111. setkání

111. setkání

111. setkání účastníků projektu se konalo ve středu 6. září 2017 v Praze, v restauraci U Bronců, v obvyklém čase.

Účastnili se: Jiří, Honzin, Marek L., Martin, František M a František Š.

1) Martin přítomné seznámil s plány Brodské jednoty ČsOL na další rok a s nabídkou akcí, které nám poslalo ústředí obce na konec letošního roku.

2) Honzin správně upozornil, že je nejvyšší čas začít chystat se na seminář a Valnou hromadu spolku.

3) Řešili jsme opět problematiku přiřazování informací do poznámek. Především jde o informace k osobám uvedeným na památce. Do poznámky patří věci, které se váží k dané památce a ne k následujícím událostem u památky (jako, že se u ní třeba konají pietní akty, apod.). Zároveň je u poznámek vždy vhodné být ve shodě s autorem příspěvku a vyvarovat se zbytečně věcí, které by jak autor, tak partneři mohli považovat za urážející. Například zmiňovat, že nějaká část dat někde chybí apod. Všechny databáze vznikají postupně, i ta naše a je v zájmu všech badatelů získat co nejvíce informací a ne se navzájem trumfovat kdo co našel první či lépe.

4) Dopřesňovali jsme si některé drobnosti v administraci. Například není nutné vkládat větší množství v podstatě stejných fotografií z jednoho místa. Není ale na škodu postupně doplňovat fotografie stejné památky v průběhu času (opravy, změny, apod.). Velikost fotografií sice není limitována, ale neuškodí je před vložením řádně upravit (natočit, případně oříznout). Cokoliv co bude šetřit místo je prospěšné, vždyť již nyní jsme na stovkách GB a to jsme ve třetině.

5) Opět přípomínám, že existuje členská diskuse, kde je celá řada odpovědí na v pdostatě podobné dotazy a možnost diskutovat jak o nových vpm, tak o administraci (nějčastější témata).

 

Příští spolkové setkání je ve středu 4.10.2017.

Zapsal: Martin