Praha 6

8. listopadu, Alej Českých exulantů, Antonína Čermáka, Bachmačské náměstí, Bělohorská, Březovského, Bubenečská, Buzulucká, Cukrovarnická, Čínská, Čs. armády, Dělostřelecká, Diskařská, Divoká Šárka, Drnovská, Eliášova, Evropská, Fetrovská, Flemingovo náměstí, Generála Píky, Goetheho, Hládkov, Horoměřická, Huberova, Charlese de Gaulla, Jaselská, Jednořadá, Jenečská, Jugoslávských partyzánů, K cíli, K Červenému vrchu, K Letišti, K Tuchoměřicům, Kafkova, Kamýcká, Keplerova, Kladenská, Korunovační, Krupkovo náměstí, Kyjevská, Libocká, Lišanská, Litovická, Lotyšská, Lysolajské údolí, Macharovo náměstí, Mařákova, Milady Horákové, Mládeže, Moravanů, Morávkův park, Muchova, Myslbekova, Na Babě, Na Hanspaulce, Na hutích, Na Kocínce, Na luzích, Na Malovance, Na Míčánce, Na Ořechovce, Na Pískách, Na Valech, Na Zátorce, Nad Kajetánkou, Nad lávkou, náměstí Českého povstání, náměstí Interbrigády, náměstí Padlých, náměstí Svobody, Nebušická, Neherovská, Norbertov, Papírenská, Park Generála Lázaro Cárdenase, Paťanka, Patočkova, Pelléova, Pilotů, Pod Baštami, Pod Hřbitovem, Pod kaštany, Pod Paťankou, Podbabská, Rooseveltova, Řečického, Říčanova, Sibeliova, Sportovců, Studentská, Suchdolská, Sukova, Šárecká, Šlikova, Technická, Tejnka, Terronská, Thákurova, Tuchoměřická, Tychonova, U laboratoře, U Matěje, U páté baterie, U Vizerky, U Vojenské nemocnice, U Vojtěšky, Uralská, V Sedlci, V Šáreckém údolí, V. P. Čkalova, Václavkova, Vaníčkova, Ve Struhách, Velflíkova, Verdunská, Vítězné náměstí, Vodňanského, Wuchterlova, Za Pohořelcem, Za Strahovem, Západní, Zelená, Zikova, nezařazeno

Hrob Josef Lesák

Autor: Vladimír a Jan Štruplovi, 21.02.2008
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov U sv. Markéty
Nápis:
JOSEF LESÁK
*23.8.1922 PADL 9.5.1945

OBĚTOVAL SVŮJ MLADÝ ŽIVOT
ZA SVOBODU NÁRODA
Poznámka:

Zahynul nešťastnou náhodou při pádu ze sovětského tanku.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0006-53939
Souřadnice: N50°5'8.67'' E14°21'6.5'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi

Hrob Bohuslav Našinec

Autor: Vladimír a Jan Štruplovi, 21.02.2008
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov U sv. Markéty
Nápis:
BOHUSLAV NAŠINEC
MAJOR V.V.
*8.10.1867 +22.1.1943

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°05'08.67'' E14°21'06.50'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi

Hrob Jan Patočka

Autor: Marek Lanzendorf, 23.09.2018
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov U sv. Markéty, odd.C-16, č. místa 10
Nápis:
JAN PATOČKA
Poznámka:

Jan Patočka (1907-1977) - filozof, univerzitní profesor. Stal se jedním z první trojice mluvčích Charty 77, zemřel na následky policejních výslechů. Jeho pohřeb byl tehdejším režimem rušen hlukem ze sousedního stadionu ploché dráhy a hlukem helikoptéry. Jeho účastníky natáčela Státní bezpečnost.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Hrob Juraj Strauss

Autor: Milan Lastovka, 17.06.2019
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov U sv. Markéty
Nápis:
doc. MUDr. JURAJ STRAUSS CSc.,MSc
*18.1.1917 +11.3.2017
Poznámka:

Major v. v., doc. MUDr. Juraj Strauss, Csc., se narodil 18. ledna 1917 v Košicích na Slovensku v židovské rodině. Po absolvování základní školy a reálného gymnázia v Liptovském Mikuláši odešel studovat medicínu do Prahy. 1939 byly vysoké školy uzavřeny a Juraj Strauss se vrátil na Slovensko a 1.9.1939 byl odveden do pracovního oddílu slovenské armády, který opravoval mosty a silnice pro postupující německou armádu v Polsku. Po propuštění z pracovního oddílu a návratu do Liptovského Mikuláše se živil se jako dělník. Nakonec se odhodlal k cestě do Palestiny. Přes Maďarsko a Jugoslávii, tzv. balkánskou cestou, se dostal do své nové domoviny, kde nejprve pracoval v zemědělství a v přístavu Haifa. Juraj Strauss měl ovšem za sebou již deset semestrů medicíny a tak se rozhodl pokračovat ve studiích. Přihlásil se na jeruzalémskou univerzitu a byl přijat na obor bakteriologie a hygiena. Po zdárně ukončených studiích a získání titulu Master of Science se přihlásil do československých vojenských jednotek na Středním východě a dne 27. 4. 1943 byl do armády přijat. Sloužil ve výcvikové rotě a v naloďovací četě. V roce 1943 odjel lodí Mauretania ze Středního východu do Anglie. V letech 1944-1945 sloužil u Dunkerque v motopraporu a vykonával i službu sanitáře, zraněn byl pouze odpadlou střepinou. Po válce pracoval v nemocnicích a poté se dostal do pražského Státního zdravotního ústavu, kde se věnoval výzkumu. V letech 1975-1976 pracoval v Keni, kde místním dětem pod záštitou Světové zdravotnické organizace podával očkování proti spalničkám. V roce 1983 dostal státní cenu za eliminaci spalniček v Československu. Byl významným vědcem v oboru aplikované bakteriologie a virologie.
Odvod: 11.05.1942 Střední východ. Osobní číslo: Z; Z-10.501.957.
(zdroj: https://www.pametnaroda.cz/cs/strauss-juraj-1917 , VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'8.74'' E14°21'6.39'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lastovka

Hrob Josef Čtvrtník

Autor: Milan Lastovka, 17.06.2019
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov U sv. Markéty
Nápis:
JOSEF ČTVRTNÍK
PPLK. INTENDANT
*5.12.1896 +26.7.194?
Poznámka:

Čtvrtník Josef: *5.12.1896 České Budějovice. Bydliště: České Budějovice. Zaměstnání: student. RU armáda: Gefr., k. k. LIR. Nr. 29. Zajetí:11.9.1915 Tarnopol. Přihlášení do legií: 1.5.1916 Lavra, Kyjev. Zařazení do legie: 7.5.1916. Legie: Čs. legie v Rusku. První útvar v legiích: 1.stř.pl. Poslední útvar v legiích: arm.intendant. První hodnost v legiích: vojín, poslední: major. Konec v legiích: 1.9.1920. Dále služba v ČSA.
(zdroj: Legie 100, VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'8.74'' E14°21'6.39'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lastovka
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob Ambros Siegert

Autor: Milan Lastovka, 17.06.2019
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov U sv. Markéty
Nápis:
AMBROS SIEGERT MAJOR
*9.4.1866 +5.9.1921

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'8.74'' E14°21'6.39'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lastovka

Hrob Josef Černohorský

Autor: Milan Lastovka, 17.06.2019
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov U sv. Markéty
Nápis:
JOSEF ČERNOHORSKÝ
RESTAURATER A
VELITEL SVAZU NÁRODNÍCH GARD
NAROZ. 3. BŘEZNA 1871 ZEMŘ. 6. LISTOP. 1933

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'8.74'' E14°21'6.39'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lastovka

Hrob Jiří Lastiwka

Autor: Vladimír Štrupl, 21.12.2019
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky 10, hbitov Břevnov, odd. D-50, hrob č. 3
Nápis:
MUDr. JIŘÍ LASTIWKA
*17.7.1888 +19.5.1945
Poznámka:

- praktický lékař
- závodní lékař německé firmy Lufthansa v Praze.
- zapojen do odboje - odbojové organizace „Bílá hora“ a skupina Kapitán Nemo
- podpora odbojářů a partyzánů (vydával potvrzení o nemoci, zajišťoval odboji léky a zdravotnický materiál)
- přechovával v ordinaci ilegální tiskoviny
- pomoc skupině Tři králové, skrýval škpt. Václava Morávka
- začátkem roku 1945 jmenován Revolučním národním výborem vedoucím pobočné nemocnice se sídlem v Malém Břevnově, nemocnice byla v provozu při Pražském květnovém povstání 1945
- Pražského květnového povstání 1945 se účastnil povstání se zbraní v ruce
- při ošetřování zraněných v terénu byl při výkonu služby lékaře dne 7. května 1945 zraněn střepinou v obličeji, i přes toto zranění pokračoval až do 12. května 1945 v léčení raněných a ošetřování nemocných, než byl převezen do Motolské nemocnice v Praze, kde byl týden léčen až do 19. května 1945, kdy se jej nepodařilo zachránit a zemřel na otravu tetanem.
Za svoji odbojovou činnost byl MUDr. Jiří Lastiwka po 2. sv. válce vyznamenán (in memoriam) Čs. válečným křížem 1939.
(zdroj: Wikipedia)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0006-42602
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob Josef Klaban

Autor: Vladimír Jouda, 07.08.2019
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov Břevnov, odd. D, hrob 45-6
Nápis:
JOSEF KLABAN
*24.4.1909 +5.5.1945
Poznámka:

Uveden v knize Padli na barikádách /Padlí a zemřelí ve dnech Pražského povstání 5.–9. května 1945/. Autoři: Jindřich Marek (vedoucí autorského kolektivu), Tomáš Jakl, Vladimír Jouda, Petr Matějček, Ivo Pejčoch, Jiří Plachý, Vladimír Štrupl. Vydalo MO ČR – VHÚ Praha, 2020, 2. doplněné a rozšířené vydání, ISBN 978-80-7278-797-5) s těmito doplňujícími údaji:

obchodní příručí, bydliště Praha XVIII Břevnov 314, Tejnka 6, padl v Břevnově ve dvoře domu č. p. 314


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Jouda
Příprava dat: Vladimír Štrupl