Valná hromada 2012

Březen 31, 2012 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Valná hromada 2012
Filed under: zapisy ze spolku 

Zápis z Valné hromady Spolku pro vojenská pietní místa, o.s. a schůze jednoty ČsOL Český Brod.

Obojí se konalo v sobotu 31. března 2012 v klubovně ČsOL v hotelu Legie v Praze za hojné účasti členů spolku i jednoty.

Valná hromada byla naplánována  na 9 hodinu, kdy se však nesešel potřebný počet členů spolku a tudíž bylo nutno vyčkat na následný termín, tedy 10 hodinu, kdy pro jednání již podle stanov postačovala prostá většina přítomných.

Ze spolku se jednání účastnili: V. Štrupl, M. Brynych, R. Říha, P. Tichý. J. Přerovský, J. Kincl, A. Zahradníček, F. Vrábel, J. Porteš, D. Vrba, D. Vrba ml., T. Sehnalík, V. Ježek, V. Stráník, M. Zsilinszká a F. Jedlička. Jako sympatizantka J. Lenková. Omluveni a předanou plnou mocí byli I. Šťastný a D: Štruplová za které hlasoval V: Štrupl. Omluven byl dále předseda spolku S. Kain, terý však plnou moc na zastupování nepředal.

Celkem se Valné hromady účastnilo  fyzicky 16 členů a dva v zastoupení, celkově 18 hlasů.

Schůze jednoty ČsOL Český Brod se účastnili: Josef Přerovský, Martin Brynych, Jan Kincl, Vladimír Štrupl, Diana Štruplová, Aleš Zahradníček, Petr Tichý, Ferdinand Vrábel, Jiří Porteš, Tomáš Sehnalík a dva zájemci o vstup do Českobrodské jednoty: Marek Skýpala a Ondřej Brcko.

Mezičas při čekání na desátou hodinu jsme strávili legionářskou agendou, kdy nás předseda seznámil s průběhem příprav akce v Poličanech, programem této vícedenní akce a plánem úhrad nákladů. Následně jsme probrali možnosti podílu naší jednoty na obnově pomníku v Mělnickém Vtelnu. Doladil se termín pro výroční schůzi jednoty v Českém Brodě na 22. září a předběžně se stanovil termín pro seminář k problematice vojenských pietních míst na 30. 11. – 1. 12. v Praze.

Feďo nás seznámil s průběhem příprav cyklopřejezdu Hodonín – Košariská, jehož nultý ročník se chystá na letošní rok.

V závěru legionářské části se představili zájemci o vstup do Brodské jednoty Marek a Ondra. Oba budou jistě velkou pomocí pro naše řady a za jejich rozhodnutí jsme velmi rádi.

Od 10 hodin 30 minut začala hlavní akce tohoto dne a to náhradní Valná hromada Spolku pro vojenská pietní místa, o. s.

Úvodní část patřila změnám ve stanovách spolku, tuto část řídil stejně jako několikaměsíční přípravu a finalizaci návrhů Vladimír Ježek, který také sepíše finální zápis a stanovy v novém znění odešle k založení na Ministerstvo vnitra. Nové úplné znění se také následně objeví na našich webových stránkách.

Hlavními změnami ve stanovách je zmenšení počtů ve výkonném výboru spolku a zavedení povinného členského příspěvku. Po odsouhlasení nového znění stanov byl zvolen nový výkonný výbor, již podle nových počtů a to v počtu tří lidí, jmenovitě Vladimír Štrupl, Vojta Stráník  a Honzin Kincl. Výkonný výbor následně zvolil předsedu. Novým předsedou Spolku pro vojenská pietní místa se stal Vojta Stráník. Jeden z místopředsedů, Honza Kincl bude vykonávat funkci správce naší pokladny, v čemž se už dříve velmi osvědčil.

Již nový výkonný výbor následně představil finanční plán na zbytek letošního roku, včetně výše členského příspěvku pro rok 2012. Výbor navrhl částku 400 Kč. V následné diskusi padlo více návrhů (od 350 do 500 Kč), nicméně nejvíce hlasů získal původní návrh výše příspěvků, tedy 400 Kč za člena na rok 2012, který byl schválen celkem16 hlasy. Členům spolku tímto vzniká nová povinnost, a to uhradit tento členský příspěvek do 30. června 2012. V odůvodněných případech, na základě žádosti člena může výkonný výbor výši příspěvku případně snížit. Jak je nově uvedeno ve stanovách – neplacení členských příspěvků je jedním z důvodu k ukončení členství ve spolku, což by se řešilo na další Valné hromadě, případně výroční schůzi (tedy letos na semináři a v dalších letech na Valných hromadách).

Členské příspěvky je možné uhradit v hotovosti u pokladníka (čehož mnozí na místě využili) a bude i zřízen spolkový účet. Výše členského příspěvku byla stanovena především s ohledem na nutnost zajistit provoz internetových stránek a vše s tím souvisejícím.

Posledním bodem byl vstup Ondry Brcka i do Spolku pro vojenská pietní místa, jehož žádost na místě výkonný výbor kladně vyřídil.

Tímto Valná hromada skončila a následoval diskusní blok.

zapsal:  Martin

Spolkové aktuality 2012

Březen 11, 2012 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Spolkové aktuality 2012
Filed under: aktuality 

10.12.2012
*   Pozvánka na pietní shromáždění při příležitosti 110. výročí úmrtí významného českého puškaře a vynálezce Sylvestra Krnky
*   Ocenění Anletu i v letošním roce získali zástupci našeho Spolku

2.12.2012
*   Vložen zápis ze 7. výročního setkání a 6. semináře k problematice VPM

2.11.2012
*   Vložen zápis z 66. setkání účastníků projektu

1.11.2012
*   Výsledky 3. ročníku Ligy přispěvatelů:
1) František Jedlička – 384,5
2) Zdeněk Surýnek – 215
3) Stráník Vojtěch – 145
4) Vrba Dan – 107
5) Ježek Vladimír – 66
Oficiální vyhodnocení proběhne na Semináři spolku (1.12.2012)

Další kolo Ligy přispěvatelů zahájeno 1.11. v 00:00 hodin

11.10.2012
* Vložen článek F. Vrábela Československí legionári majú v Rusku ďalší pomník

6.10.2012
* Vložen zápis z 65. setkání účastníků projektu

30.9.2012
* Vloženo aktuální číslo spolkového zpravodaje Monument

16.9.2012
* Vložen zápis z výroční schůze ČsOL Český Brod a dětského dne v Českém Brodě

14.9.2012
* Vložen zápis ze 64. setkání spolku

28.8.2012
* Na web byly vložené aktualizované stanovy (již schválené ministerstvem) a rovněž číslo spolkového bankovního účtu.

11.8.2012
*Po delší době vložen příspěvek do Galerie hrdinů, generál Anton Petrák

18.7.2012
* I. ročník cyklopřejezdu Košariská – Hodonín byl úspěšný

17.7.2012
*  Další keš ze série VPM je na světě – Legionářská stráž Českého Brodu.  Přehled všech keší se vztahem ke Spolku naleznete – zde

1.7.2012
* Vloženo aktuální číslo spolkového zpravodaje Monument. A opět v něm najdete o něco více, než je na našich stránkách.

9.6.2012
* Vložena sada inspirativních fotografií před Cyklopřejezdem Košariská – Hodonín ročník 2012 od  PhDr. Ferdinanda Vrábela

7.5.2012
* Vložen zápis z Akce Bílé Poličany

6.5.2012
* Vložen zápis z 63. setkání účastníků projektu

1.4.2012
* Ke stažení vloženo aktuální číslo spolkového zpravodaje Monument

31.3.2012
* Vložen zápis z Valné hromady spolku

27.1.2012
* Změna místa – pravidelná spolková setkání se budou konat v restauraci U Bronců, termín zůstává stejný, každý první čtvrtek v měsíci, více zde

* vložen zápis z 61. setkání našeho spolku

24.1.2012
*  Informace o přednášce člena spolku PhDr. Ferdinanda Vrábela na téma T. G. Masaryk a Edvard Beneš v maďarské historiografii

19.1.2012
Podarí sa založiť novú tradičnú akciu ČsOL? Prvotní informace o akci.

10.1.2012
* Vložena informace o pravidelných spolkových setkáních do sekce Spolek

1.1.2012
* Na poslední chvíli bylo včera vloženo čtvrté číslo Monumentu.

aktuality za rok 2011

Zápis z 62. setkání účastníků projektu

Březen 3, 2012 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis z 62. setkání účastníků projektu
Filed under: zapisy ze spolku 

Zápis z 62. setkání účastníků projektu

konaného dne 1. března 2012 v Praze, v restauraci U Bronců
účast: Vojta, Jirka, Honzin, Aleš, Tomáš, Zdenka, Martin, Vladimír a Vladimír J.

Čistě technicky vzato se jednalo o 2. pivní setkání, které probíhají podle plánu 1x měsíčně, ale jelikož se nedaří naplánovat členské schůze a vzhledem k velké účasti a blížící se Valné hromadě spolku byl tento termín nakonec použit i jako schůzový. Faktem však je, že je třeba něco s plánem schůzi udělat – více viz zápis.

program:

1)    Úvodní část patřila ČsOL Český Brod, Martin přítomné informoval o zájmu jednoho Broďáka vstoupit do naší jednoty a jednoho člena z Vyškova k nám přestoupit. Oba jsou zváni na Valnou hromadu spolku (31. 3. 2012) jejíž součástí bude i členská schůze jednoty. A nemenší radost nám jistě přinesla i zpráva, že se jednomu Brodskému uskupení konečně podařilo získat do nájmu objekt, jenž umožňuje outdorové aktivity, zasvěcení jistě vědí oč jde.

2)    Následně pokladník spolku nezapřel svoji pečlivost a všem dárcům z předchozích období vydal příjmové doklady.

3)    Následovala rozsáhlá část týkající se příprav na Valnou hromadu spolku, jenž jak víme, se bude konat v sobotu 31. března 2012 v klubovně v hotelu Legie. Oficiální zahájení je v 10 hodin. Přípravy místnosti však začneme již v 9 hodin. Hlavní logistické břímě ponese jako vždy Honzin a Aleš. Techniku částečně zajistí Jirka, částečně využijeme to co je na místě. V souladu s plánem Valné hromady bude od 10 hodin probíhat členská schůze jednoty ČsOL Český Brod, kde budeme řešit pomoc Feďovi s akcí „Přejezd“, budeme řešit nové členy a doladíme plán na rok 2012. Přibližně od 11 hodin se dá očekávat, že již bude spolek usnášeníschopný a budeme moci vyřešit několik hlavních věcí. Nejdůležitější je úprava stanov, volba výkonného výboru. A pochopitelně doladění plánu činnosti spolku na rok 2012.

4)    Ke stanovám (respektive návrhu změn) se má doposud možnost vyjádřit každý. Návrh je ke stažení v členské diskusi. Finalizace a právních formulací se ujal Vladimír J. a je vidět, že má v dané oblasti značné zkušenosti, nový návrh dává více smyslu než naše předchozí pokusy. Prosíme všechny, kteří se hodlají do diskuse ke stanovám připojit, ať si návrh nastudují a na místě pokud možno ať neřešíme jednotlivé položky zase od nuly. Na stanovách se pracuje dlouhou dobu a už je třeba je dodělat.

5)    Nemenším problémem je schůzová činnost spolku. Dá se říci, že části členům vyhovuje systém zavedený pro pivní setkání, tedy především znalost termínu schůze velmi dlouho dopředu. Je pravděpodobně nezbytné něco podobného nejít i pro členské schůze. A především se musí odprostit od žabomyších válek na téma, ten nepůjde tam protože se tam kouří, ten nepůjde tam, protože je tam drzý personál, ten nemluví s tím, apod. Pivní setkání jsou pro příznivce piva a diskusí, je jasné, že donekonečna nemohou nahrazovat schůze. A stejně tak je jasné, že schůze spolku by měly mít nějakou vyšší úroveň než pivní setkání (avšak i pivní setkání je společenskou událostí). Tedy stručně, potřebujeme najít místo, kde se nekouří, není hluk, je obsluha jenž chápe, že je obsluhou, je tam dost místa, dá se tam psát, atd., atd. Zároveň se musí nastavit počet schůzí do roka tak aby se nedublovaly akce a neutopili jsme se ve schůzování a v neposlední řadě se musí najít termíny tak, aby se bez větších obtíží dala očekávat účast hostů z daleka. K místu – zde je otevřené pole a zatím žádné návrhy, k termínů – asi postačí 4-5 schůzí do roka, kdy jedna z nich bude zároveň Valnou hromadou, jedna může být společná s Valnou hromadou ČsOL Český Brod, následně jedna může být velmi výjezdní (Morava, Slovensko, např. v rámci „Přejezdu“) a zbývá nám 1-2 „volné“ termíny, např. jako letní seminář apod. Stejně tak termíny mohou být více směřovány k víkendům. Je jasné, že bude-li schůze ve čtvrtek odpoledne v Praze, nelze očekávat účast Moravské či Slovenské větve (protože by to pro ně automaticky znamenalo mít volno v pátek + ubytování). Naproti tomu, když spojíme více věcí dohromady o víkendu (např. muzeum, výstava, burza, výlet) je na dobrou účast větší šance. Prosím věnujme tomuto problému pozornost. Je to na první pohled malichernost, ale prastarý systém, kdy se účastníci jedné schůze shodli na termínu následující byl opuštěn a nový není, čímž nám jaksi chátrá schůzový plán.

6)    Vojta nám vydal další tipy jak vkládat VPM a nepřidělávat schvalovačům vrásky, doufejme, že se někteří vkladači poučí.

7)    Honzin nás informoval o stavu pokladny (není to zlé) a shodli jsme se na nezbytnosti mít na rok finanční rozvahu, už proto, že z ní bude vycházet návrh na výši ročního členského příspěvku.

To je vše, jak vidno, pivní setkání bylo tentokrát více pracovní než pivní. I to nám však v mírném rozsahu nezabránilo si připomenout jedny narozeniny (ještě jednou gratulace). Těšíme se na setkání na Valné hromadě už za pár dní a pokud možno v míře nemalé. Kdo nebude moci přijet posílejte plné moci svým oblíbencům (je akceptována jako obvykle i elektronická verze). Tato Valná hromada nás opět posune dál (doufejme), anebo to prostě bude jen výrazná změna. Zatím je na 3. fázi vidět, že se suneme zvolna. ale přeci jen k vyšší kvalitě.

zapsal: Martin