116. setkání

5 dubna, 2018 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 116. setkání
Filed under: zapisy ze spolku 

116. setkání

116. setkání účastníků projektu se konalo ve středu 4. dubna 2018 v Praze, v restauraci U Bronců, v obvyklém čase.

Účastnili se: František M., Martin, Jirka, Standa, Jarka a Aleš.

1)  Jiří informoval pozitivních ohlasech na náš projekt a naši databázi.

2) Máme odevzdané daňové přiznání.

3) Dne 6. dubna se koná již druhé kolo akce Pojďte darovat krev se Spolkem pro vpm, opět v Thomayrově nemocnici v Praze.

4) V dubnu také jsou dvě zajímavé akce v Českém Brodě, které by nebyly bez Marka. Více informací zde: http://www.cesbrod.cz/item/ceskoslovenske-legie

Příští spolkové setkání je ve středu 2.5.2018.

Zapsal: Martin

114. setkání

8 února, 2018 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 114. setkání
Filed under: zapisy ze spolku 

114. setkání

114. setkání účastníků projektu se konalo ve středu 7. února 2018 v Praze, v restauraci U Bronců, v obvyklém čase.

Účastnili se: František M., Martin, a Honzin.

1) Hlavním bodem byla tvorba poznámek (doplňujících údajů) u vpm. Tam nedošlo k žádné změně. U vpm vždy prezentujeme jasná fakta. Pokud existující informace, které je k vpm  vhodné doplnit, ale není jisté, zda obsahují fakta, nebo dohad – musí to být z textu zcela jasné.

Tedy, je-li na vpm uvedeno např. J. Novák 1916 Kostelec a chci k němu doplnit, že se domnívám, že se může jednat o legionáře padlého v první světové válce, protože v databázi legionářů je uvedeno Josef Novák 5.5.1916 Lhota u Kostelce, tak v poznámce musí být uvedena tato pochybnost, např. tím, že se uvede: pravděpodobně se jedná o legionáře Josefa Nováka. Protože:

  1. nevíme, zda J. znamená Josef
  2. nevíme, zda Lhota u Kostelce znamená uvedený Kostelec

Snad je již tato věčná nejasnost jasná.

2)Je možno platit členské příspěvky převodem na účet, případně osobně na setkáních. Kdo použil při platbě variabilní symbol VS36, nechť se prosím obrátí na předsedu, nebo Honzina.

3)A chvíli jsme diskutovali i obnově a výstavbě válečných hrobů, jak jinak, než v souvislostí s pražským pomníkem Koněva.

Příští spolkové setkání je ve středu 7. 3. 2018.
Zapsal: Martin

 

113. setkání

4 ledna, 2018 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 113. setkání
Filed under: zapisy ze spolku 

113. setkání

113. setkání účastníků projektu se konalo ve středu 3. ledna 2018 v Praze, v restauraci U Bronců, v obvyklém čase.

Účastnili se: Jiří, Marek L., Martin, Vladimír J. a Honzin.

1)V úvodu jsme si pochopitelně popřáli vše nejlepší k Novému roku,

2)Probrala se problematika okolo tzv. „Lip republiky“, ty jako vpm počítat nebudeme a cestou předsedy je budeme poskytovat dalšímu spolku, který je naopak sbírá.

3)Byla zopakována pravidla tvorby dat pro „Jména z pomníků“, především s ohledem na tzv. minimedailonky, tedy spojení více vpm k jedné osobě, bez většího množství doplňkového textu,

4)Vladimír J, který je šéfem akce Spolek dává krev nám ujasnil pravidla, tedy jak celá akce proběhne. Bude to 19. Ledna v nemocnici v Krči a dárci se sejdou okolo 08:30 hodin,

5)Dohodli jsme se, že nebudeme dále čekat na vyjádření jednoho zavedeného spolku, který byl snad vtažen do jedné kampaně proti našemu spolku. I přes fakt, že nám písemně vyjádření slíbili, nedodali ho. Je to smutné a bereme jejich přístup na vědomí.

Příští spolkové setkání je ve středu 7. 2. 2018.
Zapsal: Martin

Valná hromada Spolku pro vojenská pietní místa, 2017 a 12. výroční setkání a 11. ročník semináře k problematice mapování vojenských pietních míst

26 listopadu, 2017 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Valná hromada Spolku pro vojenská pietní místa, 2017 a 12. výroční setkání a 11. ročník semináře k problematice mapování vojenských pietních míst
Filed under: zapisy ze spolku 

Valná hromada Spolku pro vojenská pietní místa, 2017

12. výroční setkání a 11. ročník semináře k problematice mapování vojenských pietních míst

 

Setkání a seminář se konalo v Praze, v klubovně ČsOL v hotelu Legie dne 25.listopadu 2017. VH následovala po semináři.

Vlastní akce začala prezentací v 10 hodin.

Úvodního slova se ujal předseda spolku Jirka Porteš.

Prezentace dopadla nad rámec očekávání a náš Spolek se poprvé ve své historii sešel v takovém počtu, že nebylo potřeba vyhlašovat náhradní termín Valné hromady. Z 23 členů spolku dorazilo 14 a 4 předali plnou moc k zastupování.

Velkou radost nám udělali i hosté, kteří se s námi přijeli podělit o své zkušenosti, případně představit své projekty.

V úvodu je nezbytné poděkovat Československé obci legionářské, která již tradičně poskytla prostory pro konání našich akcí v sídle ČsOL.

Vlastní seminář začal blokem prezentací a diskusí:

První prezentace už tradičně patřila předsedovi a téma byla také klasické. Zařazování dat do databáze, technický proces vkládání, upřesnění co je a co již není vpm nebo válečný hrob. Jak funguje CEVH a rozdíl v našich databázích.

Součástí této prezentace byla i diskuse spojená s mapováním ulic pojmenovaných po hrdinech a obětech. Jde o dlouhodobou diskusi v našich řadách a hlasování dopadlo jako v předchozích letech. Ulice se dále mapovat nebudou. Ale tentokrát došlo k malému ústupku a ulice přímo pojmenované po obětech války nebo vojácích je možno zařadit do sekce ostatní.

V rámci této prezentace Ing. František Steklý zdůraznil, že je mnoho obětí válek na které se nedostalo místo na nějaké kamenné památce. Někde dokonce ani nevznikl pomník obětem války. V tomto směru je plně ve shodě s filozofií našeho projektu vyvolat diskusi na téma výstavby památek na tyto „zapomenuté“ oběti. Na nikoho nelze zapomenout!

Následovala Martinova prezentace o proběhlých akcích za účasti členů našeho spolku. Jde o akce vedené především PhDr. Ferdinandem Vrábelem (výstavy, prezentace, přednášky, ale i Cyklopřejezd), Ing. Františkem Jedličkou (badatelská činnost, vystoupení v Čro), Honza Kincl (oprava hrobu) a členů ČsOL za další aktivity.

Další prezentací bylo vytváření záloh dat z našeho projektu. Prakticky jde o malý návrat k památné tzv. offline verzi projektu. Stále častěji se na nás badatelé obracejí s žádostí o poskytnutí originálních dat (fotografie), případně další informace a náš stávající distribuční systém už byl pomalý. V rámci semináře tedy byla zřízena další dvě místa pro distribuci dat a uložení zálohy dat.

Seminář nemohl nereagovat na nehorázný a především lživý útok na náš spolek ze strany Blahuše, který provedl přes server  security magazin. Byla vysvětlena geneze celého útoku, jednotlivé verze lží Blahuše a v krátkosti představen život a dílo té osoby.

Ing. František Steklý nám představil svoji více než zajímavou badatelskou činnost zaměřenou na 1. světovou válku na Pardubicku. Jde o obrovské množství příběhů a zajímavostí, které ukazují válku a její následky v plném obrazu. V praxi se jednalo o nejlepší prezentaci našeho letošního semináře.

Zástupce z ČsOL Hradec Králové nám představil plánovanou akci na rok 2018 v jejich režii (nechceme prozrazovat více, ale zní úžasně) a nabídl nám prostor na prezentaci naší činnosti právě v Hradeckém regionu. Lze říct, že zasel v našich řadách zájem. A především děkujeme za důvěru bratrům z Hradecka.

Následující diskusí byla oficiální číst semináře ukončena.

 

Následovala Valná hromada našeho spolku.

Byl schválen program s běžnou agendou (finance, volby výkonného výboru, plán na rok 2018 a diskuse).

Předseda spolku zmínil hlavní události za uplynulý rok, kde asi nejdůležitější bylo dokončení  administrativy při provádění zápisu do Obchodního rejstříku, tady velký díl patří i Mgr. Vladimíru Ježkovi.

Bude aktualizován manuál pro vkladače, aby se ještě zmenšil prostor pro spory.

Spolek vzal na vědomí loňské hospodaření (17 pro, 1 se zdržel).

V rámci určení členského příspěvku na rok 2018 (400 Kč) bylo schváleno 1 odpuštění platby příspěvku (17 pro, 1 se zdržel).

Předložený rozpočet na rok 2018 byl schválen (17 pro, 1 se zdržel).

Následovala volba členů nového výkonného výboru. Byli jen tři kandidáti, současní členové. Ještě před vlastní volbou spolek vyslovil poděkování současnému výboru za jejich práci. Toto poděkování patří i pokladníkovi Honzinovi, který má práce neméně.

Výsledek voleb:

Jiří Porteš (17 pro, 1 se zdržel).

Petr Tichý (16 pro, 2 se zdrželi).

Vladimír Štrupl (16 pro, 2 se zdrželi).

Výkonný výbor byl zvolen a následnou volbou uvnitř výboru byl zvolen předseda (Jiří Porteš) a místopředsedové (Petr Tichý a Vladimír Štrupl).

Všem díky za odvahu to s námi táhnout další období.

Tímto skončila Valná hromada spolku.

 

Následovala výroční schůze Českobrodské jednoty ČsOL.

Předseda jednoty přednesl informaci o financích jednoty, proběhlých a plánovaných akcích.

Následovala volba dalších členů výboru jednoty.

Marek Skýpala byl zvolen tajemníkem jednoty.

Do výboru jako členové byli zvoleni: Petr Tichý a Vladimír Štrupl.

Plán rozpočtu jednoty na rok 2018 byl jednohlasně schválen.

Plán činnosti jednoty na rok 2018 byl jednohlasně schválen.

 

Zapsal: Martin

2 listopadu, 2017 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem
Filed under: zapisy ze spolku 

112. setkání

112. setkání účastníků projektu se konalo ve středu 1. listopadu 2017 v Praze, v restauraci U Bronců, v obvyklém čase.

Účastnili se: Jiří, Marek L., Martin, František M, Dan ml., Aleš, Vladimír a Tomáš.

1) Martin předal do pokladny Oldův dar spolku. O Oldovi tak lze říct, že je finančním donátorem spolku.

2) Dalším tématem byla příprava na seminář a Valnou hromadu. Obě akce proběhnou tradičně v sobotu v klubovně ČsOL. Sraz organizátorů je v 9 hodin, vlastní akce začíná prezentací v 10 hodin. Průběh bude jako vždycky, zajištění akce také, opět v režii Aleše.

3) Na semináři se očekávají informace o našich aktivitách v letošním roce, našem spolku. Na Valné hromadě bude hlavním tématem volba výkonného výboru spolku. V neveřejné části se diskuse zaměří na další upřesnění definice pojmu vpm, distribuce dat a spolupráce s dalšími organizacemi a osobami.

4) Opět bylo nezbytné pochválit Markův projekt „Ztracený legionář“, protože přináší opravdu zajímavé památky ze hřbitovů na které by bylo obtížné narazit.

5) A nešlo se vyhnout tématu Blahuš. Lživý útok této osoby proti našemu spolku a následné napadání našich členů, veteránů, ČsOL a jeho výhrůžky je obtížné přejít mlčením. Takže nám tahle osoba vzala pár minut života a jistě tuto záležitost uzavřeme tak, aby nebylo poškozeno jméno a pověst spolku. Ve stručnosti lze zatím říct, že kdo se ztotožňuje se lživými útoky Blahuše proti našemu spolku (například o tom, že financujeme výstavbu sudetských pomníků, spotřebováváme peníze daňových poplatníků, atd.), nemusí počítat se spoluprací s naším spolkem.

Příští spolkové setkání je ve středu 6.12.2017.
Seminář k problematice vpm a Valná hromada Spolku je v sobotu 25. 11. 2017.

Ukázka lží, které šíří Blahuš po internetu o našem Spolku

Zapsal: Martin

111. setkání

7 září, 2017 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 111. setkání
Filed under: zapisy ze spolku 

111. setkání

111. setkání účastníků projektu se konalo ve středu 6. září 2017 v Praze, v restauraci U Bronců, v obvyklém čase.

Účastnili se: Jiří, Honzin, Marek L., Martin, František M a František Š.

1) Martin přítomné seznámil s plány Brodské jednoty ČsOL na další rok a s nabídkou akcí, které nám poslalo ústředí obce na konec letošního roku.

2) Honzin správně upozornil, že je nejvyšší čas začít chystat se na seminář a Valnou hromadu spolku.

3) Řešili jsme opět problematiku přiřazování informací do poznámek. Především jde o informace k osobám uvedeným na památce. Do poznámky patří věci, které se váží k dané památce a ne k následujícím událostem u památky (jako, že se u ní třeba konají pietní akty, apod.). Zároveň je u poznámek vždy vhodné být ve shodě s autorem příspěvku a vyvarovat se zbytečně věcí, které by jak autor, tak partneři mohli považovat za urážející. Například zmiňovat, že nějaká část dat někde chybí apod. Všechny databáze vznikají postupně, i ta naše a je v zájmu všech badatelů získat co nejvíce informací a ne se navzájem trumfovat kdo co našel první či lépe.

4) Dopřesňovali jsme si některé drobnosti v administraci. Například není nutné vkládat větší množství v podstatě stejných fotografií z jednoho místa. Není ale na škodu postupně doplňovat fotografie stejné památky v průběhu času (opravy, změny, apod.). Velikost fotografií sice není limitována, ale neuškodí je před vložením řádně upravit (natočit, případně oříznout). Cokoliv co bude šetřit místo je prospěšné, vždyť již nyní jsme na stovkách GB a to jsme ve třetině.

5) Opět přípomínám, že existuje členská diskuse, kde je celá řada odpovědí na v pdostatě podobné dotazy a možnost diskutovat jak o nových vpm, tak o administraci (nějčastější témata).

 

Příští spolkové setkání je ve středu 4.10.2017.

Zapsal: Martin

110. setkání

13 července, 2017 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 110. setkání
Filed under: zapisy ze spolku 

110. setkání

110. setkání účastníků projektu se konalo ve středu 12. července 2017 v Praze, v restauraci U Bronců, v obvyklém čase.

Účastnili se: Jiří, Honza, Marek L., Luboš, Martin a František M. a jako host paní Vitvarová.

1) Brodská ČsOL ani spolek se jako celek letos nebude účastnit Dětského dne v Českém Brodě. Důvodem jsou jiné aktivity většiny členů.

2) Paní Vitvarová nám představila Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (http://www.historickasidla.cz). Zároveň jsme snad pomohli vyřešit jeden dotaz.

3) Luboš zajímavě představil vojenský hřbitov ve Velké Británii (Brookwood) a dalěí svoje aktivity ve vztahu k účastníkům zahraničního odboje. To ale bude vpm.

4) Řešili jsme opět problematiku přiřazování informací do poznámek. Především jde o informace k osobám uvedeným na památce. Tyto informace je možno doplňovat jen jde-li o jasná fakta (shoda jména na památce s osobou v archivech). Žádné domněnky založené na shodě části jména nebo blízkosti bydliště nejsou možné, protože v mnoha případech jde pouze o shodu jmen a výsledek je naprosto zavádějící. A mnohdy pro čtenáře (rodinné příslušníky) ve výsledku velmi nepříjemný. Navíc, stejně jako se vytváří náš projekt a je stále doplňován, tak i databáze padlých, legionářů, apod. jsou neustále doplňovány. Nemá tedy vůbec žádnou logiku zdůrazňovat, že nějaké jméno nebylo v nějaké databázi dohledáno.

Příští spolkové setkání  je ve středu 2.8.2017.

Zapsal: Martin

109. setkání

8 června, 2017 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 109. setkání
Filed under: zapisy ze spolku 

109. setkání

109. setkání účastníků projektu se konalo ve středu 7. června 2017 v Praze, v restauraci U Bronců, v obvyklém čase.

Účastnili se: Jiří, Honza, Marek L. a František M.

1) U Brodské ČsOL proběhla administrativní kontrola, především díky pečlivosti Pepy a Honzina bylo vše v pořádku.

2) Provedli jsme, především zásluhou Vladimíra, registraci na stránce Moje spolky (https://www.mojespolky.cz/web/map#%20). Každé zviditelnění naší práce se hodí.

3) Marek plánuje u příležitosti 100. výročí úmrtí legionáře B. Nezavdala vzpomínkovou akci. Podrobnosti se zatím ladí, ale bude to v dubnu 2018.

4) Dětský den v Brodě bude v sobotu 9. 9. Již loňský ročník ukázal náš personální strop. Z toho důvodu se již nyní hledají dobrovolníci na tuto akci, aby bylo jasné, zda se letos budeme či nebude moci zapojit.

5) Honzin provedl kontrolu a údržbu na schránce u pomníku v Mělnickém Vtelnu.

Příští spolkové setkání  je ve středu 12.7.2017.

Zapsal: Martin

108. setkání

4 května, 2017 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 108. setkání
Filed under: zapisy ze spolku 

108. setkání

108. setkání účastníků projektu se konalo ve středu 3. května 2017 v Praze, v restauraci U Bronců, v obvyklém čase.

Účastnili se: Jiří, Honza, Martin a Vladimír

1) Již známe datum konání Dětského dne v České Brodě, bude to sobota 9. 9.

2) Jelikož starý spolkový (legionářský) stánek už má nejlepší léta za sebou, byl Honzin pověřen poohlédnutím se po novém. Financování bude nejspíš dobrovolným výběrem, případně doplacením ze společných peněz (bude-li na tom shoda).

3) Budeme možná mít cedulku pro rezervaci našeho tradičního stolu U Bronců.

4) Domluvil se způsob předávání dat, doplnění fotografií u již existujících vpm. V současné době tuto „službu“ zajišťuje Jirka, ale půjde poučit i další dobrovolníky.

Příští spolkové setkání  je ve středu 7.6.2017.

Zapsal: Martin

106. setkání

2 března, 2017 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 106. setkání
Filed under: zapisy ze spolku 

106. setkání

106. setkání účastníků projektu se konalo ve středu 1. března 2017 v Praze v restauraci U Bronců, v obvyklém čase.
Účastnili se: Aleš, Martin, Honzin, Jirka, Standa, Marek a dva hosté (František a Jaroslav).

1) Probrali jsme změny v souvislosti s úpravou aktivit u jednoho z administrátorů. Aleš přislíbil, že bude přepisovat texty z VPM co to půjde.

2) Jeden z hostů (František) projevil zájem nejen nám poskytnout data pro vpm a „Jména z pomníků“, ale je možné, že se nakonec stane dalším vkladačem.

3) Jaroslav představil svůj projekt – pomník nebo pamětní deska příslušníkům SOS, padlým v boji s nacisty před začátkem 2. světové války.

4) Vladimír seznámil se svým plánem jak přehledně uspořádat „Olšanské hřbitovy“, dle literatury se tam nachází více než 2.000 VPM

 

Příští spolkové setkání  je ve středu 5. 4. 2017.

Zapsal: Martin

« Předchozí stránkaDalší stránka »