Praha 6

8. listopadu, Alej Českých exulantů, Antonína Čermáka, Bachmačské náměstí, Bělohorská, Březovského, Bubenečská, Buzulucká, Cukrovarnická, Čínská, Čs. armády, Dělostřelecká, Diskařská, Divoká Šárka, Drnovská, Eliášova, Evropská, Fetrovská, Flemingovo náměstí, Generála Píky, Goetheho, Hládkov, Horoměřická, Huberova, Charlese de Gaulla, Jaselská, Jednořadá, Jenečská, Jugoslávských partyzánů, K cíli, K Červenému vrchu, K Letišti, K Tuchoměřicům, Kafkova, Kamýcká, Keplerova, Kladenská, Korunovační, Krupkovo náměstí, Kyjevská, Libocká, Lišanská, Litovická, Lotyšská, Lysolajské údolí, Macharovo náměstí, Mařákova, Milady Horákové, Mládeže, Moravanů, Morávkův park, Muchova, Myslbekova, Na Babě, Na Hanspaulce, Na hutích, Na Kocínce, Na luzích, Na Malovance, Na Míčánce, Na Ořechovce, Na Pískách, Na Valech, Na Zátorce, Nad Kajetánkou, Nad lávkou, náměstí Českého povstání, náměstí Interbrigády, náměstí Padlých, náměstí Svobody, Nebušická, Neherovská, Norbertov, Papírenská, Park Generála Lázaro Cárdenase, Paťanka, Patočkova, Pelléova, Pilotů, Pod Baštami, Pod Hřbitovem, Pod kaštany, Pod Paťankou, Podbabská, Rooseveltova, Řečického, Říčanova, Sibeliova, Sportovců, Studentská, Suchdolská, Sukova, Šárecká, Šlikova, Technická, Tejnka, Terronská, Thákurova, Tuchoměřická, Tychonova, U laboratoře, U Matěje, U páté baterie, U Vizerky, U Vojenské nemocnice, U Vojtěšky, Uralská, V Sedlci, V Šáreckém údolí, V. P. Čkalova, Václavkova, Vaníčkova, Ve Struhách, Velflíkova, Verdunská, Vítězné náměstí, Vodňanského, Wuchterlova, Za Pohořelcem, Za Strahovem, Západní, Zelená, Zikova, nezařazeno

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 15.11.2005
Umístění: Praha 6, Na Valech, Hradčany, západní konec ulice, u vjezdu do objektu MO ČR
Nápis:
PAMÁTCE 17TI HRDINŮ, KTEŘÍ DNE 5.5.1945
POLOŽILI ŽIVOTY ZA SVOBODU SVÉHO LIDU

BENDA JOSEF *1911
BENEŠ FRANTIŠEK *1918
BENETKA LUBOMÍR *1928
BERÁNEK LADISLAV *1927
ČERNÝ JIŘÍ *1922
GRIMM JAN *1924
GUEPNER ALEXEJ *1923
JÍCHA JOSEF *1927
KOSTLIVÝ JIŘÍ *1926
LESKOVEC MILOŠ *1926
MLADÝ IVO *1923
MŰLLER WALTER *1924
PRIMAS JAROSLAV *1893
PROCHÁZK VÁCLAV *1924
ŠŤASTKA JAROSLAV *1913
VÁVRA VÁCLAV *1911
VORÁČEK MIROSLAV *1924

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21663
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Jiří Sedmík

Autor: Vladimír Štrupl, 10.04.2006
Umístění: Praha 6, Na Valech 286/10, Hrandčany
Nápis:
V tomto domě žil v letech 1921 - 1940
Jiří Sedmík
legionář, politik a diplomat
narozen 9.4.1893 v Praze.
Byl popraven 18.12.1942 v Berlíně-Plötzensee
za účast v protinacistickém odboji.

Skrze Věčného Ducha Pravdy
Poznámka:

Pamětní deska byla slavnostně odhalena 7.4.2006.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-22007
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Vladimír Clementis

Autor: Marek Lanzendorf, 23.09.2018
Umístění: Praha 6, Na Valech 283/16
Nápis:
V TOMTO DOME ŽIL SLOVENSKÝ SPISOVATEĽ, NOVINÁR,
ČESKOSLOVENSKÝ POLITIK A ŠTÁTNY TAJOMNÍK (1945-1948),
MINISTER ZAHRANIČNÝCH VECÍ ČSR (1948-50)
JUDr. VLADIMÍR CLEMENTIS
*20.9.1902 V TISOVCI NA SLOVENSKU
+2.12.1952 V PRAHE

K 100. VÝROČIU NARODENIA – OBEC SLOVÁKOV V ČR
Poznámka:

Vladimír Clementis byl slovenský komunistický politik, publicista a diplomat. V letech 1935–1938 byl poslancem Národního shromáždění. V březnu 1939 emigroval přes Polsko a SSSR z rozhodnutí komunistické strany do Paříže, kde byl ale ze strany pro kritiku uzavření paktu Molotov-Ribbentrop vyloučen. V letech 1941–1945 působil v londýnském rozhlasovém vysílání pro Československo jako žurnalista a hlasatel. V roce 1945 byl opět přijat do KSČ a stal se státním tajemníkem ministerstva zahraničních věcí. Po smrti Jana Masaryka do března 1950 zastával funkci ministra zahraničních věcí. V lednu 1951 byl na základě vykonstruovaného obvinění z pokusu o protistátní spiknutí zatčen a v následujícím roce odsouzen a popraven. V roce 1963 byl rehabilitován a v dubnu 1968 mu bylo in memoriam uděleno vyznamenání Hrdina ČSSR.
(Zdroj: http://www.pametnimista.usd.cas.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kameny zmizelých - Hermína a Otokar Guthovi

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 18.10.2018
Umístění: Praha 6, Na Zátorce 673/26, v chodníku, nalevo od vchodu
Nápis:
ZDE ŽILA
HERMÍNA GUTHOVÁ
NAR 1885
DEPORTOVÁNA
1943 DO TEREZÍNA
1944 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA

ZDE ŽIL
DR. OTOKAR GUTH
NAR. 1882
DEPORTOVÁN
1943 DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 14.8.1943
TAMTÉŽ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pamětní deska Emilie Zadražilová

Autor: Vladimír Štrupl, 11.11.2005
Umístění: Praha 6, Nad Kajetánkou 82/22, Břevnov
Nápis:
EMILIE ZADRAŽILOVÁ
11.8.1901
PADLA PŘI PRAŽSKÉM POVSTÁNÍ
R. 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21828
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní desky Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 13.11.2005
Umístění: Praha 6, Nad lávkou 672/5, Vokovice, sportovní areál SK Aritma
Nápis:
ADAMEC FRANT.
ANTOŠ ANTONÍN
ČIHÁK AUGUSTIN
DUB EDUARD
HRABÁNEK FRANT.
MIKULÁŠ KAREL
PEROUTKA BOH.

POKORNÝ VLAST. st.
POKORNÝ VLAST. ml.
POKORNÝ JOSEF
POLODNA JOSEF
STRÓHAL JOSEF
ŠLEJMAR VÁCLAV
ŠTĚTINA FERD.

NA ROVECH VAŠICH
NÁM VZROSTL ŽIVOT.
28. ŘÍJEN 1924.


1939-1945

HERTA BROŽOVÁ
JUDr ALICE KOMOVÁ
MUDr LEO KOSÁK
ANEŽKA KOSÁKOVÁ
ANTONÍN LINEK
STANISLAV MACÁK

UMUČENÍ, VÁŠ PŘÍKLAD
ZÁŘÍ DÁL!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-18896, CZE-0006-20837
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 04.04.2006
Umístění: Praha 6, náměstí Českého povstání 530/5, Ruzyně, na straně domu z náměstí Českého povstání (kde je ale uvedena adresa Stochovského 530/43)
Nápis:
TATO TŘÍDA JE POJMENOVÁNA NA VĚČNOU PAMÁTKU
TĚCHTO PADLÝCH, POPRAVENÝCH A UMUČENÝCH
OBČANŮ RUZYNĚ V DOBĚ NESVOBODY 1939-1945

BRYNYCH JOSEF, ČERMÁK PAVEL, DUNDR JAN, FORMÁNEK ČENĚK, FÖRSTER FRANTIŠEK, FÖRSTEROVÁ MILADA, JANOTKA MILOSLAV, KODET FRANTIŠEK, KRATOCHVÍL KAREL, KROUPA BEDŘICH, KŮRKA EMANUEL, LUSTIG ARNOŠT

MÄRZ JOSEF, MICHL JAN, MOŽNÝ FRANTIŠEK, PEŠINA ANTONÍN, SMAZAL JOSEF, SMRČINA JINDŘICH, STARÝ ALOIS, ŠÍSTEK FERDINAND, ŠOUREK OTTO, ŠOUREK JIŘÍ, ŽÁČKOVÁ JULIE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21752
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Ivan Stěpanovič Koněv - místo je zrušené

Autor: Vladimír Štrupl, 23.04.2005
Umístění: Praha 6, náměstí Interbrigády, Bubeneč
Nápis:
IVAN STĚPANOVIČ KONĚV
1897 1973

VÝZNAMNÝ VOJEVŮDCE MARŠÁL SOVĚTSKÉHO SVAZU
IVAN STĚPANOVIČ KONĚV DVOJNÁSOBNÝ HRDINA
SOVĚTSKÉHO SVAZU A HRDINA ČESKOSLOVENSKÉ
SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY, VELITEL VOJSK I. UKRAJIN-
SKÉHO FRONTU, KTERÁ ZACHRÁNILA 9. KVĚTNA 1945
PRAHU PŘED ZNIČENÍM.

MARŠÁL IVAN STĚPANOVIČ KONĚV VELEL 1. UKRAJINSKÉMU FRONTU JEHOŽ
JEDNOTKY BYLY NASAZENY K ZÁVĚREČNÉMU ÚTOKU NA BERLÍN A OSVOBODILY
SEVERNÍ, STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ ČECHY A JAKO PRVNÍ VSTOUPILY 9. KVĚTNA 1945
DO PRAHY. NA PODZIM 1956 ŘÍDIL POTLAČENÍ MAĎARSKÉHO POVSTÁNÍ SOVĚTSKOU
ARMÁDOU A JAKO VELITEL SKUPINY SOVĚTSKÝCH VOJSK V BERLÍNĚ SE V ROCE 1961
PODÍLEL NA ŘEŠENÍ TZV. DRUHÉ BERLÍNSKÉ KRIZE VÝSTAVBOU BERLÍNSKÉ ZDI.
V ROCE 1968 OSOBNĚ ZAŠTÍTIL ZPRAVODAJSKÝ PRŮZKUM PŘED VPÁDEM VOJSK
VARŠAVSKÉ SMLOUVY DO ČESKOSLOVENSKA.

POMNÍK BYL POSTAVEN V ROCE 1980
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6, 2018.

MARSHAL IVAN STEPANOVICH KONEV
COMMANDED THE 1ST UKRAINIAN FRONT,
WHOSE FORCES MADE THE FINAL ADVANCES
ON BERLIN, AND WHO LIBERATED NORTHERN,
CENTRAL, AND EASTERN BOHEMIA.THEY WERE
THE FIRST TO ENTER PRAGUE ON 9 MAY 1945.
IN AUTUMN 1956, HE COMMANDED THE SOVIET
GROUND FORCES, WHICH SUPPRESSED THE
HUNGARIAN UPRISING. AS THE COMMANDER
OF THE SOVIET FORCES IN BERLIN,
HE PARTICIPATED IN THE CONSTRUCTION
OF THE BERLIN WALL AS A SOLUTION TO
THE SO-CALLED BERLIN CRISIS OF 1961.
IN 1968, HE PERSONALLY BACKED THE
INTELLIGENCE SURVEILLANCE PRECEDING
THE INVASION OF THE ARMED FORCES
OF THE WARSAW PACT INTO
CZECHOSLOVAKIA.

THE MONUMENT WAS BUILT IN 1980
MUNICIPAL DISTRICT OF PRAGUE 6 • 2018
МАРШАЛ ИВАН СТЕПАНОВИЧ КОНЕВ
КОМАНДОВАЛ 1-М УКРАИНСКИМ ФРОНТОМ,
СОЕДИНЕНИЯ КОТОРОГО ПРИНИМАЛИ
УЧАСТИЕ В ЗАВЕРШАЮЩЕЙ БИТВЕ
ЗА БЕРЛИН, ОСВОБОДИЛИ СЕВЕРНУЮ,
ЦЕНТРАЛЬНУЮ И ВОСТОЧНУЮ ЧЕХИЮ
И 9 МАЯ 1945 ГОДА ПЕРВЫМИ ВСТУПИЛИ
B ПРАГУ. ОСЕНЬЮ 1956 ГОДА ПОД ЕГО
РУКОВОДСТВОМ СОВЕТСКИЕ ВОЙСКА
ПОДАВИЛИ ВЕНГЕРСКОЕ ВОССТАНИЕ, А В 1961
ГОДУ В КАЧЕСТВЕ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
ГРУППОЙ СОВЕТСКИХ ВОЙСК В БЕРЛИНЕ
КОНЕВ УЧАСТВОВАЛ В РЕШЕНИИ
ВТОРОГО БЕРЛИНСКОГО КРИЗИСА ПУТЕМ
СТРОИТЕЛЬСТВА БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ.
В 1968 ГОДУ ОН ЛИЧНО ПОДЕРЖАЛ
ПРОВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ РАЗВЕДКИ
ПЕРЕД ВТОРЖЕНИЕМ ВОИСК ВАРШАВСКОГО
ДОГОВОРА В ЧЕХОСЛОВАКИЮ.

ПАМЯТНИК ВЫЛ УСТАНОВЛЕН В 1980 ГОДУ
РАЙОН ПРАГА 6 • 2018
Poznámka:

Není VH podle zákona č. 122/2004 Sb.
21.8.2018 byl pomník doplněn informačními deskami k osobě I.S. Koněva.
V květnu 2020 socha odstraněna a uložena do depozitu.
Její další instalace je plánovaná ve vznikajícím Muzeu paměti 20. století.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-41772
Souřadnice: N50°6'21.41'' E14°23'42.83''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 19.05.2007
Umístění: Praha 6, náměstí Padlých, Nebušice
Nápis:
BREJLA V., MRHAL F., LINK ?, BAREŠ J., KUČERA V., PENC K., NERAN F., KRTĚN F., FULÍN A., KOSÍK J., BERAN F., KRČMÁŘ O., PERGL O., KŘTĚN V., ČÍŽEK V., POMAJZL A., OUŘEDNÍK F., ŠTEMPROCH F., SVOBODA J., HNÍZDIL A., NEUŽIL J., HOLÝ J., PAJKRT V., ŠVEHLA E., BAREŠ V., SVOBODA V., ŠTORCAL J., CHOMAT F., FIALA L., LINK V., LEV M., HNÍZDIL K., TVRZ A., KUČERA V., SLEZA J., KUBR A., NAJMAN V., KÝČEK J., TVRZ F., ŠLAJS V., ŽÁČEK V., NAJMAN J., POKORNÝ V., ŠTĚPÁNEK K., PROCHÁZKA V., URBÁNEK J.

POHŘEŠOVANÍ: PAJKRT J., TVRZ V., TOMEK V., ŠEBEK F., PALÁT R., SCHON A., KAČÍREK V., ZINDERA M., ZINDERA J., SEMORÁD K., KULHÁNEK L., POLEDNA J.
Poznámka:

- jedno jméno nečitelné
- kompletnost nápisu nelze z fotografie ověřit


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21012
Souřadnice: N50°06'43.28'' E14°19'16.18''
Pomník přidal: Vladimír a Diana Štruplovi

Pamětní deska Oldřich Hornof

Autor: Vladimír Štrupl, 19.05.2007
Umístění: Praha 6, náměstí Padlých 110, Nebušice
Nápis:
ZDE BYL ZATČEN
PRO ILLEG. ČINNOST
OLD. HORNOF
OBCHODVEDOUCÍ

PO MUČENÍ V TRESTNICÍCH
NA PANKRÁCI A V DRÁŽĎANECH
BYL POPRAVEN
28. DUBNA 1944

ČEST TVOJI PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21011
Souřadnice: N50°06'44.27'' E14°19'17.76''
Pomník přidal: Vladimír a Diana Štruplovi