á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)
Autor: archiv rodina

Antonín Maček

* 13.5.1908 (Praha 5)
† 5.5.1945 (Praha)

- lakýrnický dělník
- bytem Praha XIX Dejvice, Na Kocínce čp. 207
- padl u rozhlasu
- rodina hledala jeho tělo v márnicích, dávala i výzvu do novin, nepodařilo se ho vypátrat
- švagr Boženy Mačkové (https://www.vets.cz/vpm/bozena-mackova-3479/)

vzpomínky Jiřího Mačka (synovce):
"5. května 1945 vypuklo v Praze povstání. Byla sobota. V našem domě a na ulici bylo veselo, než padly první výstřely. Otec se strýcem Toníkem a já jsme šli do dejvických ulic, ale museli jsme se z tohoto důvodu vrátit. Strýc se ale s námi rozloučil a odešel do vnitřní Prahy a od té doby se již domů nevrátil.
Věděli jsme, že vystoupil z tramvaje u Karlova mostu. Další jeho pohyb v Praze jsme neznali. Věřili jsme, že je živý, že pro své pravděpodobné zranění se nevrací domů. Když uplynulo několik dnů a on se stále nevracel domů, ani nedal o sobě žádných zpráv, bylo jasné, že není něco v pořádku.
Začalo po něm pátrání. Hledal se mezi mrtvými v kostelích, hledal se podle ústřižků šat zohavených lidí, pátralo se později přes tisk, rozhlas i ministerstvo zahraničních věcí. Marně. Toník zmizel beze stopy.
Po několika letech byl jeho ženou prohlášen za mrtvého, aby brala vdovský důchod."

Zdroje (mimo informací z desek):
MAREK, J. a kolektiv. Padli na barikádách. 2. vydání. Praha: Vojenský historický ústav Praha, 2020. ISBN 978-80-7278-797-5.
informace rodiny (Michal Procházka)

VPM:
pamětní deska - Praha 6, okres Praha 6
pamětní deska - Praha 2, okres Praha 2
pomník - Praha 6, okres Praha 6


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.