Český patriot 2012

Prosinec 10, 2012 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Český patriot 2012
Filed under: Akce 

Český patriot 2012

 

Již pátý ročník cen Český patriot, které uděluje Asociace nositelů legionářských tradic Anlet za dobrovolnou a neziskovou práci v oblasti výchovy k vlastenectví a zachování historických tradic české společnosti, a nad nímž přijal záštitu náměstek ministra obrany pro personalistiku Michael Hrbata, vyvrcholila 6. prosince udělením cen v těchto devíti kategoriích:

–          Mladý vlastenec

–          Péče o památná a pietní místa

–          Publicistická činnost

–          Výchovně-vzdělávací činnost

–           Zachování kulturně-historického dědictví

–          Významný přínos české historii

–          Cena za celoživotní dílo

–          Mecenáš české historie

–          Mimořádná cena za hrdinství

S potěšením oznamujeme, že v kategorii Péče o památná a pietní místa získal toto ocenění již druhý člen našeho Spolku pro vojenská pietní místa Martin Brynych (v r. 2011 to byl Vladimír Štrupl). Srdečně gratulujeme!
Také byly předány pamětní medaile ANLET k 70. výročí operace Anthropoid (mezi vyznamenanými byla naše sympatizantka a přispěvatelka z Belgie Milena Kolaříková).

Dále byli oceněni vítězové znalostní internetové soutěže Odbojem proti zlu (mezi výherci v kategorii 45 – 70 let byl opět člen našeho spolku Vladimír Štrupl). Oběma blahopřejeme!

 

Následně byl předán spolkový odznak prezidentovi Anletu ing. Jaroslavu Houškovi jako výraz ocenění spolupráce mezi Anletem a Spolkem pro VPM.

 

Atmosféra na tomto skvěle připraveném slavnostním večeru, kterého se dále zúčastnil i např. náměstek Ministra obrany Ing. Michael Hrbata, náčelník GŠ genpor. ing. Petr Pavel, nejvyšší vojenský představitel Armády České republiky, a pozvaní zástupci různých vlasteneckých organizací (předseda Českého svazu bojovníků za svobodu, členové České obce sokolské, Čs. obce legionářské aj.), přispěla k další propagaci aktivit, které vedou k zachování československých historických tradic a zvýšení naší národní hrdosti.

 

(www.ceskypatriot.cz a Vladimír Štrupl)

Žireč

Prosinec 8, 2012 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Žireč
Filed under: badatelna 

POMNÍK ???

POPIS: vlevo od silnice asi 30 m před železničním přejezdem u železniční stanice Žireč
Souřadnice: N50°24’12.67“ E15°50’55.30“ (silnice???)
TYP: pomník
KONFLIKT: neupřesněno
NAPIS: chybí

POMNÍK+FOTO: Radomír Roup, 25.05.2008

Není VH ani VPM.

Německý text na desce, který se povedlo rozluštit, uvádí: „Z vděčnosti věnuje Zemědělská oblastní správa svému zakladateli a 1. předsedovi“.  Vznik pomníku je datován do období před 1. sv. válkou  (info Radomír Roup)

 

7. výroční setkání a 6. ročník semináře 2012

Prosinec 2, 2012 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 7. výroční setkání a 6. ročník semináře 2012
Filed under: zapisy ze spolku 

7. výroční setkání a 6. ročník semináře k problematice mapování vojenských pietních míst

Setkání a seminář se konalo v Praze, v klubovně ČsOL v hotelu Legie dne 1. prosince 2012. Vlastní akce začala prezentací v 10 hodin, 30 minut.

 Naši akci poctili návštěvou:Armeanová Eva, Carvan Vladimír, Cígler Karel, Holeček Ivan, Stanislav Mundl, Stanislav Pítr, Jan Ubry, Miloslav Kučera, Jiřina Jindráková, Petr Armean a další.

 Z našeho spolku a jednoty se účastnili: Vladimír Štrupl, Martin Brynych, Josef Přerovský, Jan Kincl, Aleš Zahradníček, Ferdinand Vrábel, Jiří Porteš, Dan Vrba, Vladimír Ježek, Vojtěch Stráník, Zdeněk Surýnek, Ondřej Brcko, Tomáš Sehnalík a Marek Skýpala.

 Celkově se semináře zúčastnilo 27 osob, což nás velmi těší.

 Hned v úvodu je nezbytné poděkovat jak ‚ČsOL za poskytnutí prostorů pro konání akce, ale především Honzovi Kinclovi, který celou akci logisticky naplánoval, zajistil a v také se v celém průběhu staral o bezproblémový chod, v čemž mu zdatně asistoval Aleš Zahradníček.

 Vlastní seminář zahájili předseda Spolku pro vojenská pietní místa, o.s. Vojta Stráník.

 Ještě před blokem přednášek a prezentací předseda Spolku vyhodnotil naši soutěž, Ligů přispěvatelů. Výsledky ligy jsou již pár dní známy a na semináři proběhlo zasloužené předání cen.

 Výsledky Ligy přispěvatelů za rok 2012

1) František Jedlička – 384,5
2) Zdeněk Surýnek – 215
3) Stráník Vojtěch – 145
4) Vrba Dan – 107
5) Ježek Vladimír – 66

 František Jedlička obdržel z podnětu našich administrátorů ještě zvláštní cenu, neboť je nejenom zdatný vyhledavač památek, ale neméně zdatný vkladač do našeho webového systému.

 Potě již následovala vlastní přednášková část s tímto programem:

 1. Vojta Stráník, webové stránky www.vets.cz, současnost, možnosti a především plány na další rok. Můžeme se tedy těšit na další vylepšení vyhledávání, mapu a rozklikávací mapky v jednotlivých okresech. I příznivci historie se konečně dočkají, bude zahájeno i překlápění Galerie hrdinů.
 2. Předseda jednoty ČsOL v Českém Brodě  Josef Přerovský předal pamětní list panu Miloslavu Kučerovi při jeho významném životním jubileu a dále předal Čestná uznání pro členy českobrodské jednoty Jana Kincla, Vladimíra Štrupla a Oldu Tetura.
 3. Martin Brynych představil stávající možnosti informační podpory našich aktivit, ve kterých je v současné době především díky překlápění dat mezi starým a novým webem mírný zmatek. Část dat i zápisů je na tzv. starém webu, který je do budoucna určen pouze pro jednotu ČsOL Český Brod a insignie a část už je na novém webu, který patří Spolku a vojenským pietním místům. Z toho důvodu bude vytvořena rubrika „Monument online“, která sjednotí nemalou část věcí dříve zařazovaných pod ČsOL Český Brod, historii a další kategorie na starém webu a to především včetně pozvánek. Dalším prvkem, který nás má zviditelnit bude informační stánek, poprvé odzkoušený na Dětském dnu v Českém Brodě, kde se ukázala celá řada nedostatků. Část se vyřeší pomocí rolovacího banneru, který byl na semináři také představen a který po uvedení do provozuschopného stavu bude výbornou mobilní pomůckou.
 4. Marek Skýpala připravil obsáhlou přednášku o historii jednoty ČsOL v Českém Brodě i o jejich osobnostech.
 5. Martin Brynych představil koncept Čestného pamětního odszanku Spolku pro vojenská pietní místa, který bude udělován členům spolku i osobám se spolkem spolupracujícím. Vojta Stráník následně předal prvních pár desítek odznaků včetně certifikátů k nim.
 6. František Jedlička měl přednášku o své cestě do USA s důrazem, jk jinak, na vojenská pietní místa a to především na Pearl Harboru.

 V tento moment následoval společný oběd, opět skvěle organizovaný jak Honzou, tak i personálem hotelu.

 1. Miloslav Kučera zajímavým vyprávěním o svém otci legionáři zahájil odpolední část našeho semináře.
 2. Ferdinand Vrábel vystoupil celkem se dvěmi přednáškami:
  1. Cesta na Ural do Kunguru a odhalení pomníku Čs. legionářům.
  2. Cyklopřejezd Košariská-Hodonín, jedna z velkých akcí jak ČsOL Český Brod, tak ČsOL obecně. Mimochodem, již nyní je možno se těšit na další ročník v počátku prázdnin.
 3. Stanislav Pítr nás seznámil s válečnými hroby v Libušíně.
 4. Aleš Zahradníček podal informaci o akci v Hroznatíně ve spojitosti se vzpomínkou na  generála Ludvíka Svobodu.
 5. Vladimír Štrupl nás informoval o projektu Krev legionáře, tedy vyhledávání potomků legionářů.
 6. Dan Vrba nalezl pozůstatky poničeného pomníku z 1. světové války v Dolním Týnci a rozhodl se jej uvést opět do důstojného stavu a vyhledat informace o lidech na něm uvedených. Jeho přednáška byla o všem co podobného nadšence čeká,
 7. Honza Kincla, který má na starosti v obci legionářské populární hru Geocaching nás informoval o průběhu aktivit s tím spojených a především o schránkách a mincích zřízených péčí našeho Spolku.
 8. A jelikož je Honza i ekonomem našeho Spolku, informoval nás i o stavu pokladny.
 9. Vladimír Štrupl oficiální blok přednášek zakončil svojí informací o památkách na květnové události v roce 1945 na Mělnicku v obcích Radouň a Mělnické Vtelno.

 V následné diskusi části se rozproudila  až živá diskuse o snaze Sokolů obnovit pomník generála Švece a další pomník Hrdinů od Zborova. Na tomto místě je nezbytné upozornit na fakt, že náš Spolek je velkým podpůrcem obnovy všech v minulosti zničených pomníků.

 Diskusí náš seminář skončil. Více než 6 příjemně strávených hodin, ještě jednou děkujeme všech účastníkům a především hostům za jejich návštěvu naší akce a velmi se těšíme na další ročník, který se bude konat opět na přelomu listopadu a prosince.

 Po uklizení klubovny (a zde opět díky Alešovi a Honzovi) proběhla ještě uzavřená schůze Spolku s důrazem na zahájení plánování příštího roku, další úprav na novém webu a tradičního tématu, výroby spolkových triček.

 Nepřítomným, kterým byl udělen Pamětní odznak Spolku bude tento předán postupně při vhodných příležitostech, případně jim bude zaslán poštou (tímto se omlouváme za malou důstojnost takového předání).

 zapsal: Martin

Fotogalerie z akce je ZDE.

Další fotogalerie je ZDE.

7. výroční setkání – fotogalerie

Prosinec 2, 2012 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 7. výroční setkání – fotogalerie
Filed under: Nezařazené, zapisy ze spolku 

Aktuality – listopad 2012

Prosinec 1, 2012 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aktuality – listopad 2012
Filed under: Nezařazené 

30.11.2012
* vloženo VPM v části Moravská Ostrava, okresní město Ostrava
* vloženo VPM v obci Dětenice, okres Jičín

29.11.2012
* vložena další 4 VPM (hřbitov)  v okresním městě Prostějov
* vloženo VPM v obci Prosetín, okres Žďár nad Sázavou

28.11.2012
* vloženo další VPM (Fugnerova ul.) v okresním městě Prostějov
* vložena další 3 VPM v obci Planá, okres Tachov

26.11.2012
* vloženo VPM v obci Dožice, okres Plzeň Jih
* vloženo VPM v obci Medlov, okres Kroměříž

25.11.2012
* vloženo VPM v obci Budislavice, okres Plzeň Jih
* vložena  2 VPM v obci Mlékojedy, okres Mělník

24.11.2012
* vloženo VPM v obci Rokytovce, okres Medzilaborce, Slovensko
* vloženo další VPM (Antonin Jícha)  v okresním městě Písek

23.11.2012
* vloženo VPM v obci Chynín, okres Plzeň Jih
* vložena 3 VPM v obci Hranice, okres Přerov
* okres Beroun je kompletně přesunutý na nový web

22.11.2012
* vloženo VPM Mladý Smolivec, okres Plzeň Jih
* vložena další 3 VPM v obci Planá, okres Tachov
* doplněna další keš se vztahem k VPM – okres Tachov, Plzeňský kraj

21.11.2012
* vloženo VPM  Radošice, okres Plzeň Jih
* vloženo VPM v obci Lískovec, okres Frýdek-Místek
* doplněny informace k VPM v obci Bílsko, okres Strakonice

20.11.2012
* vloženo VPM v obci Starý Smolivec, okres Plzeň Jih
* vloženo VPM v obci Pátek, okres Louny

19.11.2012
* vloženo VPM Úhelnice, okres Mladá Boleslav
* vloženo VPM v okresním městě Poprad, Slovensko

18.11.2012
* vložena 3 VPM v obci Dřínov, okres Kroměříž
* vložena 4 VPM v okresním městě Košice, Slovensko

17.11.2012
* vloženo VPM v obci Unčice, okres Prostějov
* vloženo VPM v obci Štěkeň, okres Strakonice

16.11.2012
* vloženo VPM v obci Křešice,okres Písek
* vloženo další  VPM  (Rašínovo nábřeží)  v Praze 2

15.11.2012
* vloženo VPM v obci Osoblaha, okres Bruntál
* vloženo VPM v obci Makovce, okres Stropkov, Slovensko

14.11.2012
* vloženo VPM v obci Přebuz, okres Sokolov
* vloženo další VPM  (Pavel Růžička) v obci Rynárec, okres Pelhřimov

13.11.2012
* vloženo VPM v obci Horní Nivy, okres Sokolov
* vloženo další VPM (František Bambas) v okresním městě Pelhřimov
* doplněny fotky k místům na vojenském hřbitově v Písku – dle stavu po rekonstrukci

12.11.2012
* vloženo další  VPM v obci Svratka (Bohuslav Příhoda) , okres Žďár nad Sázavou
* vloženo VPM v obci Úbislav, okres Prachatice

11.11.2012
* vloženo VPM v obci Pornice, okres Kroměříž
* vloženo VPM v obci Janov, okres Česká Lípa

10.11.2012
* vloženo 10 VPM v obci Koloděje, okres Praha 21
* vložena 3 VPM v obci Křimice, okres Plzeň – město

9.11.2012
* vloženo 8  VPM v obci Újezd nad Lesy, okres Praha 21
* vloženo další VPM v obci Nové Kestřany, okres Strakonice

8.11.2012
* vložena 2 VPM v obci  Počenice, okres Kroměříž
* vloženo VPM v obci Bukovec, okres Domažlice

7.11.2012
* vloženo VPM v obci Hontianské Němce, okres Krupina, Slovensko
* vloženo VPM v obci Leopoldov, okres Hlohovec, Slovensko

6.11.2012
* vloženo VPM v obci  Krajková, okres Sokolov
* vloženo VPM v obci Smolná, okres Sokolov

5.11.2012
* vloženo VPM v obci Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
* vloženo další VPM ulice Zálesí (Vaclav Veverka), Praha 4
* doplněna další keš na stránku Geocaching – Lhotecké pomníky, mimo jiné se týká a i Vaclava Veverky, uvedeného v aktualitách

4.11.2012
* vložena 2 VPM v obci Koválovice u Tišína,  okres Prostějov
* vloženo další VPM v obci Vlašim, okres Benešov

3.11.2012
* vloženo VPM v obci Prasklice, okres Kroměříž
* vloženo VPM v obci Stará, okres Sokolov

2.11.2012
* vloženo VPM v obci Unčice, okres Prostějov
* vloženo VPM v obci Pavlovice, okres Benešov
* okres Kutná Hora je přesunutý na nový web

1.11.2012
* na novém webu prezentujeme již 9 170 VPM (celkově 21 513) a více než 14 200 fotografií
* vloženo VPM v obci Mlékosrby, okres Hradec Králové
* vloženo další VPM v obci Poděbrady,okres Nymburk

 

aktuality říjen 2012