Praha 6

Pomník Bernardo O´Higgins Riquelme

Autor: Vladimír Štrupl, 17.03.2019
Umístění: Praha 6, Park Generála Lázaro Cárdenase
Nápis:
BERNARDO O´HIGGINS
RIQUELME

1778–1842
OSVOBODITEL CHILE

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6
VELVYSLANECTVÍ CHILSKÉ REPUBLIKY
2015
Poznámka:

Bernardo O'Higgins (španělsky berˈnarðo oˈxiɣins), *20. srpna 1778 Chillán , +24. října 1842 Lima, Peru), byl chilský vůdce boje za nezávislost na Španělsku. Spolu s José de San Martínem je považován za chilského národního hrdinu, který osvobodil Chile od španělské nadvlády během chilského boje za nezávislost. Byl bohatým statkářem s baskickými a irskými předky. Stal se druhým Vrchním direktorem Chile (1817–1823) a je považován za jednoho z otců zakladatelů nezávislého Chile. Je po něm pojmenováno mnoho zeměpisných útvarů na území státu (např. Lago O'Higgins).
V 17. letech byl poslán do Londýna, aby dokončil svá studia. V Londýně studoval historii a umění. Zde se také seznámil s americkými myšlenkami nezávislosti a vyvinula se u něj národní hrdost. Setkal se s Franciscem de Mirandou, venezuelským idealistou věřícím v nezávislost své země. Vstoupil do Zednářské lóže založené Mirandou, která se věnovala dosažení nezávislosti Latinské Ameriky.V roce 1798 odcestoval ze Spojeného království do Španělska, kde se jeho návrat do Ameriky zpozdil v důsledku válek v období francouzské revoluce. Jeho otec zemřel v roce 1801 a tak zdědil pozemky s názvem Hacienda Las Canteras, poblíž chilského města Los Ángeles, kam se vrátil v roce 1802 a přijal příjmení svého biologického otce. Pozemky mu umožnily začít život statkáře. V roce 1808 Napoleon převzal kontrolu nad Španělskem, což vyvolalo sled událostí v Jižní Americe. V Chile se obchodní a politické elity rozhodly pro vytvoření autonomní vlády ve jménu uvězněného krále Ferdinanda VII. Toto měl být jeden z prvních v řadě kroků směrem k národní nezávislosti, ve které hrál vedoucí úlohu.
O´Higgins začal politicky i vojensky soutěžit se svým prominentním rivalem Carrerou. De Rozas původně O´Higginse jmenoval v roce 1812 (snad díky jeho nemanželskému původu, chabému zdraví a nedostatku vojenských zkušeností) na nižší vojenskou pozici. Většina svých vojenských znalostí získal od dalšího irského imigranta Juana Mackenny, což byl zkušený voják a za vlády jeho otce Ambrosia guvernér Osorna. Jeho rady se ovšem většinou týkaly jen jezdectva. Takže když v roce 1813 podnikli Španělé první pokus znovu dobýt Chile a vyslali expedici vedenou generálem Antoniem Parejou, bylo přirozené, že velení celé armády se ujal zkušenější Carrera.
O´Higgins, který předešlého roku odešel ze zdravotních důvodů z armády pobýval na svých statcích v Laja, když dorazily zprávy o španělské invazi. O´Higgins zmobilizoval místní milici a vpochodovali do Concepcionu a poté se v Talce setkali s velitelem nové armády Carrerou. Ten poslal O´Higginse odříznout Španěly u Linares a díky tomuto vítězství byl jmenován plukovníkem. Při neúspěšném pokusu dobytí Chillánu v nehostinném zimním počasív srpnu 1813, kde hrál O´Higgins jen nevýznamnou úlohu, převzal celou odpovědnost za debakl Carrera a značně to snížilo jeho prestiž v očích Junty. O´Higgins pokračoval s nezměrnou bojovností v bojích proti royalistům. 17. října 1813 se proslavil v bitvě u El Roble, když v kritické chvíl převzal velení po Carrerovi, který z ní uprchl a vydal jeden ze svých slavných rozkazů:
„Chlapi! Buď budete žít se ctí nebo slavně zemřete . Odvážní za mnou!“
Ač měl zraněnou nohu, vyběhl první a vojáci inspirovaní jeho příkladem vyrazili za ním a zahnali nepřátele do řeky. Poté Junta v Santiagu zbavila velení Carreru a jmenovala O´Higginse. Ten ustanovil jako velícího generála Juana MacKennu. Carrera byl později zajat a uvězněn royalisty. V době jeho nepřítomnosti uzavřel z pověření Junty O´Higigins vzhledem k vyčerpanosti vojska v květnu 1814 Smlouvu z Lircay, podle které byly zastaveny boje. Royalisté ale Carreru i jeho bratra propustili na svobodu. Ti ovšem nesouhlasili s obsahem smlouvy a O´Higginsovým velením a v červenci 1814 svrhli převratem Juntu a okamžitě vyštvali do exilu Mackennu.
O´Higgins soustředil své síly proti Carrerovi a jejich síly se střetly v bitvě u Las Tres Acequias, ve které nejmladší Carrerův bratr Luis uštědřil O´Higginsovi porážku. Další vzájemný boj byl ale odložen, protože došla zpráva, že royalisté se rozhodli ignorovat nedávno podepsanou smlouvu a pod velením generála Osorna ohrožují Concepcion. Proto se rozhodli spojit své síly a společně čelit této hrozbě. Původně se rozhodli čelit nepříteli u Angostura de Paine, což byla snadno bránitelná rokle ve tvaru hrdla láhve. Na poslední chvíli se ovšem O´Higgins rozhodl obsadit vojáky hlavní náměstí v Rancagui. Carrera, který s tím nesouhlasil, neposlal posily a O´Higginsovy síly byly obklíčeny. V bitvě probíhající ve dnech 1. a 2. října 1814 Španělé zvítězili, ale O´Higgins vydal další svůj slavný rozkaz:
„Kdo ještě může na koně, ať nasedne! Prorazíme nepřátelské obklíčení!“
Stejně jako Carrera a ostatní nacionalisté se O´Higgins se svými následovníky stáhl do Argentiny a zůstal tam po celé tři roky, kdy byli royalisté u vlády. Jeho hlavní podporovatel Mackenna byl zabit v souboji s Luisem Carrerou, což ještě prohloubilo jejich nepřátelství.
(zdroj: Wikipedia)

Bustu Praze 6 darovalo chilské velvyslanectví a pomník byl slavnostně odhalen 13. října 2015.

Lázaro Cárdenas del Río, *21. května 1895, Jiquilpán de Juárez (Michoacán), +19. října 1970, Ciudad de México, mexický generál a prezident v letech 1934–1940. Byl indiánského původu, dostalo se mu pouze základního vzdělání.
Vyznamenání: velkokříž Řádu Isabely Katolické, Řád Girónské pláže, Řád aztéckého orla, Mezinárodní Stalinova cena "za mír mezi národy", Řád Carlose Manuela de Céspedese.
Od r. 2000 je po něm pojmenován park na Maďarské ulici v Praze 6 – Bubenči.
(zdroj: Wikipedia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pomník Jan Pecha

Autor: Vladimír Štrupl, 20.04.2006
Umístění: Praha 6, Paťanka, Dejvice, na konci ulice, u zadního vstupu do sportovního areálu Juliska
Nápis:
JAN PECHA
*21.8.1921 †5.5.1945
ZDE PADL
ZA OSVOBOZENÍ SVÉ VLASTI

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21905
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Bedřich Němec

Autor: Vladimír Štrupl, 12.11.2005
Umístění: Praha 6, Paťanka, Dejvice, 20 metrů od křižovatky s ulicí Lindleyova
Nápis:
PADL ZA OSVOBOZENÍ SVÉ VLASTI
BEDŘICH NĚMEC
*22.2.1912 †13.6.1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21901
Souřadnice: N50°6'48.96'' E14°23'28.68''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl
Doplnění informací: Vojtěch Stráník

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 08.07.2009
Umístění: Praha 6, Patočkova 460/4, Střešovice, Vozovna Střešovice, u vjezdu do dvora
Nápis:
IN MEMORIAM

FRANTIŠEK MÜNZBERGER +29.1.1898 UMUČEN 24.10.1942 V MAUTHAUSENU
ANTONÍN OKTÁBEC +29.11.1905 UMUČEN 26.1.1943 V MAUTHAUSENU
OLDŘICH BEŠŤÁK +12.6.1903 UMUČEN 3.3.1943 V OSVĚTIMI
FRANTIŠEK BĚHOUNEK +7.5.1902 UMUČEN 22.3.1943 V OSVĚTIMI
KAREL POPELKA +14.10.1907 UMUČEN ...6.1943 V BERLÍNĚ
VÁCLAV FAU +28.9.1908 PADL 5.5.1945
RUDOLF HODEK +15.6.1893 PADL 5.5.1945
ANTONÍN NĚMEC +9.6.1908 PADL 5.5.1945
FRANTIŠEK PATKA +9.3.1899 PADL 5.5.1945
VLADIMÍR ŠTRÉBL +11.3.1904 PADL 5.5.1945
JOSEF VOKÁČ +23.3.1905 PADL 5.5.1945

PAMÁTCE TĚCH, KTEŘÍ MUSELI ZEMŘÍT, ABYCHOM MY MOHLI ŽÍT

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-36532
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 23.04.2005
Umístění: Praha 6, Patočkova 132/2, Střešovice, Vozovna Střešovice (první budova při pohledu směrem z centra)
Nápis:
PADLI – ABY VLAST ŽILA
1939-1945

PREISLER JOSEF, MACH JOSEF, TACHECÍ JAR., LEITNER JOSEF, CHEJSTOVSKÁ LIB., NĚMEC ANTONÍN

HÁJKOVÁ JANA, JUNGER JOSEF, VILD ADOLF, JUSTYCH JOSEF, CHVÁLA STAN., MATYÁŠ ALOIS

ČEST JEJICH PAMÁTCE.
ZAMĚSTNANCI E.P. VOZOVNY STŘEŠOVICE.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21952
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Karel Malinský

Autor: Václav Bartík, 07.08.2012
Umístění: Praha 6, Pelléova 243/7
Nápis:
ZDE ŽIL ČESKÝ VLASTENEC
JUDr. KAREL MALINSKÝ
1882 - 1942
R. 1942 ZAVRAŽDĚN GESTAPEM
IM MEMORIAM VYZNAMENÁN
ČESKOSLOVENSKÝM VÁLEČNÝM
KŘÍŽEM
Poznámka:

Popraven zastřelením na Kobyliské střelnici 2.7.1942.
Portrétní plaketu na desce vytvořila sochařka Nina Jindřichová (2012)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Václav Bartík
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Maurice Pellé

Autor: Vladimír Štrupl, 22.05.2006
Umístění: Praha 6, Pelléova 91/10, Bubeneč, Pelléova vila
Nápis:
GÉNÉRAL PELLÉ

ZDE ŽIL V ROCE 1919 GENERÁL
MAURICE CÉSAR JOSEPH PELLÉ
NÁČELNÍK FRANCOUZSKÉ VOJENSKÉ MISE V ČSR
ZHOTOVENO NÁKLADEM PANÍ M. PELLÉ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Maurice César Joseph Pellé

Autor: Vladimír Štrupl, 09.06.2018
Umístění: Praha 6, Pelléova
Nápis:
Maurice César Joseph Pellé
(18. 4. 1863 - 16. 3. 1924)
francouzský divizní generál, od února 1919 šéf francouzské
vojenské mise v ČSR, od 4. 6. 1919 náčelník Hl. (gen.) štábu
čs. branné moci a od r. 1920 její hlavní velitel
Poznámka:

Po gen. Pellé je pojmenována ulice v Praze 6 - Bubenči.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Památník Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 25.01.2018
Umístění: Praha 6, Pilotů 217/12, v jízdárně ruzyňských kasáren
Nápis:
(text z fotografie nečitelný)
některá jména:
armádní generál Josef BÍLÝ
Poznámka:

Budova jízdárny se nachází v areálu vojenského útvaru v Praze-Ruzyni, který je součástí spojovacího vojska Armády České republiky. Jízdárna byla do současné podoby upravena v roce 2017.
První popravy zde byly vykonány po 17. listopadu 1939. Jednalo se o devět studentů, kteří byli popraveni „bez soudu“. Dále zde byly vykonávány popravy po příchodu Reinharda Heydricha do protektorátu v době 1. stanného práva. Zde v prostoru jízdárny bylo popraveno zastřelením či oběšením 247 osob.
(zdroj: VHÚ)

Seznam popravených:
Popravení představitelé studentů
17. listopadu 1939
Josef Adamec 18. 12. 1909 – 17. 11. 1939
Jan Černý 20. 11. 1914 – 17. 11. 1939
Marek Frauwirth 8. 11. 1911 – 17. 11. 1939
Jaroslav Klíma 18. 5. 1913 – 17. 11. 1939
Bedřich Koula 1. 3. 1913 – 17. 11. 1939
Josef Matoušek 13. 1. 1906 – 17. 11. 1939
František Skorkovský 1. 3. 1909 – 17. 11. 1939
Václav Šaffránek 11. 12. 1920 – 17. 11. 1939
Jan Weinert 18. 12. 1914 – 17. 11. 1939

Popraveni zastřelením
28. září 1941
armádní generál Josef Bílý 30. 6. 1872 – 28. 9. 1941
Václav Franc 18. 4. 1922 – 28. 9. 1941
Ladislav Kumžák 1. 9. 1921 – 28. 9. 1941
divizní generál Hugo Vojta 11. 4. 1885 – 28. 9. 1941
29. září 1941
Emil Feuerstein 11. 7. 1904 – 29. 9. 1941
Jan Frank 13. 9. 1914 – 29. 9. 1941
Vlastimil Haken 28. 9. 1901 – 29. 9. 1941
Israel Siegfried Hoffer 18. 2. 1883 – 29. 9. 1941
brigádní generál František Horáček 29. 8. 1891 – 29. 9. 1941
Bohumil Jelínek 30. 4. 1918 – 29. 9. 1941
Karel Ledvina 21. 2. 1920 – 29. 9. 1941
Jan Peštuka 3. 5. 1906 – 29. 9. 1941
Jaromír Sedláček 3. 12. 1905 - 29. 9. 1941
Bohumil Schreier 9. 8. 1887 – 29. 9. 1941
Otto Synek 22. 9. 1900 – 29. 9. 1941
Alois Saska 19. 6. 1891 – 29. 9. 1941
Eduard Šturc 10. 8. 1914 – 29. 9. 1941
Dušan Šubert 29. 4. 1916 – 29. 9. 1941
František Taussig 10. 7. 1909 – 29. 9. 1941
František Vinš 9. 7. 1915 – 29. 9. 1941
Otokar Virt 15. 11. 1924 – 29. 9. 1941
Antonín Zbuzek 9. 3. 1904 – 29. 9. 1941
Vilém Volmut 6. 7. 1902 – 29. 9. 1941
30. září 1941
Jan Aleš 23. 11 1893 – 30. 9. 1941
František Andršt 13. 2. 1897 – 30. 9. 1941
František Blahout 2. 10. 1909 – 30. 9. 1941
Raymund Duval 21. 3. 1913 – 30. 9. 1941
Josef Havelka 7. 1. 1872 – 30. 9. 1941
Václav Holý 24. 7. 1990 – 30. 9. 1941
Václav Jan Humpál 12. 6. 1917 – 30. 9. 1941
Václav Humpál 11. 9. 1889 – 30. 9. 1941
Jan Jankovský 29. 7. 1901 – 30. 9. 1941
Leopold Kaniok 10. 11. 1912 – 30. 9. 1941
Bohumil Kotek 19. 9. 1890 – 30. 9. 1941
Jan Krejčí 4. 4. 1904 – 30. 9. 1941
Václav Křen 19. 7. 1898 – 30. 9. 1941
Josef Melcher 15. 12. 1910 – 30. 9. 1941
Jiří Neurad 22. 8. 1917 – 30. 9. 1941
Augustin Pechlát 26. 8. 1877 – 30. 9. 1941
Jaroslav Plodek 29. 10. 1906 – 30. 9. 1941
Ondřej Regenermel 31. 3. 1914 – 30. 9. 1941
Leo Schwarz 3. 12. 1887 – 30. 9. 1941
Georg Spitzer 6. 12. 1916 – 30. 9. 1941
Antonín Šafář 4. 6. 1910 – 30. 9. 1941
Vratislav Šantroch 13. 2. 1910 – 30. 9. 1941
Bedřich Škopek 9. 1. 1915 – 30. 9. 1941
Ladislav Šteckl 7. 6. 1910 – 30. 9. 1941
Václav Štulík 5. 9. 1913 – 30. 9. 1941
Václav Šulista 9. 9. 1898 – 30. 9. 1941
Florián Tichý 2. 5. 1889 – 30. 9. 1941
Antonín Váša 23. 11. 1892 – 30. 9. 1941
František Veselý 15. 2. 1883 – 30. 9. 1941
1. října 1941
František Ambrož 5. 11. 1892 – 1. 10. 1941
podplukovník František Coufal 7. 1. 1892 – 1. 10. 1941
podplukovník František Dědič 6. 8. 1890 – 1. 10. 1941
brigádní generál Mikuláš Doležal 6. 12. 1889 – 1. 10. 1941
plukovník Josef Dvořák 20. 12. 1891 – 1. 10. 1941
Karel Elsnic 1. 6. 1905 – 1. 10. 1941
podplukovník Theodor Kasper 6. 7. 1891 – 1. 10. 1941
František Křížek 20. 12. 1901 – 1. 10. 1941
plukovník Josef Malý 3. 2. 1893 – 1. 10. 1941
František Mázl 1. 12. 1911 – 1. 10. 1941
major Jan Peters 18. 8. 1881 – 1. 10. 1941
Josef Pokorný 26. 11. 1905 – 1. 10. 1941
Vilém Popper 10. 8. 1889 – 1. 10. 1941
podplukovník Ladislav Preininger 2. 7. 1895 – 1. 10. 1941
Otmar Růžek 17. 3. 1901 – 1. 10. 1941
Karel Schültz 15. 5. 1904 – 1. 10. 1941
brigádní generál Oleg Svátek 3. 2. 1888 - 1. 10. 1941
brigádní generál Václav Šára 27. 3. 1893 – 1. 10. 1941
Miroslav Šturc 4. 11. 1920 – 1. 10. 1941
2. října 1941
Josef Beneš 17. 7. 1887 – 2. 10. 1941
Karel Brejcha 25. 7. 1905 – 2. 10. 1941
Alois Hennusch 21. 6. 1904 – 2. 10. 1941
Václav Jiroušek 25. 9. 1892 – 2. 10. 1941
Oldřich Kábrt 17. 10. 1903 – 2. 10. 1941
Jaroslav Klikorka 14. 12. 1907 – 2. 10. 1941
Antonín Kvarda 13. 7. 1903 – 2. 10. 1941
Josef Lalák 18. 10. 1912 – 2. 10. 1941
Josef Pecháček 27. 5. 1901 – 2. 10. 1941
Josef Smrkovský 5. 1. 1885 – 2. 10. 1941
Karel Trejbal 2. 2. 1885 – 2. 10. 1941
Alois Vaňous 25. 10. 1896 – 2. 10. 1941
Josef Vávra 18. 11. 1903 – 2. 10. 1941
3. října 1941
plukovník Josef Balabán 5. 6. 1894 – 3. 10. 1941
František Mandík 5. 5. 1890 – 3. 10. 1941
4. října 1941
Evžen Černý 1. 2. 1895 – 4. 10. 1941
František Kavka 28. 4. 1894 – 4. 10. 1941
Otokar Klapka 27. 4. 1891 – 4. 10. 1941
7. října 1941
Miroslav Krampera 9. 9. 1921 – 7. 10. 1941
10. října 1941
Otokar Frankenberger 18. 12. 1884 – 10. 10. 1941
Alois Walletschek 14. 2. 1912 – 10. 10. 1941
13. října 1941
Emanuel Chmelař 11. 10. 1919 – 13. 10. 1941
Bohumír Kokta 26. 4. 1896 – 13. 10. 1941
Norbert Kreissl 28. 7. 1921 – 13. 10. 1941
Václav Polcar 13. 9. 1920 – 13. 10. 1941
Maxmilián Škvor 18. 2. 1894 – 13. 10. 1941
15. října 1941
Josef Dlouhý 6. 11. 1899 – 15. 10. 1941
František Dvořák 23. 3. 1911 – 15. 10. 1941
Karel Jelen 7. 7. 1891 – 15. 10. 1941
major František Pohunek 17. 2. 1896 – 15. 10. 1941
17. října 1941
Karel Kapalín 1. 11. 1909 – 17. 10. 1941
Václav Kubíček 28. 9. 1912 – 17. 10. 1941
Josef Mařík 1. 11. 1909 – 17. 10. 1941
Stanislav Opelt 11. 10. 1904 – 17. 10. 1941
18. října 1941
František Frolík 3. 10. 1891 – 18. 10. 1941
21. října 1941
Theodor Kouba 2. 6. 1897 – 21. 10. 1941
31. října 1941
Jan Benetka 26. 2. 1902 – 31. 10. 1941
Emanuel Hellmayer 13. 2. 1899 – 31. 10. 1941
11. listopadu 1941
Václav Exner 18. 9. 1904 – 11. 11. 1941
Antonín Homola 26. 1. 1894 – 11. 11. 1941
Jindřich Jilemnický 11. 7. 1898 – 11. 11. 1941
Stanislav Masar 1. 5. 1902 – 11. 11. 1941
Josef Ouhrabka 28. 11. 1913 – 11. 11. 1941
Josef Pecka 16. 3. 1910 – 11. 11. 1941
Karel Pírek 17. 7. 1900 – 11. 11. 1941
17. listopadu 1941
Alois Černý 2. 10. 1911 – 17. 11. 1941
Pranas Dovalga 2. 10. 1911 – 17. 11. 1941
Miroslav Kočí 17. 12. 1920 – 17. 11. 1941
Karel Runštuk 21. 10. 1898 – 17. 11. 1941
19. listopadu 1941
Jaroslav Vlasák 22. 5. 1921 – 19. 9. 1941
22. listopadu 1941
Karel Kašík 6. 4. 1908 – 22. 11. 1941
Bedřich Pavelka 2. 4. 1914 – 22. 11. 1941
24. listopadu 1941
Štěpán Drda 20. 9. 1903 – 24. 11. 1941
25. listopadu 1941
Josef Černohorský 20. 7. 1898 – 25. 11. 1941
Zdeněk Jelínek 25. 10. 1909 – 25. 11. 1941
František Jílek 26. 6. 1909 – 25. 11. 1941
Rudolf Knobloch 13. 4. 1903 – 25. 11. 1941
Vojtěch Kresta 23. 4. 1941 – 25. 11. 1941
Václav Prošek 28. 5. 1910 – 25. 11. 1941
28. listopadu 1941
Emilián Kobrle 11. 10. 1895 – 28. 11. 1941
Bohumil Kuchař 26. 2. 1911 – 28. 11. 1941
Ottokar Runa 26. 7. 1915 – 28. 11. 1941
Oldřich Štancl 14. 8. 1902 – 28. 11. 1941

Popraveni oběšením
1. října 1941
Alois Kovář 21. 6. 1906 – 1. 10. 1941
Štěpán Kovář 9. 1. 1904 – 1. 10. 1941
Eduard Pavlišta 12. 3. 1911 – 1. 10. 1941
Jaroslav Pavlišta 2. 1. 1912 – 1. 10. 1941
2. října 1941
Zdeněk Baum 11. 10 1919 – 2. 10. 1941
Bohumil Steiner 30. 6. 1893 – 2. 10. 1941
Emerich Stern 30. 1. 1913 – 2. 10. 1941
4. října 1941
Miloš Baum 10. 12. 1912 – 4. 10. 1941
Rudolf Milrád 27. 12. 1888 – 4. 10. 1941
7. října 1941
Michael Krejčíř 11. 10. 1900 – 7. 10. 1941
Jan Weiss 16. 3. 1912 – 7. 10. 1941
8. října 1941
Otokar Auersperger 29. 11. 1907 – 8. 10. 1941
František Duda 4. 8. 1915 – 8. 10. 1941
František Mandík 3. 11. 1901 – 8. 10. 1941
Alois Mendl 13. 6. 1911 – 8. 10. 1941
František Průša 8. 12. 1906 – 8. 10. 1941
Antonín Rauer 12. 6. 1911 – 8. 10. 1941
Bohuslav Rauer 3. 3. 1917 – 8. 10. 1941
Alois Štěrba 20. 4. 1912 – 8. 10. 1941
Karel Šťovíček 23. 3. 1908 – 8. 10. 1941
Antonín Vintera 10. 5. 1900 – 8. 10. 1941
9. října 1941
Václav Beneš 2. 9. 1910 – 9. 10. 1941
Stanislav Burda 30. 4. 1904 – 9. 10. 1941
Ervín Engelsrath 24. 3. 1898 – 9. 10. 1941
Viktor Ritter 21. 4. 1902 – 9. 10. 1941
Josef Salák 5. 11. 1907 – 9. 10. 1941
Ernst Utitz 5. 3. 1904 – 9. 10. 1941
10. října 1941
Otakar Blažek 25. 1. 1909 – 10. 10. 1941
František Elicer 28. 6. 1898 – 10. 10. 1941
Bohumil Reimund Kohout 27. 5. 1892 – 10. 10. 1941
Karel Leiner 28. 1. 1909 – 10. 10. 1941
František Lerach 14. 4. 1908 – 10. 10. 1941
Václav Lerach 12. 8. 1891 – 10. 10. 1941
Josef Maňas 18. 8. 1904 – 10. 10. 1941
Antonín Mařenec 19. 2. 1914 – 10. 10. 1941
Karel Mikuláš 19. 9. 1899 – 10. 10. 1941
František Milevský 19. 5. 1901 – 10. 10. 1941
Stanislav Stejskal 15. 6. 1894 – 10. 10. 1941
František Tichna 9. 11. 1882 – 10. 10. 1941
Antonín Trávníček 26. 2. 1894 – 10. 10. 1941
Josef Uzel 22. 4. 1912 – 10. 10. 1941
Vojtěch Vaněk 13. 6. 1891 – 10. 10. 1941
Josef Vaníček 21. 5. 1916 – 10. 10. 1941
11. října 1941
Emanuel Bartůněk 21. 10. 1905 – 11. 10. 1941
Josef Hertl 20. 10. 1891 – 11. 10. 1941
Josef Hubínek 4. 2. 1887 – 11. 10. 1941
Jaroslav Klimeš 9. 9. 1899 – 11. 10. 1941
Josef Klouček 22. 3. 1900 – 11. 10. 1941
Arnold Mendl 20. 3. 1897 – 11. 10. 1941
Josef Plíva 7. 3. 1914 – 11. 10. 1941
Vilém Pollak 20. 4. 1885 – 11. 10. 1941
Ferdinand Schmiedberger 16. 7. 1905 – 11. 10. 1941
Josef Skřivan 27. 10. 1902 – 11. 10. 1941
13. října 1941
Hugo Beck 5. 10. 1877 – 13. 10. 1941
Maxmilián Friedländer 16. 1. 1892 – 13. 10. 1941
Vítězslav Motl 12. 1. 1907 – 13. 10. 1941

14. října 1941
František Burda 17. 1. 1889 – 14. 10. 1941
Emil Lachman 10. 4. 1909 – 14. 10. 1941
Josef Olič 16. 3. 1890 – 14. 10. 1941
Ladislav Šícha 5. 6. 1899 – 14. 10. 1941
Josef Veselý 23. 2. 1903 – 14. 10. 1941
František Vlk 7. 7. 1902 – 14. 10. 1941
15. října 1941
Jaroslav Beneš 3. 1. 1895 – 15. 10. 1941
17. října 1941
Václav Bartoš 18. 3. 1905 – 17. 10. 1941
Rudolf Šanda 1. 11. 1899 – 17. 10. 1941
Evžen Vrba 13. 8. 1895 – 17. 10. 1941
Otto Waldmann 18. 4. 1909 – 17. 10. 1941
18. října 1941
Walter Böhm 15. 12. 1907 – 18. 10. 1941
František Burián 19. 1. 1906 – 18. 10. 1941
František Černý 19. 1. 1906 – 18. 10. 1941
Emil Fluss 22. 10. 1896 – 18. 10. 1941
Josef Hertl 27. 4. 1907 – 18. 10. 1941
Otto Inwald 16. 8. 1911 – 18. 10. 1941
Bernhard Korn 10. 1. 1894 – 18. 10. 1941
Evžen Lustig 27. 3. 1906 – 18. 10. 1941
Ferdinand Nešleha 8. 4. 1882 – 18. 10. 1941
František Sechter 13. 6. 1914 – 18. 10. 1941
Antonín Slabý 11. 6. 1890 – 18. 10. 1941
Rudolf Špitálský 19. 12. 1887 – 18. 10. 1941
31. října 1941
Willi Formáček 11. 6. 1909 – 31. 10. 1941
5. listopadu 1941
Jaroslav Nevlída 20. 10. 1898 – 5. 11. 1941
Josef Šťastný 28. 3. 1890 – 5. 11. 1941
Oldřich Štych 6. 4. 1911 – 5. 11. 1941

22. listopadu 1941
Walter Bass 9. 4. 1903 – 22. 11. 1941
28. listopadu 1941
Jiří Stricker 20. 3. 1915 – 28. 11. 1941
(seznam popravených poskytl Vojenský historický ústav)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Doplnění informací: Petr Hampl

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 04.04.2006
Umístění: Praha 6, Pilotů 217/12, Ruzyně, na dvoře objektu kasáren
Nápis:
RUZYNĚ
1939-1941
NEZAPOMENEME

V BÝVALÉ VOJENSKÉ JÍZDÁRNĚ TOHOTO AREÁLU BYLI NACISTY
V RÁMCI STANÉHO PRÁVA POPRAVENI
TITO VĚRNÍ SYNOVÉ VLASTI,
PŘISLUŠNÍCI OBRANY NÁRODA
GENERÁLOVÉ A VYŠŠÍ DŮSTOJNÍCI ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY
28. září 1941
arm. gen. Josef BÍLÝ *30.6.1872
div. gen. Hugo VOJTA *11.4.1885
29. září 1941
div. gen. František HORÁČEK *29.8.1891
1. října 1941
div. gen. Mikoláš DOLEŽAL *6.12.1889
div. gen. Oleg SVÁTEK *3.2.1888
div. gen. Václav ŠÁRA *27.3.1893
brig. gen. Josef DVOŘÁK *20.12.1891
brig. gen. Josef MALÝ *3.2.1893
brig. gen. František POHUNEK *17.2.1896
plk. gšt. František AMBROŽ *5.11.1892
plk. gšt. František COUFAL *7.1.1892
plk. gšt. František DĚDIČ *6.8.1890
plk. pěch. Bohdan KASPER *6.7.1891
pplk. pěch.Jan PETERA *18.8.1881
plk. pěch. Ladislav PREININGER *2.7.1895
pplk. gšt. Otmar RŮŽEK *17.3.1901
3. října 1941
brig. gen. Josef BALABÁN *5.6.1894
ČEST JEJICH PAMÁTCE

ZDE BYLI ZASTŘELENI
17. LISTOPADU 1939
TITO ČEŠTÍ VYSOKOŠKOLÁCI
DOC. PhDr JOSEF MATOUŠEK
JUDr JAROSLAV KLÍMA
PROF. JAN WEINERT, Dr IN MEM.
JUDr FRANTIŠEK SKORKOVSKÝ
JUC JOSEF ADAMEC, Dr IN MEM.
JUC BEDŘICH KOULA, Dr IN MEM.
INGC VÁCLAV ŠAFRÁNEK, ING IN MEM.
ING. MAREK FRAUWIRTH
MUC JAN ČERNÝ, DR IN MEM.

František NACHTMAN, obvodní inspektor civilní stráže
Alois VALENTA, praporčík uniformované stráže
František LÖBNER, bubeník
byli dne 17. listopadu 1939 v těchto místech
nacisty zavražděni
ČEST JEJICH PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-18898
Pomník přidal: Vladimír Štrupl
Příprava dat: Aleš Zahradníček