114. setkání

114. setkání

114. setkání účastníků projektu se konalo ve středu 7. února 2018 v Praze, v restauraci U Bronců, v obvyklém čase.

Účastnili se: František M., Martin, a Honzin.

1) Hlavním bodem byla tvorba poznámek (doplňujících údajů) u vpm. Tam nedošlo k žádné změně. U vpm vždy prezentujeme jasná fakta. Pokud existující informace, které je k vpm  vhodné doplnit, ale není jisté, zda obsahují fakta, nebo dohad – musí to být z textu zcela jasné.

Tedy, je-li na vpm uvedeno např. J. Novák 1916 Kostelec a chci k němu doplnit, že se domnívám, že se může jednat o legionáře padlého v první světové válce, protože v databázi legionářů je uvedeno Josef Novák 5.5.1916 Lhota u Kostelce, tak v poznámce musí být uvedena tato pochybnost, např. tím, že se uvede: pravděpodobně se jedná o legionáře Josefa Nováka. Protože:

  1. nevíme, zda J. znamená Josef
  2. nevíme, zda Lhota u Kostelce znamená uvedený Kostelec

Snad je již tato věčná nejasnost jasná.

2)Je možno platit členské příspěvky převodem na účet, případně osobně na setkáních. Kdo použil při platbě variabilní symbol VS36, nechť se prosím obrátí na předsedu, nebo Honzina.

3)A chvíli jsme diskutovali i obnově a výstavbě válečných hrobů, jak jinak, než v souvislostí s pražským pomníkem Koněva.

Příští spolkové setkání je ve středu 7. 3. 2018.
Zapsal: Martin