Praha 6

8. listopadu, Alej Českých exulantů, Anhaltova, Antonína Čermáka, Bachmačské náměstí, Bělohorská, Březovského, Bubenečská, Buzulucká, Cukrovarnická, Čínská, Čs. armády, Dělostřelecká, Diskařská, Divoká Šárka, Drnovská, Eliášova, Evropská, Fetrovská, Flemingovo náměstí, Generála Píky, Goetheho, Hládkov, Horoměřická, Huberova, Charlese de Gaulla, Jaselská, Jednořadá, Jenečská, Jugoslávských partyzánů, K cíli, K Červenému vrchu, K Letišti, K Tuchoměřicům, Kafkova, Kamýcká, Keplerova, Kladenská, Korunovační, Krupkovo náměstí, Kyjevská, Libocká, Lišanská, Litovická, Lotyšská, Lysolajské údolí, Macharovo náměstí, Mařákova, Milady Horákové, Mládeže, Moravanů, Morávkův park, Muchova, Myslbekova, Na Babě, Na Hanspaulce, Na hutích, Na Julisce, Na Kocínce, Na luzích, Na Malovance, Na Míčánce, Na Ořechovce, Na Pískách, Na Valech, Na Zátorce, Nad Kajetánkou, Nad lávkou, náměstí Českého povstání, náměstí Interbrigády, náměstí Padlých, náměstí Svobody, Nebušická, Neherovská, Norbertov, Papírenská, Park Generála Lázaro Cárdenase, Paťanka, Patočkova, Pelléova, Pilotů, Pod Baštami, Pod Hřbitovem, Pod kaštany, Pod Paťankou, Pod vyhlídkou, Podbabská, Rooseveltova, Rychtářská, Řečického, Říčanova, Sibeliova, Sportovců, Staré náměstí, Střešovická, Studentská, Suchdolská, Sukova, Svatovítská, Šárecká, Šlikova, Technická, Tejnka, Terronská, Thákurova, Tuchoměřická, Tychonova, U laboratoře, U Matěje, U páté baterie, U Vizerky, U Vojenské nemocnice, U Vojtěšky, Uralská, V Sedlci, V Šáreckém údolí, V. P. Čkalova, Václavkova, Vaníčkova, Ve Struhách, Velflíkova, Verdunská, Vítězné náměstí, Vodňanského, Wuchterlova, Za Pohořelcem, Za Strahovem, Západní, Zelená, Zikova, nezařazeno

Hrob Georg Heffer von Wehrfeld

Autor: Ivo Šťastný, 28.11.2010
Umístění: Praha 6, Keplerova, zeď bastionu
Nápis:
Hier ruhen

Georg Heffer von Wehrfeld
k. k.
pensionirter Oberlieutnant, gestorben am 23.
Februar 1846 und seine Gattin Josefa gestorben
am 5 Juli 1846.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Franz Regscher

Autor: Ivo Šťastný, 28.11.2010
Umístění: Praha 6, Keplerova, zeď bastionu
Nápis:
Hier Ruht
der hochwürdigellerr
P. Franz Regscher

k. k. Artillerie-Regiments-Kaplan
und bischöslich – budiveiser Ritar
geboren 1802 gestorben 1843.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Peter Klein

Autor: Ivo Šťastný, 28.11.2010
Umístění: Praha 6, Keplerova, zeď bastionu
Nápis:
Hier ruhet

Peter Klein

pens. k. k. Artillerie Major
gestorben den 15. März 1858
im 76. Lebensjahre.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Anton Künstler

Autor: Ivo Šťastný, 28.11.2010
Umístění: Praha 6, Keplerova, zeď bastionu
Nápis:
Hier ruhen

ANTON
KÜNSTLER

k. k. Major
geboren den 8. Jänner 1806
gestorben den 17. April 1867

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Ignaz Braunauer

Autor: Ivo Šťastný, 28.11.2010
Umístění: Praha 6, Keplerova, zeď bastionu
Nápis:
Hier ruhet
unver??zlich denen die ?? ??
Ignaz Braunauer

Oberfeuerwerker des k. k. BombardierCorps
Starb ?? ?? dem Pferde
am 26. September 1883 im 30. Lebensjahre.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Anton Urner

Autor: Ivo Šťastný, 28.11.2010
Umístění: Praha 6, Keplerova, zeď bastionu
Nápis:
Hier ruhet

Anton Urner

K. K. Feuerwerker
des Artillerie Zeugs Depots.
Gestorben den 30. Juni 1873 im 69 Lebensjahre.
Gewidmet von seiner trauernden Gattin.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Josef Seiche, Eduard Merten

Autor: Ivo Šťastný, 28.11.2010
Umístění: Praha 6, Keplerova, zeď bastionu
Nápis:
Dem Andenken meines geliebten Vaters Herrn
JOSEF SEICHE
k. k. Fortifikations-Maurer-Polier
geb. in Karbitz am 16. Juli 1796,
gest. in Prag. Ursuliner Kaserne am 24. Dezember 1860.
Und dem Stiesvater Herrn
EDUARD MERTEN
k.k. Telegraphen-Beamten.
geb. in Tuschmitz am 18. März 1825
gest. in Prag Hradschin am 19. Juli 1857.
Gewidmet von seinen Sohne bez. Stiefsohne
Josef Seiche in Teplitz.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Wenzel Schipka z Blumenfeldu

Autor: Ivo Šťastný, 28.11.2010
Umístění: Praha 6, Keplerova, zeď bastionu
Nápis:
žádný
Poznámka:

Jedná se o hrob rytíře Wenzela Schipky z Blumenfeldu, který zahynul 27. února 1832. Do dnešní doby se celý náhrobek nezachoval. Jeho erb byl vytesaný obráceně, protože byl poslední z rodu. Tento hrob je nesmírně cenná lokalita, protože v něm za 2. světové války zřídil škpt. Václav Morávek mrtvou schránku, přes kterou byl ve spojení se svým zpravodajským kontaktem, Paulem Thümmelem, agentem čs. vojenské zpravodajské služby A-54. Ten bydlel nedaleko odtud, v ulici Na třetí baterii, a mohl ji tedy nenápadně navštěvovat.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Jan Kincl

Hrob vojáků Pruské armády

Autor: Vratislav Novák, 24.07.2018
Umístění: Praha 6, Keplerova, park Maxe van der Stoela
Nápis:
Hier ruhen in Gott
28
Preußische Soldaten.
Poznámka:

Roku 1866 byl zřízen společný šachtový hrob pruských dělostřelců zemřelých společně dne 25. srpna 1866 při náhodném výbuchu střeliva (v době okupace Prahy po prohrané bitvě u Hradce Králové).
Náhrobek byl obnoven 2018.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0006-22002
Souřadnice: N50°5'26'' E14°23'16.42''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hřbitov pražské vojenské posádky - místo je zrušené

Autor: Ivo Šťastný, 28.11.2010
Umístění: Praha 6, Keplerova, park Maxe von der Stoela
Nápis:
žádný
Poznámka:

Starý vojenský hřbitov je položen do suchého příkopu pražského barokního opevnění mezi bastionem X.–sv. Františka Borgii a bastionem XI.–Kamenným, mezi ulicemi Patočkova, Keplerova a Nad Vojenským hřbitovem.
Již v době vzniku hradeb sloužilo místo jako pohřebiště. V roce 1786 byl hřbitov obnoven nařízením císaře Josefa II., že padlí vojáci se musí pohřbívat za branami města. Vojáci dělostřeleckého pluku padlí 25. srpna 1866 jsou pohřbeni do hrobu označeného velkou kamenou hvězdicí. Dále jsou zde pohřbeni i generálové ze sedmileté války. Je zde pohřben slavný český matematik, jenž se zapletl do válečné vřavy: Josef Jüttorer (v roce 1816 vytvořil přesný plán Prahy v měřítku 1:4320 pomocí trigonometrické sítě se zaměřením na chrám sv. Štěpána ve Vídni).
V roce 1906 hřbitov zrušen a odsvěcen, přesto byl i po roce 1918 dlouhou dobu udržován rodinnými příslušníky padlých vojáků. Ve třicátých letech 20. století byla provedena parková úprava se sportovním využitím (např. střelnice). Po 2. světové válce začal zarůstat a byl devastován. Ve velké části hřbitova vznikla zahrádkářská kolonie, ta však ustoupila postupující stavbě tunelu Blanka. V současné době zde probíhá oprava hradeb a všechny pomníky jsou ukryty pod bedněním. V hradbách jsou patrny vstupy do hradeb, jedná se o zazděné protiletecké kryty z 2. světové války. I dnes hradbami protéká potok Brusnice (pramenící v Břevnovském klášteře), na kterém byly v době aktivního obranného systému Mariánských hradeb stavědla. Ta regulovala vodní příkop u Písecké brány, kdy se v době nebezpečí otevřela a zatopila obranný příkop.
(zdroj kniha Květy Závorkové "Průvodce Hradčanami, Střešovicem a Veleslavínem", vydáno Spolkem břevnovských živnostníků v roce 2009, upravil Jan Kincl)
Svého času byl na podstavci umístěný kamenný kvádr s deskou a kamenným křížem, s obrubníkem ve tvaru osmicípé hvězdy, z nichž čtyři protilehlé cípy byly delší. Z původního pomníku se dochovaly jen ruiny obrubníku a zbytek zmíněné základní desky.
Zbytky hřbitova pražské posádky, založeného roku 1786, se nacházejí pod baštou sv. Františka pražského barokního opevnění ve Střešovicích. Od roku 1906 se zde nepohřbívá. Kromě ruin šachtového hrobu pruských dělostřelců připomíná někdejší existenci hřbitova již jen několik nedávno obnovených desek se jmény zemřelých, zasazených do zdi bastionu.
(zdroj portál CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-22002
Souřadnice: N50°05'26.74'' E14°23'16.42''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Jan Kincl, Ing. František Jedlička