Praha 6

8. listopadu, Alej Českých exulantů, Antonína Čermáka, Bachmačské náměstí, Bělohorská, Březovského, Bubenečská, Buzulucká, Cukrovarnická, Čínská, Čs. armády, Dělostřelecká, Diskařská, Divoká Šárka, Drnovská, Eliášova, Evropská, Fetrovská, Flemingovo náměstí, Generála Píky, Goetheho, Hládkov, Horoměřická, Huberova, Charlese de Gaulla, Jaselská, Jednořadá, Jenečská, Jugoslávských partyzánů, K cíli, K Červenému vrchu, K Letišti, K Tuchoměřicům, Kafkova, Kamýcká, Keplerova, Kladenská, Korunovační, Krupkovo náměstí, Kyjevská, Libocká, Lišanská, Litovická, Lotyšská, Lysolajské údolí, Macharovo náměstí, Mařákova, Milady Horákové, Mládeže, Moravanů, Morávkův park, Muchova, Myslbekova, Na Babě, Na Hanspaulce, Na hutích, Na Kocínce, Na luzích, Na Malovance, Na Míčánce, Na Ořechovce, Na Pískách, Na Valech, Na Zátorce, Nad Kajetánkou, Nad lávkou, náměstí Českého povstání, náměstí Interbrigády, náměstí Padlých, náměstí Svobody, Nebušická, Neherovská, Norbertov, Papírenská, Park Generála Lázaro Cárdenase, Paťanka, Patočkova, Pelléova, Pilotů, Pod Baštami, Pod Hřbitovem, Pod kaštany, Pod Paťankou, Podbabská, Rooseveltova, Řečického, Říčanova, Sibeliova, Sportovců, Studentská, Suchdolská, Sukova, Šárecká, Šlikova, Technická, Tejnka, Terronská, Thákurova, Tuchoměřická, Tychonova, U laboratoře, U Matěje, U páté baterie, U Vizerky, U Vojenské nemocnice, U Vojtěšky, Uralská, V Sedlci, V Šáreckém údolí, V. P. Čkalova, Václavkova, Vaníčkova, Ve Struhách, Velflíkova, Verdunská, Vítězné náměstí, Vodňanského, Wuchterlova, Za Pohořelcem, Za Strahovem, Západní, Zelená, Zikova, nezařazeno

Pamětní deska Jaroslav Cicvárek

Autor: Vladimír Štrupl, 12.11.2005
Umístění: Praha 6, Goetheho, Bubeneč, na zdi plotu kolem Stromovky, nejzašší roh Stromovky nejblíže u nádraží Praha-Bubeneč
Nápis:
ZDE PADL ZA VLAST
V KVĚTNU 1945
JAROSLAV CICVÁREK

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21896
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Miloslav Vraštil

Autor: Vladimír Štrupl, 04.04.2004
Umístění: Praha 6, Goetheho, Bubeneč, na zdi plotu kolem Stromovky, u přechodu na křižovatce s ulicí Sibiřské náměstí
Nápis:
ZDE PADL ZA VLAST
7.5.1945
MILOSLAV VRAŠTIL

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-20943
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Josef Duda

Autor: Marek Lanzendorf, 05.07.2020
Umístění: Praha 6, Hládkov 224/1, na budově Gymnázia Jana Keplera
Nápis:
ZDE PROŽIL ŠKOLNÍ LÉTA
GENERÁLMAJOR LETECTVA, G/CPT. RAF
JOSEF DUDA
CBE, ŘBL
*9.8.1905 - +7.12.1977
VÝZNAMNÝ LETECKÝ INSTRUKTOR
STÍHACÍ PILOT
PŘÍSLUŠNÍK FRANCOUZSKÉ LETKY
SIOUX GROUPE DE CHASSE II/5 LA FAYETTE
PRVNÍ VELITEL LETKY „A“
312. ČS. STÍHACÍ PERUTĚ RAF
ÚČASTNÍK BITVY O BRITÁNII
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6-2020
Poznámka:

Pamětní deska byla odhalena v úterý 30. 6. 2020 na budově Gymnázia Jana Keplera v pražských Hradčanech do které Duda chodil.
Akce měla proběhnout už dříve, u příležitosti 75 let od konce druhé světové války, avšak díky pandemii coronaviru byla odložena až na konec června.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník vojákům Rudé armády

  • + o skupině VPM (P-X, Praha, identické pomníky Rudé armádě)
Autor: Jitka Lenková, 19.06.2011
Umístění: Praha 6, Horoměřická, křižovatka ul. Horoměřická a nepojmenované cesty do Nebušic, cca 100 metrů od křižovatky ul. Horoměřická a Na Krutci
Nápis:
RUDÁ ARMÁDA
OSVOBODILA
PRAHU
9.KVĚTNA 1945

КРАСНАЯ АРМИЯ
ОСВОБОДИЛА
ГОРОД ПРАГУ
9-ГО МАЯ 1945 Г.

K TŘICETILETÍ
RUDÉ ARMÁDY

HL.MĚSTO PRAHA
23.ÚNORA 1948

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0006-43115
Pomník přidal: Jitka Lenková
Doplnění informací: Vojtěch Stráník

Hrob Josef Novotný

Autor: Vladimír Štrupl, 13.04.2008
Umístění: Praha 6, Huberova, hřbitov
Nápis:
ING. JOS. NOVOTNÝ
STAVITEL A NADPORUČÍK V Z.
NAR. 18 27/1 85; ZEMŘ. 19 25/9 20.
Poznámka:

Ruzyňský toleranční hřbitov je hřbitov evangelický, jeden z mnoha evangelických hřbitovů založených po roce 1784 po vyhlášení tzv. tolerančního patentu Josefem II. a jeden ze dvou na území Prahy.V revolučním roce 1848 se zde shromáždili pražští studenti, aby uctili památku bojovníků padlých v Bitvě na Bílé hoře. Poslední pohřeb se zde konal roku 1945. V roce 2000 byla obnovena zeď kolem hřbitova. Hřbitov je volně přístupný. Někdy je uváděn jako nejmenší hřbitov v Praze, avšak nejmenším je Benický hřbitov. Druhý evangelický hřbitov se nachází ve Strašnicích (1795). Je chráněn jako kulturní památka České republiky.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ruzy%C5%88sk%C3%BD_toleran%C4%8Dn%C3%AD_h%C5%99bitov


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Alfred Tausik

Autor: Vladimír Štrupl, 23.09.2005
Umístění: Praha 6, Charlese de Gaulla 627/6, Bubeneč
Nápis:
MUDR. ALFRED TAUSIK
NAROZEN V HRADCI KRÁLOVÉ 10. ČERVNA 1899
PADL V ODBOJI
1. ČERVENCE 1943 V PLÖTZENSEE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-20935
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Charles de Gaulle

Autor: Vladimír Štrupl, 08.02.2014
Umístění: Praha 6, Charlese de Gaulla 1/799
Nápis:
Charles André Joseph Marie de Gaulle
(22.11.1890-9.11.1970)
francouzský vojenský činitel, generál, čelný představitel
francouzského zahraničního odboje za 2. sv. v.,
státník a prezident Francie (1959-1969)

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Jakub Čermín

Autor: Vladimír Štrupl, 17.03.2019
Umístění: Praha 6, Jaselská 434/28
Nápis:
ZDE ŽIL V LETECH 1960–2009
JUDR. JAKUB ČERMÍN
MUŽ PRAVDY A VÍRY

VĚZEŇ FAŠISTICKÉ A KOMUNISTICKÉ DIKTATURY
NOSITEL ČS. VÁLEČNÉHO KŘÍŽE A ŘÁDU T. G. MASARYKA
ČESTNÝ OBČAN MĚSTA PRAHY A TÝNA NAD VLTAVOU
Poznámka:

Jakub Čermín, *2. května 1917 v Týně nad Vltavou, +27. srpna 2009, byl předsedou Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) a politický vězeň.
Od roku 1937 studoval práva na UK v Praze, ale roku 1939 byl zatčen transportován do nacistického koncentračního tábora Sachsenhausen odkud byl r. 1942 propuštěn. Byl členem Studentského hnutí odporu.
Po skončení 2. sv. války dokončil studium. Stal se generální tajemníkem Svazu osvobozených politických vězňů a pozůstalých, kde se seznámil s Miladou Horákovou. V únoru 1948 jej propustili ze zaměstnání a v březnu 1952 byl pro údajnou ilegální spolupráci s Horákovou zatčen. Za velezradu byl ve zmanipulovaném procesu odsouzen na šest let. Během věznění zahynula za podivných okolností jeho první manželka.V prosinci 1957 jej sice propustili z vězení, deset let ale mohl pracovat jen jako pomocný dělník. Až v roce 1968 byl rehabilitován. Od r. 1990 členem a v letech 1991–2000 předsedou Českého svazu bojovníků za svobodu. Ke konci života oslepl.
Vyznamenání: 1946 – Československý válečný kříž 1939, 1996 – Řád T. G. Masaryka III. třídy. Čestný občan Prahy.
Pamětní deska byla slavnostně odhalena 25.1.2019. Autorem desky, která o Jakubu Čermínovi hovoří jako o muži pravdy a víry, je sochař Josef Faltus – jednoduchým písmem a textem vyjádřil přesnost, neústupnost a kontinuitu jednání Jakuba Čermína.
(zdroje: Wikipedia, www.lidovky.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pamětní deska M.Vrabcová

Autor: Vladimír Štrupl, 03.03.2014
Umístění: Praha 6, Jednořadá 1015, Bubeneč
Nápis:
ZDE PADLA ZA VLAST
V KVĚTNU 1945
M. VRABCOVÁ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-20945
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Anna Kabeláčová

Autor: Marek Lanzendorf, 04.12.2015
Umístění: Praha 6, Jenečská 235/4, Liboc
Nápis:
ZDE PADLA ZA VLAST
V KVĚTNU 1945
KABELÁČOVÁ ANNA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21730
Pomník přidal: Vladimír Štrupl