116. setkání

116. setkání

116. setkání účastníků projektu se konalo ve středu 4. dubna 2018 v Praze, v restauraci U Bronců, v obvyklém čase.

Účastnili se: František M., Martin, Jirka, Standa, Jarka a Aleš.

1)  Jiří informoval pozitivních ohlasech na náš projekt a naši databázi.

2) Máme odevzdané daňové přiznání.

3) Dne 6. dubna se koná již druhé kolo akce Pojďte darovat krev se Spolkem pro vpm, opět v Thomayrově nemocnici v Praze.

4) V dubnu také jsou dvě zajímavé akce v Českém Brodě, které by nebyly bez Marka. Více informací zde: http://www.cesbrod.cz/item/ceskoslovenske-legie

Příští spolkové setkání je ve středu 2.5.2018.

Zapsal: Martin