Pravidla pro případné využití fotografií z projektu mapování vojenských pietních míst

Září 2, 2015 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pravidla pro případné využití fotografií z projektu mapování vojenských pietních míst
Filed under: o projektu 

Pravidla pro případné využití fotografií z projektu mapování vojenských pietních míst

Všechny fotografie na tomto webu podléhají autorskému zákonu a jejich další použití je omezeno takto:

Pro nekomerční účely

  • Nekomerčním účelem se myslí využití jako například: školní práce, badatelská činnost, vlastní potřebu čtenáře, apod.
  • Je naprosto nezbytné u využití fotografií tímto způsobem zachovat označení na fotografii v podobě „jméno autora, vets.cz“ – tak jak je na webu www.vets.cz.

pravidla_ukazka2

  • V případě, že je nezbytné označení fotografie ve tvaru „jméno autora, vets.cz“ odstranit, je nezbytné tyto údaje uvést například ve zdrojích či odkazech.
  • Je nezbytné na využití fotografie tímto způsobem Spolek pro vojenská pietní místa upozornit (na emailovou adresu monument@vets.cz), pochopitelně uvítáme i předchozí žádost o svolení s užitím, ale opačný postup lze tolerovat.

 

Pro komerční účely

  • Zde je bezpodmínečně nutné vejít v kontakt s předsedou Spolku (jiri.portes@vets.cz), který ve spolupráci s autorem fotografií rozhodne, zda je navržené využití přijatelné. Některá využití (například reklamní účely, apod. jsou vyloučena zcela, jde o zachování piety místa).
  • V případě shody s autorem, Spolkem a žádajícím budou fotografie poskytnuty.

 

Poznámka:

Fotografie na webu www.vets.cz jsou publikovány v nižší kvalitě. V případě potřeby je možné si na adrese monument@vets.cz vyžádat fotografie ve vyšším rozlišení za dodržení výše uvedených podmínek.

U žádosti o fotografii prosím uvádějte odkaz na konkrétní památku o kterou máte zájem. Například ve tvaru: https://www.vets.cz/vpm/7751-pomnik-frantisek-hak/#7751-pomnik-frantisek-hak

 

 

Pomozte projekt rozvíjet

Květen 24, 2015 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pomozte projekt rozvíjet
Filed under: o projektu 

Pomozte projekt rozvíjet

Nabídka pro školy, badatele, zájemce

„Historie válek – to jsou osudy!“

 

Jak známo, přes území naší země se posledních mnoho set let přehnal nespočet válečných konfliktů. A nebyly to, jen ty obecně známe, pro svůj rozsah na našem území, jako byla třeba Prusko-rakouská válka z roku 1866 nebo 1. světová válka. . Nebo počtem obětí nejstrašlivější 2. světová válka.

Mnoho dalších konfliktů zde zanechalo stovky, možná tisíce obětí z řad bojujících vojáků, ale i civilních obětí. I studená válka například zanechala nespočet obětí pokusů o přechod státní hranice, stejně jako vojáků padlých při plnění povinností své vojenské služby. V lazaretech umírali vojáci, dovezení na území Čech z dalekých bojišť, civilisté umírali na následky náletů, ale i nehod vojenské techniky.

Je velmi obtížné říct, kolik obětí vlastně přináší šílenství válek pro nějaké území.

Ano je to obtížné, ale to neznamená, že to nejde zkusit spočítat. Ba co víc, proč počítat, když je alespoň malá šance, jména nejen spočítat, ale každému jménu najít příběh, jeho osud. Mnoho dnes neznámých, mnohdy zapomenutých osudů může ožít. Na našem území zahynulo tolik set tisíc lidí, že je skoro nemožné, aby u nás byla rodina, kde by se nějaká oběť válek nevyskytovala. Kde by nebyla vzpomínka na pradědečka legionáře Československých legií, na dědečka odbojáře nebo dokonce vojáka Československého zahraničního či domácího odboje. Na otce vojáka prezenční služby a pochopitelně na bratra či syna, vojáka novodobých zahraničních operací naší armády.

Je to tak, jde o statisíce jmen. Na našem území existuje několik proudů usilujících o zmapování této části naší historie. Ministerstvo obrany spolu s obcemi má za povinnost vést evidenci válečných hrobů, to je něco přes 30 000 památek. Některé spolky se zaměřují na určitý úsek dějin, jako například válku roku 1866. A pak je tu Spolek pro vojenská pietní místa. Ten se zaměřuje na všechny oběti všech konfliktů s jakýmkoliv vztahem k území Čech, případně se dotýkají Českých občanů. Pochopitelně s přesahem do minulosti, tedy nejen České republiky, ale i Československa, včetně Podkarpatské Rusi, Rakousko-uherska, případně území spadajících pod království České. Spolek pro vojenská pietní místa má v současné době v databázi bezmála 41 000 vojenských pietních míst.

Jak je z těchto čísel patrné, i prosté zmapování památek je u nás stěží ve své třetině.

A co teprve osudy jmen na pomnících, hrobech, pamětních deskách……..

A to je nezbytné změnit!

Prosím pomozte nám zmapovat každý kousek naší válečné historie.

Na stránkách Spolku pro vojenská pietní místa je sekce „Jména z pomníků“. Ambicí této sekce není nic menšího, než ve spojení se jménem na konkrétním pomníku uchovat osud každého jména, které je kde na jaké památce zmíněno. Ano, opravdu chceme, aby z každého jména uvedeného na libovolné památce vedl odkaz na sekce „Jména z pomníků“. Každý osud bude mít vlastní stránku. Tam možná u někoho bude informací málo, třeba jen jeho jména a osobní data, někde fotografie, někde celý příběh a někde třeba i kopie jeho dokumentů. Prostě cokoliv se podaří dohledat. Někdy půjde o jména notoricky známých vojáků a někdy to budou jména, jež desetiletí už nikdo nevyslovil.

 

Asi si řeknete, šílený nápad, to jsou statisíce jmen, statisíce stránek, fotek, léta hledání. A rozhodně máte pravdu. Ale když jsme před více než deseti lety začali hledat vojenské památky, říkali nám to samé. To nemá smysl, to se stejně neudělá. A dnes už máme desetitisíce památek. Ale máme i pár set jmen v „Jménech z pomníků“. Nebude to hotové za rok, ale bude to.

 

Dovolujeme si tedy oslovit vás, zájemce o historii, malé badatele, ale především školy. Nechcete v rámci svých aktivit a výuky zkusit odhalit už možná zapomenuté?

Nabízíme naši současnou, denně doplňovanou databázi vojenských pietních míst na webových stránkách www.vets.cz. Můžete z ní volně čerpat fotografie i data (u fotografií prosíme uvádět zdroj jak je uveden na našich stránkách). Tato data může podle vlastního uvážení použít pro vlastní formu hledání osudů lidí. Můžete také využít publikace zpracované v edici Knihovna.

A když se vám podaří nějaké osudy najít – poskytněte nám je prosím do našeho projektu. Doplníme je na stránky www.vets.cz. Jako autoři budete uvedeni vy.

 

Společně můžeme dosáhnout i nemožného.

NIKDO NEBUDE ZAPOMENUT – NIC NEBUDE ZAPOMENUTO!

 

Zaujala vás naše nabídka? Pak jak začít.

1)projděte si stránky ww.vets.cz z pohledu lokality, které se chcete věnovat

2)v případě, že nenaleznete památku, ke které byste chtěli doplnit osudy jmen, bude nezbytné doplnit i tu památku, vše potřebné jak postupovat naleznete zde.

3)je možné, že jedna osoba bude zmíněna na více památkách i ve více místech, uvítáme tedy, když nám pomůžete identifikovat tyto spojení osob s místy. Nejde jen o shodu ve jméně (takových shod bude mnoho), ale aby se jednalo o konkrétní osobu. Už to je velký přínos pro začátek popisu osudu té osoby

4)při poskytování údajů prosíme o dodržení autorských práv, není možné k nám na web vkládat věci stažené z jiných webů, bez souhlasů autorů, bohatě stačí, když u nás bude ke jménu jen odkaz na stránku, kde se o něm píše. Naší ambicí není stáhnout vše na jedno místo, rádi budeme odkazovat na další weby. Toto platí především pro fotografie a obrázky

5)jako možnou nápovědu, kde získat informace o lidech lze využít tuto stránku – FAQ

6)v případě, že potřebujete pro své školní či badatelské práce výstupy z našeho projektu, není problém tato data převzít. Je nezbytné u nich zachovat zmínku o autorovi, tak jak je uvedeno na našem webu

7)budeme velmi rádi prezentovat informace o tom, jak se kdo do bádání zapojil, jak pokračují práce a pochopitelně výstupy vašich bádání

 

Pomozte prosím vytvořit něco, co bude vlastně encyklopedií lidské odvahy a utrpení, statečnosti i zbabělosti, prostě toho co lidem přináší války a vojenské řemeslo.

 

Jak je naše práce hodnocena

Duben 26, 2014 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak je naše práce hodnocena
Filed under: o projektu 

 

 

 

Vojenské pietní místa doplňují přehled válečných hrobů

„Velice si vážím práce Spolku pro vojenská pitení místa. Nemluvím jen za sebe, ale i za své kolegy ve VHÚ. Máme totiž vcelku solidní „úřední“ přehled o válečných hrobech, ale Vy a Váš spolek mapuje i ty, které statut válečných hrobů nemají, a to je velice cenné.“

PhDr. Jiří Rajlich,

ředitel historicko-dokumentačního odboru VHÚ

 

 

Často kladené dotazy

Červen 20, 2012 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Často kladené dotazy
Filed under: o projektu 

     Mnoho vyřešených i rozpracovaných dotazů je možno stále nalézt na starém webu. Pochopitelně budeme rádi, když se připojíte a pomůžete druhým čtenářům.

A nyní k modelovým situacím:

1. Proč ve Vaší databázi není pomník … ?

Projekt mapování vojenských pietních míst probíhá od roku 2004 jako zcela otevřený projekt. Databáze pomníků je neustále doplňována. Pokud nějaký pomník chybí, není nic jednoduššího, než se přidat ke stovkám našich kolegů a pomník podle pravidel doplnit.

2. Hledám svého předka, máte o něm nějaké informace?

Toto je asi nejčastější dotaz. Zpravidla náš spolek nemůže mnoho pomoci. Veškeré informace, které máme, prezentuje na webu. Určitě je třeba, aby si tazatel zjistil co nejvíce informací ze svého okolí o svém předkovi. Jeho jméno, datum narození a místo, včetně např. okresu (pozor, občas je třeba rozlišovat soudní a poltický okres). Ideální je také vědět něco z jeho vojenské minulosti (útvar kam nastoupil, případně legie, kde sloužil, fronta, kde bojoval, apod.). Se vším co šlo zjistit je dobré se obrátit na:
– Vojenský ústřední archiv je vojenské zařízení rezortu obrany, které má podle § 43, písm. c,  zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn (úplné znění zákona č. 329/2012 Sb. (dále jen „zákon č. 499/2004 Sb.“) postavení správního úřadu na úseku archivnictví a výkonu spisové služby. (http://www.vuapraha.cz/Pages/)

Vojenský ústřední archiv

Databáze legionářů a padlých ve 2. světové válce
Databáze příslušníků čs. vojenských jednotek v zahraničí za 2. sv. války

http://www.vuapraha.cz/Pages/DatabazeVHA/DatabazeLegionaru.aspx
– internetové stránky Československé vojenství pomohou v novější  historii (http://www.vojenstvi.cz/)

 

Databáze legionářů a padlých v 1. a 2. světové válce
Databáze příslušníků čs. vojenských jednotek v zahraničí za 2. sv. války

http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase

 VÚA – Kartotéka padlých v 1. světové válce

http://vuapraha.cz/node/90

PAMÁTNÍK ČESTNÁ VZPOMÍNKA
Památník má za cíl vytvořit a udržovat na internetu podrobný a úplný seznam československých legionářů, kteří v letech 1914 – 1920 padli či zemřeli na různých bojištích světa v boji za svobodu naší vlasti. Byli to mladí muži, kteří v jedné z dob nejtěžších dali své vlasti vše,  co měli.

http://www.pamatnik.valka.cz/index.php/databaze-padlych-a-zemelych

Péče o válečné hroby a pietní místa – Ministerstvo obrany
Na stránkách Centrální evidence válečných hrobů jsou prezentovány informace o válečných hrobech a o osobách v nich pohřbených, nebo osobách připomenutých na pietních místech. Informace jsou shromažďovány na základě zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech.

http://www.valecnehroby.army.cz

Kontakty na pracovníky krajských úřadů (KÚ) a obecních úřadů obcí s rozšířenou působostí (ORP), mohou poradit ohledně vpm či válečnho hrobu – http://www.valecnehroby.army.cz/kraje
Vojenský historický ústav (http://www.vhu.cz/)

Vojenský historický ústav Praha připravil pro veřejnost ve spolupráci s Národní knihovnou ČR on-line digitální kolekci tištěných pramenů k válečným ztrátám rakousko-uherské armády z let 1914-1918. S ohledem na blížící se výročí sta let od vypuknutí první světové války stojí za to připomenout, jaké zdroje jsou dostupné, co v nich můžeme nalézt a jak se dají co nejúčelněji využívat.

http://www.vhu.cz/kde-patrat-po-svych-predcich-padlych-zemrelych-nezvestnych-ranenych-ci-zajatych-v-prvni-svetove-valce/

-Československá obec legionářská

Krev legionáře – http://www.legie100.com/krev-legionare/

-Padlí v 1.světové válce
Nezisková organizace The World Remembers (www.theworldremembers.org) si dala za cíl vytvořit online pomník devíti milionům evropských, kanadských a australských vojáků, kteří se stali oběťmi první světové války. Vznikla tak unikátní online databáze, v níž každý může jednoduše zjistit, jestli některý z jeho předků padl na bojišti. Díky české IT firmě Kentico Software nyní webová stránka obsahuje také informace o vojácích českého původu

Památník Terezín • Databáze, sbírky a výzkum. Jmenné vyhledávače bývalých vězňů

http://www.pamatnik-terezin.cz/cz/historie-sbirky-a-vyzkum/vyzkum

Seznam osob popravených za II. stanného práva v Brně :: Lidé a obce postižené nacistickou perzekucí v ČSR :: Československo (CZK)

http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/36220

Členové partyzánského oddílu Olga

http://www.fronta.cz/dotaz/clenove-partyzanskeho-oddilu-olga

Odboj na Jičínsku – Osudy legionářů

http://odboj.jicinsko.cz/ar-leg/dok/staska/sez-leg.htm

Databáze příslušníků padlých ve službě, Muzeum Policie ČR.

http://padli.muzeumpolicie.cz/

Seznam příslušníků PS a vojsk MV, kteří zahynuli po dobu služby

http://www.vets.estranky.cz/clanky/Historie/seznam-prislusniku-ps-a-vojsk-mv_-kteri-zahynuli-po-dobu-sluzby.html

PAMÁTNÍK PADLÝCH A ZAHYNULÝCH ÚČASTNÍKŮ ZAHRANIČNÍCH OPERACÍ

http://www.vets.estranky.cz/clanky/virtualni-pamatnik.html

 

-Pieta za padlé vojáky
Vzpomínková stránka na české vojáky,
kteří zemřeli při nasazení na zahraničních misích

http://www.lidovky.cz/pieta-za-padle-vojaky.aspx#utm_source=idnes&utm_medium=text&utm_campaign=kolotoc

Byšičtí zmizelí sousedé
http://www.zmizelisousede.estranky.cz/

 – Seznam popravených v koncentračním táboře Mauthausen v letech 1942-44

http://www.mauthausen.estranky.cz/clanky/seznam-popravenych-v-koncentracnim-tabore-mauthausen-v-letech-1942-44.html

-Padlí obránci
http://www.codyprint.cz/padli/ces/ces08.html

-Českoslovenští legionáři I. odboje v okrese Nymburk 1914-1920
http://eldar.cz/legie/legie3.html

-Československá obec legionářská Jednota Mladá Boleslav
http://csol-mb.net/pamatniky.html

Hlasy hrdinů
projekt autentických výpověď čs. veteránů z 2. světové válce.
http://www.hrdinove.cz/

FOTOHISTORIE
Zajímavé stránky, jsou zde i dobová fota pomníků
http://www.fotohistorie.cz/Default.aspx

– HOLOCAUST.CZ
Databáze: http://www.holocaust.cz/cz/victims

– Ústřední informační portál České republiky (Koncepce připomenutí výročí první světové války)

Portál vznikl na základě Koncepce připomenutí výročí první světové války, přijaté Vládou České republiky usnesením č. 253 z 16. dubna 2014, aby jako ústřední kalendář akcí a informační rozcestník přinášel veřejnosti z jednoho místa aktuální informace o dění souvisejícím se 100. výročím první světové války.

Pořadatelům připomínkových akcí z řad orgánů státní správy, samosprávy i subjektů nestátní sféry umožňuje po registraci vkládat a spravovat své vlastní pořádané akce. Pro státem zřizované organizace je zveřejnění připomínkových akcí týkajících 100. výročí první světové války prostřednictvím portálu závazné. Pověřená mezirezortní komise tak získá přehled o množství a charakteru organizací zapojených do celostátní připomínky a data z portálu využije ke svým jednáním.

http://www.100.army.cz/

 

Seznam ztrát z 1. světové války

http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowPeriodical.do?id=23834&it

 Zprávy o raněných a nemocných

http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowPeriodical.do?id=23828&it

Váleční zajatci

http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowIssue.do?id=1044292

 

Digitální studovnа Ministerstva obrany České republiky.

https://kramerius.army.cz/search/

Rakouský státní archiv

http://www.oesta.gv.at/site/5222/default.aspx

 

1914-1918 Prisoners of the First World War ICRC historical records

http://grandeguerre.icrc.org/en/File/Search

Slavín. Databáze padlých. Muzeum policie

http://padli.muzeumpolicie.cz/

 Pamětní místa na komunistický režim
Databáze pamětních míst připomínajících události z let 1948-1989 na území České republiky
http://www.pametnimista.usd.cas.cz/

Databáze příslušníků policie a četnictva padlých ve službě
http://padli.muzeumpolicie.cz/

 

The American Battle Monuments Commission

http://www.abmc.gov/
Touto cestou se dají najít všichni US vojáci, pohřbení kdekoli na světě.

Česká vojenská historie – Velvyslanectví ČR v Římě
http://www.mzv.cz/rome/cz/ceskoslovenske_legie_v_italii/index.html

 

Holocaust.cz

http://www.holocaust.cz/

Databáze obětí „konečného řešení židovské otázky“ obsahuje více než 120 000 záznamů lidí, kteří byli kvůli svému židovskému původu pronásledováni a zavražděni v nacistických koncentračních táborech.

проект ОБД Мемориал. На сегодняшний день в ОБД введено 16,86 млн. цифровых копий документов о безвозвратных потерях периода Великой Отечественной войны из 47,8 тыс. архивных дел ЦА МО РФ, ЦВМА, РГВА, ГА РФ, региональных архивов Росархива, районных военкоматов и 45,3 тыс. паспортов воинских захоронений существующих мест воинских захоронений в Российской Федерации и за ее пределами.

https://www.obd-memorial.ru/html/index.html

 

O projektu – rozcestník

Květen 26, 2012 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem O projektu – rozcestník
Filed under: o projektu 

1. O projektu

2. Jak to funguje – technické informace

3. Zachráněné pomníky

4. Často kladené dotazy

5. Přispěvatelé a spolupracovníci

6. Hodnocení činnosti spolku

7. Pomozte projekt rozvíjet

8. Pravidla pro případné využití fotografií z projektu mapování vojenských pietních míst

Přispěvatelé a spolupracovníci

Květen 9, 2012 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přispěvatelé a spolupracovníci
Filed under: o projektu 

     Rádi bychom na tomto místě poděkovali těm, kteří se podíleli nebo podílejí radou či pomocí na mapování vojenských pietních míst nejprve na Kolínsku a následně v celé ČR i zahraničí.

 

A

Dr. Jarek Adam, Mikuláš Adzima, Sergej Afonin (projekt „Věčná paměť hrdinům 1941-1945„), Antonín Altner, Antonín Ambrož, Pavlína Anderlová (město Stod), Radek Andonov, Miroslav Anger (Charita Czech Memorial), anquetil, Alexandr Arabadžiev, Areca

 

B

Jaroslav Badzik, Hannelore Bakry, Jiří Balicki, Martin Bálka, Pavel Baloun, Ladislav Barabás, Evžen Báchor (Kulturní oddělení, Magistrát města Pardubice),Stanislav Barbuš,  Miloslav Baron, Vlasta Bartáková (ČsOL, jednota Beroun), Ing. Robert Bartek (ČSBS Praha 3), Josef Bartoníček, Pavel Bartoníček, p. Bartoš (Prácheňské museum Písek), Petr Bartošík (Muzeum městyse Suchdol nad Odrou), Olča Bartošová, Tomáš Barva,  Jiří Bašný, Michal Bator (administrátor kostela Sv. Gotharda Č. Brod), Ing. Jiří Bažant,  ing. František Bednář, Sandrik Bednář, kronikář města Býšovec, Václav Bednář, Eva Bednářová, Petra Béguelin, Jiří Běhounek, Bc. Viera Bejdová, Tomáš Bende, Michal Beneš (ČsOL, jednota Mladá Boleslav), Zdeněk Beneš, pí Benešovská (obec Vrátkov), Jana Benková, Stanislav Beran, Jan Beránek,  Jiří Beránek, Jarmila Beránková,  Rita Bergbauer, Anna Bertoncini, Petr Bertram (obec Starý Kolín), Jan Blahovec, Miloš Bělohlávek, Igor Bielický, Jiří Bílek, Jiří Bílský, Eduard Binko, BlackSpider, BobP, Pavel Boďa, Kristina Boháčová, K. Bohdálek, Oldřich Bohuněk, František Bojanovský, Ivan Bok, sgt. H. H. Booker 2nd, Ing.Ondrej Borguľa, Petra Borůvková, Irena Bourková (obec Ovčáry), Jiří Böhm, Alena Brázdilová, Ladislav Bražina, Ondřej Brcko, Eva Brodská (obec Bílina), Jaroslav Brom (město Český Brod), Martins Brousilová, Lubomír Brož, Romana Brtnová,  Martin Brůža, Vladimír Bružeňák, Vlastislav Brychta (obec Blučina), Josef Brynych, Martin Brynych, Zdeňka Brynychová, PhDr. Jan  Břečka, Martin Bubela, pplk. MUDr. Pavel Budínský (Sdružení válečných veteránů), Vlastimil Buchtele, Pavel Buráň, Jaroslav Bureš, Martin Burkon, Mgr. Lubomír Busek, Věra Buštová, Zdeněk Bydžovský (obec Ratboř),

 

C

Josef Cabadaj kronikář města Úpice, Pavlína Caisová, Giovanni Cattaneo, Aleš Cerha, Alena Cidrychová, Jan Ciglbauer, Josef Czwartynski

 

Č

Josef Čáslavka, PhDr. Jana Časnochová (Národní osvobození), František Čech, Ing. Ivan Čech, Pavel Čech, Zdeňka Čecháková, Martin Čejka, Marian Čep, Jiří Čermák, Radoslav Čermák, Stanislava Čermáková, Helena Černá, Jana Černínová, mjr. v.z. Ing. Jiří Černý, Petr Červenka, Ladislav Červený, Václav Červený, Jednota ČsOL Valtice

 

D

Daemon, Jana Dannhoferová, Václav Danita, Jana Dannhoferová, Pavel Danys, Pavel Daoudi, Richard Darmovzal (KVH „Pětačtyřicítka“ Brno, o.s.), Mgr. Zdeněk Dašek (město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav), Eva Davidová, Ing. Jan David, Ph.D., Ondřej Dedek, Dearg Due, Zbyněk Denk, Hanna Derda CEVH MO – ORP Děčín, Amos Děkaník, Wena Dlesk, Michal Dlouhý, Jiří Dibelka (tvrz Bouda), Jakub Diviš, JUDr. Jiří Dlabola, Marek Dobeš (Alfedus), Igor Dolan, Roman Dolejský, Jaroslav Dolejška, Ing. Michael Doležal, Miloš Doležal, Petr Doležal, Pavel Doležel, Ladislav Dom, Jaroslav Dorňák, Lukáš Doubrava, Josef Drahonský, Josef Drahorád, Roman Drašnar (“ Buddies “ of the 4th Armored Division Písek), Eva Drašnarová, Martin Drápalík, Ing. Alexandr Drbal, Jan Drozd, Nela Dubáková, Jaroslav Duda, Petr Duchoslav, Vojtěch Duchoslav, Jaroslav Dušek,  Otakar Dušek, Jaroslav Dvořák, Jiří Dvořák, Dygala

 

E

Lukáš Eichenmann, Petr Enc, Jana Endlerová, Olga Endlová (Agentura vojenských informací a služeb MO), Christine Engel, Radovan Ernest, Danka Eschnerová

 

F

pí Fabiánová (obec Grunta), Zdeněk Farkaš, Jiří Fáry, Jan Fialka, Petr Fiebiger, Ľubomír Fekiač, Dott. Lamberto Ferranti, Věra Fibikarová, Dalibor Filáček, Miroslav Filipčík, Pavel Filipek (MO Referát válečných hrobů), Monika Filo, Eliška Fischerová, Lukáš F. Fišer, Jiřina Fleischmanová, Petr Fletcher, Jaromír Florián, H. Flusserová (město Kostelec nad Černými lesy), Aleš Fodor, Vlasta Forejtová, Petr Fořt, Simona Fořtová, Karel Fous, Jiří Franc, Jiří Francírek, Marek Frič, Libor Friedel, Pavel Frey, Robert Fryc, Pavel Frýdl, Pavlína Fuitová, Štěpán Furiš, Ruslan Fursa

 

G

Anna Gabrielová, Radek Galaš (Četnická pátrací stanice Praha), Jan Gara (Klub českého pohraničí Ostrava o.s.), Zdeněk Gartner, Michal Gelbič, Bernhard Gerstorfer, Arno Glaser, Josef Glogar, Ondrej Godál, Martin Golan, Jan Goláň, Ing. Ludovít Gregor, Jiří Gráf, Steffen Großpietsch, Rudolf Grygar, Naďa Gutzerová

 

H

Andi Haase, Jiří Habla, Jiří Halamazňa, Vratislav Haissinger,  Zdeněk Halm, Petr Hampl, Karel Hanák, Dušan Hanza, Hanzz, Roman Hartl, Daniela Hartošová, Vratislav Haissinger, Roland Harzer, Roman Hartl, Andreas Haselbach, Stanislav Hatala, Helena Haubertová, Vlastimil Havel, MgA. Kateřina Havelková (Nadační fond Stránský), Pavel Havlík, Stanislav Havlík (obec Okna), Ing. Juraj Hebelka (Slovenský zväz protifašistických bojovníkov), Dr. Rudolf Hegenbart, Milan Hegner, Erik Heike, Zdeněk Heime, Stanislav Hejhal, Kateřina Hekrdlová,  ing.  Bohdan  Hensirovský, Corinna Herden, Petr Herka, Emilie Herková, PhDr. Martin Herzán, David Hezký, Petr Himmel, Mgr. Naděžda Hladišová, Jaroslav Hlava, Petr Hlaváček, Ing. Jana Hlaváčová (město Žamberk), Alois Hofmann, Jiří Hofman, Jiřík G. Hofman, Karel Hokr, Michal Hokr, Oskar Holata, Jan Holba, Maria Holcová, Ladislav Holický, Jindřich Holíček, Jan Holík, Ing. Petr Holý, Miroslav Hopfinger, Stanislav Horáček, Aleš Horák, Karel Horák, Petr Horák, Bc. Tereza Horká, Pavel Horký, Petr Hroník, Ing. Pavel Hosa, Dagmar Honsnejmanová kronikářka obce Mokré, Pavel Hošmánek, Vivian Hottmarová, Karel Houf, Luděk Houser, pplk. v.z. Ing. Jaroslav Houška (Asociace nositelů legionářských tradic), Martin Hovorka, Petr Hovorka, Martin Hrabec, Jiří Hradecký, Radomír Hradil, Jiří Hrachovina, Julie Hraničková (Městský úřad Kolín, Odbor výstavby), Zdeněk Hrnčíř, Pavla Hrušková, Mgr. Josef Hrůza, Karel Hříbal, Jan Hubáč, David Hudec, Hudeček Miroslav,  Alena Hudečková, Miloslav Huňáček, Mgr. Martina Hupková (Univerzita Karlova v Praze), Petr Hurych, Mgr. V. Husáková (Kancelář Senátu – oddělení vztahů s veřejností), Jiří Hušek (Klub vojenské historie Litobratřice), Ing. Štefan Hvojník

 

Ch

Pavel Chabr, Josef Chalupný, Radim Chrást, obec Chrášťany, Lenka Chudá, Josef Chudý, Ing. Mojmír Churavý, František Chvátal, K. Chytka (obec Barchovice)

 

I

Pavel Ignac, Alena Ilčíková, Jan Ivičič (Klub vojenské historie Litobratřice), Alexander Iser

 

J

Samuel Jablonka, Ladislav Jakl, PhDr. Jozef Jambrich, Karel Janda, Roman Janas, Jiří Janata, Jiřina Janatová (město Zruč nad Sázavou), Zdeněk Janák, Jančák Josef-Sázava, František Janda (OK1 HH), František Jandura, Michal Jandzik, František Jandzík, Jarmila Janečková, JaneK, Bc. Dušan Janiš, Josef Janků, Zdenka Janoušková, ing. Jaroslav Janúšek, Jens Jäpel, Jarda, Václav Jaroš, Radim Jarošek, Romana Jarošová (obec Nučice), Bedřich Jánský (OK1 DOZ), Nicol Jatiová, Ing. František Jedlička, Vladimír Jedlička, Miroslav Jelínek (obec Lošany), Marie Jelínková, Blanka Jestřábová, Mgr. Vladimír Ježek, Jiří Jícha, Petr Jirák, Pavel Jiránek,  Petr Jirásek, Sotiris Joanidis, Ladislav Jouza (Muzeum Kolín), ThDr. Jakub Jukl (Muzeum Říčany), Adéla Julišová, Štěpán Jůza

 

K

Ivan Kačo, Ladislav Kadavý, Jiří Kadula, Stanislav Kain, Bc. Jaroslava Kainová, Kajuga, Helena Kalendová, Viliam Kalinčík, Ing. Gabriela Kalinová, Martin Kaltoun,   Zdeněk Kamaryt, Václav Kameník, Jaromír Kaňok, Ing. arch. Petr Kapitola, Radim Kapavík, Josef Kareš, Martin Kareš, Petr Antonín Karlíček, Radka Karlová, Jan Kárník, Jiří Kašpar, pplk. v. z. Ing. Stanislav Kaucký (ATM ON LINE), Jiří Kaufner, Miroslav Kaufner (Klub vojenského muzea na demarkační linii v Rokycanech), Josef Kazík, Ivana Kempná,  Martina Kemrová, Tomáš Kejř, Jiří Kepl, Věra Khásová, Karel Kiesel, Jan Kincl, Milan Kincl, Dana Kindlová (MÚ Sokolov), Katy King, Jiří Klare, Slávek Klecandr, Lukáš Klein, Robert Kleine, Irena Klepalová (Magistrát města Děčín), Milan Klimenda, Jiří Klimeš, Petr Klinovský, Tomáš Klokočník, Milan Klouček, Pavel Knížek, Barbora Knorová ORP Rakovník, Jaromír Knotek, Bc. Tomáš Kocourek, Mgr. Kocum Ivo, František Kodera, Jaroslav Kodytek, Pavel Kodytek, František Koďousek, Dušan Koniar, Pavlína Koncošová, Milena Kolarik (Ypres, ČsOL Praha 8),  Ondřej Kolář, Doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc., Miloš Kolenský, Eva Komárková, Jan Komenda (Veteran Army Vehicles),  Pavlína Koncošová,  Ludmila Konečná, Pavel Konrád,  František Kontrazadák, Lukáš Kopecký, Luboš Korbář, Anna Korbářová, kronikářka obce Bělá nad Svitavou, Martin Korbel, Petr Korbel, Václav Kořínek (spolek Letci Liberec), Viktor Kornienko, Ing. Václav Kostelník, CSc, Štěpán Kosík, David Kosina,  Jan Kostroun, J. Kotyk, Jaroslav Kotlaba, Adam Koťátko, Jaroslav Koucký, Karel Kout, B. Koutecký, PhDr. Daniel Kovář, Jaroslav Kovář, Zdeňka Kovářová, Petr Pokovba, Ing. Michal Kozák, Karel Kozel, Petr Kozel, Kozler Jan, Monika Kožušníková, Lukáš Král, Ing. Otakar Král (obec Vlkančice), Ing. Jan Králík, Jan Kratochvíl, Jiří Kratochvíl, L. Kratochvíl (obec Ratenice), Eva Kratochvílová,  Lukáš Krátký, Hana Krátošková, Vladimír Kraus, Hana Krausová, Miroslav Krhounek, Jan Krečmer (Klub českého pohraničí v Karviné), V. Krejcar, Jaroslav Krejčí, Ing. Jiří Krejčí, Marcela Krejčíkova, Mgr. Jaroslav Krídlo, Karel Krois, Vlasta Kroupová  CEVH,  Jozef Krupa, Josef Krupička (obec Ždánice), Ing. Ivan Kříž, Zdeněk Kříž, Margareta Kubečková, Zdeněk Kučaba, Josef Kučera, Svatopluk Kučera, Hana Kučerová, Petr Kudláček, Bohuslav Kudrna, Michal Kugler, Kateřina Matoušek Kührová, Mgr. Antonín Kuchařík, Lenka Kulíková, Luboš Kulhavý, Petr Kunte, Draha Kurzová, Pavel Kusák, Petra Kutálková, Jiří Kužílek, Tomáš Kvapil, Zdeněk Kvasnička, Miloš Kypta

 

L

Pavel Lajer, Jana Lamačová, Marek Lanzendorf,  Marek Lanzendorf ml., Pavel Láska, Mgr. Marek Lašťovka, Lašťovka Milan, Milan Laštůvka, Mikuláš Laub, Jürgen Lauterbach, Jiří Leinweber, Martin Leiš, Andrea Lejtnarová, Radek Lenc, Tomáš Lenc, Jitka Lenková,  Neudert Lexer, Ondřej Lhotský, Michal Liberčan, Tomáš Licek, Jana Lichtenbergová, Monika Linhart, Jiří Linhart, Bc. Petra Linhartová, Dominik Lipner, Mladen Lovrič, Josef Lukáš (obec Rostoklaty), Michal Lukášek, Tomáš Lukeš,  János Luky, Milan Lašťovka

 

M

Jiří Macek, Vladimír Macko, Lubomír Mach,  Pavel Macháček, Zlatuše Machová, Dr. Petr Majer (Tisková a informační služba MO), Zdeněk Malčánek, ing. Václav Malec, Jiří Málek, Jiří Malíšek, Dagmar Málková (prostejovsky.denik.cz), Jana Málková, Ivana Maloušková, Pavel Malý, Čeněk Malý Medvěd, Michal Maňas, Jana Maloušová, pplk. Ing. Jaromír Mareček (Sdružení válečných veteránů), Ing. Miroslav Marek, Petr Mareš, Ing. Václav Marhan, Markant Vladimír, Jana Martiňáková,  Ing. Jaroslav Martínek (obec Tlumačov), Masařík Rostislav, Ladislav Matějček, Jiří Matějka, PhDr. Alois Matuška (Klub Českého pohraničí v Rýmařově), Robert Matys, Denisa Mázorová, Jana Medová, Vladimír Mejzlík, Pavel Měkota, Jitka Měkotová, Milena Městecká, Michal V, Igor Mieč, Martin Milichovský, Pavel Mika, Fedor Mikulčík, Jarmil Mikulík, Ladislav Mikuš (4. Junácký oddíl Lvíčata ze Vsetína), Radimír Milata, Hana Milková, Dr. Paul Millar (Generální honorární konzul ČR ve Skotsku), Michal Miřejovský, Pavel Minařík, Zuzana Miškovská (Okresní archiv Kolín), Milan Mojžíš, pplk. Mgr. Ladislav Molič (ÚVS Kolín), Jan Moravec, Miroslav Moravec (ÚMČ Praha 16), Jaroslav Morochovič, Aldo Moroni, pplk. Mgr. Bedřich Moulík (Sdružení válečných veteránů – Středočeský kraj), Ulrich Möckel, Amálka Mrkosová, Roman Mrkvička, František Mrvka, Jaroslav Mrvka, Jiří Mudra, Ing. Stanislav Mundl, Bohumil Muzika, Jan Mužík, Ladislav Mühlstein, Inge Müller, Monika Müllerová, Jaroslav Myšička

 

N

JUDr. Lenka Nebeská, Ing. Vladimír Nečil,  Jaroslav Nedbal, JUDr.Libor Nedorost, Lenka Nedorostová, Petra Nedvědová, MÚ Jílové,  Ph.D., Marta Nejedlá, Bc. Jakub Nekolný (město Český Brod), Ladislav Nekvapil, Daniel Němec,  Antonín Nešpor (obec Lidice),  ak. mal. Vladimír Netolička, Pavel Neuberger, Josef Neubert (obec Jestřábí Lhota), Alexander Neudert, pplk. Mgr. Martin Neústupný (Policejní prezidium ČR), Jiří Neuwirth, Petr Něnička (Military muzeum), Martin Nič, Josef Nimburský, Radek Nimburský, Josef Nitra, Ing. Miloš Nosek, Robert Nosek, Blanka Fon Novák, Petr Novák, Tomáš Novák, Vratislav Novák, Svatava Nováková, Bronislav Novosad, Kateřina Novotná (obec Bříství), Jar. Novotný, Ing. Vlastimil Novotný, Tomáš Novotný (OÚ Milevsko), Karel Nývlt

 

O

Hans v. Oberleutensdorf, Jaroslav Ondryhal, PhDr. Zdeněk Orlita, Pavel Oršulík, Alena Osmanová (Жди меня), Stevin Oudshoorn,  Ing. Milan Ostrovský, OÚ Všenory

 

P

Jiří Paclík, Jiří Padevět, Ing. Emil Padior, Ing. Karel Pachovský, Ing. Radek Panchartek, Kamil Pánik, Dan Paňouk, Pavel Pastyřík, Petr Pastyřík,  František Pavelka, Libuše Pavlíčková, Peter Pavlík, Jan Pavlis, Bob Paulson, Lukáš Pavlovský, J. Pazdera (obec Masojedy), Petr Pazdera Payne, Václav Pech, Jiří Pechr, Vojensko,  Anděla Pejšová (rozená Rozhoňová), PhDr. Josef Pelant, Jaroslav Peleška (ČsOL, jednota Beroun), Pavel Pelikán, Bc. Petra Pevná (město Jaroměřice nad Rokytnou), rodina Peřinova, Brigita Petrášová (obec Morkůvky), Dietmar Pfau,  Miroslav Pikous, Vlastimil Pícha, Eva Pilařová, Tomáš Pilvousek (ČsOL Mladá Boleslav), Miroslav Pišťák (město Prostějov), Petr Pitro, Václav Pixa, Stanislav Pítr (ČsOL Kladno), Radka Plačková, Marek Plachý, Michal Plavec, Tomáš Plecháč, Gustav Pleva, Míra Plšek, Pavla Plzáková, Jan Podhorský, Jiřina Podolová, Míla Porazil, David Podzimek, Ivana Pochobradská, Miroslav Pokorný, Slovinsko, Petr Pokovba, Ludvík Poláček, Rišo Poláček, Mgr. Drahomír Polách, Petra Poláková, Jiří Ponča, Jana Popelková, Jiří Porteš, Roman Porteš, Lucie Portešová (Ottová), Pozitivní noviny, Anna Kateřina Poživilová, Josef Preněk, Vladimír Prchlík, Marie Pribanova, Filip Procházka, Mgr. Lenka Procházková (Regionální muzeum v Kolíně), Lubomír Průcha, Josef Přerovský, Tomáš Přibyl, Vladimír Pukiš, Mgr. Miroslav Pulgret, MUDr. Daniela Pulgretová, Jaroslav Pulkrábek, Puxa Václav, Pytlák

 

R

František Rada, Martin Rak,  Jan Rajčáni, Pavel Rais, Jaroslava Rajchmanová, Josef Rakouský, Ilona Rakušanová, Lucie Rakušanová, Jaroslav Rankl,  Jiří Rapant, Ing. František Rechtorik, ing. Jan Reichel, Robert Reichmann, Edita Reisinger, Marcela Rengerová, Jacques Remlinger, Zdeněk Rerych, Jan Riederer, Jiří Richter, Jan Richtr, Roel Rijks,  Ing. Dita Rindová (město Nejdek), Roel Rijks, František Rod, Mgr. Milan Rosenkranc (Oblastní muzeum v Děčíně), Robert Rosenkranz, Josef Rota, místostarosta obce Klášter, Josef Rotbauer, Alois Franz Rott, Radomír Roup, Dr. Jaroslav Roušar (Agentura vojenských informací a služeb MO), Ivo Rozehnal, Svatopluk Roznětínský, Vlastimil Rus, F. Ryba, Josef Rychlý (obec Vršovice), Jana Rytířová

 

Ř

Jan Řehounek, Jiří Řezníček, MUDr. Josef Řídký, Ing. Petr Říha, Ing. Radek Říha (Klub vojenského muzea na demarkační linii v Rokycanech), Václav Říha, Marie Říhová, Milan Řihánek

 

S

Zbyněk Sachl, Mgr. Alois Sassmann, Blanka Sazicka, David Kaspar Sebor, Stanislav Sedláček, Petr Sedloň, Sedová Barbora, Sedláček Jiří, Ing. Pavel Seemann, Tomáš Sehnalík, Kateřina Sekerková, Irena Sembolová, Markéta Setničková, Ralf Schmädicke,  Gerhard Schmidt-Grillmeier, Filip Winston Schieke, Radim Scholaster, Dagmar Schönová, Jürgen Schirmer, Ottfried Schubert, Dana Schubertová, Karl W. Schubsky, Michal Schwab, Ondřej Siedlecki (město Kolín), Jitka Silná, Ervín Silný, Vladimír Silný, Ing. Jiří Simon (Úřad státního odborného dozoru MO), Bohumil Sixta, Roman Sixta, Zdeněk Skok, Rudolf Skřivan, David Slabihoud, Ing. Martin Slaboch (Česká genealogická a heraldická společnost), Jan Sláma, Lukáš Sláma,  Tomáš Sláma, Mgr. Hana Slavíčková, Vít Slezák, Marek Skýpala, Petr Směja, Luděk Smejkal, Libor Smékal, Stanislav Smékal (SDH Dřetovice), Lukáš Smola, Ing. Milan Smolík, Alena Smolíková, Drahomíra Smolíková, Ladislav Sobotka, Václav Sojka, pplk. Ing. Ladislav Sornas (Sdružení válečných veteránů), ThDr. Peter Soroka, Jiří Souček, Jan Soukup, Josef Stahl, Miroslav Staněk, Růžena Stará, doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., Ing. František Steklý, Petr Stiborský, Jana Stočková, Jaroslav Stojan, Ston, Zdena Stonožka, Vojtěch Stráník, Irena Stropková, Milan Stupka, Petr Středula, Gabriela Střeláková-Kopcová, Ivana Stříbrná, Sylvie Stupková, Jan Suchan, Jiří Sucharda ORP Varnsdorf,  Jiří Suchomel, Zdeněk Surýnek, John Sutherland, Doc. PhDr. Hana Svatoňová, Svejk Jarda, PhD., Miloslav Sviták, Jiří Svoboda, Pert Svoboda, Ing. Libor Svoboda, Petr Svoboda, Tomáš Svoboda, Eva Svobodová, Marie Svobodová (obec Hluboké), Swenney, Ladislav Sýkora, Mgr. Jiří Synek, Viliam Szőcs

 

Š

Zbyněk Šachl, Robert Šamárek, Anna Šauerová, Antonín Šebek, Petr Šebek, Miroslav Šebela, Josef Šebestík, Barbora Šedová, Eva Šedová, ing. Josef, Šedý, Tomáš Šefl, Josef Šetek, Matěj Ševčík, Jiří Šich, Lenka Šimčíková, Pavel Šimeček, Jiří Šimek, Michal Šimek, Michal Šimůnek, Karel Šindelář Společnost pro Srbsko, Vladimír Širlo, Klára Škodová, Radka Škopková, Eva Škrdlová, Květa Šlamborová, Josef Šlesinger,  Roman Šlosar (KVH WEST), Pavel, Šmejkal, Roman Šmejkal, Jiří Šmíd, Radek Šmíd, Alena Šnoblová, Jindřich Šnýdl, Alan Šoch, Jiří Šolle, Antonín Špaček, Eva Špačková, PhDr. Ing. Jozef Špánik, Radek Šporn, pí Štamberská (obec Krupá), Jan Štecher,  Mgr. Přemysl Štenc, Zdeněk Štenc, Vladimír Štědrý, Jan Štěrba, Ctirad Štípl, kronikář města Mohelnice, Anna Štrupová, Diana Štruplová, Jan Štrupl, Vladimír Štrupl, Irena Šťastná, Ivo Šťastný, Matěj Šťastný, Václav Štěpař, Štěrba Jan,  Štula Pavel, Monika Šturmová, Jiří Šuba (Agentura vojenských informací a služeb MO), Jana Šubrtová, Bohumila Šumpíková, Eva Švábová, Jaroslav Šváb, Vladimír Šváb, Jaroslav Švábenský, Petr Švec, Hana Švecová, Karel Švercl (město Česká Třebová), pplk. Dr. Stanislav Švidek (Sdružení válečných veteránů – Středočeský kraj),  Ing. Zdeněk Švitorka

 

T

PhDr. Ladislava Tahovská, Pavol Tausk (Slovenský zväz protifašistických bojovníkov), Daniela Tájková, Ing. Jana Tejnecká, Ing. Jindřich Tejnecký, PhDr. Sylva Tesařová (Horácké muzeum, Nové město na Moravě), Olda Tetur, Pavel Tetur, JUDr. Jaroslav Těšínský, Milan Těšínský, Petr Tichý, Dagmar Titzová, Radek Tlapák, Jan Tlustý, Jaromír Tlustý, Radek Toman, Petr Tolar, Alena Tománková, Bohumil Toms, Jaroslav Tošenovjan, František Toušovský, Trần Phan Anh, Siegfried Träger,, Mgr. František Trávníček, Pavel Trávníček, Jan Treml, Václava Trubačová, Jana Třetinová, Slavo Tuček, Petra Tulková Sassmannová, Jan Tůma, Ing. Jaroslav Tůma, Jitka Tůmová, Luboš Tůma, Jaroslav Tunka, Petr Turek, Tomáš Turek MÚ Prachatice, Jiří Turyna, Twiggy, Iva Tycová, Marie Tykalová (ZO ČSBS Praha 5), Petr Tolar

 

U

Michal Uher, KVH Břeclav, Peter Pavel Uhlík, Irena Uhrínová, Radka Uhrová (obec Horní Němčí), Roman Ujfaluši, Miloslav Urban, Pavel Urban, Zdeněk Urban, Zdeněk Urbánek, Ivana Urbanová

 

V

Petr Vacek (KVH „Pětačtyřicítka“ Brno o.s.), Jiří Václavík, Martin Václavík, Ing. Vlastislav Valda, Lucie Valášková (ČRo), Jan Valenta, Jana Valentová,  Matúš Valihora, Jan Valla, Ivona Valová, Jiří Vaněček, Jan Varga, Jindra Vařečková, Ing. Ludvík Vavřina, Jaroslav Vála, Petr Válek,  Luboš Vancl, Ing. Dušan Vančura, Vaňková Jolana,  Jiří Váně, René Vápeník, Ing. Vratislav Vaverka, Marie Vávrová (město Čelákovice), Radek Vejrážka,  František Veleba, Marian Velešík (Gymnázium Svitavy), Vladimír Velešík st. (Gymnázium Svitavy), Jaroslava Veselá, Mgr. Magda Veselská, Petr Veselský, Radomír Veselý, Vladimír Veselý, Radek Vespalec, Ing. Imrich Vetrák (MO Referát válečných hrobů), prof. Ing. Bohuslav Veverka DrSc., Veverka Irča, Petr Veverka, Lucie Veverková, Vítězslav Vítek, Milan Vitéz, Martin Vlček, Petr Vlček, PhDr. Alena Vlčková, Jiří Vondřejc, Kateřina Vodňanská, Filip Vojtášek (Hloubkaři), Luboš Volf, Zdeněk Volf, Ing. Jiří Vomočil (Středočeský kraj – GIS mapový server), Vladimír Vojta, Tomáš Vokatý, Zdeněk Volf, Zdeněk Volejník, plk. Ing. Jan Vondráček (ČsOL), Jiří Vondřejc, Petr Vopěnka, Vratislav Voral, Helena Vorlíčková,  Ing. Marie Vorlíčková, Michal Vostrovský, Michal Vošvrda, Ferdinand Vrábel, Dan Vrba, Dan Vrba ml., Jakub Vrba, Pavel Vrba, Radim Vrba, Damián-Kristián Vrchovský, Jaroslav Vyčichlo, David Vydar, Milan Vyhlídal, Pavel Vychodil, Adam Vykydal, Radek Vyskočil, www.vyslouzilci.cz,

 

W

Horst Wágner, Jaroslav Wágner, Jana Wagnerová, Jiří Wicherek, S. Wieser, Michael Winter, PhDr. Lucie Wittlichová starostka obce Zákolany, Rudolf Woldrich, Marek Wolf, Wenda Wolf,

 

Z

Martin Zahálka (Městské muzeum Ústí nad Orlicí), Olga Zábranová, Aleš Zahradníček, Miloš Zahradník, Marek Zajac, Mirek Zajac, Miroslav Zamazal, Roman Zaňák, Stanislav Zapletal, Dana Zálešáková, Ing. Jan Záruba, Ing. Vítek Zdeněk (ZO ČSBS Kolín), Milan Zehnal, Arno Zeitler, Jiří Zelenka, Ing. Josef Zimčík, Marcela  Zimová, Karl-Heinz Zintl, Karel III. Zítek, Günther Zotter, Petra Zrubecká, Vlastimil Zrubecký, Magdaléna Zsilinszká, Petr Zumr (Sdružení válečných veteránů ČR – Pardubický kraj), Mikuláš Zvánovec

 

Ž

Jiří Žák (Klub vojenského muzea na demarkační linii v Rokycanech), Stanislav Žák, Zdeněk Žalský, Mgr. Štěpán Žežula (Ministerstvo informatiky, sekce e-government), Kateřina Židoňová, Ing. Pavel Žofka, PhDr. Karel Žurek

 

ORGANIZACE

pěší rota AZ 241. strážního praporu, 601. skupina speciálních sil Prostějov, ÚV ČSBS Praha, Městské muzeum Králíky, Ministerstvo pro místní rozvoj, obec Krakovany, obec Přišimasy, obec Rožďalovice, obec Široká Niva, obec Štíhlice, www.pozary.cz ,  www.drobnepamatky.cz ,  www.pamatkyaprirodakarlovarska.czwww.pamatky-venkova.cz,

 

Všem velké díky za pomoc.

Jak to funguje – technické informace

Duben 6, 2012 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak to funguje – technické informace
Filed under: o projektu 

 

Souřadnice: Naprostá většina souřadnic je naměřeny přispěvateli přímo v terénu. Některé z použitých souřadnic ‚středů hřbitovů‘ jsou převzaty z publikace Přehled veřejných a neveřejných pohřebišť v České republice vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

 

Názvy obcí: Narozdíl od CEVH používáme user-friendly řazení VPM do obcí podle toho, jak je člověk vidí v reálu, nikoli striktně podle administrativního řazení. Příklad: Obec Radenín (okres Tábor) pod sebou zahrnuje místní části Bítov, Hroby, Sedlečko, Kozmice, Lažany, Nuzbely, Terezín. Že se nejedná o samoststné obce ale nelze v terénu zjistit (cedule u silnice, mapy).

 

Administrativní zařazení obce: Obce jsou zařazovány podle stavu platného v době přidávání VPM. Protože obce často okres mění, je možné, že někdy nebude jejich zařazení přesné.

 

Srovnání s databází CEVH: Vzhledem k tomu, že na CEVH nejsou zveřejňovány nově zaevidované válečné hroby, je stav vpm aktuální k datu jeho vložení na web.

 

Fotografie: Vložením dat a fotografií do této databáze souhlasíte s jejich vytěžováním nebo zužitkováním Spolkem pro vojenská pietní místa v souladu s Pravidly pro případné využití fotografií z projektu mapování vojenských pietních míst. Tím nejsou dotčena práva vyplývající z předpisů o ochraně práv duševního vlastnictví.

O projektu

Duben 6, 2012 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem O projektu
Filed under: o projektu 

Přesun + aktualizace ze straého webu, o čem to je, proč, jak to vypadá.

Zachráněné pomníky

Duben 6, 2012 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zachráněné pomníky
Filed under: o projektu 

Nějaký úvodní textík o záchraně pomníků, že je jenom nemapujeme a tak, ake i pomáháme.

1. Pomník Bohumil Hovorka (rok 2009)

2. Štrupl (víc kusů, něco přijde na první místo – je starší) – https://www.vets.cz/vpm/mista/obec/5249-radoun/

(3. Vrba) ???

4. Štrupl – další Vtelno

5. Štrupl – Praha 13


Pomník Bohumil Hovorka

původní vzhled

původní vzhled

Umístění: Praha 5, K Barrandovu, u vstupu do zahrádkářské kolonie (N50°02’07.54“ E14°23’30.91“)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum tempus, tellus non pellentesque lacinia, risus arcu pellentesque sem, ut condimentum dui erat non lacus. Fusce vitae purus ac quam feugiat faucibus vitae at nisi. Proin ullamcorper enim nec arcu aliquet pellentesque. Pellentesque eu lorem id lacus posuere tempor in vel nunc. Sed eu nunc scelerisque, sollicitudin lacus nec, pretium arcu. Donec viverra suscipit semper. Donec ac diam enim. In ultrices nisi non consectetur vestibulum. Donec dictum tellus id nulla eleifend condimentum. Phasellus interdum vel sem at suscipit. Donec posuere

convallis eros vitae bibendum. Nunc libero sapien, viverra et aliquam eget, blandit at neque. Mauris sit amet augue

po opravě

po opravě

augue. Ut euismod dolor et vulputate vulputate. Morbi tempus ligula eu rhoncus interdum.

Phasellus a bibendum eros. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Phasellus ultricies blandit tempus. Phasellus felis sapien, laoreet sed molestie in, dapibus quis mauris. Morbi in gravida est. Nunc egestas viverra lacinia. Quisque fermentum imperdiet tortor vulputate porta. Morbi sit amet lacinia tellus. Etiam eu convallis purus. Morbi ultricies euismod ante sed molestie. In mattis accumsan odio.

Odkazy:
pomník na vets.cz
pomník v Centrální evidenci válečných hrobů
– Bohumil Hovorka na vets.cz (odkaz do GH)