Valná hromada Spolku pro vojenská pietní místa, 2017 a 12. výroční setkání a 11. ročník semináře k problematice mapování vojenských pietních míst

Valná hromada Spolku pro vojenská pietní místa, 2017

12. výroční setkání a 11. ročník semináře k problematice mapování vojenských pietních míst

 

Setkání a seminář se konalo v Praze, v klubovně ČsOL v hotelu Legie dne 25.listopadu 2017. VH následovala po semináři.

Vlastní akce začala prezentací v 10 hodin.

Úvodního slova se ujal předseda spolku Jirka Porteš.

Prezentace dopadla nad rámec očekávání a náš Spolek se poprvé ve své historii sešel v takovém počtu, že nebylo potřeba vyhlašovat náhradní termín Valné hromady. Z 23 členů spolku dorazilo 14 a 4 předali plnou moc k zastupování.

Velkou radost nám udělali i hosté, kteří se s námi přijeli podělit o své zkušenosti, případně představit své projekty.

V úvodu je nezbytné poděkovat Československé obci legionářské, která již tradičně poskytla prostory pro konání našich akcí v sídle ČsOL.

Vlastní seminář začal blokem prezentací a diskusí:

První prezentace už tradičně patřila předsedovi a téma byla také klasické. Zařazování dat do databáze, technický proces vkládání, upřesnění co je a co již není vpm nebo válečný hrob. Jak funguje CEVH a rozdíl v našich databázích.

Součástí této prezentace byla i diskuse spojená s mapováním ulic pojmenovaných po hrdinech a obětech. Jde o dlouhodobou diskusi v našich řadách a hlasování dopadlo jako v předchozích letech. Ulice se dále mapovat nebudou. Ale tentokrát došlo k malému ústupku a ulice přímo pojmenované po obětech války nebo vojácích je možno zařadit do sekce ostatní.

V rámci této prezentace Ing. František Steklý zdůraznil, že je mnoho obětí válek na které se nedostalo místo na nějaké kamenné památce. Někde dokonce ani nevznikl pomník obětem války. V tomto směru je plně ve shodě s filozofií našeho projektu vyvolat diskusi na téma výstavby památek na tyto „zapomenuté“ oběti. Na nikoho nelze zapomenout!

Následovala Martinova prezentace o proběhlých akcích za účasti členů našeho spolku. Jde o akce vedené především PhDr. Ferdinandem Vrábelem (výstavy, prezentace, přednášky, ale i Cyklopřejezd), Ing. Františkem Jedličkou (badatelská činnost, vystoupení v Čro), Honza Kincl (oprava hrobu) a členů ČsOL za další aktivity.

Další prezentací bylo vytváření záloh dat z našeho projektu. Prakticky jde o malý návrat k památné tzv. offline verzi projektu. Stále častěji se na nás badatelé obracejí s žádostí o poskytnutí originálních dat (fotografie), případně další informace a náš stávající distribuční systém už byl pomalý. V rámci semináře tedy byla zřízena další dvě místa pro distribuci dat a uložení zálohy dat.

Seminář nemohl nereagovat na nehorázný a především lživý útok na náš spolek ze strany Blahuše, který provedl přes server  security magazin. Byla vysvětlena geneze celého útoku, jednotlivé verze lží Blahuše a v krátkosti představen život a dílo té osoby.

Ing. František Steklý nám představil svoji více než zajímavou badatelskou činnost zaměřenou na 1. světovou válku na Pardubicku. Jde o obrovské množství příběhů a zajímavostí, které ukazují válku a její následky v plném obrazu. V praxi se jednalo o nejlepší prezentaci našeho letošního semináře.

Zástupce z ČsOL Hradec Králové nám představil plánovanou akci na rok 2018 v jejich režii (nechceme prozrazovat více, ale zní úžasně) a nabídl nám prostor na prezentaci naší činnosti právě v Hradeckém regionu. Lze říct, že zasel v našich řadách zájem. A především děkujeme za důvěru bratrům z Hradecka.

Následující diskusí byla oficiální číst semináře ukončena.

 

Následovala Valná hromada našeho spolku.

Byl schválen program s běžnou agendou (finance, volby výkonného výboru, plán na rok 2018 a diskuse).

Předseda spolku zmínil hlavní události za uplynulý rok, kde asi nejdůležitější bylo dokončení  administrativy při provádění zápisu do Obchodního rejstříku, tady velký díl patří i Mgr. Vladimíru Ježkovi.

Bude aktualizován manuál pro vkladače, aby se ještě zmenšil prostor pro spory.

Spolek vzal na vědomí loňské hospodaření (17 pro, 1 se zdržel).

V rámci určení členského příspěvku na rok 2018 (400 Kč) bylo schváleno 1 odpuštění platby příspěvku (17 pro, 1 se zdržel).

Předložený rozpočet na rok 2018 byl schválen (17 pro, 1 se zdržel).

Následovala volba členů nového výkonného výboru. Byli jen tři kandidáti, současní členové. Ještě před vlastní volbou spolek vyslovil poděkování současnému výboru za jejich práci. Toto poděkování patří i pokladníkovi Honzinovi, který má práce neméně.

Výsledek voleb:

Jiří Porteš (17 pro, 1 se zdržel).

Petr Tichý (16 pro, 2 se zdrželi).

Vladimír Štrupl (16 pro, 2 se zdrželi).

Výkonný výbor byl zvolen a následnou volbou uvnitř výboru byl zvolen předseda (Jiří Porteš) a místopředsedové (Petr Tichý a Vladimír Štrupl).

Všem díky za odvahu to s námi táhnout další období.

Tímto skončila Valná hromada spolku.

 

Následovala výroční schůze Českobrodské jednoty ČsOL.

Předseda jednoty přednesl informaci o financích jednoty, proběhlých a plánovaných akcích.

Následovala volba dalších členů výboru jednoty.

Marek Skýpala byl zvolen tajemníkem jednoty.

Do výboru jako členové byli zvoleni: Petr Tichý a Vladimír Štrupl.

Plán rozpočtu jednoty na rok 2018 byl jednohlasně schválen.

Plán činnosti jednoty na rok 2018 byl jednohlasně schválen.

 

Zapsal: Martin