Valná hromada Spolku pro vojenská pietní místa, 2016

Listopad 26, 2016 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Valná hromada Spolku pro vojenská pietní místa, 2016
Filed under: zapisy ze spolku 

Valná hromada Spolku pro vojenská pietní místa, 2016

  1. výroční setkání a 10. ročník semináře k problematice mapování vojenských pietních míst

 

Setkání a seminář se konalo v Praze, v klubovně ČsOL v hotelu Legie dne 26.listopadu 2016. VH se konala souběžně se seminářem.

Vlastní akce začala prezentací v 10 hodin.

Úvodního slova a se ujal předseda spolku Jirka Porteš.

Při prezentaci bylo zjištěno, že z 26 členů Spolku bylo na místě přítomno 11. Sedm členů předalo plnou moc pro své zastupování. To je dostatečný počet pro hlasování.

1) Předseda spolku nás informoval o hospodaření spolku. Daňové podání za předchozí rok bylo v čas a řádně podáno, všechny věci řádně zaúčtovány, hospodaření spolku je v kladných číslech. Členské příspěvky za rok 2015 byly uhrazeny všemi členy a za rok 2016 naprostou většinou. Nezaplacené bylo dořešeno na místě.

Valná hromada vzala na vědomí výsledky hospodaření spolku.

Předseda nastínil finanční plán na rok 2017. Tento plán byl všemi hlasy přijat.

Nebyl schválen příspěvek na zakoupení symbolu Vlčího máku z prostředků spolku. Na tento symbol byla následně uspořádána mezi členy sbírka, která vynaložené náklady pokryje. Zároveň bylo konstatováno, že všechny nákupy musí vycházet ze schváleného finančního plánu, případně musí být schváleny předsednictvem spolku.

2) Předseda spolku informoval o organizačních záležitostech. Především o prováděných úkonech ohledně dokončení zanesení našeho spolku do Rejstříkového soudu. Tento administrativně nelehký úkol provádí za vydatné pomoci Mgr. Vladimíra Ježka.

Všechny podklady pro tyto úkony byly schváleny již na předchozích Valných hromadách. Úprava stanov v roce 2013. Nové (stávající) předsednictvo bylo zvoleno v roce 2014 ve složení: Ing. Jiří Porteš, Vladimír Štrupl, Ing. Petr Tichý.

Z čistě preventivních důvodů letošní Valná hromada potvrdila hlasování z roku 2013 a 2014, tedy úpravu stanov a volbu současného předsednictva. Všichni oprávnění hlasovat byli pro, proti nikdo
a nikdo se nezdržel.

Valná hromada v roce 2017 bude volební.

p1030473

3) Byly uděleny Pamětní odznaky spolku za rok 2016. Letos tedy za pomoc v projektu mapování vojenských pietních míst, péči o památky či za další prospěšnou činnost děkujeme: Ivan Jirota, Jaroslav Rankl, PhDr. Ing. Jozef Špánik, Mgr. Jaroslav Krídlo, Ing. Zdeněk Rerych, David Kosina, DiS., Arno Glaser, Mgr. František Trávníček, PhDr. Pavel Šmejkal, Ph. D.

4) Spolek již nějakou dobu používá nové logo. Bez písmenek o. s. Nicméně Vladimír navrhl malou úpravu tohoto loga. Jde o využívání rámečku okolo stávajícího znaku. Diskuse k této problematice bude založena v členské sekci.

5) Dan Vrba prezentoval postup aktivit u pomníku Obětem 1. světové války Dolním Týnci.

6)Byly prezentovány akce pro veřejnost za účasti našeho spolku. Jde především o Cyklopřejezd
a spoluúčast na Dětském dnu v Českém Brodě, obojí za účasti ČsOL Český Brod. Dále deset setkání
v Praze. Instalace dvou Vzpomínkových laviček válečných veteránů a spoluúčast na distribuci symbolu vlčího máku.

lavicky_31_32

7) Byly prezentovány malé změny v administrační části sekce Jména z pomníků a obecně nastíněna budoucnost této části. Zde je stále potřebnější kontrola při vkládání nových vpm i osob. Jde o to,
že již mnoho jmen je v naší databázi a je třeba nezapomínat už všechna data společně propojovat. Čím nedůsledněji či později se s tím začne, tím více práce s tím bude. Jelikož část prací mohou provádět až adminové s vyšším oprávněním, je možno se s dotazy obrace na Jirku, Martina
a Františka.

p1030471

8) Probírali jsme tipy k administraci a náměty na případné další návrhy na úpravy webu. Nejpodstatnější je námi stále kladený důraz na dodržování autorských práv.

Po obou akcích následovalo ještě malé společné posezení v nedaleké restauraci, které jen podtrhlo dnešní příjemně strávený den.

 

Díky všem za účast i za práci pro projekt mapování.

Československé obci legionářské děkujeme za již tradiční poskytnutí prostorů pro tuto naši akci.

 

Zapsal: Martin

104. setkání

Listopad 4, 2016 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 104. setkání
Filed under: zapisy ze spolku 

104. setkání

104. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 3. listopadu 2016 v Praze v restauraci U Bronců, v obvyklém čase.
Účastnili se: Aleš, Martin, Tomáš a Honzin

1) Řešilo se místo pro konání semináře. Máme dvě varianty, konečné rozhodnutí ještě nepadlo. Nicméně, bude to v Praze a v dobré dostupnosti MHD. Uzavřeme do týdne a budeme informovat na webu. Za tyhle komplikace se omlouváme.

2) Honzin distribuoval symboly vlčího máku pro připomenutí Dne veteránů, kdy se náš spolek připojil ke navýšení povědomí o tomto svátku.

3) Předseda ač nepřítomen nám přes MMS zaslal velmi milou zprávu, že je spolek zmíněn v další knize coby zdroj informací. Tentokrát se jedná o Průvodce Protektorátem po stopách parašutistů od Pavla Šmejkala. V krátké době je to podruhé, po Krvavém létu od Jiřího Padevěta.

Seminář a Valná hromada se koná 26. 11.

Příští spolkové setkání  je ve čtvrtek 1.12. 2016.

Zapsal: Martin

V Hodoníne za vojaaáčka mňa vzaaáli…

Listopad 3, 2016 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem V Hodoníne za vojaaáčka mňa vzaaáli…
Filed under: Monument 

V Hodoníne za vojaaáčka mňa vzaaáli…

Viaceré mestá v bývalej mnohonárodnostnej monarchii Habsburgovcov mali dlhoročnú históriu aj ako vojenské posádkové mestá. Táto ich história pokračovala ešte aj neskôr, po zániku Rakúsko-Uhorska v nástupníckych štátoch. Pokiaľ ide o Československú republiku, hádam najslávnejšie boli tie, ktorých meno sa zvečnilo aj v ľudových pesničkách Prešporok/Bratislava a Hodonín: Prešporská kasáreň maľovaná, V Hodoníne za vojáčka mňa vzáli a ďalšie…
Áno, je to kus slávnej histórie, dnes už takmer polozabudnutej, možno aj celkom zabudnutej. Posádkové mestá žili celé desaťročia aj ekonomicky a spoločensky vo vzájomne sa obohacujúcej symbióze so svojimi vojenskými posádkami. Dnes to väčšine z nich chýba a pociťujú to z historickej perspektívy ako stratu a deficitom je to aj pokiaľ ide o výchovu mladej mužskej populácie. Ale to je už iná otázka, ku ktorej sa možno česká aj slovenská spoločnosť bude musieť skôr-neskôr vrátiť nielen pre súčasnú zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v Európe a vo svete, ale práve aj z hľadiska pedagogiky – vojenská služba znamenala v konečnom dôsledku pri dnešnom triezvom hodnotení nielen posilňovanie militaristických tendencií v štáte a spoločnosti, ale – a to je oveľa podstatnejšie – aj dovŕšenie výchovy mladých mužov a  ich konečnú socializáciu do spoločnosti dospelých. V rámci vojenskej služby sa z nedospelého mladíka – zelenáča stával muž a ten sa po vojenskej službe vracal domov ako plnohodnotný skúsený chlap. Dnes to mnohým chýba a často aj takmer tridsaťročný „mladík“ sa bez mamičkinho „mamahotelu“ nevie zaobísť. Škodí to v konečnom dôsledku nielen mame, ale najmä tomu synáčkovi a aj jeho prípadnej budúcej partnerke.
Všetko toto si uvedomilo bývalé významné posádkové juhomoravské, rakúske, rakúsko-uhorské a aj československé posádkové mesto Hodonín, ktoré si tento aspekt svojich dejín pripomenulo 3. novembra 2016 slávnostným odhalením vojenského pomníka v areáli bývalých hodonínskych kasární.

Autorom pomníka „Město Hodonín svým vojákům“  je akademický sochár Jaroslav Jurčák († 12. 9. 2016), ktorý sa, žiaľ, odhalenia svojho diela v Hodoníne na Brnenskom námestí 3. novembra 2016 pri príležitosti 135. výročia dokončenia výstavy Veľkých kasární, nedočkal. Pomník má podobu obdĺžnikovej plastiky pripomínajúcej starogrécke stély. Meria 230 centimetrov a váži viac ako dve tony. Na stéle sú dve bronzové plastiky pripomínajúce symboly armád rakúskeho cisárstva a českej armády. Na zadnej strane stély je vyrytá časť textu a nápevu pesničky „V Hodoníne za vojáčka mňa vzali“. Po odhalení pomníka nasledovala v salónku Reštaurácie „Na varte“ vernisáž fotografií zachycujúcich slávnu históriu hodonínskych kasární. Fotografie dodalo Masarykovo múzeum v Hodoníne o. p. a pán Antonín Kučera (www.hodoninnostalgicky.cz). Použili sa aj materiály z kalendára mesta vydaného pre rok 2013 „V Hodoníne za vojáčka…“.

hod1   V kasárňach sa asi ako prví ubytovali vojaci 10. jazdeckej brigády, ktorú 7. novembra 1883 vystriedal 13. hulánsky regiment. Po vzniku Československa v roku 1918 sa v Hodoníne 4. novembra zriadila tzv. „Slovácka brigáda“ a v roku 1920 prišlo do Hodonína vojenské jazdecké učilište na čele s francúzskymi dôstojníkmi. Toto učilište fungovalo až do roku 1925. Dňa 29. septembra 1920 bol do Hodonína po návrate z bojov na Slovensku prevelený aj 7. jazdecký pluk zo Starej Boleslavi. Pluk si získal zásluhy dobytím Košíc v decembri 1918. V deň 80. narodenín prezidenta Tomáša Garrigue Masaryka bol pluk premenovaný na „7. jazdecký pluk T. G. Masaryka, pluk prezidentov“
hod2
Zdroj: http://hodoninsky.denik.cz/serialy/hodonin-vcera-a-dnes-jezdecky-pluk-zabral-obe-kasarna-20120320.html
F. Vrábel