á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

divizní generál in memoriam Otakar Zahálka

* 30.9.1891 (Těšenov, okr. Pelhřimov)
† 21.6.1942 Brno (Brno, Kounicovy koleje)

Otakar Zahálka, *30.9.1891 Těšenov, okr. Pelhřimov – †21.6.1942 Brno, Kounicovy koleje, popraven. Bydliště Zlín, U Lomu (Beim Steinbruch) čp. 638. Vzdělání 1902–1906 gymnázium v Rokycanech (první rok) a Pelhřimově, učitelský ústav v Soběslavi (24. 6. 1910 maturitní zkouška s vyznamenáním), státní zkouška ze hry na housle na pražské konzervatoři, Vysoká vojenská škola válečná (1922, tzv. Štefánikův ročník).
Narodil se v obci Těšenov, která je dnes součástí města Horní Cerekev. Jeho otec František Zahálka (1864–1925) byl v té době nájemcem velkostatku Brajnerov v Těšenově. Matka Aloisie Zahálková, rozená Smrčková (1867–1907) zemřela, když bylo Otakarovi 16 let.
V době od 1910–1914 učitel v Dolní Cerekvi, Holicích a v Rosicích u Pardubic. Za 1. světové války byl 1.8.1914 prezentován u střeleckého pluku č. 12 v Čáslavi, kde absolvoval základní výcvik, na přelomu let 1914/1915 školu pro důstojníky pěchoty v záloze. Dne 18.3.1915 odešel na frontu v Karpatech, již 30.3.1915 přeběhl u Svidníku k Rusům. V zajetí byl do 25.6.1916 (naposled Bobrov ve Voroněžské gubernii), kde se 1.2.1916 přihlásil do legií. Do čs. legie v Rusku byl zařazen jako střelec 1. střeleckého pluku v Kyjevě. V době od 1.9.1916 do 7.1.1917 absolvoval důstojnický kurs v Borispolu. Od 8.4.1917 do 8.3.1918 velitel čety, 6. střelecký pluk, od 20.6.1917 pak jako 2. plukovní pobočník a velitel telegrafní čety. Dne 9.3.1918 přemístěn ke štábu čs. vojska na Rusi jako přednosta spojovací služby. Tuto práci vykonával až do 5.12 1919. Dne 6.12.1919 z rodinných důvodů předčasně odeslán do Československa, sem přijel jako kapitán ruských legií v únoru 1920. Poté působil v československé armádě, naposled od 1.9.1934 do 1.5.1939 jako velitel Vojenské akademie v Hranicích, od 1.1.1935 v hodnosti brigádního generála. Poté zaměstnán u Ministerstva školství a národní osvěty. Velitelské i lidské vlastnosti Otakara Zahálky byly pro podřízené příslušníky stálého stavu i frekventanty akademie inspirací a příkladem, což potvrdilo zapojení pedagogů i absolventů Československé vojenské akademie do domácího i zahraničního protinacistického odboje.
Když k 1.1.1940 odešel do výslužby, nastoupil ve Zlíně jako vychovatel v kolejích pro absolventy Baťových škol. Jako legionář musel místo v lednu 1941 opustit, pak nastoupil jako úředník v daňovém oddělení Baťových závodů. Od dubna 1939 se zapojil do odboje (třetí zemský velitel Obrany národa od května 1940). Generál Zahálka, jeho pobočník škpt. Rudolf Řípa, škpt. Václav Pukl, majitel instalatérského závodu Hubert Pavézka, poručík v záloze Alfréd Urban a rtm. Jan Čech se opravdu stali zakladateli hranické odbočky Obrany národa, která se brzy stala jednou z nejaktivnějších a největších, ale také jednou z odboček nejkrutěji postiženou nacistickou mstou. Ze zakládajících členů přežil hitlerovskou okupaci pouze Alfréd Urban. Zahálka byl zatčen 3.5.1942 v Brně a vězněn v Kounicových kolejích. Zde odsouzen stanným soudem a zastřelen. Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 22.6.1942.
Vyznamenání a pocty:
Československý válečný kříž 1918
Štefánikův řád
francouzský Válečný kříž Croix de guerre
francouzský Řád čestné legie
Revoluční spojenecká medaile
Československý válečný kříž 1939 in memoriam převzala v říjnu 1945 manželka

Zdroje (mimo informací z desek):
http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=4647
http://mic.hranet.cz/cs/vyznamne-osobnosti/zahalka-otakar.html
http://vojenskaakademiehranice.ic.cz/zahalka.html

VPM:
hrob - Praha 6, okres Praha 6
památník - Hrabyně, okres Opava
pamětní deska - Rovensko pod Troskami, okres Semily
pamětní deska - Zlín, okres Zlín
pamětní deska - Hranice, okres Přerov
pamětní deska - Těšenov, okres Pelhřimov
pomník - Zborovice, okres Kroměříž
pomník - Zlín, okres Zlín
pomník - Praha 6, okres Praha 6


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.