVÁN 1941
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA

ZDE BYDLELA
SONJA SPITZOVÁ
NAR. 1931
DEPORTOVÁNA 1941
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: Vladimír a Diana Štruplovi

Pamětní deska Jan Vaniš

Autor: Vladimír Štrupl, 12.11.2005
Umístění: Praha 6, Šárecká 1451/33, Dejvice
Nápis:
PAMÁTCE
JANA VANIŠE
PADL ZA VLAST 7.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21250
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Jan Kincl, 22.11.2020
Umístění: Praha 6, Šlikova 306/50, Břevnov
Nápis:
V TĚCHTO MÍSTECH PADLI ZA OBĚŤ
TERORISTICKÉMU NÁLETU NĚMECKÝCH LETCŮ
DNE 5.V.1945
TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ:
DOHNALOVÁ ANNA 32 r.
FIFKOVÁ MARIE 60 r.
KLABAN JOSEF 36 r.
KOCOUREK JOSEF 43 r.
KOMÁRKOVÁ ANNA 71 r.
MELČOVÁ KARLA 31 r.
MERGLOVÁ MARIE 46 r.
NOVÁKOVÁ ELENA 12 r.
PINČOVÁ BLAŽENA 44 r.
POSPÍŠIL ALOIS 36 r.
PUDOV NIKOLAJ 32 r.
SMETANOVÁ BOŽENA 9 r.
SMETANOVÁ MARIE 35 r.
ŠIMÁK JOSEF 41 r.
ŠVARCOVÁ MARIE 39 r.
VONDRUŠOVÁ JIŘINA 24 r.
-
ČEST JEJICH PAMÁTCE.
BŘEVNOVŠTÍ OBČANÉ.

PROVEDL VÁCL. STRAKA
BŘEVNOV – BĚLOHORSKÁ 195

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-20922
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Josef Šimák

Autor: Vladimír Štrupl, 02.04.2005
Umístění: Praha 6, Šlikova 308/53, Břevnov
Nápis:
JOSEF ŠIMÁK
12.7.1904
PADL PŘI PRAŽSKÉM POVSTÁNÍ
R. 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-20925
Pomník přidal: Vladimír Štrupl