110. setkání

110. setkání

110. setkání účastníků projektu se konalo ve středu 12. července 2017 v Praze, v restauraci U Bronců, v obvyklém čase.

Účastnili se: Jiří, Honza, Marek L., Luboš, Martin a František M. a jako host paní Vitvarová.

1) Brodská ČsOL ani spolek se jako celek letos nebude účastnit Dětského dne v Českém Brodě. Důvodem jsou jiné aktivity většiny členů.

2) Paní Vitvarová nám představila Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (http://www.historickasidla.cz). Zároveň jsme snad pomohli vyřešit jeden dotaz.

3) Luboš zajímavě představil vojenský hřbitov ve Velké Británii (Brookwood) a dalěí svoje aktivity ve vztahu k účastníkům zahraničního odboje. To ale bude vpm.

4) Řešili jsme opět problematiku přiřazování informací do poznámek. Především jde o informace k osobám uvedeným na památce. Tyto informace je možno doplňovat jen jde-li o jasná fakta (shoda jména na památce s osobou v archivech). Žádné domněnky založené na shodě části jména nebo blízkosti bydliště nejsou možné, protože v mnoha případech jde pouze o shodu jmen a výsledek je naprosto zavádějící. A mnohdy pro čtenáře (rodinné příslušníky) ve výsledku velmi nepříjemný. Navíc, stejně jako se vytváří náš projekt a je stále doplňován, tak i databáze padlých, legionářů, apod. jsou neustále doplňovány. Nemá tedy vůbec žádnou logiku zdůrazňovat, že nějaké jméno nebylo v nějaké databázi dohledáno.

Příští spolkové setkání  je ve středu 2.8.2017.

Zapsal: Martin