108. setkání

108. setkání

108. setkání účastníků projektu se konalo ve středu 3. května 2017 v Praze, v restauraci U Bronců, v obvyklém čase.

Účastnili se: Jiří, Honza, Martin a Vladimír

1) Již známe datum konání Dětského dne v České Brodě, bude to sobota 9. 9.

2) Jelikož starý spolkový (legionářský) stánek už má nejlepší léta za sebou, byl Honzin pověřen poohlédnutím se po novém. Financování bude nejspíš dobrovolným výběrem, případně doplacením ze společných peněz (bude-li na tom shoda).

3) Budeme možná mít cedulku pro rezervaci našeho tradičního stolu U Bronců.

4) Domluvil se způsob předávání dat, doplnění fotografií u již existujících vpm. V současné době tuto „službu“ zajišťuje Jirka, ale půjde poučit i další dobrovolníky.

Příští spolkové setkání  je ve středu 7.6.2017.

Zapsal: Martin