109. setkání

109. setkání

109. setkání účastníků projektu se konalo ve středu 7. června 2017 v Praze, v restauraci U Bronců, v obvyklém čase.

Účastnili se: Jiří, Honza, Marek L. a František M.

1) U Brodské ČsOL proběhla administrativní kontrola, především díky pečlivosti Pepy a Honzina bylo vše v pořádku.

2) Provedli jsme, především zásluhou Vladimíra, registraci na stránce Moje spolky (https://www.mojespolky.cz/web/map#%20). Každé zviditelnění naší práce se hodí.

3) Marek plánuje u příležitosti 100. výročí úmrtí legionáře B. Nezavdala vzpomínkovou akci. Podrobnosti se zatím ladí, ale bude to v dubnu 2018.

4) Dětský den v Brodě bude v sobotu 9. 9. Již loňský ročník ukázal náš personální strop. Z toho důvodu se již nyní hledají dobrovolníci na tuto akci, aby bylo jasné, zda se letos budeme či nebude moci zapojit.

5) Honzin provedl kontrolu a údržbu na schránce u pomníku v Mělnickém Vtelnu.

Příští spolkové setkání  je ve středu 12.7.2017.

Zapsal: Martin