Praha 6

8. listopadu, Alej Českých exulantů, Antonína Čermáka, Bachmačské náměstí, Bělohorská, Březovského, Bubenečská, Buzulucká, Cukrovarnická, Čínská, Čs. armády, Dělostřelecká, Diskařská, Divoká Šárka, Drnovská, Eliášova, Evropská, Fetrovská, Flemingovo náměstí, Generála Píky, Goetheho, Hládkov, Horoměřická, Huberova, Charlese de Gaulla, Jaselská, Jednořadá, Jenečská, Jugoslávských partyzánů, K cíli, K Červenému vrchu, K Letišti, K Tuchoměřicům, Kafkova, Kamýcká, Keplerova, Kladenská, Korunovační, Krupkovo náměstí, Kyjevská, Libocká, Lišanská, Litovická, Lotyšská, Lysolajské údolí, Macharovo náměstí, Mařákova, Milady Horákové, Mládeže, Moravanů, Morávkův park, Muchova, Myslbekova, Na Babě, Na Hanspaulce, Na hutích, Na Kocínce, Na luzích, Na Malovance, Na Míčánce, Na Ořechovce, Na Pískách, Na Valech, Na Zátorce, Nad Kajetánkou, Nad lávkou, náměstí Českého povstání, náměstí Interbrigády, náměstí Padlých, náměstí Svobody, Nebušická, Neherovská, Norbertov, Papírenská, Park Generála Lázaro Cárdenase, Paťanka, Patočkova, Pelléova, Pilotů, Pod Baštami, Pod Hřbitovem, Pod kaštany, Pod Paťankou, Podbabská, Rooseveltova, Řečického, Říčanova, Sibeliova, Sportovců, Studentská, Suchdolská, Sukova, Šárecká, Šlikova, Technická, Tejnka, Terronská, Thákurova, Tuchoměřická, Tychonova, U laboratoře, U Matěje, U páté baterie, U Vizerky, U Vojenské nemocnice, U Vojtěšky, Uralská, V Sedlci, V Šáreckém údolí, V. P. Čkalova, Václavkova, Vaníčkova, Ve Struhách, Velflíkova, Verdunská, Vítězné náměstí, Vodňanského, Wuchterlova, Za Pohořelcem, Za Strahovem, Západní, Zelená, Zikova, nezařazeno

Hrob Jindřich Lev Hanák, Jaromír Zahálka a kenotaf Otakar Zahálka

 • + o skupině VPM (P-06, Dejvice, hřbitov Šárka)
  • Praha 6, Dejvice, U Matěje
   Obecní hřbitov pro Dejvice byl založen v r. 1902 vedle kostelního hřbitova. Dnešní hřbitov sestává ze čtyř postupně zakládaných hřbitovů. Nejstarší část, označená dnes Šárka I se rozkládá kolem kostela. K ní na jižní části ve svahu přiléhá Šárka II. Z východu je starší část hřbitovů Dejvice I-VI, k jejich západní části je připojena část Dejvice VII, která svou severní stěnou navazuje na hřbitov Šárka II. Ve zdech, které oddělují jednotlivé hřbitovy, jsou průchody. Hřbitov se nachází na katastrálním území Dejvic, má rozlohu 1,29 ha, 201 hrobek 2 320 hrobů a 430 urnových hrobů.

   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 20.04.2006
Umístění: Praha 6, U Matěje
Nápis:
DIVISNÍ GENERÁL V. V.
JINDŘICH LEV HANÁK
*11.4.1867 +30.1.1939

IN MEMORIAM BRIGÁDNÍ GENERÁL
OTAKAR ZAHÁLKA
NAR. 30.9.1891 - POPRAVEN NACISTY
V KOUNICOVI KOLEJI V BRNĚ 21.6.1942

REHABILITOVANÝ PLUKOVNÍK
JAROMÍR ZAHÁLKA
*28.7.1928 +8.5.2012
Poznámka:

Jindřich Hanák se narodil v Rokycanech, po středoškolských studiích absolvoval c. k. vojenskou akademii ve Vídni, do 1914 působil jako učitel na vojenských školách. Po vypuknutí války byl velitelem praporu na ruské frontě, v r. 1916 za bojové zásluhy povýšen do hodnosti podplukovníka, do 1918 jako důstojník R-U armády sloužil na ruské frontě. Po skončení války vstupuje do Čs. armády.
Leden-únor 1919 velitelem 2. pěší brigády, prosinec 1919 - říjen 1922 velitelem 11. divize, listopad 1922 - leden 1930 velitelem 8. divize, podzim 1924 povýšen na generála IV. třídy, 1928 divizním generálem, leden 1930 odchod do penze. Byl zakladatelem Masarykovy letecké ligy.
Zemřel v Opavě.
Vyznamenání: 2x Čs. válečný kříž 1914 (za boje proti Polsku a Maďarsku), Kříž obrany státu
Zdroj: http://forum.valka.cz/topic/view/64274/Hanak-Jindrich

Otakar Zahálka se narodil v Těšenově. Vystudoval gamnázium a po kvartě přestoupil na učitelský ústav v Soběslavi, který zakončil 24. června 1910 maturitní zkouškou s vyznamenáním. V letech 1910-14 postupně učil v Dolní Cerekvi, Holicích a Rosicích u Pardubic.
V roce 1914 narukoval jako jednoroční dobrovolník k 12. pluku v Čáslavi a po nasazení na ruské frontě v roce 1915 přešel po deseti dnech do zajetí, kde se přihlásil do čs. legií. Zde na přelomu let 1916 a 1917 absolvoval důstojnický kurs a následně byl jmenován praporčíkem a ustanoven velitelem čety. V roce 1918 byl opakovaně povýšen až na kapitána. Do vlasti se navrátil v roce 1919 a zůstal v činné službě, kde zastával různé velitelské funkce a v jejímž průběhu byl povyšován až do hodnosti brigádního generála. V letech 1934-39 byl velitelem Vojenské akademie v Hranicích na Moravě, která po něm byla poté i pojmenována. Od října 1938 do ledna 1939 působil jako přednosta Oddělení pro úpravu státních hranic s Německem Hlavního štábu branné moci.
V roce 1940 odešel do výslužby a nastoupil ve Zlíně zprvu jako vychovatel v kolejích Baťových škol, později od roku 1942 jako úředník v daňovém oddělení Baťových závodů. Do odboje se zapojil již od dubna 1939 a v květnu 1940 se stal třetím zemským velitelem Obrany národa. Počátkem května 1942 byl zatčen, stanným soudem v Brně záhy odsouzen k trestu smrti a popraven zastřelením. Dne 1. května 1946 byl in memoriam jmenován divizním generálem.
Vyznamenání:
Čs. válečný kříž 1914-1918, Čs. revoluční medaile, Medaile vítězství, bronzová hvězda Croix de guerre 1914–1918, Řád čestné legie V. st., Řád akademických palem, Čs. válečný kříž 1939 in memoriam.
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Otakar_Zah%C3%A1lka

První hodnost v legiích: praporčík
Poslední hodnost v legiích: kapitán
Hodnost rakousko-uherské armády: kadet asp.
Bydliště: Humpolec
Datum narození: 30.9.1891
Místo narození: Těšenov okr. Pelhřimov
Datum zařazení do ruské legie: 26.6.1916
Poslední útvar rakousko-uherské armády: 12. zem. p. pl.
První útvar v legiích: 6. stř. pl.
Poslední útvar v legiích: štáb čsl. vojsk
Zajetí: 29.3.1915, Lidník Uhry
http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Doplnění informací: M. Lašťovka, Jan Sládek

Hrob Vojtěch Mestek

 • + o skupině VPM (P-06, Dejvice, hřbitov Šárka)
  • Praha 6, Dejvice, U Matěje
   Obecní hřbitov pro Dejvice byl založen v r. 1902 vedle kostelního hřbitova. Dnešní hřbitov sestává ze čtyř postupně zakládaných hřbitovů. Nejstarší část, označená dnes Šárka I se rozkládá kolem kostela. K ní na jižní části ve svahu přiléhá Šárka II. Z východu je starší část hřbitovů Dejvice I-VI, k jejich západní části je připojena část Dejvice VII, která svou severní stěnou navazuje na hřbitov Šárka II. Ve zdech, které oddělují jednotlivé hřbitovy, jsou průchody. Hřbitov se nachází na katastrálním území Dejvic, má rozlohu 1,29 ha, 201 hrobek 2 320 hrobů a 430 urnových hrobů.

   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 20.04.2006
Umístění: Praha 6, U Matěje
Nápis:
PADL ZA OSVOBOZENÍ SVÉ VLASTI
VOJTĚCH MESTEK
*21.3.1907 +9.5.1945
Poznámka:

Uveden v seznamu padlých a zemřelých ve dnech Pražského povstání 5.-9. května 1945 v knize J. Marka, I. Pejčocha, J. Plachého a T. Jakla - Padli na barikádách (VHÚ Praha, 2015) s těmito doplňujícími či odlišnými údaji:
dělník, bydliště: Praha XIX, Neherovská 13/1923, padl u Německé techniky na rohu Salačovy a Sadové


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob Henrietta Mayerová

 • + o skupině VPM (P-06, Dejvice, hřbitov Šárka)
  • Praha 6, Dejvice, U Matěje
   Obecní hřbitov pro Dejvice byl založen v r. 1902 vedle kostelního hřbitova. Dnešní hřbitov sestává ze čtyř postupně zakládaných hřbitovů. Nejstarší část, označená dnes Šárka I se rozkládá kolem kostela. K ní na jižní části ve svahu přiléhá Šárka II. Z východu je starší část hřbitovů Dejvice I-VI, k jejich západní části je připojena část Dejvice VII, která svou severní stěnou navazuje na hřbitov Šárka II. Ve zdech, které oddělují jednotlivé hřbitovy, jsou průchody. Hřbitov se nachází na katastrálním území Dejvic, má rozlohu 1,29 ha, 201 hrobek 2 320 hrobů a 430 urnových hrobů.

   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 20.04.2006
Umístění: Praha 6, U Matěje
Nápis:
HENRIETTE MAYEROVÁ ROZ. VIOLON
*11.5.1901 5.5.1945
Poznámka:

Uvedena v seznamu padlých a zemřelých ve dnech Pražského povstání 5.-9. května 1945 v knize J. Marka, I. Pejčocha, J. Plachého a T. Jakla - Padli na barikádách (VHÚ Praha, 2015) s těmito doplňujícími či odlišnými údaji:
ředitelka francouzské odborné školy, padla v Praze IV


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob Miroslav Švejda

 • + o skupině VPM (P-06, Dejvice, hřbitov Šárka)
  • Praha 6, Dejvice, U Matěje
   Obecní hřbitov pro Dejvice byl založen v r. 1902 vedle kostelního hřbitova. Dnešní hřbitov sestává ze čtyř postupně zakládaných hřbitovů. Nejstarší část, označená dnes Šárka I se rozkládá kolem kostela. K ní na jižní části ve svahu přiléhá Šárka II. Z východu je starší část hřbitovů Dejvice I-VI, k jejich západní části je připojena část Dejvice VII, která svou severní stěnou navazuje na hřbitov Šárka II. Ve zdech, které oddělují jednotlivé hřbitovy, jsou průchody. Hřbitov se nachází na katastrálním území Dejvic, má rozlohu 1,29 ha, 201 hrobek 2 320 hrobů a 430 urnových hrobů.

   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 20.04.2006
Umístění: Praha 6, U Matěje
Nápis:
ING. MIROSLAV ŠVEJDA
*31.8.1909 +25.3.1945
ZAHYNUL PŘI LETECKÉM ÚTOKU
NA PRAHU 25 BŘEZNA 1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob Emil Korel

 • + o skupině VPM (P-06, Dejvice, hřbitov Šárka)
  • Praha 6, Dejvice, U Matěje
   Obecní hřbitov pro Dejvice byl založen v r. 1902 vedle kostelního hřbitova. Dnešní hřbitov sestává ze čtyř postupně zakládaných hřbitovů. Nejstarší část, označená dnes Šárka I se rozkládá kolem kostela. K ní na jižní části ve svahu přiléhá Šárka II. Z východu je starší část hřbitovů Dejvice I-VI, k jejich západní části je připojena část Dejvice VII, která svou severní stěnou navazuje na hřbitov Šárka II. Ve zdech, které oddělují jednotlivé hřbitovy, jsou průchody. Hřbitov se nachází na katastrálním území Dejvic, má rozlohu 1,29 ha, 201 hrobek 2 320 hrobů a 430 urnových hrobů.

   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: M. Lašťovka, 09.08.2018
Umístění: Praha 6, U Matěje
Nápis:
PADL ZA OSVOBOZENÍ
SVÉ VLASTI
EMIL KOREL
*2.7.1906 +5.5.1945
Poznámka:

Uveden v seznamu padlých a zemřelých ve dnech Pražského povstání 5.-9. května 1945 v knize J. Marka, I. Pejčocha, J. Plachého a T. Jakla - Padli na barikádách (VHÚ Praha, 2015) s těmito doplňujícími či odlišnými údaji:
*1.7.1906, bydliště Lysolaje 63, padl v Praze.
Hrob byl upraven, starší foto v příloze.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Doplnění informací: M. Lašťovka

Hrob Emouš Grund

 • + o skupině VPM (P-06, Dejvice, hřbitov Šárka)
  • Praha 6, Dejvice, U Matěje
   Obecní hřbitov pro Dejvice byl založen v r. 1902 vedle kostelního hřbitova. Dnešní hřbitov sestává ze čtyř postupně zakládaných hřbitovů. Nejstarší část, označená dnes Šárka I se rozkládá kolem kostela. K ní na jižní části ve svahu přiléhá Šárka II. Z východu je starší část hřbitovů Dejvice I-VI, k jejich západní části je připojena část Dejvice VII, která svou severní stěnou navazuje na hřbitov Šárka II. Ve zdech, které oddělují jednotlivé hřbitovy, jsou průchody. Hřbitov se nachází na katastrálním území Dejvic, má rozlohu 1,29 ha, 201 hrobek 2 320 hrobů a 430 urnových hrobů.

   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 20.04.2006
Umístění: Praha 6, U Matěje
Nápis:
EMOUŠ (GRUND)
*28.IX.1921 +21.V.1945
UMUČEN NACISTY

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob Jaromír Kapalín

 • + o skupině VPM (P-06, Dejvice, hřbitov Šárka)
  • Praha 6, Dejvice, U Matěje
   Obecní hřbitov pro Dejvice byl založen v r. 1902 vedle kostelního hřbitova. Dnešní hřbitov sestává ze čtyř postupně zakládaných hřbitovů. Nejstarší část, označená dnes Šárka I se rozkládá kolem kostela. K ní na jižní části ve svahu přiléhá Šárka II. Z východu je starší část hřbitovů Dejvice I-VI, k jejich západní části je připojena část Dejvice VII, která svou severní stěnou navazuje na hřbitov Šárka II. Ve zdech, které oddělují jednotlivé hřbitovy, jsou průchody. Hřbitov se nachází na katastrálním území Dejvic, má rozlohu 1,29 ha, 201 hrobek 2 320 hrobů a 430 urnových hrobů.

   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 20.04.2006
Umístění: Praha 6, U Matěje
Nápis:
JAROMÍR
KAPALÍN
*2.10.1911 +5.5.1945
PADL ZA OSVOBOZENÍ SVÉ VLASTI
Poznámka:

Uveden v seznamu padlých a zemřelých ve dnech Pražského povstání 5.-9. května 1945 v knize J. Marka, I. Pejčocha, J. Plachého a T. Jakla - Padli na barikádách (VHÚ Praha, 2015) s těmito doplňujícími či odlišnými údaji:
zřízenec EP, bydliště Praha XIX-Dejvice, Na Kocínce č. p. 207, padl 8.5. v Praze XIX


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob Karel Makovec

 • + o skupině VPM (P-06, Dejvice, hřbitov Šárka)
  • Praha 6, Dejvice, U Matěje
   Obecní hřbitov pro Dejvice byl založen v r. 1902 vedle kostelního hřbitova. Dnešní hřbitov sestává ze čtyř postupně zakládaných hřbitovů. Nejstarší část, označená dnes Šárka I se rozkládá kolem kostela. K ní na jižní části ve svahu přiléhá Šárka II. Z východu je starší část hřbitovů Dejvice I-VI, k jejich západní části je připojena část Dejvice VII, která svou severní stěnou navazuje na hřbitov Šárka II. Ve zdech, které oddělují jednotlivé hřbitovy, jsou průchody. Hřbitov se nachází na katastrálním území Dejvic, má rozlohu 1,29 ha, 201 hrobek 2 320 hrobů a 430 urnových hrobů.

   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 20.04.2006
Umístění: Praha 6, U Matěje
Nápis:
KAREL MAKOVEC
RUSKÝ LEGIONÁŘ
*5.7.1884 +12.6.1938
Poznámka:

První i poslední hodnost v legiích: vojín
Hodnost rakousko-uherské armády: vojín
Bydliště: Lysolaje okr. Praha
Datum narození: 5.7.1884
Místo narození: Podbaba okr. Praha
Datum a místo přihlášení do legií: Rohovo-Aleževka
Datum zařazení do jiné (další) legie:10.4.1918
Datum zařazení do jiné (další) legie: 1.1.1919
Konec v legiích: 12.11.1920
Zkratky armád, u kterých sloužil: LR, LR
První útvar rakousko-uherské armády: 28. zem. p. pl.
Poslední útvar rakousko-uherské armády: 28. zem. p. pl.
První útvar v legiích: kurg. pr.
Druhý útvar v legiích: 11. stř. pl.
Poslední útvar v legiích: 11. stř. pl.
Zajetí: 7.7.1915, Lublin
http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob Otakar Severa

 • + o skupině VPM (P-06, Dejvice, hřbitov Šárka)
  • Praha 6, Dejvice, U Matěje
   Obecní hřbitov pro Dejvice byl založen v r. 1902 vedle kostelního hřbitova. Dnešní hřbitov sestává ze čtyř postupně zakládaných hřbitovů. Nejstarší část, označená dnes Šárka I se rozkládá kolem kostela. K ní na jižní části ve svahu přiléhá Šárka II. Z východu je starší část hřbitovů Dejvice I-VI, k jejich západní části je připojena část Dejvice VII, která svou severní stěnou navazuje na hřbitov Šárka II. Ve zdech, které oddělují jednotlivé hřbitovy, jsou průchody. Hřbitov se nachází na katastrálním území Dejvic, má rozlohu 1,29 ha, 201 hrobek 2 320 hrobů a 430 urnových hrobů.

   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 20.04.2006
Umístění: Praha 6, U Matěje
Nápis:
OTAKAR SEVERA
RUSKÝ LEGIONÁŘ
*21.6.1888 +29.12.1946
Poznámka:

První hodnost v legiích: vojín
Poslední hodnost v legiích: šikovatel
Hodnost rakousko-uherské armády: desátník
Bydliště: Pardubice
Datum narození: 21.6.1887 (21.6.1888)
Místo narození: Pardubice
Datum a místo přihlášení do legií: Novgorodská gub., stanice Luolova
Datum zařazení do ruské legie:30.6.1917
Konec v legiích: 18.10.1920
Poslední útvar rakousko-uherské armády: 98. p. pl.
První útvar v legiích: 3. stř. pl.
Poslední útvar v legiích: posádka Vladivostok
Zajetí: 4.11.1914, Ostrov
http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob František Materna

 • + o skupině VPM (P-06, Dejvice, hřbitov Šárka)
  • Praha 6, Dejvice, U Matěje
   Obecní hřbitov pro Dejvice byl založen v r. 1902 vedle kostelního hřbitova. Dnešní hřbitov sestává ze čtyř postupně zakládaných hřbitovů. Nejstarší část, označená dnes Šárka I se rozkládá kolem kostela. K ní na jižní části ve svahu přiléhá Šárka II. Z východu je starší část hřbitovů Dejvice I-VI, k jejich západní části je připojena část Dejvice VII, která svou severní stěnou navazuje na hřbitov Šárka II. Ve zdech, které oddělují jednotlivé hřbitovy, jsou průchody. Hřbitov se nachází na katastrálním území Dejvic, má rozlohu 1,29 ha, 201 hrobek 2 320 hrobů a 430 urnových hrobů.

   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 20.04.2006
Umístění: Praha 6, U Matěje
Nápis:
FRANT. MATERNA
ITALSKÝ LEGIONÁŘ
*1897 - +1922.
Poznámka:

První i poslední hodnost v legiích: vojín
Hodnost rakousko-uherské armády: vojín
Bydliště: Praha - Smíchov
Datum narození: 12. (16.) 4.1897
Místo narození: Horoměřice okr. Praha západ
Datum a místo přihlášení do legií: Sulmona
Datum zařazení do italské legie: 12.7.1918
Konec v legiích: 10.3.1921
Poslední útvar rakousko-uherské armády: 88. p. pl.
První útvar v legiích: 35.p. pl.
Poslední útvar v legiích: 35.p. pl.
Zajetí: 19.8.1917, Canale
http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Doplnění informací: M. Lašťovka