Praha 6

8. listopadu, Alej Českých exulantů, Anhaltova, Antonína Čermáka, Bachmačské náměstí, Bělohorská, Berkovská, Březovského, Bubenečská, Buzulucká, Cukrovarnická, Čínská, Čs. armády, Dělostřelecká, Diskařská, Divoká Šárka, Drnovská, Eliášova, Evropská, Fetrovská, Flemingovo náměstí, Generála Píky, Goetheho, Heleny Malířové, Hládkov, Horoměřická, Huberova, Charlese de Gaulla, Jaselská, Jednořadá, Jenečská, Jugoslávských partyzánů, K cíli, K Červenému vrchu, K Letišti, K Tuchoměřicům, Kafkova, Kamýcká, Keplerova, Kladenská, Korunovační, Kralupská, Krupkovo náměstí, Kyjevská, Libocká, Lišanská, Litovická, Lotyšská, Lysolajské údolí, Macharovo náměstí, Mařákova, Milady Horákové, Mládeže, Moravanů, Morávkův park, Muchova, Myslbekova, Na Babě, Na Hanspaulce, Na hutích, Na Julisce, Na Kocínce, Na luzích, Na Malovance, Na Míčánce, Na Ořechovce, Na Pískách, Na Valech, Na Zátorce, Nad Kajetánkou, Nad lávkou, náměstí Českého povstání, náměstí Interbrigády, náměstí Padlých, náměstí Svobody, Nebušická, Neherovská, Norbertov, Papírenská, Park Generála Lázaro Cárdenase, Paťanka, Patočkova, Pelléova, Pilotů, Pod Baštami, Pod Hřbitovem, Pod kaštany, Pod Paťankou, Pod vyhlídkou, Podbabská, Rooseveltova, Rychtářská, Řečického, Říčanova, Sibeliova, Sportovců, Staré náměstí, Střešovická, Studentská, Suchdolská, Sukova, Svatovítská, Šárecká, Šlikova, Technická, Tejnka, Terronská, Thákurova, Tuchoměřická, Tychonova, U Hvězdy, U laboratoře, U Matěje, U páté baterie, U Prašného mostu, U Vizerky, U Vojenské nemocnice, U Vojtěšky, Uralská, V Sedlci, V Šáreckém údolí, V. P. Čkalova, Václavkova, Vaníčkova, Ve Struhách, Velflíkova, Verdunská, Vítězné náměstí, Vodňanského, Wolkerova, Wuchterlova, Za Pohořelcem, Za Strahovem, Západní, Zavadilova, Zelená, Zikova, nezařazeno

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 23.04.2005
Umístění: Praha 6, Technická, Dejvice
Nápis:
STROM SVOBODY
BÝVÁ OBČAS ZALÉVÁN
KRVÍ KATANŮ A VLASTENCŮ

PARAŠUTISTŮM
ČESKOSLOVENSKÉ ZAHRANIČNÍ ARMÁDY
A JEJICH SPOLUPRACOVNÍKŮM
Z DOMÁCÍHO ODBOJE
PADLÝM V LETECH DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
1941-1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-18912
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 06.03.2006
Umístění: Praha 6, Technická 1902/2, Dejvice
Nápis:
NA PAMĚŤ
JUNÁKŮ, ROVERŮ A
SKAUTEK PRAHY XIX,
KTEŘÍ V LETECH
1939-1945 VĚRNI
SKAUTSKÝM IDEÁLŮM
POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY
ZA SVOBODU
ČESKOSLOVENSKA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-22022
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Ferdinand Šponar

Autor: Vladimír Štrupl, 02.04.2005
Umístění: Praha 6, Tejnka 253/53, Břevnov
Nápis:
FERDINAND ŠPONAR
8.5.1905
PADL PŘI PRAŽSKÉM POVSTÁNÍ
R. 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-20926
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Bitva u Terronu

Autor: Vladimír Štrupl, 13.09.2015
Umístění: Praha 6, Terronská 948/47
Nápis:
Terron
obec v severovýchodní Francii.
Na paměť bitvy 1. sv. války u Terronu 18.-22.10.1918,
kde čs. brigáda legionářů s úspěchem bojovala proti
německým jednotkám a obsadila německé pozice.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pomník Zdeněk Peter

Autor: Vladimír Štrupl, 23.04.2005
Umístění: Praha 6, Thákurova, Dejvice, v parku na křižovatce s ulicí Zikova
Nápis:
ZDE PADLI ZA VLAST
V KVĚTNU 1945
PETR A ZDENĚK
UNTERVILER
Poznámka:

Jedná se o pomník Zdeňku Peterovi, který padl v pražském povstání. Je možné, že při rekonstrukci pomníku došlo ke zkomolení jména.
V současné době (2019-2020) probíhá jednání navrácení původního - správného nápisu.

Z dopisu rodinného příslušníka:
"...nevím, jak se na pomníček dostalo jméno Unterviler (pokud je to skutečně jméno), avšak vím, že se jedná o pomník Zdeňkovi Peterovi ze Střešovic (1.p. Peter), studentovi dejvické architektury , který padl 5. 5. 1945. Byl poté nezvěstný a jeho tělo bylo nalezeno až v červnu ve společném hrobě tuším v Bohnicích. Byl to mladší bratr mého otce, který tam dne 5. 5. celý život nosil květiny a také se snažil na úřad Prahy 6 dostat správnou informaci. Myslím, že byl pomníček v minulosti nějak rekonstruován, ale informace na něm prostě neodpovídá skutečnosti a vznikla nevím jakým omylem ... "

Zdeněk Peter je uveden v knize (MAREK, Jindřich, Ivo PEJČOCH, Jiří PLACHÝ a Tomáš JAKL. Padli na barikádách: padlí a zemřelí ve dnech Pražského povstání 5.-9. května 1945. Praha: Vojenský historický ústav Praha, 2015. ISBN 978-80-7278-652-7) s těmito údaji:
Zdeněk Peter
*23.11.1921
+5.5.1945
stavební asistent
Praha XIX, České družiny 17
padl v Dejvicích


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21476
Souřadnice: N50°6'8.31'' E14°23'16.31''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl
Doplnění informací: Daniela Bauerová

Pomník Josef Beran

Autor: prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 21.12.2009
Umístění: Praha 6, Thákurova, Dejvice, v parku, poblíž křižovatky s ulicí Zikova
Nápis:
JOSEF KARDINÁL BERAN
ARCIBISKUP PRAŽSKÝ

Narozen 29.1.1888 v Plzni, vysvěcen na kněze 10.6.1911 v Římě. Od roku 1932 rektorem Arcibiskupského semináře a profesorem Univerzity Karlovy v Praze.
Pro své vlastenecké postoje perzekvován nacisty, pak vězněn 1942-1945 na Pankráci, v koncentračních táborech v Terezíně a Dachau.
Dne 4.11.1946 byl jmenován arcibiskupem pražským, na biskupa vysvěcen 8.12.1946.
Po únoru 1948 odmítl podřídit církev komunistickému režimu, proto byl zatčen Státní bezpečností a nepřetržitě držen v domácím vězení na různých místech naší vlasti.
Dne 10.1. 1965 jej papež Pavel VI. jmenoval kardinálem. Vláda povolila odjezd o Říma k převzetí kardinálské hodnosti, ovšem bez možnosti návratu.
V Římě se kardinál Beran zapojil do práce 2. vatikánského koncilu. Na něm vystoupil s projevem „O svobodě svědomí“, v němž se mimo jiné vyslovil pro rehabilitaci Jana Husa.
V Římě založil České náboženské středisko Velehrad, zasloužil se o kanonizaci sv. Anežky České.
Dne 17. května 1969 v Římě zemřel, ale komunistická vláda nepovolila převoz těla do vlasti. Byl proto pohřben po boku papežů v kryptách baziliky sv. Petra v Římě.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°06'09.2'' E14°23'16.3''
Pomník přidal: prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Pamětní deska Vojtěch Mestek

Autor: Vladimír Štrupl, 23.04.2005
Umístění: Praha 6, Thákurova 676/3, Dejvice, Arcibiskupský seminář
Nápis:
ZDE PADL ZA VLAST
9.5.1945
VOJTĚCH MESTEK
Poznámka:

Uveden v seznamu padlých a zemřelých ve dnech Pražského povstání 5.-9. května 1945 v knize J. Marka, I. Pejčocha, J. Plachého a T. Jakla - Padli na barikádách (VHÚ Praha, 2015) s těmito údaji:
*21.3.1907, dělník, bydliště Praha XIX, Neherovská 13/1923, padl 9.5.1945 u Německé techniky na rohu Salačovy a Sadové ul.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21396
Souřadnice: N50°6'9.8'' E14°23'14.72''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní desky Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 13.12.2006
Umístění: Praha 6, Thákurova 550/1, Masarykova kolej, sloupy po stranách schodiště
Nápis:
levé deska:
NA PAMĚŤ
KOLEJÁKŮ
UMUČENÝCH
1939-1945

pravá deska:
17.XI.1939

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-22023
Souřadnice: N50°06'04.95'' E14°23'12.10'' (vchod do budovy)
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem komunistického režimu

Autor: Marek Lanzendorf, 23.09.2018
Umístění: Praha 6, Thákurova 676/3, vpravo od vstupu do budovy Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy
Nápis:
PAMÁTCE
KNĚŽÍ A BOHOSLOVCŮ
KTEŘÍ BYLI NASAZENI
V LETECH 1949 – 1954
V DOBĚ TOTALITY
DO POMOCNÝCH TECHNICKÝCH
PRAPORŮ VOJENSKÝCH TÁBORŮ
NUCENÝCH PRACÍ
Poznámka:

V rámci opatření proti církvi bylo v červnu 1950 rozhodnuto o povolání bohoslovců, řeholníků a kněží k výkonu prezenční vojenské služby, a to bez ohledu na jejich zdravotní stav nebo jiné formy odkladů. První branci rukovali 5. září 1950 a byli zařazováni do speciálních odloučených rot (dobově nazývaných „kněžských“ či „farářských“), aby nemohli duchovně působit na ostatní vojáky. Po složení přísahy a bez jakéhokoliv výcviku byli odesíláni do stavebnictví a průmyslu stavebních hmot. Jejich pobyt u jednotek PTP výrazně překračoval dvouletý vojenský výcvik.

Deska z červené švédské žuly na výšku s rytým zlaceným textem byla instalována dne 14. června 2010. Iniciátorem a autorem textu byl pan Karel Šťáva, sám bývalý příslušník PTP. Desku vyrobilo Kamenictví Martin Šrajer z Páleče u Zlonic.
(Zdroj: http://www.pametnimista.usd.cas.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Josef Brandejs

Autor: Vladimír Štrupl, 19.05.2007
Umístění: Praha 6, Tuchoměřická 6, Nebušice
Nápis:
ZDE PRACOVAL
JOS. BRANDEJS
ÚČETNÍ OBCE
BYL ZATČEN
PRO ILLEG. ČINNOST
PO MUČENÍ V TRESTNICI
NA PANKRÁCI
BYL POPRAVEN
V BRANDENBURGU
3. ČERVENCE 1944
ČEST TVOJI PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21008
Souřadnice: N50°06'45.48'' E14°19'18.52''
Pomník přidal: Vladimír a Diana Štruplovi