112. setkání

112. setkání účastníků projektu se konalo ve středu 1. listopadu 2017 v Praze, v restauraci U Bronců, v obvyklém čase.

Účastnili se: Jiří, Marek L., Martin, František M, Dan ml., Aleš, Vladimír a Tomáš.

1) Martin předal do pokladny Oldův dar spolku. O Oldovi tak lze říct, že je finančním donátorem spolku.

2) Dalším tématem byla příprava na seminář a Valnou hromadu. Obě akce proběhnou tradičně v sobotu v klubovně ČsOL. Sraz organizátorů je v 9 hodin, vlastní akce začíná prezentací v 10 hodin. Průběh bude jako vždycky, zajištění akce také, opět v režii Aleše.

3) Na semináři se očekávají informace o našich aktivitách v letošním roce, našem spolku. Na Valné hromadě bude hlavním tématem volba výkonného výboru spolku. V neveřejné části se diskuse zaměří na další upřesnění definice pojmu vpm, distribuce dat a spolupráce s dalšími organizacemi a osobami.

4) Opět bylo nezbytné pochválit Markův projekt „Ztracený legionář“, protože přináší opravdu zajímavé památky ze hřbitovů na které by bylo obtížné narazit.

5) A nešlo se vyhnout tématu Blahuš. Lživý útok této osoby proti našemu spolku a následné napadání našich členů, veteránů, ČsOL a jeho výhrůžky je obtížné přejít mlčením. Takže nám tahle osoba vzala pár minut života a jistě tuto záležitost uzavřeme tak, aby nebylo poškozeno jméno a pověst spolku. Ve stručnosti lze zatím říct, že kdo se ztotožňuje se lživými útoky Blahuše proti našemu spolku (například o tom, že financujeme výstavbu sudetských pomníků, spotřebováváme peníze daňových poplatníků, atd.), nemusí počítat se spoluprací s naším spolkem.

Příští spolkové setkání je ve středu 6.12.2017.
Seminář k problematice vpm a Valná hromada Spolku je v sobotu 25. 11. 2017.

Ukázka lží, které šíří Blahuš po internetu o našem Spolku

Zapsal: Martin