31. setkání

Únor 13, 2012 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 31. setkání
Filed under: zapisy ze spolku 
Zápis z 31. setkání projektu mapování vojenských pietních míst

datum : čtvrtek 8. ledna 2009

místo: restaurace Plzeňka, Praha

účast: Standa, Jarka, Pepa, Vladimír, Aleš, Honzin, Martin

projednané body:

1) Předseda a paní Jarka nás obsáhle informovali o stavu našeho účetnictví s uzávěrku k 31 .12. 2008, výsledek naleznete již brzy  naší výroční zprávě. Nicméně hospodařili jsme dobře, dluhy nemáme a výhledy jsou naopak velmi dobré. Jen v letošním roce už jsme vybrali skoro 3 000 Kč na členských příspěvcích.

2) jelikož jsme tací dobří hospodáři, padl návrh, jenž asi budeme letos realizovat. Pořídíme si další členské triko. Tímto tedy startuje diskuse k tomuto tématu. Základem bude, že letos by to mělo být spíše s výšivkou a možná než triko polo košile. Nebojme se toho, nějaký peníz fakt je. Pro plně platící členy by triko bylo za manipulační cenu (okolo 50 Kč), pro ostatní za cca 105%.

3) pomalu začínáme chystat naší jarní prezentaci v hotelu Legie. Prvotní nástřel termínu je úterý 26. 5. od 15 hodin. Pepa zkusí zamluvit klubovnu čsOL a jestli bude termín volný, dáme vědět a akce bude v tento den. Program stejný jako na podzim, tedy představení spolku a seminář k VPM.

4) domluvily se i termíny na únor, březen a pochopitelně byl zopakován termín pro setkání v Hruškách.

5) a následoval asi nejhlavnější bod dnešního setkání, tedy úprava stanov. Jak již bylo diskutováno na semináři v Pardubicích a následně v členské diskusi budou se upravovat stanovy a to takto:

– mění se bod 3.5. na tuto definici:

„členský příspěvek je ve výši 50 Kč. Další příspěvek je dobrovolný“

tato podivná věta má jediný důvod, potřebujeme se stát neziskovou organizací s možností čerpat dotace a dary a toto je jedna z cest k tomuto cíly, co si budeme nalhávat, ať žije byrokracie

-bod 4.2.11 se celý vypouští

k účtu bude mít přístup několk osob, hotové peníze po kapsách moc nenosíme

-bod 2.1.

Uchovávat historii boje za svobodu a demokracii českého (československého) národa jako kulturní součást historie našeho národa.

-bod 2.2.

Přispívat k rozvoji národní hrdosti a kulturních tradic v oblasti vojenství.

-bod 2.3.

Spolupracovat s historickými ústavy, školami a dalšími subjekty  při vzdělávání školní mládeže i veřejnosti a při výzkumu v oblasti historie vojenství .

-bod 2.4.

Provozovat, to je především doplňovat, rozšiřovat a udržovat,  databázi vojenských pietních míst.

-bod 2.5.

Provozovat webové stránky s prezentací vlastní činnosti spolku, případně s prezentací činností smluvní osoby. Využívat databázi vojenských pietních míst především pro účely vzdělávání, dokumentace, výzkumné a kulturně-historické pro laickou i odbornou veřejnost.
-bod 2.6.

Pomáhat při propagaci vojenských pietních míst, jejich ochraně, udržování a případné obnově, a to v rámci vlastní činnosti spolku nebo i ve spolupráci s odbornou nebo i laickou veřejností, a to  především za účelem uchovávání takovýchto pietních míst jako kulturní součásti historie našeho národa.

-bod 2.7.

Poradenská, informační a vzdělávací činnost, včetně organizování a pořádání propagačních akcí včetně vlastního propagování.

– bod 2.8.

Vlastní badatelská a publikační činnost v oblasti vojenské historie.

– bod 2.9.

Vlastní spolkové vyžití členů.
tyto úpravy jsou opět nutné z důvodu finančního fungování spolku, bod 2.7. nám navíc umožní distribuci našich propagačních předmětů.

6) dalším námětem do členské diskuse budiž toto téma: zrušit či nezrušit online mapu

pro zrušení hovoří následující:

-část souřadnic má jistě větší nepřesnost než námi udávaných 5m, netřeba si nalhávat, že tam tu a tam je i 15m, protože část lidí prostě nech akceptovat, že souřadnice odečítaná z webu má už nějakou nepřesnost v sobě (a tedy postačí ji zapsat ve tvaru např. 50°14¨25“N, 014°25´26“E a ne udávat hodnotu v desetinných místech na řádu vteřin).

-je to pracné a zdlouhavé na tvorbu

-David je velmi zaneprázdněný a ani Martin na tom časově není nejlépe

-vzhledem k množství bodů je námi užívání sw (jenž je free) na hranici funkčnosti

-provoz online mapy nás taktéž něco stojí i finančně

Proto žádáme naše členy, aby se k rukám předsedy elektronicky vyjádřili do 31.3. kdy padne rozhodnutí jak dál. Jednou z možností je přechod od SHP ke KML a užívání aplikace Google earth, tak jak bylo předvedeno v Pardubicích.

Každopádně neuškodí, když u zahraničních VPM bude souřadnice jen pokud si jí bude přispěvatel opravu jist.

7)Martin taktéž prosazoval výrazné omezení zahraničních VPM bez vztahu k naší republice, ale většina je za zahraniční VPM zařazovat, jen v celkových počtech to budeme muset nějak výrazněji oddělit, přeci jen už jich máme taky pár set a tím pádem naše celkové číslo nahledaných VPM trochu zkresluje obraz celkový, tedy budí dojem, že vše je z ČR.

8) dalším návrhem bylo obecně zrušit seminář v Pardubicích a podobnou akci pořádat jen v Praze, ale toto nenašlo více než jednoho příznivce, ale i tak, prosíme naše členy, aby se k tomuto případně vyjádřili. Většina přítomných se drží toho, že je to nejen skvělá akce, ale i naše celkem velká tradice. A koneckonců, můžou Pražské prezentace třeba taky někdy dorůst do velikosti Pardubic, zatím k tomu však s účastí mají daleko

9) Martin informoval o průběhu lednové schůze HDK ČsOL, zvláště pak o postupu prací na Hrobu neznámého vojína, ano už zase vojína a ne bojovníka.

10) Vladimír předal do účetnictví finanční dar spolku od paní Anny Štrupové, čímž jí ještě jednou velmi děkujeme.

11) dohodli jsme se, že v rámci setkácní budeme jako spolek vybírat nějaký peníz na fond Národního osvobození, jenž bude schraňovat Vladimír a po naspoření nějaké kulatější částky je vždy odešle na účet NO.

12)Martin představil další díl z naší spolkové knihovny, tentokrát svazek č. 301, první 3 roky naší činnosti. To ten čas ale letí….

13)Pepa nás obšírně informoval o aktuálním dění v obci. Velmi dobrou zprávou taktéž je, že se naše Českobrodská jednota rozrostla o další tři členy, jen tak dál

a to je zhruba vše, diskuse byla ještě o málo bohatší, ale pro zápis toto postačí, myslím, že první letošní setkání co se práce týká nastavilo laťku pěkně vysoko.

32. setkání

Únor 13, 2012 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 32. setkání
Filed under: zapisy ze spolku 
Zápis z 32.  otevřeného setkání, konaného dne 19. února 2009 v Praze, v salónku hotelu Legie.

účast: Standa, Martin, Vladimír, Honzin, Pepa a Diana

1) na úvod dvě dobré a ještě lepší zprávy, první je, že nám Pepa z ČsOL přinesl na ukázku naši již opravdu tiskem vydanou brožuru Vojenská pietní místa Prahy 7, což je svazek 001, s tím, že vyšel i svazek č. 100 – Vojenská pietní místa města Český Brod. I když je to vlastně neuvěřitelné, náš spolek přispěl měrou vrchovatou, že je k dispozici několik tisíc tištěných brožur o vojenských pietních místech. Takže ještě doufáme, že nás také ČsOL nechá část nákladu distribuovat, je s podivem, že Pepa dostal jen jeden výtisk a to ještě ze dvou titulů. Doufejme, že to nepředznamenává nějaký problém, i když náš spolek je mistrem v řešení i neřešitelného.

Druhá dobrá zpráva je, že náš spolek se dočkal i hmotného majetku a to tak, že jsme zakoupili skenr (Canon Lide 100) pro potřeby častého skenování všeho možného na všemožných místek. Celou akci skvěle logisticky pokryl Vladimír (mimochodem, když se něco kupuje na spolek, neopomínejme si nechat na fakturu napsat, že kupujícím je spolek-což Vladimír pochopitelně učinil, ale např. Martin vůbec netušil, že by se to mělo dělat). Skenr je nyní u Vladimíra a jeho zapůjčení si dojednávejte s ním, ale už na místě se hlásil Standa, a,,,,, Mimochodem v Honzinovi se nezapřel úředník a už se hlásil do případné inventarizační komise, takže bychom měli dělat inventury na jaře, aby měl pokryté obě pololetí a nestrádal.

2)Další bod je tradiční, Martin opět unavoval, prosil a upřesňoval detaily o přesnosti souřadnic. Je asi pravda, že snad vše už bylo řečeno, takže jediné- není nezbytné uvádět souřadnici, když není jistá a její vznik je založen pouze na nějakém odečtu z internetového prohlížeče. Naopak o mnoho řádů je cennější přesný popis, kde se VPM nachází. Pochopitelně měření pomocí GPS jsou vítána.

3)Pro garanty Martin znovu požadoval, aby neopomínali upřesňovat komu je ještě třeba poděkovat za pomoc při vzniku příspěvku, protože při množství našich přispěvatelů už není v silách vkladačů/správců toto stále kontrolovat a byla by věčná škoda, kdybychom komukoliv díky zůstali dlužni.

4)Honzin nám představil projekt „Má vlast v srdci Evropy-poznej ji a chraň“, do které nás přihlásí a bude nás průběžně informovat co jest nového.

5)Vlastně ještě jedna sakra dobrá zpráva, Vladimírovi se podařilo získat původní knihovnu ČSBS z Prahy 3, kde je několik desítek naprosto unikátních položek a i zbytek určitě není na vyhození. Máme se tedy těšit na hodiny s knihou.

6)Na to plynule navázal Pepa, jenž nám představil celou řadu knih jak z produkce AVIS (ke které se stále není možné civilizovaným způsobem dostat, což je věčná škoda, ještě, že už bude brzo burza v Praze a snad se nám zadaří si na další pololetí nakoupit knihy, které by sice oficiálně měli být zadarmo………) a ČsOL, hlavně pak paměti gen. Sedláčka, už jen rychlé prolistování zavánělo pár hodinami čtení.

7)A na to Pepa navázal informacemi o plánovaných akcích ČsOL, hlavně pak zájezdech, na které bychom velmi rádi stejně jako v minulosti vyslali své zástupce. Taktéž jsem částečně předjednali návrhy na vyznamenání a podobné veci pro naše členy (myšleno členy Brodské ČsOL, již je stejně mnoho členů spolku členem). Akce ČsOL po jejich schválení včas vystavíme na náš web a zájemci se budou moci přihlásit u Pepy.

8)Vladimír nás seznámil s průběhem skenování fotografií u br. z ČsOL (ne zcela si přeje zveřejnit své jméno, ale patří mu velký dík), s tím, že celá akce má velmi zdárný průběh. Čtenáři webu se mají opět nač těšit.

9)Ohledně publikační činnosti jsme vzali na vědomí, že letošní sadu brožur za VPM bude chystat Ivo a bude se jednat o dva svazky z Pardubicka a Hoznin se k tomu připojí s legionářskými deníky.

A to je skoro vše, zapisovatel Martin musel odejít dříve než se vše probralo, takže třeba ještě něco bude doplněno…

m

Setkání s KVH Beskydy v Bratislavě 28. 3. 2009

Únor 13, 2012 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Setkání s KVH Beskydy v Bratislavě 28. 3. 2009
Filed under: zapisy ze spolku 
Setkání s KVH Beskydy v Bratislavě 28. 2. 2009

V loňském roce jsem navrhoval udělení Pamětního listu spolku KVH Beskydy z Humenného na Slovensku za spolupráci s naším spolkem a především za péči kterou věnují hledání, opravám a údržbě vojenských hřbitovů z první světové války v jejich regionu.
Všechny členy spolku znám osobně ze srazu lidí okolo webu valka.cz, který u nich před dvěma lety proběhl. Navštívili jsme tehdy nejen zmiňované hřbitovy a byli zděšeni stavem většiny z nich, ale také bojiště z první i druhé světové válce na Východním Slovensku.
Od té doby jsme se viděli jen na jediném srazu, ale díky internetu jsme čile komunikovali. Poslední únorovou neděli dorazil mail s informací, že někteří členové spolku budou následující týden v Bratislavě.
Košice jsou přece jen trochu z ruky, ale Bratislavu mám za humny, tak jsem chtěl využít příležitosti a setkat se s nimi. Mail stíhal mail a vše bylo domluveno.
Ve čtvrtek 28. března 2009 po čtrnácté hodině jsem už vyhlížel na břeclavském nádraží rychlík od Brna, kde už cestovali další dva kamarádi a přispěvatelé do našeho projektu Jirka Vrba a Radim Kapavík.
Za další hodinu už jsme vystupovali v Bratislavě. Po malém bloudění jsme našli Úrad vlády Slovenskej republiky, kde jak se později ukázalo nás nikdo nečekal a ani čekat neměl. Naštěstí nás tam kluci z KVH Beskydy po telefonní urgenci našli a odvedli na správné místo.
Svůj stan jsme rozložili v krčmě „U divného Janka“ J , při placení se ukázalo, že divný byl hlavně obsluhující personál, ale to není to podstatné.
Po přivítání s Martinem Drobňákem a Radoslavem Turikem s KVH Beskydy se rozjela živá debata o všem možném a také o práci, kterou v posledním roce při mapování a zejména obnově poničených a zpustlých hřbitovů udělali.
Při té příležitosti jsem zástupcům KVH předal Pamětní list od našeho spolku jako ocenění jejich práce. O nich jsem obdržel na oplátku jejich publikaci „Mementá prvej svetovej vojny“ – 1. diel CINTORÍNY V OKRESOCH HUMENNÉ A MEDZILABORCE.
Je to už druhá publikace spolku. Vyšla s podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky a jsou plánovány ještě další dva díly, kvůli kterým trávili předešlé dny v Bratislavě ve Vojenském historickém ústavě.
Činnost spolku se nesoustřeďuje jen na obnovu vojenských hřbitovů a publikační činnost, ale také na práci s širokou i odbornou veřejností při nejrůznějších besedách a konferencích. Od toho se odvíjela další část naší debaty. KVH Beskydy využívá často a velmi úspěšně nejrůznější slovenské i evropské granty. Viděl jsem, že v tom jsou velký kus před námi. Už loni se účastnili zahraniční konference v Polsku a letos plánují také aktivní účast. Oslovili mě také s myšlenkou uspořádat další konferenci i s naší účastí. Zatím se nejedná o nic konkrétního, ale už začali shánět informace a je naděje na získání financí na tuto akci z fondů přeshraniční spolupráce.
Pochopitelně jsme se nebavili jen o pracovních věcech. Něco dobrého jsme pojedli i popili. A hlavně vzpomínali na předešlý sraz na východě. Už dřív pronikly ven informace, že to nebyl sraz poslední a my jen čekali, kdy toto téma otevřou a stalo se. Na začátku května bude s největší pravděpodobností další sraz na východě Slovenska, zaměřený na vojenskou historii. Už teď se těšíme. Určitě zase přivezeme spoustu dalších VPM (do šuplíku, protože ještě nemám zpracované ty z předloňska.
Témat bylo tolik a času bohužel tak málo. Museli jsme se zvednout a zaplatit. Při odchodu jsme si připadali jako by jsme byli na večeři opravdu na Úradu vlády, protože krčma byla plná uniformovaných i tajných policistů. Kdo ví proč? Že by ta naše diskuse o jednotě Slovanů a návrhů na nové územní uspořádání J . Vědomi si toho jak bedlivě jsme sledováni jsme se alespoň nebáli cesty noční Bratislavou a čekání na hlavním nádraží, kde jsme se rozjeli opačnými směry k domovu.

Petr

33. setkání

Únor 13, 2012 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 33. setkání
Filed under: zapisy ze spolku 
Zápis z 33.  otevřeného setkání, konaného dne 28. března 2009 v Praze, v restauraci U Bronců.

účast: Standa, Martin, Vladimír, Honzin, Diana, Jiří Porteš

1) do našeho spolku vstoupil pan Jiří Porteš z Prahy

2) Honzin v zastoupení předsedy Brodské ČsOL předal Martinovi pamětní medaili ČsOL

3) Honzin si jako první vzal na posouzení CD se skenovanými knihami od našeho příznivce z USA, jde převážně o vojenskou problematiku a určitě najdou využití pri badatelské činnosti

4) vzhledem k nemožnosti dále udržovat v chodu naši mapovou aplikaci, bude tato aplikace od 1. května zrušena a nahrazena vydáváním souborů ve formátu KML (do aplikace Google earth), k tomu Standa sepíše nějaký drobný návod, který dáme na web, společně s odkazem kde u nás najít právě naše KML soubory. Soubory SHP se budou tvořit i nadále, protože svoje uživatele si také našly.

5) zahájili jsme distribuci knih z naší edice Knihovna, Vladimír s Honzinem zajistí dodání našeho dílka do 46 poboček Městské knihovny v Praze a taktéž osloví i Národní knihovnu, Martin to samé provede v Brodě

6) Honzin vyřídil pozdravy od klubu okolo tvrze Bouda, kteří mají ve svém srubu zatím nejhlouběji položené VPM, které jsme dosud registrovali

7) Honzin poreferoval o postupu prací na legionářských denících a probrali jsme možnosti jejich umístění na web, tedy bu’d jako jeden celý text, nebo jako nějaké menši pod-stránky apod.

8) blíží se termín prezentace našeho spolku v hotelu Legie (2. 6.), takže se zvolna ladí program, v zásadě to bude stejné jako minule ale pokusíme se lépe zvládnout zvaní osob, aby účast byla přeci jen o něco větší, pozvánky bude rozesílat předseda spolku

9) větší diskuse byla na téma „nedodělané“ VPM ve smyslu nekompletních dat určených pro zařazení, víceméně zavládla shoda v tom, že vkladač nemá většinou možnost posoudit, kdy je příprava kompletní (např, jsou-li přepsaná všechna jména, nebo jich pár desítek ještě chybí dopsat) a tedy hromy a blesky budou na hlavu vkladačů padat o něco méně. Ujme se systém kdy vkladačí dávají „nedodělky“ k dopracování průběžně garantům (viz. vlastní mejl pro garanty, atd., atd.), budeme ctít zásadu, že VPM v ČR musí být při prvotním vložení na web co nejkompletnější podle vzoru (pochopitelně ale např. nemusí být souřadnice, důležité je hlavně správně určit lokalitu kde se VPM nachází), naopak u VPM v zahraničí (zvláště u těch se vztahem k ČR, ČSR) může být příspěvek o něco chudší (postačí určení VPM a lokalita, pak pochopitelně co nejvíce dalšího, ale budeme v tomto směru tolerantnější), znovu však zdůrazňuji – zahraniční VPM se vztahem k naší zemi, ne každý pomník v zahraničí !

10) při vkládání opravdu velmi dlouhého seznamu osob k VPM je možné použít i aplikace MS Excel (je-li to výhodné, např. obsahuje-li seznam položky, které se lépe ujmou v tabulce než v psaném textu), dočasně by se takové VPM vkládalo, tak, že Roman vloží VPM bez seznamu v excelu a Martin pak dovloží tu tabulku (protože tam si to žádá ještě drobnou úpravu v jiném editoru a to už by se náš systém moc zahlcoval) a časem tento „trik“ naučí i Romana, předpoklad je, že tato cesta stejně moc užívat nebude neb Roman poslední vložení seznamu zvládl skvěle

11) určili jsme několik dalších termínů pro naše akce, takže v dubnu se uvidíme 17, v květnu 28 a v červnu na prezentaci 2. Květnová schůze bude hlavně zaměřená na doladění naší prezentace. Zároveň Vladimír chystá akci na 8. 5., znovuobnovení desek na VPM v obci Mělnické Vtelno, které spolufinancoval náš spolek. Na akci jsou velmi vítání členové našeho spolku, zatím jede Vladimír, Diana, Standa a Honzin. Kdo si přidá, nechť laskavě informuje Vladimíra.

12) Martin informoval o zájmu pořadatelů Okruhu Českobrodského mít v přidružené výstavce něco o Českobrodské jednotě ČsOL, Martin vypracoval plakát o historii této jednoty, který pořadatelů, předá včetně několika brožur z edice Knihovna, jelikož je termín na spadnutí (1.5.) je už malá šance, že se bude účastnit někdo z nás z důvodu nabitého programu (a Martinovi návštěvy v „nejlepší“ nemocnici v zemi), ale bude dobré s touto akcí počítat na rok 2010 a případně na tento termín přesunout i naši Brodskou schůzi, kterou máme v červnu

13) Standa nás informoval o možnosti ideově motivovat vytvoření plánovaného internetového obchůdku pro veterány, což je z naší strany stále nedočkavě očekáváno a budeme rádi, jestli tady někdy někdo takovou věc spustí

14) Martin a Vladimír ostatní informoval o iniciativě Občanského sdružení Lidice, které se snaží zabezpečit dodržování klidu na pietním území Lidického památníku. Asi se to bude zdát neuvěřitelné, ale na území památníku se prohánějí lidé na motorkách i autech a jelikož tam není polopatická cedule „Zákaz vjezdu“, tak v tom asi hodlají pokračovat. Dle informací jenž máme, cedule, že se jedná o pietní území, ale to některým našim spoluobčanům zjevně nestačí. Plně podporujeme aktivity Občanského sdružení Lidice v této záležitosti, vážíme si, že sjou taková sdružení, která dbají na, na co by měl dbát především někdo jiný (v tomto případě Ministerstvo kultury, jenž je zřizovatelem památníku Lidice), ale co si budeme nalhávat, vzpomeňme na mejdany na Vítkově a je nám vše jasné. Ještě jednou hodně zdaru Lidickým a především pevné nervy.

15) tato sobota asi byla přímo předurčena k tomu aby se dala rozdělit na dobré a špatné zprávy, tak když jsme u těch horších, máme tu ještě jednu položku na seznamu. Martin je členem Meziresortní koordinační komise pro válečné hroby, je pro naši jednotu ČsOL velkou poctou, že byl za ČsOL do této komise jmenován neboť tím získáváme možnost o něco aktivněji se podílet na problematice pietních míst a válečných hrobů. Již Martinova prvotní informace o jednání komise bylo nadějné v tom, že komisi perfektně funguje, všechny podklady a informace mají logiku, vlastně není problém. No ale jeden by se přeci jen našel. V rámci reorganizace bude zrušen samostatný referát pro Válečné hroby na Ministerstvu obrany. Ten dosud nebyl nijak velký, ale i tak skončí. Snad malou náplastí na takovou ránu pro nás je, že část lidí zůstává, MO s péčí o VH nekončí a v rámci Odboru mimoresortní spolupráce se pojede dál, ale nelze se zbavit dojmu, že nyní to bude ještě o větší kus více záležet na osobním nadšení těch několika málo (dvou) nadšencích pro danou problematiku. A to zrovna ve chvíli, kdy se podařilo zprovoznit novou verzi centrální evidence válečných hrobů, která jistě bude časem i veřejně přístupná, rozjíždí se projekt „Legie-100“  a mnoho dalších akcí. Nezbývá nám než popřát mnoho zdaru v úsilí zbývajícím na MO v péči o válečné hroby.

16) Vladimír, který se zvolna bude začleňovat do tiskové a publikační komise si vezme na svá již notně zatížená bedra ještě zvažovanou variantu tvorby rozhovorů s veterány pro náš web  a zpravodaj Monument

17) a závěrem omluva Martina za jeho neobratnost při diskusi na téma „nedodělky“ a jejich zařazování na web, Martinovou leností a neumělým mistrovstvím zkratky, kdy část přispěvatelů označil jako VIP (místo aby se rozepsal v čem toto spočívá) se nejspíš opravdu nechtěně dotkl několika členů spolku. Za to se moc omlouvám, nebylo to nijak úmyslné a doufám,že už jsme si to vyříkali. Takže všichni přispěvatelé jsou si pochopitelně rovni a oním nešťastným VIP nebylo myšleno nic jiného, než to, že u části přispěvatelů se prostě příprava přenese na garanty (odtud to VIP).

18) nu a závěrem ? kdo v sobotu vynechal pochybil, neb předseda měl narozeniny…

Moravské setkání 2009

Únor 13, 2012 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Moravské setkání 2009
Filed under: zapisy ze spolku 
Výjezdní zasedání Spolku pro vojenská pietní místa MORAVA 2009

Po loňské premiéře, jsem se pod tlakem některých členů spolku rozhodl i v letošním roce uspořádat výjezdní zasedání na Moravě, konkrétně v mé rodné obci, v Hruškách na Břeclavsku.
Termín byl dohodnut už koncem minulého roku na 4. – 6. dubna 2009. V pátek v odpoledních a večerních hodinách se všichni zúčastnění sjeli na místo konání. Po ubytování na zdejším Kulturně společenském centru probíhala neformální část zasedání.
Při sobotní snídani jsem zúčastněné seznámil s programem na zbývající dva dny. Prvním bodem byly dva pietní akty u pomníků v Hruškách. Po desáté hodině jsme se nejprve přemístili k obecnímu úřadu k pomníku rudoarmějce, kde jsem v krátkosti představil události, které se staly před 64 lety. Poté následovalo samotné položení květin a uctění památky padlých Rudoarmějců. Podobný pietní akt obec už dlouho nezažila, jestli kdy vůbec. Dvojice členů spolku, kteří se účastnili misí a mají právo nosit uniformu stáli čestnou stráž u pomníku, další uniformovaný pokládal květiny. Vše proběhlo bez nejmenších problémů, jak už je u vojáků zvykem, celý pietní akt vypadal efektně a zároveň důstojně.
Poté jsme se přesunuli k základní škole, kde proběhl další pietní akt a položení květin u pomníku obětí první světové války. Při té příležitosti jsem vzpomenul, že na stránkách projektu mapování vojenských pietních míst, mají vedle sebe místo voják Rakousko – Uherska s legionářem, Rudoarmějec s příslušníkem Wehrmachtu, zahraniční letci, partyzáni, vězňové koncentračních táborů i oběti náletů, zkrátka všichni, kdo zemřeli v souvislosti s nějakým ozbrojeným konfliktem.
Jediným, zato velkým nedostatkem pietních aktů byla, přesto, že jsem konání akce avizoval v Hrušeckém zpravodaji naprostá absence občanů naší obce, světlou výjimkou byl místostarosta obce ing. Slatinský.
Po skončení pietních aktů nám pan místostarosta poděkoval za naši činnost, společně jsme si postěžovali na nezájem občanů a řešili možnost spolupráce Spolku s obcí při oslavách 65. výročí osvobození obce v příštím roce.
Z Hrušek vyrazila kolona vozidel do Břeclavi, která byla dalším bodem programu. Připravil jsem prohlídku několika zajímavých míst ve městě a jeho okolí, pro příznivce hry geocaching, kterých ve spolku není málo současně i možnost hledání a odlovení několika keší.
První zastávkou byla boží muka o které se zpívá v písničce „Za Starů Breclavů“, následovala návštěva židovského hřbitova, Bořího lesa, kde jsem vzpomněl na dlouholetou historii zbrojního průmyslu v této lokalitě, kratičká návštěva Rakouska a návrat do ČR. Hodně času jsme strávili v Poštorné u farního kostela, který svým vzhledem všechny zaujal.
Z Poštorné jsme se přesunuli na Pohansko. Ten den Klub vojenské historie Břeclav ve spolupráci s městem zahajoval sezónu a poprvé v tomto roce pro veřejnost otevřel bunkry pohraničního opevnění. Při té příležitosti odhalil u Lípy svobody před zámečkem Pohansko pamětní desku k 90. výročí založení naší republiky. U této desky jsme položili při pietním aktu květiny. Následně jsme využili nabídky členů KVH Břeclav a prohlédli si jimi ošetřovaný řopík.
Z Pohanska jsme se přesunuli do Mikulova, prohlédli jsme si město a jeho pamětihodnosti, mezi které mimo jiné patří i hřbitůvek obětí války z roku 1866, z potěšením jsem mohl konstatovat, že i když většina obyvatel Mikulova vůbec netuší o jeho existenci, tak se jeho stav od loňského roku podstatně změnil k lepšímu. Kéž by všechny obce a zainteresované osoby vždy postupovali tak, aby žádné další VPM nezanikla a nechátrala, je to kus naší historie, ať už vzpomínají na jakoukoliv událost.
Sobotní večer už patřil oficialitám. Probírali jsme záležitosti okolo Spolku, plány do budoucna i zážitky z dnešního dne.
Nedělní ráno bylo ve znamení příprav odjezdu k domovům v celé ČR, ale i na Slovensko, protože účastí kolegy a člena spolku Ferdinanda Vrábela PhDr. Se jednalo o setkání vskutku mezinárodní.
Odjezdem z Hrušek však ještě vše neskončilo. První zastávkou byl pomník s tankem T 34 u Staroviček, zde jsem nastínil události, které se zde staly, i něco málo o Bratislavsko – Brněnské operaci.
Ze Staroviček jsme se přesunuli na místo největší tankové bitvy na Moravě a zřejmě také poslední tankové bitvy druhé světové války v Evropě, do Ořechova. Při návštěvě hřbitova padlých Rudoarmějců a pomníků obětí válečných konfliktů z řad obyvatel Ořechova a okolních akcí jsme položili poslední květiny a přesunuli se do nedalekého Army parku.
V bývalé posádce PVO (protovzdušné obrany), která chránila město Brno jsme si prohlédli celý areál, muzeum i vystavenou techniku.
Teprve zde jsme okolo nedělního poledne celé výjezdní zasedání ukončili a rozjeli se všemi směry k domovu.

34. setkání

Únor 13, 2012 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 34. setkání
Filed under: zapisy ze spolku 

Zápis z 34.  otevřeného setkání, konaného dne 16. dubna 2009 v Praze, v restauraci U Bronců.

 

účast: Standa, Martin, Vladimír, Honzin, Diana, Pepa

Program:

1) Martin podal informaci o zasedání Meziresortní komise pro válečné hroby jejímž je členem.

2) Pepa nás poinformoval o finančním vyúčtování akce v Hruškách a dopadlo to dobře, vše sedlo, můžeme se těšit na další.

3) Vladimír znovu všechny pozval na 8. května do Mělnického Vtelna, kde se budou znovu odhalovat dva pomníčky na čemž má více než lví podíl právě Vladimír a Diana, na akci jede více lidí, případní zájemci si vše domluvte u Vladimíra.

4) Martin navrhl červnovou akci v Českém Brodě pro rok 2010 přesunout už na květen a spojit ji částečně s místní akcí Okruh Českobrodský a s tím spojená výstava.

5) Standa byl pověřen napsat na OMS MO s tím, že jsme mimo jiné také spolek sdružující válečné veterány, aby nás brali na vědomí o něco více, mimo jiné bychom čas od času užili nějaký ten prostor pro klubové akce.

6) Standa nás poinformoval, že Ivo přes svůj slib nebude letos chystat brožury do edice Knihovna, které si sám zvolil, tím pádem je před námi několik otázek, jenž jsou k řešení v členské sekci. Prosím vyjádřete se k nim, protože přeci jenom jde o náš slib navenek a peníze na tisk by měly být zajištěny. Standa dodal, že Ivo si brožury vydá přes jiný subjekt.

7) Blíží se naše prezentace v hotelu Legie dne 2. 6.  Vladimír zdůraznil, že letos by se neměla tolik podcenit propagace akce. Postupně dáme dohromady program a na červnové schůzi vše doladíme. Písemné pozvánky bude rozesílat Standa.

8) Martin dostal za úkol změnit nadpis stránek v současné, tedy 1. fázi. Což se 16. 4. v noci stalo.

9) Znovu upozorňujeme, že k 1. 5. končí provoz naší mapové aplikace.

10) Došlo k založení naši knihovny, kam budeme dávat publikace, které Spolek nakoupí, případně dostane darem. Takže novým přírůstkem se stala kniha y výstavy o  1. světové válce a pár brožurek y ČsOL.

A ač je to divné, i tentokrát se mírně slavilo, bylo co, Pepa měl narozeniny, tak vše nejlepší.

35. setkání

Únor 13, 2012 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 35. setkání
Filed under: zapisy ze spolku 
Zápis z 35. setkání spolku a účastníků projektu

konaného dne 28. května 2009 od 1700 hodin v restauraci U Bronců v Praze

účast: Diana, Vladimír, Martin, Jirka, Lucie, Pepa, Honzin a Zdeňka

Program:
1) plánování prezentace spolku dne 2. června
– prezentace budou mít: Standa, Martin a Hoznin
– Logistiku obstará Honzin a Standa
– notebook zajistí Standa se zálohou Vladimíra
– fotografování zajistíme společnou silou
– za spolek se bude účastnit: Standa, Vladimír, Honzin, Martin a Jirka, klidně i další
– a pár drobných úkolů kdo co přinese

2) Pepa přinesl další knihu do spolkové knihovny a zakoupí knihu o historii ČsOL a ta poputuje tamtéž

3) Vladimír nás poinformoval o odhalování pomníku parašutistům v Praze a večerní akci, velmi jsme ocenili značné množství fotografií, které jsme dali ještě dopoledne k nám na web, akce byly skvěle organizované, ale jedna malá skvrnka by se našla, v průběhu akcí se dostal k Vladimírovi  neonacistický letáček, neskutečné !

4) vhledem k nejasným informacím z Pardubicka dáváme k členské diskusi následující:
– má letos cenu pořádat seminář v Pardubicích ? Seminář by se případně mohl konat v jiném městě. Je jasné, že Pardubice byli vždy skvělé, včetně ubytování, ale jestli by účast měla být z Pardubických ještě nižší než minule, tedy už přímo nulová, je tato lokalita poněkud málo vhodná. V případě konání na jiném místě by se pochopitelně počítalo případně také s ubytováním. Odpovězme si prosím na tuto otázku, řekněme do srpna, ať se dá nová lokalita dohromady. A Standa prověří jak je to s Pardubickým zájmem o tuto akci.

5) Martin přítomné seznámil s teoretickou možností podílet se malé výstavní činnosti a to hnedle ve dvou případných lokalitách. Pravda je to ještě celkem vzdálená budoucnost, ale z naší strany o danou věc zájem je.

6) K další diskusi je společná akce v Českém Brodě 28. 10. Tedy pietní akt k tomuto svátku.

7) Když už jsme u svátků, byl představen nástřel tzv. spolkového kalendáře hrdinů, na němž se bude dále pracovat a kdoví, třeba to časem půjde jako brožura ke svým čtenářům.

8) A když už brožury, tak padlo rozhodnutí dále pokračovat v pracovních sešitech. Pravda, stále to bude jen tištěná kopie webu, tedy na skvělá kniha, ale postupem času, až bude více knih na světě a celý soubor začne fungovat jako celek, plně vynikne smysl tohoto počinu. Minule se objevil velmi nemilý a nečekaný problém, kdy jsme zjistili, že 4 měsíce čekáme na nástřel díla a dílo nebude. Naštěstí se ozvalo pár členů spolku a dáváme se znovu do práce a letos dáme do kupy v městské řadě Beroun (nachystá Pepa) a v okresní řadě to bude s největší pravděpodobností Jeseník (do akce se vloží Roman a Petr). Kostry obou byly na schůzi představeny, oproti loňským je jen málo novinek, pravděpodobně však k oběma dáme na web ke stažení datový soubor pro GIS (SHP či KML kdo ví?) a možná ještě něco.

9) po dlouhé pauze se zase rozjede systém vydávání hledačských kartiček. Na svá bedra si to bere Jirka. Sytém bude prostý, zájemce zašle fotografii k Martinovi, ten ji vloží do kontaktovníku, přidělí číslo průkazky (neb je shodné s číslem datového adresáře dané osoby v celém systému) a zašle Jirkovi, který zajistí nakreslení, tisk a laminaci. Distribuci zajistí ruku v ruce se Standou.

10) dohodli jsme další dva termíny pro naše setkání.

11) s velkým potěšením jsme přijali fakt, že se nám množí nejen přispěvatelé, ale i odkazy na náš projekt z dalších webových stránek, obojeho už je hodně přes 200.

12) Pepa nás poinformoval na postupu prací v oblasti výroby mince pro Geocaching. Mince bude vyráběna přes ČsOL jako připomínka právě našich legionářů. A podle obrázků je fakt velmi, velmi pěkná. Důstojná připomínka našich legií a jejich odkazu.

13) a dalším dotazem do členské diskuse je výroba nového spolkové trika, pravděpodobně by se jednalo o klasické triko a polokošili, znak tentokrát vyšívaný.

a to je vše, těším se na setkání na dalších akcích.
zapsal Martin

36. setkání

Únor 13, 2012 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 36. setkání
Filed under: zapisy ze spolku 
Zápis ze setkání konaného dne 23. 6 . 2009 v Praze v restauraci U Bronců.

Účast: Standa, Vladimír, Jirka, Feďo, Martin a Honzin

Program:

1)Hnedle v úvodu se řešil problém s výrobou spolkového trika, kdy je naše logo natolik složité, že je problém ho v požadované kvalitě  a podobě přenést na trika, vymysleli jsme jednu možnost se kterou se pokusíme obrátit na výrobce, jestli neklapne, budeme muset buď slevit z požadavku na vyšívaný znak nebo změnit pro tento účel to co chceme vyšít, na místě se částečně řešili i objednávky, které se shromažďují u Martina, nicméně před finální objednávkou, bude stejně každý ještě pro jistotu jednou obeslán

2)Standa obvolal část členstva za účelem zjištění zájmu o změnu lokality pro prosincový seminář, dle ohlasu je zjevné, že letos bude seminář jinde než minulá léta a jak to vypadá, bude to v Praze, Vladimír se s Alešem podívají na jednu možnost ubytování v Praze, Jirka na další, materiál bychom nějak společnou silou dohromady dali, takže ještě zůstává sehnat vhodný sál a bude

3)Martin informoval o postupu prací na letošních brožurách z edice Knihovna, co si budeme nalhávat, čtyřměsíční časové manko se dohání těžko, ale daří se, u obou jsou hotové kostry, Pepovi zbývá „dohledat“ cca 4 VPM v městské sérii a Petr s Romanem se do díla vnořili velmi zdatně a v okresním svazku zbývá cca 15 kousků na dohledání. U všech známe zhruba lokalitu i typ co máme hledat, tak se jistě zadaří. Knížky budou ve stejném formátu jako loňské, pouze u okresní série bude navíc asi vektorová mapka, možná ještě jako bonus nějaký soubor bude ke stažení na webu

4)Standa oznámil příznivou zprávu, že do členské diskuse půjdou vkládat přílohy v obvyklých formátech, což přivítali všichni, ale Honzin víc

5)Předseda prosí všechny členy spolku, aby mu za účelem statistiky pomohli konečně dodělat základní přehled o členstvu, respektive potřebuje do plánovaného kalendáře především datum narození

6)Standa představil službu České pojišťovny „Hybridní pošta“, kterou pro spolek zřídí za účelem rozesílání oficiální pozvánek, apod.

7)Jirka se plně ujal tvorby kartiček pro účastníky projektu a ty za červen na místě rozdal a rozeslal, díky mu za ochotu, tahle věc nám dlouho stála bokem zájmu

8)Zavládla shoda, že bude třeba více !filtrovat“ fotografie z členských akcí jenž se dávají na web, tímto posledním filtrem bude pověřen Martin, který vkládá jiná data než VPM

9)Za spolek se 30. 6 . Honzin zúčastní III. Ročníku soutěže „Má vlast v srdci Evropy“

10)Na základě informace, kterou předložil Vladimír o možném vytváření pamětních desek a jiných památek na aktivní nacisty, které jsou však odhalovány v současné době padlo jasné rozhodnutí, že taková věc, nejenže není VPM, ale ani jinak nesmí k nám na web, koneckonců to je záležitost spíše pro některé složky státní moci

11)Domluvili jsme termíny na další akce, 23. července a 18. srpna, tradičně v Praze od 17 hod v restauraci U Bronců a připomínám, že 11. července je v Brodě schůze ČsOL

12)A posledním bodem je jasná klasika, 3 vkladač, každý zájemce je vítán a jak se zdá, tak se blýská v tomto ohledu na dobrý čas

13)Nelze zapomenou i na velkou kupu informací, které nám Feďo dovezl ze Slovenska, čímž dal našemu setkání zase po delším čase mezistátní rozměr.

A zřejmě náhodou, zase nějaké ty svátky, takže vše nejlepší Zdeňko a Honzine.

Zapsal: Martin

37. setkání

Únor 13, 2012 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 37. setkání
Filed under: zapisy ze spolku 
Zápis z 37. Setkání konaného dne 24. července 2009 v Praze, v restauraci U Bronců.

Účast: Standa, Martin, Honzin, Pepa, Jirka, Vladimír a Diana.

Program:

1) Splnili jsme jeden z větších úkolů pro letošek a nechali jsme si vyrobit spolková trika a košile. Výsledek je jak jsme se shodli velmi dobrý. Distribuce se ujal předseda, který jich hnedle na místě odbavil pěkných pár balíčků. Všichni kdo si trika objednali se prosím domluvte se Standou jakým způsobem se k Vám dostanou, veškerou distribuci má i nadále pod palcem právě on.

2) Honzin předal přítomným ceny, které jsme získali v soutěži MÁ VLAST V SRDCI EVROPY Poznej ji a chraň. Příjemný malý dárek.

3) Pepa nás informoval o postupu prací na jedné z letošních publikací a to městě Beroun, něco poctivě dohledal, jeden kousek ještě chybí a tak se pokusí získat ještě další informace cestou městského úřadu.

4) Zvolna pokračují přípravy semináře, který se bude v prosinci konat v Praze. Pepa nás podrobně informoval s našimi finančními možnostmi na tuto akci a jak již bylo napsáno na Brodské schůzi ČsOL, je to velmi dobře finančně nastaveno, máme peníze jak na příspěvek na ubytování, cestovné, občerstvení, tak i výrobu nezbytných materiálů.

5) Pepa dále přítomné seznámil s blížící se akcí v Kolíně, která se bude konat 27. září. Vysvětlil, že pro někoho neobvyklý termín (neděle) je určen především z důvodu plánované návštěvy Židovského hřbitova, který je v sobotu uzavřen. I na tuto akci máme finanční prostředky. Setkání začne v restauraci Taverna a bude organizována společně s Českobrodskou jednotou ČsOL.

6) A když jsme u ČsOL, tak nám Pepa předal informaci, kde že se stala chyba ohledně nedostatku informací ohledně zájezdu do Jugoslávie. Byl to nemilý informační zádrhel, kdy se prostě informace o konání akce na některé jednoty nedostala. Doufejme, že se to nebude opakovat až tak často, protože naše jednota má o podobné akce velký zájem, na místě se rovnou několik členů přihlásilo na zájezd na Dukelské bojiště.

7) Znovu je třeba připomenout, že vše co běží na doméně www.vets.cz jde přes Standu, tedy je-li nějaký problém je třeba se obracet na něj. Standa také na této doméně zajišťuje registrace pro zájemce o naše diskusní fórum.

8) Předběžně se plánovala akce v Mělnickém Vtelně, kde bychom rádi zřídili další cache pro hru geocatching. Termín je zatím domluven na 16. – 17. říjen. Je to sice v konfliktu s termínem akce na Komorním Hrádku, ale to se ještě dořeší.

9) Potěšitelné je, že se zvolna se situací seznamuje náš třetí vkladač Jirka, z prvních pokusů je vidět, že má talent. A už zvolna začíná tušit do čeho jde.

10) Proběhla krátká diskuse nad tématem komentáře u našich příspěvků, kdy se v poslední době objevilo několik zcela nemístných a nepatřičných komentářů, část z nich dokonce vulgárních, většinou zcela mimo náš projekt. Prostě se někdo potřeboval někde realizovat. Podobným návštěvníkům bylo dočasně zamítnuta možnost vkládat komentáře z IP adresy, odkud svoje nemístné poznámky vložili. V případě zájmu jim může být IP časem odblokována.

11) Martin navrhoval omezit zahraniční VPM, především ty, jenž nemají zcela žádný vztah k ČR/ČSR/ČSSR. Ale zařazovat je budeme víceméně stejným způsobem, dále. Možná časem dojde na výraznější oddělení v přehledu počtů na titulní stránce VPM v ČR a v zahraničí, ale jiná změna se zatím realizovat nebude. Každopádně prosíme přispěvatele, aby měly alespoň malý soucit s vkladači a tolerovali pozdější vkládání zahraničních VPM oproti VPM v ČR jenž mají přeci jen prioritu v našem projektu.

A ještě jednou – kdo má objednaná trika – pište, volejte Standovi. Domluví se s Vámi na doručení balíčků.

A to je asi vše, bouřku jsme v klidu přestáli a můžeme se těšit na další setkání a akce.

Zapsal: Martin

38. setkání

Únor 13, 2012 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 38. setkání
Filed under: zapisy ze spolku 
Zápis z 38. setkání konaného dne 18. srpna 2009 v Praze, v restauraci U Bronců.

Účast: Standa, Pepa, Aleš, Vladimír a Diana.

Program:

1.    Příští v pořadí již 39. setkání proběhne 15. 9. 2009 v Hotelu Legie ( malý salónek)
/zařídí Pepa P./.

2.    Případný druhý zájemce na tvorbu SHP se dobrovolně přihlásil Standa K.

3.    Všemi přítomnými bylo poděkováno Jirkovi P., ikdyž nebyl přítomen, za rychlé a bezproblémové zaučení na pozici 3. vkladače.

4.    Velká diskuze proběhla na téma 4. výroční setkání v Praze v termínu 5. – 6. 12. 2009, kde organizaci celé akce si na svá bedra vzal Aleš Z. a Standa K.
Na základě již proběhlé návštěvy budou mimopražští zájemci ubytováni ve stejném objektu, ve kterém se bude konat samotné setkání. Cena ubytování stále platí 500,- za noc a za salónek se nic platit nebude. Všichni se shodli, aby případná akce začala již dříve cca po 10 hodině a i hotel přislíbil možnost obsluhy do časných nočních hodin. S tím souvisí, aby již mimopražští začali psát na předsedu předběžné rezervace na ubytování a dále zda mají zájem navštívit druhý den Lidice či strávit den v hl. městě. Vzhledem k tomu, že nyní v hotelu finišují rekonstrukce, podrobnější informace budou k dispozici na příštím srazu.
Je velice pravděpodobné, že v salónku bude WI-FI, tak bude možnost i praktických ukázek z našeho webu.

5.    V krátkosti bylo hovořeno o akci v termínu 16. až 18 října v Mělnickém Vtelně, kde bude zakládána další geocache do hry Geocaching.

6.    Standa přinesl na ukázku 1. číslo nově vycházejícího časopisu Válka a ihned bylo toto číslo zapůjčeno Vladimírem Š..

7.    Všichni pozdravují Honzu K., který má nohu v sádře a přejí brzké uzdravení.

Zapsal: Standa K.

Další stránka »