Praha 6

8. listopadu, Alej Českých exulantů, Anhaltova, Antonína Čermáka, Bachmačské náměstí, Bělohorská, Berkovská, Březovského, Bubenečská, Buzulucká, Cukrovarnická, Čínská, Čs. armády, Dělostřelecká, Diskařská, Divoká Šárka, Drnovská, Eliášova, Evropská, Fetrovská, Flemingovo náměstí, Generála Píky, Goetheho, Heleny Malířové, Hládkov, Horoměřická, Huberova, Charlese de Gaulla, Jaselská, Jednořadá, Jenečská, Jugoslávských partyzánů, K cíli, K Červenému vrchu, K Letišti, K Tuchoměřicům, Kafkova, Kamýcká, Keplerova, Kladenská, Korunovační, Kralupská, Krupkovo náměstí, Kyjevská, Libocká, Libocká 262/14, Lišanská, Litovická, Lotyšská, Lysolajské údolí, Macharovo náměstí, Mařákova, Milady Horákové, Mládeže, Moravanů, Morávkův park, Muchova, Myslbekova, Na Babě, Na Hanspaulce, Na hutích, Na Julisce, Na Kocínce, Na luzích, Na Malovance, Na Míčánce, Na Ořechovce, Na Pískách, Na Valech, Na Zátorce, Nad Kajetánkou, Nad lávkou, náměstí Českého povstání, náměstí Interbrigády, náměstí Padlých, náměstí Svobody, Nebušická, Neherovská, Norbertov, Papírenská, Park Generála Lázaro Cárdenase, Paťanka, Patočkova, Pelléova, Pilotů, Pod Baštami, Pod Hřbitovem, Pod kaštany, Pod Mohylou, Pod Paťankou, Pod vyhlídkou, Podbabská, Puškinovo náměstí, Ronalda Reagana, Rooseveltova, Rychtářská, Řečického, Říčanova, Sibeliova, Skakunův most, Sportovců, Staré náměstí, Střešovická, Studentská, Suchdolská, Sukova, Svatovítská, Šárecká, Šlikova, Technická, Tejnka, Terronská, Thákurova, Tuchoměřická, Tychonova, U Hvězdy, U laboratoře, U Matěje, U páté baterie, U Prašného mostu, U Vizerky, U Vojenské nemocnice, U Vojtěšky, Ukrajinských hrdinů, Uralská, V Sedlci, V Šáreckém údolí, V. P. Čkalova, Václavkova, Vaníčkova, Ve Struhách, Velflíkova, Verdunská, Vítězné náměstí, Vodňanského, Wolkerova, Wuchterlova, Za Pohořelcem, Za Strahovem, Západní, Zavadilova, Zelená, Zikova, nezařazeno

Pamětní deska Karel Zdrubecký

Autor: Vladimír Štrupl, 02.04.2005
Umístění: Praha 6, Říčanova 469/38, Břevnov, na rohu s ulicí Řečického
Nápis:
KAREL ZDRUBECKÝ
15.8.1905
PADL PŘI PRAŽSKÉM POVSTÁNÍ
R. 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-20921
Souřadnice: N50°4'57'' E14°21'39.42'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Bohumil Procházka

Autor: Jan Kincl, 24.05.2015
Umístění: Praha 6, Sibeliova 2/49, Střešovice
Nápis:
BOHUMIL PROCHÁZKA
10.2.1911
PADL PŘI PRAŽSKÉM POVSTÁNÍ
R. 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21805
Souřadnice: N50°5'32.06'' E14°22'59.41'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: Pavel Šmejkal, 20.04.2019
Umístění: Praha 6, Sibeliova 368/51, sokolovna Střešovice
Nápis:
BRATŘÍM PADLÝM
VE SVĚTOVÉ VÁLCE
1914 - 1918

VÁCLAV BENEDIKT
VÁCLAV ČIHÁK
JOSEF ČTVERÁK
JOSEF JELÍNEK
FRANTIŠEK LINHART
JAN NOVÁK
FRANTIŠEK PŘÍHODA
JOSEF RITTICH
ANTONÍN ŠKRDLE

Souřadnice: N50°5'32.06'' E14°22'59.41'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Pavel Šmejkal

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 18.11.2019
Umístění: Praha 6, Sportovců, roh s ulicí Žákovská
Nápis:
PRAVDA VÍTĚZÍ
VĚRNÍ JSME ZŮSTALI
5.5.1945

ZEMŘELI ABYCHOM ŽILI!
1938-1945

KAREL ADAM
JOSEF BENEŠ
JOSEF ČERNÝ
KAMIL HRUŠKA
JAROSLAV KEJMAR
EMIL KOREL
KAREL KOSTKA
JOSEF PEKAŘ
CYRIL ŠUMBERA
Poznámka:

Pomník z hrubě otesané světlé žuly, byl umístěn ve školní zahradě před hlavním vchodem do budovy školy. Stál uprostřed kruhového prostoru, pokrytého pískem, lemovaným živým plotem. Vlevo od pomníku stál kamenný kruhový stolek, určený k pokládání květinové výzdoby.
Podle získaných podkladů byl pomník postaven jako upomínka na zřízení místní základní školy 2. září 1934 a zároveň na tragickou dobu okupace.
Na pomník byla před časem přenesena pamětní deska obětí druhého odboje z bílého mramoru. Deska s tímto textem se dříve měla nacházet ve schodištní hale školní budovy, a proto evidována samostatně jako CZE0006-21128.
Pomník byl v březnu 2012 opraven a přemístěn na roh ulic Sportovců a Žákovská.
(zdroj: CEVH MO CR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0006-21111, CZE0006-21128
Souřadnice: N50°4'49.44'' E14°14'28.57'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Obětem nacismu s komunismu

Autor: Jiří Košař, 26.07.2022
Umístění: Praha 6, Staré náměstí, v objektu Vazební věznice Ruzyně na budově B
Nápis:
UCTĚNÍ PAMÁTKY
POLITICKÝCH VĚZŇŮ
V RUZYNI
1939 - 1989
Poznámka:

K věznění tzv. politických vězňů sloužila věznice Ruzyně především během komunistického režimu, jejími celami prošli například Bohumil Laušman, Rudolf Slánský, Eva Kantůrková, nebo Václav Havel. Místo je běžně nepřístupné.
( zdroj: http://www.pametnimista.usd.cas.cz/praha-6-pametni-deska-politickym-veznum-1939-1989/ , kniha: Košař, Jiří: Vazební věznice Praha - Ruzyně 1935 - 2015. Praha 2015


Souřadnice: N50°4'52.65'' E14°18'48.05''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní tabule Obětem genocidy Romů a Sintů

Autor: Jiří Padevět, 18.03.2023
Umístění: Praha 6, Staré náměstí, parčík uprostřed náměstí
Nápis:
Vzpomínka na oběti
holokaustu Romů a Sintů

Březen 1943
Do Auschwitz II-Birkenau bylo deportováno
více než 642 Romů a Sintů z Čech, mezi
nimi i Romové, kteří byli internováni v areálu
donucovací pracovny v Ruzyni

Praha 6
Muzeum romské kultury
Centrum Romů a Sintů v Praze
Poznámka:

oboustranná tabule, zadní strana viz foto v příloze


Souřadnice: N50°4'53.96'' E14°18'40.97''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska Zdeněk Urbánek

Autor: Jiří Padevět, 04.08.2022
Umístění: Praha 6, Střešovická 858/64
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽIL A PRACOVAL

ZDENĚK URBÁNEK

1917 - 2008

AUTOR, PŘEKLADATEL,
BOJOVNÍK ZA LIDSKÁ PRÁVA

SPRAVEDLIVÝ MEZI NÁRODY

Z TOHOTO MÍSTA SE 6.1.1977 VYDALA
NA SVOU HISTORICKOU POUŤ CHARTA 77
Poznámka:

Spisovatel a překladatel Zdeněk Urbánek byl jedním z prvních signatářů Charty 77. V tomto domě se první prohlášení Charty 77 vkládalo před distribucí do obálek.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_Urb%C3%A1nek , http://www.pametnimista.usd.cas.cz/praha-6-pametni-deska-zdenku-urbankovi/ , https://www.mistapametinaroda.cz/?lc=cs&id=2823&rt=78 )


Souřadnice: N50°5'36.6'' E14°22'13.28''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 23.04.2005
Umístění: Praha 6, Studentská 539/9, Dejvice
Nápis:
ZDE ŽILI A SVŮJ ŽIVOT OBĚTOVALI VLASTI:
EDUARD BLAŽKO
MAJOR LADISLAV KŘÍŽ
ING. FRANTIŠEK SCHUMANDL
Poznámka:

Ladislav Kříž je uveden v seznamu padlých a zemřelých ve dnech Pražského povstání 5.-9. května 1945 v knize J. Marka, I. Pejčocha, J. Plachého a T. Jakla - Padli na barikádách (VHÚ Praha, 2015) s těmito údaji:
*27.6.1905 v Hrobcích (okr. LT). Maturitu složil v r. 1925, voj. prezenční službu nastoupil 5.10.1925 jako frekventant VA v Hranicích, vyřazen 7.8.1927 v hodnosti por. pěchoty, zařazen k pěš. pluku 47 v Ml. Boleslavi, kde velel četě, 15.11.1930 přemístěn k hraničář. praporu 9 v Rimavské Sobotě, po topograf. kurzu nastoupil 31.8.1933 jako topograf ve Voj. zeměpis. ústavu v Praze. Od 1.4.1937 studoval Vys. školu válečnou, za mobilizace v září 1938 na Slovensku, dosáhl hodnosti kpt.

Po okupaci nastoupil jako úředník na Min. zemědělství a lesnictví, od vzniku Protektorátu Čechy a Morava zapojen do činnosti odboj. organizace Obrana národa. Od r. 1944 totálně nasazen jako pomocný dělník na let. Ruzyně. Po vypuknutí Pražského povstání byl 5. května 1945 zajat a vězněn do 8.5. v budově Nové techniky v Dejvicích, spolu s dalšími odsouzen k trestu smrti, rozsudek však už nebyl vykonán a osvobozený Kříž se ihned zapojil do bojů na barikádách. 7.5. však byl v přestřelce s vojáky SS smrtelně zraněn do hlavy (v datech je nesrovnalost, pozn. VŠ). Pohřben 15.5. v Ml. Boleslavi. Posmrtně povýšen na pplk. gen. štábu, v r. 1946 vyznamenán Čs, vál. křížem 1939 in memoriam.

Na jiném místě jsou tyto údaje: bydliště: Praha XIX, Studentská 9/539, padl 9.5.1945 v Dejvicích.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21208
Souřadnice: N50°6'3.49'' E14°23'21.3'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Josef Balabán

Autor: Vladimír Štrupl, 09.05.2006
Umístění: Praha 6, Studentská 529/1, Dejvice
Nápis:
V TĚCHTO MÍSTECH
BYL PO NEROVNÉM BOJI S GESTAPEM
ZATČEN DNE 22. DUBNA 1941 VELITEL
LEGENDÁRNÍ ODBOJOVÉ SKUPINY
„TŘI KRÁLOVÉ“
GENERÁLMAJOR IN MEMORIAM
JOSEF BALABÁN
*4. ČERVNA 1894 †3. ŘÍJNA 1941
ČEST JEHO PAMÁTCE
Poznámka:

Pamětní deska byla slavnostně odhalena 8.5.2006.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-20887
Souřadnice: N50°6'3.49'' E14°23'21.3'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vojtěch Stráník, 05.01.2010
Umístění: Praha 6, Suchdolská, Suchdol, před budovou ZŠ
Nápis:
přední strana:
1938 - 1945

levá strana:
BEHENSKÝ J., BENETKOVÁ M., BOUŠKA A., FRANC J., GRYČ J., HUDEC J., CHVÁTAL V., JABUREK J., JOSSOVÁ E., KOBZA B., KOZÁK V.

pravá strana:
KUČERA J., LANC J., LEHNERTOVÁ R., LEHNERT H., LEHNERT K., MAŠTALÍŘ S., PALAS V. , STŘÍBRSKÝ J., TAUFER F., TROST J., VOTAVA J.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-20994
Souřadnice: N50°8'23.63'' E14°22'45.18''
Pomník přidal: Vojtěch Stráník