Pravidla pro případné využití fotografií z projektu mapování vojenských pietních míst

2 září, 2015 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pravidla pro případné využití fotografií z projektu mapování vojenských pietních míst
Filed under: o projektu 

Pravidla pro případné využití fotografií z projektu mapování vojenských pietních míst

Všechny fotografie na tomto webu podléhají autorskému zákonu a jejich další použití je omezeno takto:

Pro nekomerční účely

  • Nekomerčním účelem se myslí využití jako například: školní práce, badatelská činnost, vlastní potřebu čtenáře, apod.
  • Je naprosto nezbytné u využití fotografií tímto způsobem zachovat označení na fotografii v podobě „jméno autora, vets.cz“ – tak jak je na webu www.vets.cz.

pravidla_ukazka2

  • V případě, že je nezbytné označení fotografie ve tvaru „jméno autora, vets.cz“ odstranit, je nezbytné tyto údaje uvést například ve zdrojích či odkazech.
  • Je nezbytné na využití fotografie tímto způsobem Spolek pro vojenská pietní místa upozornit (na emailovou adresu monument@vets.cz), pochopitelně uvítáme i předchozí žádost o svolení s užitím, ale opačný postup lze tolerovat.

 

Pro komerční účely

  • Zde je bezpodmínečně nutné vejít v kontakt s předsedou Spolku (jiri.portes@vets.cz), který ve spolupráci s autorem fotografií rozhodne, zda je navržené využití přijatelné. Některá využití (například reklamní účely, apod. jsou vyloučena zcela, jde o zachování piety místa).
  • V případě shody s autorem, Spolkem a žádajícím budou fotografie poskytnuty.

 

Poznámka:

Fotografie na webu www.vets.cz jsou publikovány v nižší kvalitě. V případě potřeby je možné si na adrese monument@vets.cz vyžádat fotografie ve vyšším rozlišení za dodržení výše uvedených podmínek.

U žádosti o fotografii prosím uvádějte odkaz na konkrétní památku o kterou máte zájem. Například ve tvaru: http://www.vets.cz/vpm/7751-pomnik-frantisek-hak/#7751-pomnik-frantisek-hak

 

 

Pomozte projekt rozvíjet

24 května, 2015 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pomozte projekt rozvíjet
Filed under: o projektu 

Pomozte projekt rozvíjet

Nabídka pro školy, badatele, zájemce

„Historie válek – to jsou osudy!“

 

Jak známo, přes území naší země se posledních mnoho set let přehnal nespočet válečných konfliktů. A nebyly to, jen ty obecně známe, pro svůj rozsah na našem území, jako byla třeba Prusko-rakouská válka z roku 1866 nebo 1. světová válka. . Nebo počtem obětí nejstrašlivější 2. světová válka.

Mnoho dalších konfliktů zde zanechalo stovky, možná tisíce obětí z řad bojujících vojáků, ale i civilních obětí. I studená válka například zanechala nespočet obětí pokusů o přechod státní hranice, stejně jako vojáků padlých při plnění povinností své vojenské služby. V lazaretech umírali vojáci, dovezení na území Čech z dalekých bojišť, civilisté umírali na následky náletů, ale i nehod vojenské techniky.

Je velmi obtížné říct, kolik obětí vlastně přináší šílenství válek pro nějaké území.

Ano je to obtížné, ale to neznamená, že to nejde zkusit spočítat. Ba co víc, proč počítat, když je alespoň malá šance, jména nejen spočítat, ale každému jménu najít příběh, jeho osud. Mnoho dnes neznámých, mnohdy zapomenutých osudů může ožít. Na našem území zahynulo tolik set tisíc lidí, že je skoro nemožné, aby u nás byla rodina, kde by se nějaká oběť válek nevyskytovala. Kde by nebyla vzpomínka na pradědečka legionáře Československých legií, na dědečka odbojáře nebo dokonce vojáka Československého zahraničního či domácího odboje. Na otce vojáka prezenční služby a pochopitelně na bratra či syna, vojáka novodobých zahraničních operací naší armády.

Je to tak, jde o statisíce jmen. Na našem území existuje několik proudů usilujících o zmapování této části naší historie. Ministerstvo obrany spolu s obcemi má za povinnost vést evidenci válečných hrobů, to je něco přes 30 000 památek. Některé spolky se zaměřují na určitý úsek dějin, jako například válku roku 1866. A pak je tu Spolek pro vojenská pietní místa. Ten se zaměřuje na všechny oběti všech konfliktů s jakýmkoliv vztahem k území Čech, případně se dotýkají Českých občanů. Pochopitelně s přesahem do minulosti, tedy nejen České republiky, ale i Československa, včetně Podkarpatské Rusi, Rakousko-uherska, případně území spadajících pod království České. Spolek pro vojenská pietní místa má v současné době v databázi bezmála 41 000 vojenských pietních míst.

Jak je z těchto čísel patrné, i prosté zmapování památek je u nás stěží ve své třetině.

A co teprve osudy jmen na pomnících, hrobech, pamětních deskách……..

A to je nezbytné změnit!

Prosím pomozte nám zmapovat každý kousek naší válečné historie.

Na stránkách Spolku pro vojenská pietní místa je sekce „Jména z pomníků“. Ambicí této sekce není nic menšího, než ve spojení se jménem na konkrétním pomníku uchovat osud každého jména, které je kde na jaké památce zmíněno. Ano, opravdu chceme, aby z každého jména uvedeného na libovolné památce vedl odkaz na sekce „Jména z pomníků“. Každý osud bude mít vlastní stránku. Tam možná u někoho bude informací málo, třeba jen jeho jména a osobní data, někde fotografie, někde celý příběh a někde třeba i kopie jeho dokumentů. Prostě cokoliv se podaří dohledat. Někdy půjde o jména notoricky známých vojáků a někdy to budou jména, jež desetiletí už nikdo nevyslovil.

 

Asi si řeknete, šílený nápad, to jsou statisíce jmen, statisíce stránek, fotek, léta hledání. A rozhodně máte pravdu. Ale když jsme před více než deseti lety začali hledat vojenské památky, říkali nám to samé. To nemá smysl, to se stejně neudělá. A dnes už máme desetitisíce památek. Ale máme i pár set jmen v „Jménech z pomníků“. Nebude to hotové za rok, ale bude to.

 

Dovolujeme si tedy oslovit vás, zájemce o historii, malé badatele, ale především školy. Nechcete v rámci svých aktivit a výuky zkusit odhalit už možná zapomenuté?

Nabízíme naši současnou, denně doplňovanou databázi vojenských pietních míst na webových stránkách www.vets.cz. Můžete z ní volně čerpat fotografie i data (u fotografií prosíme uvádět zdroj jak je uveden na našich stránkách). Tato data může podle vlastního uvážení použít pro vlastní formu hledání osudů lidí. Můžete také využít publikace zpracované v edici Knihovna.

A když se vám podaří nějaké osudy najít – poskytněte nám je prosím do našeho projektu. Doplníme je na stránky www.vets.cz. Jako autoři budete uvedeni vy.

 

Společně můžeme dosáhnout i nemožného.

NIKDO NEBUDE ZAPOMENUT – NIC NEBUDE ZAPOMENUTO!

 

Zaujala vás naše nabídka? Pak jak začít.

1)projděte si stránky ww.vets.cz z pohledu lokality, které se chcete věnovat

2)v případě, že nenaleznete památku, ke které byste chtěli doplnit osudy jmen, bude nezbytné doplnit i tu památku, vše potřebné jak postupovat naleznete zde.

3)je možné, že jedna osoba bude zmíněna na více památkách i ve více místech, uvítáme tedy, když nám pomůžete identifikovat tyto spojení osob s místy. Nejde jen o shodu ve jméně (takových shod bude mnoho), ale aby se jednalo o konkrétní osobu. Už to je velký přínos pro začátek popisu osudu té osoby

4)při poskytování údajů prosíme o dodržení autorských práv, není možné k nám na web vkládat věci stažené z jiných webů, bez souhlasů autorů, bohatě stačí, když u nás bude ke jménu jen odkaz na stránku, kde se o něm píše. Naší ambicí není stáhnout vše na jedno místo, rádi budeme odkazovat na další weby. Toto platí především pro fotografie a obrázky

5)jako možnou nápovědu, kde získat informace o lidech lze využít tuto stránku – FAQ

6)v případě, že potřebujete pro své školní či badatelské práce výstupy z našeho projektu, není problém tato data převzít. Je nezbytné u nich zachovat zmínku o autorovi, tak jak je uvedeno na našem webu

7)budeme velmi rádi prezentovat informace o tom, jak se kdo do bádání zapojil, jak pokračují práce a pochopitelně výstupy vašich bádání

 

Pomozte prosím vytvořit něco, co bude vlastně encyklopedií lidské odvahy a utrpení, statečnosti i zbabělosti, prostě toho co lidem přináší války a vojenské řemeslo.

 

Jak je naše práce hodnocena

26 dubna, 2014 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak je naše práce hodnocena
Filed under: o projektu 

 

 

 

Vojenské pietní místa doplňují přehled válečných hrobů

„Velice si vážím práce Spolku pro vojenská pitení místa. Nemluvím jen za sebe, ale i za své kolegy ve VHÚ. Máme totiž vcelku solidní „úřední“ přehled o válečných hrobech, ale Vy a Váš spolek mapuje i ty, které statut válečných hrobů nemají, a to je velice cenné.“

PhDr. Jiří Rajlich,

ředitel historicko-dokumentačního odboru VHÚ

 

 

Často kladené dotazy

20 června, 2012 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Často kladené dotazy
Filed under: o projektu 

     Mnoho vyřešených i rozpracovaných dotazů je možno stále nalézt na starém webu. Pochopitelně budeme rádi, když se připojíte a pomůžete druhým čtenářům.

S čím Vám náš spolek nepomůže

-nezabýváme se genealogií, tedy nebudeme hledat Vašeho předka

-nezabýváme se opravou ani výstavbou památek, tedy nezajistíme rekonstrukci památky

-nemáme možnost zajistit doplnění jména na památku, případně opravu špatně uvedeného jména, ale v tomto případě, alespoň můžeme poskytnout nějaké rady z praxe

A nyní k modelovým situacím, které už se řešily:

1. Proč ve Vaší databázi není pomník … ?

Projekt mapování vojenských pietních míst probíhá od roku 2004 jako zcela otevřený projekt. Databáze pomníků je neustále doplňována. Pokud nějaký pomník chybí, není nic jednoduššího, než se přidat ke stovkám našich kolegů a pomník podle pravidel doplnit.

2. Chci opravit / zřídit nový – pomník, pamětní desku … ?

Základní informace:
– první krok  – komunikace s Ministerstvem obrany, Odborem péče o veterány
– rekonstrukci musí vést vlastník válečného hrobu (může na to i čerpat dotaci od MO), který svůj záměr oznámí a vyžádá si svolení u MO.
– stejný způsobem je nutné postupovat při záměru zřídit nové pietní místo.
– všechny potřebné informace, postupy, tiskopisy a kontakty jsou na stránkách ministerstva

více je zde
http://www.valecnehroby.army.cz/zakladni-informace
http://www.valecnehroby.army.cz/rady-postupy-zadosti
.

3. Hledám svého předka, máte o něm nějaké informace?

Toto je asi nejčastější dotaz. Zpravidla náš spolek nemůže mnoho pomoci. Veškeré informace, které máme, prezentuje na webu. Určitě je třeba, aby si tazatel zjistil co nejvíce informací ze svého okolí o svém předkovi. Jeho jméno, datum narození a místo, včetně např. okresu (pozor, občas je třeba rozlišovat soudní a poltický okres). Ideální je také vědět něco z jeho vojenské minulosti (útvar kam nastoupil, případně legie, kde sloužil, fronta, kde bojoval, apod.). Se vším co šlo zjistit je dobré se obrátit na:
– Vojenský ústřední archiv je vojenské zařízení rezortu obrany, které má podle § 43, písm. c,  zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn (úplné znění zákona č. 329/2012 Sb. (dále jen „zákon č. 499/2004 Sb.“) postavení správního úřadu na úseku archivnictví a výkonu spisové služby. (http://www.vuapraha.cz/Pages/)

Vojenský ústřední archiv

Databáze legionářů a padlých ve 2. světové válce
Databáze příslušníků čs. vojenských jednotek v zahraničí za 2. sv. války

http://www.vuapraha.cz/Pages/DatabazeVHA/DatabazeLegionaru.aspx
– internetové stránky Československé vojenství pomohou v novější  historii (http://www.vojenstvi.cz/)

Databáze legionářů a padlých v 1. a 2. světové válce
Databáze příslušníků čs. vojenských jednotek v zahraničí za 2. sv. války

http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase

 VÚA – Kartotéka padlých v 1. světové válce

http://vuapraha.cz/node/90

PAMÁTNÍK ČESTNÁ VZPOMÍNKA
Památník má za cíl vytvořit a udržovat na internetu podrobný a úplný seznam československých legionářů, kteří v letech 1914 – 1920 padli či zemřeli na různých bojištích světa v boji za svobodu naší vlasti. Byli to mladí muži, kteří v jedné z dob nejtěžších dali své vlasti vše,  co měli.

http://www.pamatnik.valka.cz/index.php/databaze-padlych-a-zemelych

Péče o válečné hroby a pietní místa – Ministerstvo obrany
Na stránkách Centrální evidence válečných hrobů jsou prezentovány informace o válečných hrobech a o osobách v nich pohřbených, nebo osobách připomenutých na pietních místech. Informace jsou shromažďovány na základě zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech.

http://www.valecnehroby.army.cz

Kontakty na pracovníky krajských úřadů (KÚ) a obecních úřadů obcí s rozšířenou působostí (ORP), mohou poradit ohledně vpm či válečnho hrobu – http://www.valecnehroby.army.cz/kraje
Vojenský historický ústav (http://www.vhu.cz/)

Vojenský historický ústav Praha připravil pro veřejnost ve spolupráci s Národní knihovnou ČR on-line digitální kolekci tištěných pramenů k válečným ztrátám rakousko-uherské armády z let 1914-1918. S ohledem na blížící se výročí sta let od vypuknutí první světové války stojí za to připomenout, jaké zdroje jsou dostupné, co v nich můžeme nalézt a jak se dají co nejúčelněji využívat.

http://www.vhu.cz/kde-patrat-po-svych-predcich-padlych-zemrelych-nezvestnych-ranenych-ci-zajatych-v-prvni-svetove-valce/

-Československá obec legionářská

Krev legionáře – http://www.legie100.com/krev-legionare/

-Padlí v 1.světové válce
Nezisková organizace The World Remembers (www.theworldremembers.org) si dala za cíl vytvořit online pomník devíti milionům evropských, kanadských a australských vojáků, kteří se stali oběťmi první světové války. Vznikla tak unikátní online databáze, v níž každý může jednoduše zjistit, jestli některý z jeho předků padl na bojišti. Díky české IT firmě Kentico Software nyní webová stránka obsahuje také informace o vojácích českého původu

Signum Belli – mapuje osudy českých vojáků za Velké války a vojenské hřbitovy

www.signumbelli1914.cz

Velká válka – informace k hledání předků – účastníků 1. světové války

https://velkavalka.info/predci.php

Památník Terezín • Databáze, sbírky a výzkum. Jmenné vyhledávače bývalých vězňů

http://www.pamatnik-terezin.cz/cz/historie-sbirky-a-vyzkum/vyzkum

Seznam osob popravených za II. stanného práva v Brně :: Lidé a obce postižené nacistickou perzekucí v ČSR :: Československo (CZK)

http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/36220

Členové partyzánského oddílu Olga

http://www.fronta.cz/dotaz/clenove-partyzanskeho-oddilu-olga

Odboj na Jičínsku – Osudy legionářů

http://odboj.jicinsko.cz/ar-leg/dok/staska/sez-leg.htm

Databáze příslušníků padlých ve službě, Muzeum Policie ČR.

http://padli.muzeumpolicie.cz/

Seznam příslušníků PS a vojsk MV, kteří zahynuli po dobu služby

http://www.vets.estranky.cz/clanky/Historie/seznam-prislusniku-ps-a-vojsk-mv_-kteri-zahynuli-po-dobu-sluzby.html

PAMÁTNÍK PADLÝCH A ZAHYNULÝCH ÚČASTNÍKŮ ZAHRANIČNÍCH OPERACÍ

http://www.vets.estranky.cz/clanky/virtualni-pamatnik.html

-Pieta za padlé vojáky
Vzpomínková stránka na české vojáky,
kteří zemřeli při nasazení na zahraničních misích

http://www.lidovky.cz/pieta-za-padle-vojaky.aspx#utm_source=idnes&utm_medium=text&utm_campaign=kolotoc

Byšičtí zmizelí sousedé
http://www.zmizelisousede.estranky.cz/

 – Seznam popravených v koncentračním táboře Mauthausen v letech 1942-44

http://www.mauthausen.estranky.cz/clanky/seznam-popravenych-v-koncentracnim-tabore-mauthausen-v-letech-1942-44.html

-Padlí obránci
http://www.codyprint.cz/padli/ces/ces08.html

-Českoslovenští legionáři I. odboje v okrese Nymburk 1914-1920
http://eldar.cz/legie/legie3.html

-Československá obec legionářská Jednota Mladá Boleslav
http://csol-mb.net/pamatniky.html

Hlasy hrdinů
projekt autentických výpověď čs. veteránů z 2. světové válce.
http://www.hrdinove.cz/

FOTOHISTORIE
Zajímavé stránky, jsou zde i dobová fota pomníků
http://www.fotohistorie.cz/Default.aspx

– HOLOCAUST.CZ
Databáze: http://www.holocaust.cz/cz/victims

– Ústřední informační portál České republiky (Koncepce připomenutí výročí první světové války)

Portál vznikl na základě Koncepce připomenutí výročí první světové války, přijaté Vládou České republiky usnesením č. 253 z 16. dubna 2014, aby jako ústřední kalendář akcí a informační rozcestník přinášel veřejnosti z jednoho místa aktuální informace o dění souvisejícím se 100. výročím první světové války.

Pořadatelům připomínkových akcí z řad orgánů státní správy, samosprávy i subjektů nestátní sféry umožňuje po registraci vkládat a spravovat své vlastní pořádané akce. Pro státem zřizované organizace je zveřejnění připomínkových akcí týkajících 100. výročí první světové války prostřednictvím portálu závazné. Pověřená mezirezortní komise tak získá přehled o množství a charakteru organizací zapojených do celostátní připomínky a data z portálu využije ke svým jednáním.

http://www.100.army.cz/

Seznam ztrát z 1. světové války

http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowPeriodical.do?id=23834&it

 Zprávy o raněných a nemocných

http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowPeriodical.do?id=23828&it

Váleční zajatci

http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowIssue.do?id=1044292

Digitální studovnа Ministerstva obrany České republiky.

https://kramerius.army.cz/search/

Rakouský státní archiv

http://www.oesta.gv.at/site/5222/default.aspx

1914-1918 Prisoners of the First World War ICRC historical records

http://grandeguerre.icrc.org/en/File/Search

Slavín. Databáze padlých. Muzeum policie

http://padli.muzeumpolicie.cz/

 Pamětní místa na komunistický režim
Databáze pamětních míst připomínajících události z let 1948-1989 na území České republiky
http://www.pametnimista.usd.cas.cz/

Databáze příslušníků policie a četnictva padlých ve službě
http://padli.muzeumpolicie.cz/

The American Battle Monuments Commission

http://www.abmc.gov/
Touto cestou se dají najít všichni US vojáci, pohřbení kdekoli na světě.

Česká vojenská historie – Velvyslanectví ČR v Římě
http://www.mzv.cz/rome/cz/ceskoslovenske_legie_v_italii/index.html

Holocaust.cz

http://www.holocaust.cz/

Databáze obětí „konečného řešení židovské otázky“ obsahuje více než 120 000 záznamů lidí, kteří byli kvůli svému židovskému původu pronásledováni a zavražděni v nacistických koncentračních táborech.

проект ОБД Мемориал. На сегодняшний день в ОБД введено 16,86 млн. цифровых копий документов о безвозвратных потерях периода Великой Отечественной войны из 47,8 тыс. архивных дел ЦА МО РФ, ЦВМА, РГВА, ГА РФ, региональных архивов Росархива, районных военкоматов и 45,3 тыс. паспортов воинских захоронений существующих мест воинских захоронений в Российской Федерации и за ее пределами.

https://www.obd-memorial.ru/html/index.html

O projektu – rozcestník

26 května, 2012 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem O projektu – rozcestník
Filed under: o projektu 

1. O projektu

2. Jak to funguje – technické informace

3. Zachráněné pomníky

4. Často kladené dotazy

5. Přispěvatelé a spolupracovníci

6. Hodnocení činnosti spolku

7. Pomozte projekt rozvíjet

8. Pravidla pro případné využití fotografií z projektu mapování vojenských pietních míst

Přispěvatelé a spolupracovníci

9 května, 2012 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přispěvatelé a spolupracovníci
Filed under: o projektu 

     Rádi bychom na tomto místě poděkovali těm, kteří se podíleli nebo podílejí radou či pomocí na mapování vojenských pietních míst nejprve na Kolínsku a následně v celé ČR i zahraničí.

A

Lukáš Abt, Dr. Jarek Adam, Vít Adamec, Mikuláš Adzima, Sergej Afonin (projekt „Věčná paměť hrdinům 1941-1945„), Alena Achrerová, Jakub Altman, Antonín Altner, Antonín Ambrož, Ludmila Anderlová Kunzová, Pavlína Anderlová (město Stod), Radek Andonov, Ulrike André, Miroslav Anger (Charita Czech Memorial), anquetil, Alexandr Arabadžiev, Areca,

B

Lenka Babková, Jaroslav Badzik, Miloš Bach, Mirka Bakajsová, Bakry, Jiří Balicki, Martin Bálka, Pavel Baloun, Ladislav Barabás, Vilém Barák, Evžen Báchor (Kulturní oddělení, Magistrát města Pardubice),Stanislav Barbuš,  Jaroslav Barhoň, Miloslav Baron, Miloš Bart, Luděk Bárta, Vlasta Bartáková (ČsOL, jednota Beroun), Ing. Robert Bartek (ČSBS Praha 3), Václav Bártík, Josef Bartoníček, Pavel Bartoníček, Antonín Bartoš, Ing. Ľudovít Bartoš, CSc., p. Bartoš (Prácheňské museum Písek), Petr Bartošík (Muzeum městyse Suchdol nad Odrou), Jiří Bartoška, Olča Bartošová, Josef Bártů, Tomáš Barva,  Jiří Bašný, Miroslav Bašus, Michal Bator (administrátor kostela Sv. Gotharda Č. Brod), Kaca Baxová, Ing. Jiří Bažant,  ing. František Bednář, Sandrik Bednář, kronikář města Býšovec, Václav Bednář, Eva Bednářová, Petra Béguelin, Jiří Běhounek, Libor Behúl, Bc. Viera Bejdová, Tomáš Bende, Michal Beneš (ČsOL, jednota Mladá Boleslav), Zdeněk Beneš, pí Benešovská (obec Vrátkov), Jana Benková, Stanislav Beran, Jan Beránek,  Jiří Beránek, Jarmila Beránková, Danuta Beranová, Jana Beranová, Peter Berg, Rita Bergbauer, Hana Bergmannová Klímová, Anna Bertoncini, Petr Bertram (obec Starý Kolín), Miloš Bělohlávek, Karel Běloch, Igor Bielický, Jiří Bílek, Jiří Bílský, Pavel Pierre Bienert, Eduard Binko, Dirk Blackburn, BlackSpider, Zdeňka Bláhová, Jan Blahovec, Petr Boček, Pavel Boďa, Kristina Boháčová, K. Bohdálek, Oldřich Bohuněk, František Bojanovský, Ivan Bok, Andrej Bolerázsky, sgt. H. H. Booker 2nd, Ing.Ondrej Borguľa, Petra Borůvková, Michal Borski, Martin Both, Irena Bourková (obec Ovčáry), Jiří Böhm, Vojtech Brabenec, Mudr. Arnošt Brázda CSc., Alena Brázdilová, Ladislav Bražina, Ondřej Brcko, Ivan Brezina, František Brhlík, Eva Brodská (obec Bílina), Jaroslav Brom (město Český Brod), Marie Brostíková, Martins Brousilová, Lubomír Brož, Romana Brtnová,  Martin Brůža, Vladimír Bružeňák, Vlastislav Brychta (obec Blučina), Josef Brynych, Martin Brynych, Zdeňka Brynychová, PhDr. Jan  Břečka, Petr Březina, Martin Bubela, pplk. MUDr. Pavel Budínský (Sdružení válečných veteránů), Alexander Buhle, Stanislav Buchta, Vlastimil Buchtele, Pavel Buráň, Jaroslav Bureš, Mgr. Vladislav Burian, Martin Burkon, Mgr. Lubomír Busek, Věra Buštová, Zdeněk Bydžovský (obec Ratboř),

C

Mgr. Lenka Cabalová, Jaume Cabanes, Jaroslava Čapková, Josef Cabadaj kronikář města Úpice, Pavlína Caisová, Giovanni Cattaneo, Aleš Cerha, Alena Cidrychová, Jan Ciglbauer, Aleš Cimala, Matyáš Cimburek, Josef Czwartynski

Č

Roman Čamra, Josef Čáslava, Josef Čáslavka, PhDr. Jana Časnochová (Národní osvobození), Ing. Antonín Čech, František Čech, Ing. Ivan Čech, Pavel Čech, Zdeňka Čecháková, Ladislav Čejka, Martin Čejka, Marian Čep, Jiří Čermák, Radoslav Čermák, Stanislava Čermáková, Helena Černá, Ludislava Černá, Karel Černoch, Jana Černínová, mjr. v.z. Ing. Jiří Černý, Pavel Černý, Štěpán Černý, Petr Červenka, Ladislav Červený, Václav Červený, Lukáš Čierny, Jiří Číhal, Obyčejný člověk, Soňa Čistá,  Jednota ČsOL Valtice, Zdeněk Čvančara

D

Dr Dacík T., Daemon, Jana Dannhoferová, Václav Danita, Jana Dannhoferová, Pavel Danys, Gabriela Daňková, Pavel Daoudi, Richard Darmovzal (KVH „Pětačtyřicítka“ Brno, o.s.), Mgr. Zdeněk Dašek (město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav), Mgr. Petr Daubner, Boris David, Ing. Jan David, Ph.D., Eva Davidová, Ondřej Dedek, Dearg Due, Adrienna Demlová, Zbyněk Denk, Hanna Derda CEVH MO – ORP Děčín, Amos Děkaník, Wena Dlesk, Michal Dlouhý, Jana Dluhošová, Jiří Dibelka (tvrz Bouda), Jakub Diviš, David Dlabal, JUDr. Jiří Dlabola, Marek Dobeš (Alfedus), Petr Dočkal, Igor Dolan, Roman Dolejský, Josef Dolejší, Jaroslav Dolejška, Ing. Michael Doležal, Petr Doležal, Michal Doležel, Miloš Doležel, Pavel Doležel, Ladislav Dom, Jaroslav Dorňák, Petr Dostál, Lukáš Doubrava, Jiří Drábek, Eliška Drábková, Sylva Drahanová, Josef Drahonský, Josef Drahorád, Martin Drápalík, Martin Drapák, Pavla Drapáková, Roman Drašnar (“ Buddies “ of the 4th Armored Division Písek), Eva Drašnarová, Petr Dražil, Ing. Alexandr Drbal, Kateřina Andršová Drlíková, Markéta Drobná, Jan Drozd, Filip Drybčák, Nela Dubáková, Jaroslav Duda, Stanislav Ducháček, Petr Duchoslav, Vojtěch Duchoslav, Stanislav Dulík, Tomáš Dulík, Jaroslav Dušek,  Otakar Dušek, Zuzka Dvořáčková, Jaroslav Dvořák, Jiří Dvořák, Josef Dvořák, Oldřich Dvořák, Dygala, Miroslav Dyk

E

Tomáš Edel, Lukáš Eichenmann, Jana Elbelová, Mark Elways, Petr Enc, Jana Endlerová, Olga Endlová (Agentura vojenských informací a služeb MO), Libuše Eliášová, Christine Engel, Radovan Ernest, Danka Eschnerová, Manuel F. van Eyck

F

pí Fabiánová (obec Grunta), Bronislava Fačkovcová, Zdenka Faktorová, Zdeněk Farkaš, Jiří Fáry, Jurij Fatula, Jan Fialka, Petr Fiebiger, Günter Fiedler, Ľubomír Fekiač, Jiří Firýt, Václav Fencl, Dott. Lamberto Ferranti, Věra Fibikarová, Dalibor Filáček, Miroslav Filipčík, Filip Kriml, Pavel Filipek (MO Referát válečných hrobů), Iveta Filipová, Monika Filo, Jiří Firýt, Eliška Fischerová, Jiří Fišer, Lukáš F. Fišer, Petr Fišer, Jiřina Fleischmanová, Petr Fletcher, Erwin Fuessl, Jaromír Florián, H. Flusserová (město Kostelec nad Černými lesy), Aleš Fodor, Jiřina Fojtů, Vlasta Forejtová, Pavel Foretník, Petr Fořt, Simona Fořtová, Karel Fous, Jiří Franc, Jiří Francírek, Petr Frencl, Marek Frič, Libor Friedel, Pavla Friedrichová Sirůčková (obec Bukovka), Slavomír Frnčo, Roman Frouz, Pavel Frey, Robert Fryc, Pavel Frýdl, Šárka Fučíková, Pavlína Fuitová, András Fülöp, Martin František Furda, Štěpán Furiš, Ruslan Fursa

G

Marika Gabovičová, Anna Gabrielová, Doct. M. Massimiliano Galasso, Radek Galaš (Četnická pátrací stanice Praha), Jan Gara, Saša Garaj, Zdeněk Gartner, Furio Gaudiano, Michal Gelbič, Jan Gemela, Lubomír a Olga Georgiev, Miroslav Gergelčík, Bernhard Gerstorfer, Arno Glaser, Pavel Gleich, Josef Glogar, Ondrej Godál, Martin Golan, Jan Goláň, Vladimír Gondas,  Piotr Gopherowski, Jiří Gráf, Roza von Graupen, František Gregar, Ing. Ludovít Gregor,  Alena Gregorová, Joanna Griffith, Steffen Großpietsch, Rudolf Grygar, Naďa Gutzerová

H

Andi Haase, Tomáš Habenicht, Jiří Habla, Jana Hablová, Václav Hájek, Jiří Halamazňa, Vratislav Haissinger,  Zdeněk Halm, Jan Hammer, Petr Hampl, Karel Hanák, Vítězslav Hanák, Štefan Hank, Dušan Hanza, Hanzz, Radek Harašta, Roman Hartl, Daniela Hartošová, Vratislav Haissinger, Roland Harzer, Roman Hartl, Ing. Metod Hasa, Andreas Haselbach, Stanislav Hatala, Helena Haubertová, Martin Hlauka, Erwin Hausmann, Vlastimil Havel, MgA. Kateřina Havelková (Nadační fond Stránský), Martina Havettová, Dušan Havlíček, Jitka Havlíčková, Pavel Havlík, Stanislav Havlík (obec Okna), Marek Havránek, Jiří Hauerland, Ing. Juraj Hebelka (Slovenský zväz protifašistických bojovníkov), ing. Zdeněk Hebký, Dr. Rudolf Hegenbart, Milan Hegner, Erik Heike, Zdeněk Heime, Stanislav Hejhal, Kateřina Hekrdlová,  ing.  Bohdan  Hensirovský, Corinna Herden, Renata Hergetová, Petr Herka, Emilie Herková, Stefan Herold, PhDr. Martin Herzán, Jiří Hesoun, David Hezký, Petr Himmel, Mgr. Naděžda Hladišová, Jaroslav Hlava, Zdeněk Hlavatý, Jiří Hlaváč, Petr Hlaváček, Ing. Jana Hlaváčová (město Žamberk), Petr Hlubinka, Karel Hodek, Alois Hofmann, Jiří Hofman, Jiřík G. Hofman, Paweł Hoinka, Karel Hokr, Michal Hokr, Oskar Holata, Jan Holba, Maria Holcová, Ladislav Holický, Jindřich Holíček, Jan Holík, Martin Holub, Ing. Petr Holý, Tomáš Homolka, Alena Honzová, Miroslav Hopfinger, Jiří Hora, Stanislav Horáček, Aleš Horák, Karel Horák, Petr Horák, Blanka Horáková, Veronika Horáková, Bc. Tereza Horká, Pavel Horký, Milena Horná, Ing. Pavel Hosa, Dagmar Honsnejmanová kronikářka obce Mokré, Pavel Hošmánek, Vivian Hottmarová, Karel Houf, Luděk Houser, pplk. v.z. Ing. Jaroslav Houška (Asociace nositelů legionářských tradic), ing. Petr Hotovec, Martin Hovorka, Petr Hovorka, Steffen Hörtler, Martin Hrabec, Jindřich Hráček, Jiří Hradecký, Radomír Hradil, Jiří Hrachovina, Julie Hraničková (Městský úřad Kolín, Odbor výstavby), Hana Hrdová, Alexandr Adam Hrivňák, Zdeněk Hrnčíř, Petr Hroník, Olga Hrubá, Zlatka Hrubá, Pavel Hupík Hrubý, Petr Hruška, Pavla Hrušková, Mgr. Josef Hrůza, Jiří Hrych, Karel Hříbal, Jan Hubáč, David Hudec, Hudeček Miroslav,  Alena Hudečková, Miloslav Huňáček, Mgr. Martina Hupková (Univerzita Karlova v Praze), Petr Hurych, Věra Husáková, Mgr. V. Husáková (Kancelář Senátu – oddělení vztahů s veřejností), Jiří Hušek (Klub vojenské historie Litobratřice), Ing. Štefan Hvojník

Ch

Pavel Chabr, Josef Chalupný, Stanislav Chára, Martina Charvátová, Vladimír Chocholouš, Radim Chrást, obec Chrášťany, Igor Chromý, Ondřej Chrpa, Lenka Chudá, Ivan Iver Chudý, Josef Chudý, Ing. Mojmír Churavý, František Chvátal, K. Chytka (obec Barchovice)

I

Pavel Ignac, Alena Ilčíková, Jan Ivičič (Klub vojenské historie Litobratřice), Alexander Iser

J

Samuel Jablonka, Ladislav Jakl, Tomáš Jákl, PhDr. Jozef Jambrich, Karel Janda, Roman Janas, Jiří Janata, Jiřina Janatová (město Zruč nad Sázavou), Zdeněk Janák, Jančák Josef-Sázava, František Janda (OK1 HH), František Jandura, Michal Jandzik, František Jandzík, Jarmila Janečková, JaneK, Karel Jáně, Bc. Dušan Janiš, Michal Janiš, Jozef Jankola, Josef Janků, Lubomír Janoušek, Zdenka Janoušková, Lubomír Janoušek, ing. Jaroslav Janúšek, Jens Jäpel, Jarda, Jiří Jaroš, Václav Jaroš, Radim Jarošek, Romana Jarošová (obec Nučice), Bedřich Jánský (OK1 DOZ), Nicol Jatiová, Ing. František Jedlička, Vladimír Jedlička, Miroslav Jelínek (obec Lošany), Pavel Jelínek, Marie Jelínková, Blanka Jestřábová, Mgr. Vladimír Ježek, Jiří Jícha, Petr Jirák, Pavel Jiránek,  Petr Jirásek, Sotiris Joanidis, Libor John, Vladimír Jouda, Ladislav Jouza (Muzeum Kolín), ThDr. Jakub Jukl (Muzeum Říčany), Adéla Julišová, Jakub Jurásek, Lubomír Jurášek, Štěpán Jůza

K

Ivan Kačo, Ladislav Kadavý, Jiří Kadula, Stanislav Kain, Bc. Jaroslava Kainová, Jan Kaiser, Kajuga, Helena Kalendová, Tomáš Kaleta, Viliam Kalinčík, Ing. Gabriela Kalinová, Vladimír Kalous, Martin Kaltoun,   Zdeněk Kamaryt, Václav Kameník, Jiří Kantor, Jaromír Kaňok,  Radim Kapavík,  Ing. arch. Petr Kapitola, Robert Kaplánek, Zdeněk Karabec, Josef Kareš, Martin Kareš, Petr Antonín Karlíček, Radka Karlová, Jan Kárník, Larisa Kastnerová, Jiří Kašpar, Jiří Kašpárek, pplk. v. z. Ing. Stanislav Kaucký (ATM ON LINE), Jiří Kaufner, Miroslav Kaufner (Klub vojenského muzea na demarkační linii v Rokycanech), Miroslav Kavánek, Josef Kazík, Ivana Kempná,  Martina Kemrová, Tomáš Kejř, Jiří Kepl, Věra Khásová, Karel Kiesel, Jan Kincl, Milan Kincl, Alena Kinclová, Dana Kindlová (MÚ Sokolov), Katy King, Michal Klacek, Jiří Klare, Věra Klauzová, Peter Klc, Slávek Klecandr, Albert Klein, Lukáš Klein, Robert Kleine, Irena Klepalová (Magistrát města Děčín), Martin Klíma, Milan Klimenda, Jiří Klimeš, Vojtěch Klimt, Petr Klinovský, Martin Klofáč (KVH Deutschmeister Infanterie z. s.), Tomáš Klokočník, Milan Klouček, Michal Kmínek, Andreas Kniesel, Pavel Knížek, Emil Kintzl, ing. Karel Knob, Jan Knobloch, Barbora Knorová ORP Rakovník, Jaromír Knotek, Jaroslav Knotek, Bc. Tomáš Kocourek, Mgr. Kocum Ivo, František Kodera, Jaroslav Kodytek, Pavel Kodytek, František Koďousek, Alexej Kokorev, Ladislav Kolačkovský, Milena Kolarik (Ypres, ČsOL Praha 8),  Bc. Renáta Kollarczyková, Ondřej Kolář, Robert Kolář, Doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc., Miloš Kolenský, Dušan Koniar, Pavlína Koncošová, Karel Komárek, Eva Komárková, Jan Komenda (Veteran Army Vehicles),  Adam Komers, Pavlína Koncošová,  Ludmila Konečná, Pavel Konrád,  František Kontrazadák, Pavel Kopecký, Lukáš Kopecký, Kopp Jan, Luboš Korbář, Anna Korbářová, kronikářka obce Bělá nad Svitavou, Martin Korbel, Petr Korbel, Rudolf Korčák, Peter Korchnak, Dr. Ružena Kormošová, PhD., Václav Kořínek (spolek Letci Liberec), Viktor Kornienko, Antonín Kos, Ing. Václav Kostelník, CSc, Štěpán Kosík, David Kosina, Jan Kostrhoun, Jan Kostroun, Vítězslav Kotík, J. Kotyk, Jaroslav Kotlaba, Adam Koťátko, Jaroslav Koucký, Karel Kout, Věra Koutecká, B. Koutecký, Eva Koutná, Ivan Kovács, Tomas Kovarik ,  PhDr. Daniel Kovář, Jaroslav Kovář, Zdeňka Kovářová, Ing. Michal Kozák, Jana Kozáková, Karel Kozel, Petr Kozel, Kozler Jan, Monika Kožušníková, Jitka Krajicek, Lukáš Král, Ing. Otakar Král (obec Vlkančice), Ing. Jan Králík, Martina Králová, Hana Krásová, Jakub Kratochvíl, Jan Kratochvíl, Jiří Kratochvíl, L. Kratochvíl (obec Ratenice), Eva Kratochvílová,  Lukáš Krátký, Hana Krátošková, Vladimír Kraus, Hana Krausová, Milan Krčmář, Miroslav Krhounek, Jan Krečmer (Klub českého pohraničí v Karviné), pplk. Mgr. Martin Krédl, Rudi Kreisl, V. Krejcar, Vít Krejča, Jaroslav Krejčí, Adam Krejčík, Ing. Jiří Krejčí, Miroslav Krejčík, Marcela Krejčíkova, Mgr. Jaroslav Krídlo, Alena Tománková Krídlová, Cecília Krídlová-Valkovičová, Vladimír Kristofovič, Karel Krois, Vlasta Kroupová  CEVH,  Jozef Krupa, Josef Krupička (obec Ždánice), Miloš Krybus, Jiří Krystl, Jakub Křelina, Mgr. Vlastimil Křišťan, Ing. Ivan Kříž, Zdeněk Kříž, Filip Křížek, Jana Křížová, František Křůmal, Petra Kubalíková, Margareta Marie Kubatová, Kubečková, Lukáš Kubizňák, Serhij Kubyk, Zdeněk Kučaba, Josef Kučera, Svatopluk Kučera, Hana Kučerová, Eliška Kučová, Petr Kudláček, Bohuslav Kudrna, Michal Kugler, Šárka Kuchtová, Kateřina Matoušek Kührová, Mgr. Antonín Kuchařík, Lenka Kulíková, Luboš Kulhavý, Vladimír Kuncl, Zdeněk Kundrát, Věra Kundratová, Petr Kunte, Peter Kurek, Pavel Kuric, Oleh Kurliuk, Draha Kurzová, Pavel Kusák, Roman Kuš, Petra Kutálková, Ing. Ján Kútik, Jiří Kužílek, Tomáš Kvapil, Zdeněk Kvasnička, Miloš Kypta

L

Sebastián Langhoffer, Pavel Lajer, Jana Lamačová, Tomáš Langr, Jan Lanzendorf, Marek Lanzendorf,  Marek Lanzendorf ml., Ondřej Lanzendorf, Anna Lanzendorfová, Eva Lanzendorfová, Marie Lárová, Pavel Láska, Monika Laskowska, Mgr. Marek Lašťovka, Milan Lašťovka, Milan Laštůvka, Mikuláš Laub, Jürgen Lauterbach, MUDr. Tomáš Lebenhart, Tomáš Lébr, Helena Ledvinová, Jiří Leinweber, Martin Leiš, Andrea Lejtnarová, Radek Lenc, Tomáš Lenc, Jitka Lenková,  Konstantin Lesyk, Neudert Lexer, Ondřej Lhotský, Michal Liberčan, Tomáš Licek, Jana Lichtenbergová, Monika Linhart, Jiří Linhart, Bc. Petra Linhartová, Dominik Lipner, Lísková Haselbach, Doug Lobdell, Karel Lojka, Martin Lokaj, Susi Löffler, Michal Louč, Sydney, Australia, Jan Lukavský, Josef Lukáš (obec Rostoklaty), Michal Lukášek, Tomáš Lukeš,  János Luky,  Jurij Łušćanski, Mladen Lovrič,

M

Jiří Macek, Vladimír Macko, František Maczkó, Jana Macků, David Mahovský, Lubomír Mach, Vendula Machanská, Pavel Macháček, Vladimír Macháček, Ori Main, Zlatuše Machová, Dr. Petr Majer (Tisková a informační služba MO), Mgr. Renáta Majchráková, Zdeněk Malčánek, ing. Václav Malec, Bedřich Maleček, Jiří Málek, Jakub Malinovský, Ivan Malínský, Jiří Malíšek, Dagmar Málková (prostejovsky.denik.cz), Jana Málková, Ivana Maloušková, Lukáš Malý, Pavel Malý, Čeněk Malý Medvěd, Michal Maňas, Jana Maloušová,  Michal Maňas, Petr Maramorossy, Josef Marcián, pplk. Ing. Jaromír Mareček (Sdružení válečných veteránů), Ing. Miroslav Marek, Petr Mareš, Alena Marešová, Kateřina Marešová, Ing. Václav Marhan, Magda Máriássyová, Markant Vladimír, Jana Martiňáková, Ivo Martinec, Ing. Jaroslav Martínek (obec Tlumačov), Mirella De Martini, Dáša Martinková, Lenka Martínková, Miroslav Maršík, Masařík Rostislav, Zdeněk Mašek, Ladislav Matějček, Jiří Matějka, Karel Matějovský, Karel Mathes, PhDr. Alois Matuška (Klub Českého pohraničí v Rýmařově), Marek Matys, Robert Matys, Hana Mašková, Denisa Mázorová, Mgr. Lukáš Mazúch, Jana Medová, Petr Megela, Jan Mejstřík, Vladimír Mejzlík, Pavel Měkota, Jitka Měkotová, Milena Městecká, Michal V, Pavel Michalec, Martina Michelová, Igor Mieč, Martin Milichovský, Pavel Mika, Roman Mikula, Dušan Mikuláš, Fedor Mikulčík, Jarmil Mikulík, Ladislav Mikuš (4. Junácký oddíl Lvíčata ze Vsetína), Dam Mil, Radimír Milata, Hana Milková, Dr. Paul Millar (Generální honorární konzul ČR ve Skotsku), Nela Miloševič, Michal Miřejovský, Pavel Minařík, Zuzana Miškovská (Okresní archiv Kolín), Milan Mojžíš, pplk. Mgr. Ladislav Molič (ÚVS Kolín), Piotr Moniakowski, Jan Moravec, Miroslav Moravec (ÚMČ Praha 16), Peter Morini , Jaroslav Morochovič, Aldo Moroni, Tony Moseley, Jan Motalík, Pavel Motejzík, plk. Mgr. Bedřich Moulík (Sdružení válečných veteránů – Středočeský kraj), Petra Mourková, Ulrich Möckel, Pavel Mörtl, Amálka Mrkosová, Roman Mrkvička, Zdenda Mrlík, František Mrvka, Jaroslav Mrvka, Jiří Mudra, Ing. Stanislav Mundl, Zdeněk Munzar (KVH Deutschmeister Infanterie z. s.), Naděžda Munzarová, PhDr. Miroslav Musil, Bohumil Muzika, Jan Mužík, Alena Mühl, Ladislav Mühlstein, Inge Müller, Stanislav Müller, MUDr. Ilona Müllerová, Monika Müllerová, Ing. Karel Mündel, Jaroslav Myšička

N

Ladislav Nádeník, Luděk Navara, JUDr. Lenka Nebeská, Petr Neč, Lenka Nečesaná, Ing. Vladimír Nečil,  Jaroslav Nedbal, JUDr.Libor Nedorost, Lenka Nedorostová, Jiří Nedvěd, Petra Nedvědová, MÚ Jílové,  Ph.D., Marta Nejedlá, Lucie Nejedlíková, Bc. Jakub Nekolný (město Český Brod), Ladislav Nekvapil, Daniel Němec,  Josef Němec, Monika Němcová, Marie Němečková, Antonín Nešpor (obec Lidice),  ak. mal. Vladimír Netolička, Pavel Neuberger, Josef Neubert (obec Jestřábí Lhota), Alexander Neudert, pplk. Mgr. Martin Neústupný (Policejní prezidium ČR), Jiří Neuwirth, Vladimír Nevlud, Petr Něnička (Military , muzeum), Martin Nič, Josef Nimburský, Radek Nimburský, Josef Nitra, Iva Nocarová, Ing. Miloš Nosek, Robert Nosek, Blanka Fon Novák, Petr Novák, Tomáš Novák, Vratislav Novák, Svatava Nováková, Bronislav Novosad, Kateřina Novotná (obec Bříství), Zdeňka Novotná, Jaroslav Novotný, Pavel Novotný (obec Řeporyje), Ing. Vlastimil Novotný, Tomáš Novotný (OÚ Milevsko), František Nový, Jaroslav Nový, Libuše Nykodýmová, Karel Nývlt

O

Martin Obyt, Andrea Odvárková, Hans v. Oberleutensdorf, Tomáš Och, Jaroslav Ondryhal, PhDr. Zdeněk Orlita, Pavel Oršulík, Alena Osmanová (Жди меня), Stevin Oudshoorn,  Ing. Milan Ostrovský, Milada Otradovcová, OÚ Všenory

P

Jiří Paclík, pplk. v.v. Zdenek Paclík, Jiří Padevět, Marie Padevětová, Markéta Padevětová, Ing. Emil Padior, Ing. Karel Pachovský, Bronislava Palíková, Ing. Radek Panchartek, Kamil Pánik, Dan Paňouk, Pavel Paňouk Neustadter, Bernard Panuš, Rudolf Papšo, Jarmila Pařízková, Pavel Pastyřík, Petr Pastyřík,  PharmDr. Pavlína Pastyříková, Karel Paták, Ladislav Páteček, Květoslava Paulíková, Bob Paulson, František Pavelka, Libuše Pavlíčková, Peter Pavlík, Dana Pavlíková, Jan Pavlis, Lukáš Pavlovský, Jiří Pavluch, Jan Hildebrandt Pavlů. Pazdera (obec Masojedy), Petr Pazdera Payne, Vladislav Pečinka Sen, Václav Pech, Jiří Pechr, Vojensko,  Igor Peshchak, Anděla Pejšová (rozená Rozhoňová), Pavel Pekárek, Miriam Pekníková, Vladimír Pěkný, PhDr. Josef Pelant, Renata Pelantová, Ing. Jan Peleška, Ph.D., Jaroslav Peleška (ČsOL, jednota Beroun), Pavel Pelikán, Roman Pelíšek, Marek Penta, Alexander Peroutka, Igor Peshchak, Tomáš Petržílka, Bc. Petra Pevná (město Jaroměřice nad Rokytnou), rodina Peřinova, Igor Peshchak, Ing. Petr Pešek (MÚ Český Krumlov), Brigita Petrášová (obec Morkůvky), Dietmar Pfau,  Miroslav Pikous, Vlastimil Pícha, Eva Pilařová, Tomáš Pilvousek (ČsOL Mladá Boleslav), Jan Písařík, Miroslav Pišťák (město Prostějov), Petr Pitro, Stanislav Pítr (ČsOL Kladno), Václav Pixa, Radka Plačková, Marek Plachý, Michal Plavec, Marie Pláteníková Maliňáková, Tomáš Plecháč, Gustav Pleva, Míra Plšek, Jaroslav Plzák, Pavla Plzáková, Jan Podhorský, Jiřina Podolová, Petr Podroužek, David Podzimek, Ivana Pochobradská, Ing. Helena Poche, David Pokorný, Miroslav Pokorný, Slovinsko, Petr Pokovba, Adam Czech Pol, Ludvík Poláček, Rišo Poláček, Mgr. Drahomír Polách, Rostislav Polách, František Polák, Jaroslav Polák, Petra Poláková, Jiří Ponča, Jana Popelková, Míla Porazil, Jiří Porteš, Petr Porteš, Roman Porteš, Lucie Portešová (Ottová), Viky Portešová, Ota Pösel, Ing. Libuše Poštová, Pozitivní noviny, Anna Kateřina Poživilová, Prapor SOS Falknov nad Ohří, Josef Preněk, Vladimír Prchlík, Marie Pribanova, Vlastimil Prodělal, Filip Procházka, Mgr. Lenka Procházková (Regionální muzeum v Kolíně), Pavel Prousek, Martin Prudký, Zdeněk Prukner, Lubomír Průcha, Josef Přerovský, Tomáš Přibyl, Vladimír Pukiš, Mgr. Miroslav Pulgret, MUDr. Daniela Pulgretová, Jaroslav Pulkrábek, Puxa Václav, Pytlák

R

Marie Racochová, František Rada, Tomáš Raiskup, Jan Rajčáni, Pavel Rais, Jaroslava Rajchmanová, Jiří Rajlich, Martin Rak, Josef Rakouský, Ilona Rakušanová, Lucie Rakušanová, Jaroslav Rankl,  Jiří Rapant, Jaroslav Ravas, Ing. František Rechtorik, ing. Jan Reichel, Robert Reichmann, Edita Reisinger, Jiří Rejl, Marcela Rengerová, Jacques Remlinger, Zdeněk Rerych st., Jiří Retka, Jan Riederer, Jiří Richter, Jan Richtr, Roel Rijks,  Ing. Dita Rindová (město Nejdek), Roel Rijks, Václava Rišková, František Rod, Mgr. Milan Rosenkranc (Oblastní muzeum v Děčíně), Robert Rosenkranz, Josef Rota, místostarosta obce Klášter, Josef Rotbauer, Daniel Rother, Alois Franz Rott, Radomír Roup, Dr. Jaroslav Roušar (Agentura vojenských informací a služeb MO), Jitka Routková, Ivan Rozdobuďko, Ivo Rozehnal, Jakub Rozehnal, Svatopluk Roznětínský, Vlastimil Rus, F. Ryba, Josef Rychlý (obec Vršovice), Mgr. Milan Rychlý, Jana Rytířová

Ř

Jan Řehounek, Jiří Řezníček, MUDr. Josef Řídký, Ing. Petr Říha, Ing. Radek Říha (Klub vojenského muzea na demarkační linii v Rokycanech), Václav Říha, Marie Říhová, Milan Řihánek

S

Dragan Sabljov, Dr. Birgit Sack (Gedenkstätte Münchener Platz Dresden), Josef Sahula, Zbyněk Sachl, Mgr. Alois Sassmann, Robert Sattler, Blanka Sazicka, David Kaspar Sebor, Stanislav Sedláček, Jan Sedlák, Petr Sedloň, Sedová Barbora, Sedláček Jiří, Ing. Pavel Seemann, Miroslav Seiza Sehnal, Tomáš Sehnalík, Kateřina Sekerková, David Seltenreich, Milan Semančík, Irena Sembolová, Markéta Setničková, Filip Winston Schieke, Ralf Schmädicke, Marie Schneidrová, Gerhard Schmidt-Grillmeier, Josef Schmidtmajer, Radim Scholaster, Martin Schoř, Dagmar Schönová, Jürgen Schirmer, Ottfried Schubert, Dana Schubertová, Karl W. Schubsky, Michal Schwab, Karl Schwingenschlögl, Ondřej Siedlecki (město Kolín), Jitka Silná, Ervín Silný, Vladimír Silný, Ing. Jiří Simon (Úřad státního odborného dozoru MO), Bohumil Sixta, Roman Sixta, Petr Skalák, Zdeněk Skok, Rudolf Skřivan, David Slabihoud, Ing. Martin Slaboch (Česká genealogická a heraldická společnost), Jana Sláčalová, Ivana Sládková, Jan Sláma, Lukáš Sláma,  Tomáš Sláma, Miroslava Slámová, Mgr. Hana Slavíčková, Vít Slezák, Slezské zemské muzeum, Marek Skýpala, Petr Směja, Luděk Smejkal, Libor Smékal, Stanislav Smékal (SDH Dřetovice), Lukáš Smola, Luboš Smolík, Ing. Milan Smolík, Alena Smolíková, Drahomíra Smolíková, Jan Smolka, Doris Smýkalová, Ivan Snopko, Marek Sobola, Ladislav Sobotka, Václav Sojka, Dave Jörgen Sörensen, pplk. Ing. Ladislav Sornas (Sdružení válečných veteránů), ThDr. Peter Soroka, Jiří Souček, Jan Soukup, Ondřej Soukup, Spolek historie města Dubí, Josef Stahl, Petr Staňa, Břetislav Staněk, Miroslav Staněk, Jana Staňková, Jiří Stanislav, Růžena Stará, doc. PhDr. Michal Stehlík, Jörg C. Steiner, Ph.D., Ing. František Steklý, Petr Stiborský, Mgr. Robert Stingray (Kopanice.sk) Jana Stočková, Tomáš Stodola, Jaroslav Stojan, Ston, Zdena Stonožka, Vojtěch Stráník, Mgr. Stanislav Strbík, Ľubomír Streicher, Stropková, Petr Středula, Gabriela Střeláková-Kopcová, Ivana Stříbrná, Milan Stupka, Sylvie Stupková, Jan Suchan, Jiří Sucharda ORP Varnsdorf,  Jiří Suchomel, Zdeněk Surýnek, John Sutherland, Doc. PhDr. Hana Svatoňová, Svejk Jarda, PhD., Jiří Světlík, Miloslav Sviták, Jiří Svoboda,  Ing. Libor Svoboda, Ing. Petr Svoboda, Petr Svoboda, Tomáš Svoboda, Eva Svobodová, Lída Svobodová, Marie Svobodová (obec Hluboké), Swenney, Ladislav Sýkora, Hana Sýkorová, Jan Szopa, Mgr. Jiří Synek, Viliam Szőcs

Š

Jana Šafrová, Ivo Šafus, Zbyněk Šachl, Antonín Šalanský, Robert Šamárek, Anna Šauerová, Antonín Šebek, Petr Šebek, Miroslav Šebela, Josef Šebestík, Věra Šebestová, Barbora Šedová, Eva Šedová, ing. Josef, Šedý, Tomáš Šefl, Vladimír Šefl, Josef Šetek, Matěj Ševčík, Jiří Šich, Jiří Šich, Lenka Šimčíková, Pavel Šimeček, Jindra Šimek, Jiří Šimek, Michal Šimek, Michal Šimůnek, Jana Šimůnková, Karel Šindelář Společnost pro Srbsko, Jana Šindlerová, Vladimír Širlo, Klára Škodová, Radka Škopková, Eva Škrdlová, Květa Šlamborová, Josef Šlesinger,  Roman Šlosar (KVH WEST), Pavel, Šmejkal, Roman Šmejkal, Pavel Šmek, Jiří Šmíd, Radek Šmíd, Dagmar Šnapková, Alena Šnoblová, Jindřich Šnýdl, Alan Šoch, Jiří Šolle, Antonín Špaček, Eva Špačková, PhDr. Ing. Jozef Špánik, Radek Šporn, pí Štamberská (obec Krupá), Jan Štecher,  Mgr. Přemysl Štenc, Zdeněk Štenc, Vladimír Štědrý, Martin Štěpánek, Jan Štěrba, Ctirad Štípl, kronikář města Mohelnice, Anna Štrupová, Diana Štruplová, Jan Štrupl, Vladimír Štrupl, Irena Šťastná, Ivo Šťastný, Matěj Šťastný, Zdeněk Šťastný, Ivo Štěpán, Václav Štěpař, Štěrba Jan, Pavel Štofira, Petr Šťovíček, Štula Pavel, Monika Šturmová, Jiří Šuba (Agentura vojenských informací a služeb MO), Jana Šubrtová, Tomáš Šulc, Bohumila Šumpíková, Vladimír Šustáček, Eva Švábová, Jaroslav Šváb, Vladimír Šváb, Jaroslav Švábenský, Petr Švec, Hana Švecová, Karel Švercl (město Česká Třebová), pplk. Dr. Stanislav Švidek (Sdružení válečných veteránů – Středočeský kraj),  Ing. Zdeněk Švitorka

T

Petr Táborský, PhDr. Ladislava Tahovská, Anna Taťounová, Pavol Tausk (Slovenský zväz protifašistických bojovníkov), Daniela Tájková, Ing. Jana Tejnecká, Ing. Jindřich Tejnecký, Giovanni Terranova, Jiří Tesař, PhDr. Sylva Tesařová (Horácké muzeum, Nové město na Moravě), Olda Tetur, Pavel Tetur, JUDr. Jaroslav Těšínský, Milan Těšínský, Petr Tichý, Pavla Tischlerová, Dagmar Titzová, Radek Tlapák, Jan Tlustý, Jaromír Tlustý, Radek Toman, Prokop Tomek,  Alena Tománková, Bohumil Toms, Petr Tolar, Petr Topič, Ing. Jaroslav Tor, Jaroslav Tošenovjan, František Toušovský, Trần Phan Anh, Siegfried Träger,, Mgr. František Trávníček, Miroslav Trávníček, Pavel Trávníček, Zdeňka Trávníčková, Vladimír Tregl, Jan Treml, Milan Treml, Marie Trnkalová, Aleš Troják, Jan Trubáček, Václava Trubačová, Jana Třetinová, Alfons Tříska, Petr Tuček, Slavo Tuček, Petra Tulková Sassmannová, Petr Turoň, Jan Tůma, Ing. Jaroslav Tůma, Jitka Tůmová, Luboš Tůma, Jitka Tůmová, Jaroslav Tunka, Martin Turčan, Břetislav Tureček, Petr Turek, Tomáš Turek MÚ Prachatice, Jiří Turyna, Twiggy, Iva Tycová, Elena Tychlerová, Marie Tykalová (ZO ČSBS Praha 5)

U

Michal Uher, KVH Břeclav, Peter Pavel Uhlík, Irena Uhrínová, Radka Uhrová (obec Horní Němčí), Roman Ujfaluši, Miloslav Urban, Pavel Urban, Zdeněk Urban, Milan Urbánek, Radim Urbanek, Zdeněk Urbánek, Ivana Urbanová

V

Petr Vacek (KVH „Pětačtyřicítka“ Brno o.s.), Miroslav Václavek, Jiří Václavík, Martin Václavík, Helena Vaculíková, Martin Václavík, Ing. Vlastislav Valda, Lucie Valášková (ČRo), Jan Valenta, Jana Valentová,  Matúš Valihora, Jan Valla, Ivona Valová, Jan Vančura, Ludmila Vaňáčková, Jiří Vaněček, Jan Varga, Jindra Vařečková, Ing. Ludvík Vavřina, Jaroslav Vála, Petr Válek,  Luboš Vancl, Ing. Dušan Vančura, Vaňková Jolana,  Jiří Váně, Michal Vaněk, René Vápeník, Janka Váradyová, Jindra Vařečková, Ing. Vratislav Vaverka, Marie Vávrová (město Čelákovice), Jaroslav Vavříček, Radek Vejrážka,  František Veleba, Marian Velešík (Gymnázium Svitavy), Vladimír Velešík st. (Gymnázium Svitavy), PaedDr. Josef Velfl, Mgr.Eva Veselá, Jaroslava Veselá, Mgr. Magda Veselská, Petr Veselský, Radomír Veselý, Vladimír Veselý, Radek Vespalec, Ing. Imrich Vetrák (MO Referát válečných hrobů), prof. Ing. Bohuslav Veverka DrSc., Veverka Irča, Petr Veverka, Lucie Veverková, Petr Vich, Radek Vicherek, Vítězslav Vítek, Milan Vitéz, Jan Vlasák, Tomáš Vlach, Libor Vlček, Martin Vlček, Petr Vlček, PhDr. Alena Vlčková, Vendula Vlková Hingarová, Jiří Vondřejc, Kateřina Vodňanská, Libor Vojáček, Filip Vojtášek (Hloubkaři), Luboš Volf, Zdeněk Volf, Ing. Jiří Vomočil (Středočeský kraj – GIS mapový server), Vladimír Vojta, Alena Vokáčová, Tomáš Vokatý, Zdeněk Volf, Zdeněk Volejník, plk. Ing. Jan Vondráček (ČsOL), Jiří Vondřejc, Petr Vopěnka, Vratislav Voral, Helena Vorlíčková,  Ing. Marie Vorlíčková, Michal Vostrovský, Karel Vošta, Michal Vošvrda, Milan Votava, Ferdinand Vrábel, Karel Vrána,  Dan Vrba, Dan Vrba ml., Jakub Vrba, Pavel Vrba, Radim Vrba, Damián-Kristián Vrchovský, Jaroslav Vyčichlo, David Vydar, Milan Vyhlídal, Pavel Vychodil, Adam Vykydal, Václav Vyskoč, Radek Vyskočil, www.vyslouzilci.cz,

W

Horst Wágner, Jaroslav Wágner, Jana Wagnerová, Ivo Weiss, Marco Wiktorious, Jiří Wicherek, S. Wieser, Viktor Wildner, Michael Winter, PhDr. Lucie Wittlichová starostka obce Zákolany, Rudolf Woldrich, Marek Wolf, Wenda Wolf, Marcin Wyzgol

Z

Olga Zábranová, Jaromír Zahálka, Martin Zahálka (Městské muzeum Ústí nad Orlicí), , Aleš Zahradníček, Miloš Zahradník, Adam Zacha, PaedDr. Ivo Zachař, Milan Zachodil, Marek Zajac, Michal Zajac, Mirek Zajac, Mgr. Mária Zajícová, Pavel Zajíček, Michal Zajonc, Miroslav Zamazal, Ing. Veronika Zámečníková, Roman Zaňák, Stanislav Zapletal, Dana Zálešáková, Ing. Jan Záruba, Václav Zavadil, Ing. Jitka Zavadilová – Šmejkalová, Ing. Vítek Zdeněk (ZO ČSBS Kolín), Milan Zehnal, Arno Zeitler, MUDr. Zuzana Zelemová, Vratislav Zeman, Marie Zemanová, Jiří Zelenka, Jan Zelený, David Ziffer, Ing. Josef Zimčík, Marcela  Zimová, Karl-Heinz Zintl, Karel III. Zítek, Günther Zotter, Petra Zrubecká, Vlastimil Zrubecký, Magdaléna Zsilinszká, Petr Zumr (Sdružení válečných veteránů ČR – Pardubický kraj), Mikuláš Zvánovec

Ž

Jan Žáček, Jiří Žák (Klub vojenského muzea na demarkační linii v Rokycanech), Stanislav Žák, Zdeněk Žalský, Mgr. Radim Žárský, Marcela Žemličková, Mgr. Štěpán Žežula (Ministerstvo informatiky, sekce e-government), Kateřina Židoňová, Bohumil Živnůstka, Petr Žižka, Ing. Pavel Žofka, PhDr. Karel Žurek

ORGANIZACE

pěší rota AZ 241. strážního praporu, 601. skupina speciálních sil Prostějov, ÚV ČSBS Praha, Městské muzeum Králíky, Ministerstvo pro místní rozvoj, Nadační fond speciálních sil, obec Krakovany, obec Přišimasy, obec Rožďalovice, obec Široká Niva, obec Štíhlice, www.pozary.cz ,  Spolek na podporu válečných veteránů, z.s., www.drobnepamatky.cz ,  www.pamatkyaprirodakarlovarska.czwww.pamatky-venkova.cz, Fundacja Przywróćmy Pamięć

Všem velké díky za pomoc.

Jak to funguje – technické informace

6 dubna, 2012 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak to funguje – technické informace
Filed under: o projektu 

 

Souřadnice: Naprostá většina souřadnic je naměřeny přispěvateli přímo v terénu. Některé z použitých souřadnic ‚středů hřbitovů‘ jsou převzaty z publikace Přehled veřejných a neveřejných pohřebišť v České republice vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

 

Názvy obcí: Narozdíl od CEVH používáme user-friendly řazení VPM do obcí podle toho, jak je člověk vidí v reálu, nikoli striktně podle administrativního řazení. Příklad: Obec Radenín (okres Tábor) pod sebou zahrnuje místní části Bítov, Hroby, Sedlečko, Kozmice, Lažany, Nuzbely, Terezín. Že se nejedná o samoststné obce ale nelze v terénu zjistit (cedule u silnice, mapy).

 

Administrativní zařazení obce: Obce jsou zařazovány podle stavu platného v době přidávání VPM. Protože obce často okres mění, je možné, že někdy nebude jejich zařazení přesné.

 

Srovnání s databází CEVH: Vzhledem k tomu, že na CEVH nejsou zveřejňovány nově zaevidované válečné hroby, je stav vpm aktuální k datu jeho vložení na web.

 

Fotografie: Vložením dat a fotografií do této databáze souhlasíte s jejich vytěžováním nebo zužitkováním Spolkem pro vojenská pietní místa v souladu s Pravidly pro případné využití fotografií z projektu mapování vojenských pietních míst. Tím nejsou dotčena práva vyplývající z předpisů o ochraně práv duševního vlastnictví.

O projektu

6 dubna, 2012 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem O projektu
Filed under: o projektu 

Přesun + aktualizace ze straého webu, o čem to je, proč, jak to vypadá.

Zachráněné pomníky

6 dubna, 2012 by · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zachráněné pomníky
Filed under: o projektu 

Nějaký úvodní textík o záchraně pomníků, že je jenom nemapujeme a tak, ake i pomáháme.

1. Pomník Bohumil Hovorka (rok 2009)

2. Štrupl (víc kusů, něco přijde na první místo – je starší) – http://www.vets.cz/vpm/mista/obec/5249-radoun/

(3. Vrba) ???

4. Štrupl – další Vtelno

5. Štrupl – Praha 13


Pomník Bohumil Hovorka

původní vzhled

původní vzhled

Umístění: Praha 5, K Barrandovu, u vstupu do zahrádkářské kolonie (N50°02’07.54“ E14°23’30.91“)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum tempus, tellus non pellentesque lacinia, risus arcu pellentesque sem, ut condimentum dui erat non lacus. Fusce vitae purus ac quam feugiat faucibus vitae at nisi. Proin ullamcorper enim nec arcu aliquet pellentesque. Pellentesque eu lorem id lacus posuere tempor in vel nunc. Sed eu nunc scelerisque, sollicitudin lacus nec, pretium arcu. Donec viverra suscipit semper. Donec ac diam enim. In ultrices nisi non consectetur vestibulum. Donec dictum tellus id nulla eleifend condimentum. Phasellus interdum vel sem at suscipit. Donec posuere

convallis eros vitae bibendum. Nunc libero sapien, viverra et aliquam eget, blandit at neque. Mauris sit amet augue

po opravě

po opravě

augue. Ut euismod dolor et vulputate vulputate. Morbi tempus ligula eu rhoncus interdum.

Phasellus a bibendum eros. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Phasellus ultricies blandit tempus. Phasellus felis sapien, laoreet sed molestie in, dapibus quis mauris. Morbi in gravida est. Nunc egestas viverra lacinia. Quisque fermentum imperdiet tortor vulputate porta. Morbi sit amet lacinia tellus. Etiam eu convallis purus. Morbi ultricies euismod ante sed molestie. In mattis accumsan odio.

Odkazy:
pomník na vets.cz
pomník v Centrální evidenci válečných hrobů
– Bohumil Hovorka na vets.cz (odkaz do GH)