76. setkání

Leden 11, 2014 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 76. setkání
Filed under: Monument 

76. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 9. ledna 2014 v Praze v restauraci U Bronců, v termínu obvyklého spolkového setkání.

Účastnili se: Aleš, Honzin,  Martin, Vojta a Jirka.

 

1) Top-armyshop prodloužil podporu našemu projektu, děkujeme.

2) Předseda nás informoval, že upravené stanovy, schválené na Valné hromadě byly předány na podatelnu MV.

3) Honzin zahájil vybírání členských příspěvků pro rok 2014. Platitmožno jak v hotovosti, tak i převodem, případně se domluvit s Honzinem.

4) Máme přislíben další legionářský deník, jeho zpracování si opět bere na starosti Honzin.

5) Podle informací z ČsOL je reálné, že by letos mohla být vydána další knížka do edice Knihovna v souladu s naším plánem.

6) Byl ustanoven tým na představení našeho projektu a k projednání naší nabídky dat pro obce. Dvoučlenný tým tvoří Vojta a Jirka.

7) Byl projednán pracovní plán pro uvedené představení našeho Spolku a projektu obcím.

8) Honzin předvedl novou knihu o historii našich legií na Rusi. Navrhujeme jeden výtisk pořídit do naší legionářské knihovny.

Zapsal Martin

Velmi si vážím Vaší práce

Leden 8, 2014 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Velmi si vážím Vaší práce
Filed under: Monument 

„Velmi si vážím Vaší práce při mapování vojenských pamětních míst a obdivuji výsledky, kterých jste dosáhli. Tomáš Jakl “

Ohledně odpovědí na tyto otázky se s ním spojím:

Rád bych s Vámi konzultoval následující problematiku. Připravil jsem pro Historii a vojenství seznam vojáků ROA, zapsaných v pražských matrikách zemřelých. Moc jich není – asi už matrikáři věděli, odkud vítr fouká. Mám tam ale čtyři pohřbené ve Stodůlkách v hrobě č. 469. Tento hrob se nachází v rohu hřbitova a je obsazen rodinou Dikyových. Na internetu jsem se dočetl, že jste na stodůleckém hřbitově identifikoval místo hrobu vlasovců podle dobových fotografií. Je to opravdu ono neoznačené místo mezi hroby č. 201 a 202? Mám tam také dva hromadné hroby v Liboci, které nevím, kde jsou. Máte nějaké informace o Liboci, prosím?

Mějte se pěkně
Tomáš Jakl

Mgr. Tomáš Jakl

Vědecký pracovník Historicko-dokumentačního odboru VHÚ. Narozen 1972, vystudoval archivnictví na Filosofické fakultě UK v Praze. V letech 1998–2002 pracoval v Archivu Hlavního města Prahy a v letech 1999–2002 současně na částečný úvazek v oddělení pro dějiny okupace a druhé světové války Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Od roku 2002 pracuje ve Vojenském historickém ústavu jako vědecký pracovník. Je členem redakční rady časopisu Historie a vojenství a vědecké redakce spolku pro nekomerční vydávání odborné literatury Scriptorium. Působí ve Společné česko-ruské mezivládní komisi pro péči o válečné hroby, dále ve Společné česko-slo venské mezivládní komisi pro péči o válečné hroby, Mezirezortní koordinační komisi pro válečné hroby při MO ČR, Rozkladové komisi MO ČR, Komisi vojenských tradic a symboliky VHÚ Praha a několika dalších odborných komisích.

Předmětem jeho odborného zájmu jsou především dějiny dvacátého století, české a československé vojenské dějiny, dějiny správy a využití fotografie jako historického pramene. Ve své publikační činnosti se zaměřuje na české a československé vojenské dějiny v období 1914-1945. Je též kurátorem výstav a redigoval několik knih, sborníků a časopisů.