106. setkání

106. setkání

106. setkání účastníků projektu se konalo ve středu 1. března 2017 v Praze v restauraci U Bronců, v obvyklém čase.
Účastnili se: Aleš, Martin, Honzin, Jirka, Standa, Marek a dva hosté (František a Jaroslav).

1) Probrali jsme změny v souvislosti s úpravou aktivit u jednoho z administrátorů. Aleš přislíbil, že bude přepisovat texty z VPM co to půjde.

2) Jeden z hostů (František) projevil zájem nejen nám poskytnout data pro vpm a „Jména z pomníků“, ale je možné, že se nakonec stane dalším vkladačem.

3) Jaroslav představil svůj projekt – pomník nebo pamětní deska příslušníkům SOS, padlým v boji s nacisty před začátkem 2. světové války.

4) Vladimír seznámil se svým plánem jak přehledně uspořádat „Olšanské hřbitovy“, dle literatury se tam nachází více než 2.000 VPM

 

Příští spolkové setkání  je ve středu 5. 4. 2017.

Zapsal: Martin