91 setkání

Srpen 7, 2015 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 91 setkání
Filed under: zapisy ze spolku 

91. setkání

91.setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 6. srpna 2015 v Praze v restauraci U Bronců, v obvyklém čase.
Účastnili se: Martin a Jirka.

1) Vzhledem k nízké účasti jsme probrali hlavně technické věci. Jak známo náš web, tedy hlavně administrační část doznává celkem velkých změn. Již hotová je možnost vkládat podstatně víc fotografií do části jména z pomníků. Došlo k několika dílčím opravám a v současné době se pracuje na kompletním předělání části Badatelna. Ta bude umožňovat stejný způsob vložení dat jako vpm, ale jakmile se zjistí, že místo z Badatelny je vpm, bude možno udělat přesun pouhým překliknutím u administrátora. Dosud se položka musela z Badatelny smazat a ručně vložit jako vpm.

2) A jako bonus, chystá se část „ostatní“. To nebude nic menšího, než po technické stránce stejný systém na vkládání dat jako u vpm, ale jinak zcela samostatná sekce, kde budou všechny položky, které nesplňují parametry vpm. Tedy pomníky např. TGM apod.

3) Příjemným zjištěním jsou aktivity našeho zastupitelského úřadu v Římě na poli péče o válečné hroby. Více pak členům sdělí předseda.

4) Pozitivní faktem je, že u administrování dat nedochází k větším potížím, i přes léto mále stále značné množství dat k zpracování.

5) A blíží se Dětský den v České Brodě, včetně schůze jednoty ČsOL Český Brod.

POZOR ZMĚNA TERMÍNU – příští setkání bude ve středu 2. 9. , na stejném místě, ve stejný čas.

Zapsal: Martin

 

Pietní akty v Římě uspořádané na památku dvou československých legionářů

Srpen 6, 2015 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pietní akty v Římě uspořádané na památku dvou československých legionářů
Filed under: Monument 

Pietní akty v Římě uspořádané na památku dvou československých legionářů

Dne 4. srpna 2015 uspořádalo Velvyslanectví České republiky v Itálii pietní akty u hrobů dvou československých důstojníků – legionářů z první světové války, kteří jsou pohřbeni v Římě – Jan Čaloun a Vladimír Vaněk.  

caloun Velvyslanec České republiky v Itálii pan Petr Buriánek s doprovodem se nejprve poklonil památce legionáře Jana Čalouna, pohřbeného ve vojenské části římského hřbitova na náměstí piazzale Verano (Sacrario Militare nel cimitero Monumentale del Verano). Jan Čaloun byl podporučíkem Československých legií v Itálii (v Československé armádě evidován jako poručík), narodil se dne 14. prosince 1883 v obci Sedlec, zemřel dne 25. října 1918 v nemocnici Porta Furba poblíž Říma. Je jediným československým vojákem, pohřbeným na římském vojenském pohřebišti Verano, kde se nacházejí hroby 50 000 italských vojáků, padlých za 1. a 2. světové války.

Následoval pietní akt u hrobu československého legionáře a diplomata Vladimíra Vaňka na římském protestantském hřbitově Cimitero Acattolico di Roma. Kromě velvyslance Petra Buriánka a dalších zástupců velvyslanectví se pietního aktu zúčastnila rovněž Vaňkova dcera paní Mira Vanek Shejbal s rodinou. Vladimír Vaněk (1895 – 1965) se významným způsobem zapsal do vojenské historie 1. i 2. československého zahraničního odboje. V době vypuknutí 1. světové války pobýval na ruském území a zde v roce 1914 vstoupil de České družiny, československé vojenské jednotky zřízené v rámci ruské armády. V jejích řadách se osvědčil při bojích na frontě i jako zpravodajský důstojník, když například v listopadu 1914 přešel frontu a dostal se až do Prahy, kde předal K.Kramářovi poselství od vedoucích představitelů čs. odboje v Rusku. Následně se mu podařilo nechat se odvést do rakouské armády a po příjezdu na haličskou frontu přešel zpět na ruskou stranu. V roce 1916 byl vyslán Československou národní radou do Západní Evropy, kde se mu mimo jiné v Římě podařilo dosáhnout ze strany italských úřadů povolení, které umožnilo vytvořit na italském území první organizační struktury československého protirakouského odboje.

vanekDo roku 1920 působil v Československých legiích a následně jako zpravodajský důstojník v Československé armádě, poté zahájil působení v diplomacii. Za 2. světové války pracoval pro československou exilovou vládu ve Stockholmu, odkud řídil významnou zpravodajskou síť. V roce 1944 odejel do Londýna, poté se v témže roce stal nejprve československým generálním konzulem na osvobozeném italském území a následně v letech 1945-46 byl prvním československým vyslancem v postfašistické Itálii. Po návratu do vlasti pracoval na Ministerstvu zahraničních věcí ČSR, kde patřil k nejbližším spolupracovníkům Jana Masaryka. V prosinci roku 1948 odešel se svou rodinou do exilu v Itálii, kde mimo jiné pracoval i pro české krajanské organizace a úspěšně podnikal v oblasti cestovního ruchu. V italském exilu v roce 1965 zemřel. V roce 2011 byla na jeho počest pojmenována ulice v toskánské přímořské lokalitě Riva del Sole. Vladimír Vaněk literárně zpracoval své válečné osudy v knize „Moje válečná Odyssea“, vydané v roce 1925. V roce 2014 popsal Vaňkovu odbojovou činnost Milan Kovář ve své knize „Diverzanti a agenti v akci“, Vaňkovu diplomatickou kariéru podrobněji vylíčili autoři Jindřich Dejmek, Jan Němeček a Slavomír Michálek v publikaci „Diplomacie Československa“, vydané v roce 2012.

Jozef Špánik

Velvyslanectví ČR v Římě