Praha 3

Baranova, Biskupcova, Boleslavská, Bořivojova, Čajkovského, Čáslavská, Fibichova, Habrová, Hájkova, Havlíčkovo náměstí, Hradecká, Husinecká, Husitská, Chlumova, Izraelská, Jana Želivského, Jeseniova, Kaplířova, Koldínova, Kolínská, Koněvova, Korunní, Kouřimská, Krásova, Kubelíkova, Kunešova, Laubova, Libická, Loudova, Lucemburská, Luční, Na Balkáně, Na Vlastním, Nad Ohradou, náměstí Jiřího z Lobkovic, náměstí Winstona Churchila, náměstí Winstona Churchilla, Olšanská, Ondříčkova, Orebitská, Písecká, Prokopova, Prokopovo náměstí, Přemyslovská, Radhošťská, Řehořova, Řipská, Sauerova, Seifertova, Siwiecova, Slezská, Sudoměřská, Škroupovo náměstí, Šrobárova, Štítného, U Božích bojovníků, U Kněžské louky, U Nákladového nádraží, U Památníku, V Horní Stromce, Velehradská, Viklefova, Vinohradská, Vlkova, vrch Vítkov, Za Žižkovskou Vozovnou, Zelenky - Hajského, Žerotínova, Žižkovo náměstí, nezařazeno

Kenotaf Josef Šorma

 • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
  • Olšanské hřbitovy, Praha 3, Jana Želivského

   Olšanské hřbitovy jsou rozlohou 50,17 ha největším pražským pohřebištěm. Sestávají z deseti zádušních a dvou obecních hřbitovů, přičemž nejstarší dva hřbitovy (I. a II.) byly dávno zrušeny.
   V r. 1999 na nich bylo evidováno 112 000 pohřbených. Pohřbených od samého začátku pohřbívání zde však bylo mnohem víc – odhaduje se, že za dobu existence hřbitovů zde byly pohřbeny asi dva miliony mrtvých!
   Hřbitovy mají 110 000 pohřbívacích míst, je zde 200 kaplových hrobek, 25 000 hrobek, 65 000 hrobů, 20 000 urnových hrobů, kolem zdí 6 kolumbárií a dvě louky rozptylu.

   Na II. obecním hřbitově (Praha 3 – Žižkov, Jana Želivského) se nachází tato čestná vojenská pohřebiště:
   I. sv. válka
   - šachtové hroby vojáků z let 1914-1918
   - čestný hrob bývalých příslušníků rakousko-uherské maríny (symbolický hrob byl zřízen v letech 1935-1937 Sdružením bývalých námořníků)
   - čestný hrob příslušníků bývalého 102. benešovského pěšího pluku (postaven nákladem Sdružení příslušníků 102. pěšího pluku v letech 1935-1937. Na pomníčku jsou uvedena jména bojišť I. sv. války, kde vojáci pluku bojovali)
   - hrob Josefa Kudrny (záložní vojín 102. pěšího pluku, v r. 1915 údajně pozvedl zbraň na důstojníka a byl odsouzen voj. soudem k trestu smrti zastřelením. popraven 7. května 1915 nad voj. cvičištěm v Praze - Motole)
   - hroby popravených ruských a italských legionářů (krom dvou až tří hrobů exhumovaných ostatků starodružiníků z Ruska se zde nachází asi třicet hrobů s ostatky ital. legionářů, které sem byly převezeny a pietně uloženy 24.6.1921)
   - ossarium (je zde uloženo 2 500 očíslovaných malých rakví s ostatky vojáků, zemřelých v pražských voj. nemocnicích v letech 1914-1918)
   - hroby v dáli (symbolické hroby Pražanů padlých v I. sv. válce, jejichž ostatky nebyly převezeny do vlasti. Na zdi sousedící s Židovským hřbitovem jsou tabulky se jmény padlých, příslušností k druhu zbraně a místem, kde voják padl)
   - čs. rudoarmějci (z let 1917-1920)


   II. sv. válka
   - válečný hřbitov Commonwealthu (pohřebiště se nachází podél sev. části X. hřbitova a II. obec. hřbitova. Je zde celkem 264 hrobů, ve kterých je pochováno 198 Britů, 9 Kanaďanů, 2 Australané, 14 Novozélanďanů, 19 Jihoafričanů, 1 Ind a 9 Poláků, 13 obětí nebylo identifikováno. Je zde mj. 6 námořníků a 39 letců. Na každém pomníčku je jméno a rozlišovací emblém podle druhu zbraně, ve středu hřbitova je kříž v podobě meče a ve výklenku kapličky v severní zdi je uložen seznam britských válečných hřbitovů.
   - čestné pohřebiště rudoarmějců (bylo zřízeno v r. 1945 a je zde pochováno 429 sov. vojáků padlých při osvobození Prahy. Pohřebišti dominuje pomník od sochaře Jaroslava Brůhy a architekta Karla Beneše)
   - pohřebiště obětí Pražského povstání – barikádníků (navazuje vých. od pohřebiště rudoarmějců. V průčelí pod pomníkem jsou pohřbeni příslušníci Svobodovy armády – 1. čs. arm. sboru v SSSR)
   - pohřebiště Bulharů padlých ve II. sv válce (při severní zdi)
   - pomník čs. západním letcům
   - pohřebiště Ruské osvobozenecké armády (ROA - Vlasovci) bylo r. 1993 poblíž ruské kaple pietně označeno pravoslavným křížem nad hroby 187 neznámých Vlasovců. Je zde pohřben i gen. V.I. Bojarskij a M.I. Šapovalov a něm. major Karl-Ludwig Ottendorf, kteří padli v květnu 1945.
   Vedle pohřebiště rudoarmějců se nachází pomník, věnovaný ruským carským důstojníkům, kteří zemřeli na následky zranění z bitev u Drážďan a Chlumu v r. 1813.

   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 01.06.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, vojenská část
Nápis:
Josef Šorma
nadporučík p. pl. č. 38
zemřel v Jekatěrinburku 16. června 1916 ve věku 35 let
Tatíčku, budiž Ti v dáli ruská zem lehkou!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Kenotafy Obětí 1. světové války - Oddíl I

 • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
  • Olšanské hřbitovy, Praha 3, Jana Želivského

   Olšanské hřbitovy jsou rozlohou 50,17 ha největším pražským pohřebištěm. Sestávají z deseti zádušních a dvou obecních hřbitovů, přičemž nejstarší dva hřbitovy (I. a II.) byly dávno zrušeny.
   V r. 1999 na nich bylo evidováno 112 000 pohřbených. Pohřbených od samého začátku pohřbívání zde však bylo mnohem víc – odhaduje se, že za dobu existence hřbitovů zde byly pohřbeny asi dva miliony mrtvých!
   Hřbitovy mají 110 000 pohřbívacích míst, je zde 200 kaplových hrobek, 25 000 hrobek, 65 000 hrobů, 20 000 urnových hrobů, kolem zdí 6 kolumbárií a dvě louky rozptylu.

   Na II. obecním hřbitově (Praha 3 – Žižkov, Jana Želivského) se nachází tato čestná vojenská pohřebiště:
   I. sv. válka
   - šachtové hroby vojáků z let 1914-1918
   - čestný hrob bývalých příslušníků rakousko-uherské maríny (symbolický hrob byl zřízen v letech 1935-1937 Sdružením bývalých námořníků)
   - čestný hrob příslušníků bývalého 102. benešovského pěšího pluku (postaven nákladem Sdružení příslušníků 102. pěšího pluku v letech 1935-1937. Na pomníčku jsou uvedena jména bojišť I. sv. války, kde vojáci pluku bojovali)
   - hrob Josefa Kudrny (záložní vojín 102. pěšího pluku, v r. 1915 údajně pozvedl zbraň na důstojníka a byl odsouzen voj. soudem k trestu smrti zastřelením. popraven 7. května 1915 nad voj. cvičištěm v Praze - Motole)
   - hroby popravených ruských a italských legionářů (krom dvou až tří hrobů exhumovaných ostatků starodružiníků z Ruska se zde nachází asi třicet hrobů s ostatky ital. legionářů, které sem byly převezeny a pietně uloženy 24.6.1921)
   - ossarium (je zde uloženo 2 500 očíslovaných malých rakví s ostatky vojáků, zemřelých v pražských voj. nemocnicích v letech 1914-1918)
   - hroby v dáli (symbolické hroby Pražanů padlých v I. sv. válce, jejichž ostatky nebyly převezeny do vlasti. Na zdi sousedící s Židovským hřbitovem jsou tabulky se jmény padlých, příslušností k druhu zbraně a místem, kde voják padl)
   - čs. rudoarmějci (z let 1917-1920)


   II. sv. válka
   - válečný hřbitov Commonwealthu (pohřebiště se nachází podél sev. části X. hřbitova a II. obec. hřbitova. Je zde celkem 264 hrobů, ve kterých je pochováno 198 Britů, 9 Kanaďanů, 2 Australané, 14 Novozélanďanů, 19 Jihoafričanů, 1 Ind a 9 Poláků, 13 obětí nebylo identifikováno. Je zde mj. 6 námořníků a 39 letců. Na každém pomníčku je jméno a rozlišovací emblém podle druhu zbraně, ve středu hřbitova je kříž v podobě meče a ve výklenku kapličky v severní zdi je uložen seznam britských válečných hřbitovů.
   - čestné pohřebiště rudoarmějců (bylo zřízeno v r. 1945 a je zde pochováno 429 sov. vojáků padlých při osvobození Prahy. Pohřebišti dominuje pomník od sochaře Jaroslava Brůhy a architekta Karla Beneše)
   - pohřebiště obětí Pražského povstání – barikádníků (navazuje vých. od pohřebiště rudoarmějců. V průčelí pod pomníkem jsou pohřbeni příslušníci Svobodovy armády – 1. čs. arm. sboru v SSSR)
   - pohřebiště Bulharů padlých ve II. sv válce (při severní zdi)
   - pomník čs. západním letcům
   - pohřebiště Ruské osvobozenecké armády (ROA - Vlasovci) bylo r. 1993 poblíž ruské kaple pietně označeno pravoslavným křížem nad hroby 187 neznámých Vlasovců. Je zde pohřben i gen. V.I. Bojarskij a M.I. Šapovalov a něm. major Karl-Ludwig Ottendorf, kteří padli v květnu 1945.
   Vedle pohřebiště rudoarmějců se nachází pomník, věnovaný ruským carským důstojníkům, kteří zemřeli na následky zranění z bitev u Drážďan a Chlumu v r. 1813.

   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 20.05.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, II. obecní hřbitov, Vojenský hřbitov Obětí I. světové války, součástí Památníku hrobu v dáli
Nápis:
HROBU V DÁLI

Z. P. PL. 8 KADET INŽ. LAD. BENEŠ
* 1888 + 23.9.1914 V RÁČI SRBSKÉ

L. J. R. 2G K. U. K. HPTM AUGUST VON LENZ
* 1886 + 23.10.1914 B. MARIANOVIČ - BOSN.

J. R. 11 OBLT. GUSTAV KRETCHMANN
* 1880 + 8.9.1914 BĚLINA SERB. + 9.9.1914

J. R. 11 K. U. K. FÄHNRICH DR. KARL HAUSMANN
* 1888 X 19.8.1914 FEDEROV, SERB + 19.8.1914

K. U. K. MAJOR ERTL
* 1864 + R. POL.

J. R. 11 K. U. K. KADET ERVIN ERTL
* 1897 + 1916 CZERNOWITZ

K. U. K. HPTM OTTO HÖFFER
+ 1880 + 8.10.1914 JAVORNIK POLSKY

K. U. K. HPTM FRANZ SIXTA
* 1872 + 3.9.1914 PODLESIE, R. POL.

L. J. R. 32 K. K. OBERST SILVIO EDLER V. LUKANOVIČ
* 1859 + 1914 PIETROVICE(POL.)

J. R. 11 K. U. K. HPTM ALFRED EDLER V. LÖW
* 1875 + 19.8.1914 VELIKA GAVA - SERB.

ZAJICEK
* 1881 + OSTROVĚ ASINARA, ITALIE

SAPP. B. 8. K. U. K.
* 1892 + 7.9.1914 UHROV

Z. P. PL. 8 PĚŠÁK FRANT. VENDYŠ
* 1887 + 9.11.1914 MOROVIČ - SLAV.

P. PL. 91 PĚŠÁK BOHUM. PURNOCH
* 1885 + 26.10.1914 ŠABAC - SRBSKO

J. R. 84 JOH. BALASCH
* 1885 + 16.(17.)11.1914 AM FELSEN VON RADKOWICE. R. POL.

JINDŘICH ZUNTERER
* 1888 + 6.8.1916 V OTTINIE V HALIČI

8. PL. DOMOBR. PĚŠÁK KAREL ERBEN
* 1897 + 6.8.1916 V OTTINIE V HALIČI

JAROSLAV MIŠOŃ

PĚŠ. PL. 15 KAREL BUREŠ
* 1896 + 17.6.1918 VIVAJ

PĚŠÁK LOUŽECKÝ
* 1896 + 1918 U PALMANOVA ITALIE

ČS. P. PL. III LEGIONÁŘ JAROSLAV BARBORA
* 1894 + 1918 V JEKATERINBURGU

PĚŠ. PL. Č. 8 PĚŠÁK VÁCLAV LOCH
* 1883 + 16.9.1914 PLANINA PARAŠNICA, SRBSKO

LEGION. SIBIŘ. PL. STŘELEC ANTONÍN URBAN
* 1892 + 20.12.1919 IRKUTSKO - RUSKO

P. PL. 28 PĚŠÁK VÁCLAV ŠÍMA
* 1893 + NEZVĚSTNÝ OD R. 1915 V SRBSKU

DĚL. PL. 4 DĚLOSTŘEL. BOHUMIL MAREK
* 1874 + 9.11.1917 ZUBNA TURTA ITALIE
Poznámka:

CZE-0003-25145, CZE-0003-25146, CZE-0003-25147, CZE-0003-25148, CZE-0003-25149, CZE-0003-25150, CZE-0003-25151, CZE-0003-25152, CZE-0003-25153, CZE-0003-25154, CZE-0003-25155, CZE-0003-25156, CZE-0003-25157, CZE-0003-25158, CZE-0003-25159, CZE-0003-25160, CZE-0003-25161, CZE-0003-25162, CZE-0003-25163, CZE-0003-25164, CZE-0003-25165, CZE-0003-25166, CZE-0003-25167, CZE-0003-25168, CZE-0003-25169,


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, podle seznamu
Toto místo je počítáno jako 25 VPM
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotafy Obětí 1. světové války - Oddíl II

 • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
  • Olšanské hřbitovy, Praha 3, Jana Želivského

   Olšanské hřbitovy jsou rozlohou 50,17 ha největším pražským pohřebištěm. Sestávají z deseti zádušních a dvou obecních hřbitovů, přičemž nejstarší dva hřbitovy (I. a II.) byly dávno zrušeny.
   V r. 1999 na nich bylo evidováno 112 000 pohřbených. Pohřbených od samého začátku pohřbívání zde však bylo mnohem víc – odhaduje se, že za dobu existence hřbitovů zde byly pohřbeny asi dva miliony mrtvých!
   Hřbitovy mají 110 000 pohřbívacích míst, je zde 200 kaplových hrobek, 25 000 hrobek, 65 000 hrobů, 20 000 urnových hrobů, kolem zdí 6 kolumbárií a dvě louky rozptylu.

   Na II. obecním hřbitově (Praha 3 – Žižkov, Jana Želivského) se nachází tato čestná vojenská pohřebiště:
   I. sv. válka
   - šachtové hroby vojáků z let 1914-1918
   - čestný hrob bývalých příslušníků rakousko-uherské maríny (symbolický hrob byl zřízen v letech 1935-1937 Sdružením bývalých námořníků)
   - čestný hrob příslušníků bývalého 102. benešovského pěšího pluku (postaven nákladem Sdružení příslušníků 102. pěšího pluku v letech 1935-1937. Na pomníčku jsou uvedena jména bojišť I. sv. války, kde vojáci pluku bojovali)
   - hrob Josefa Kudrny (záložní vojín 102. pěšího pluku, v r. 1915 údajně pozvedl zbraň na důstojníka a byl odsouzen voj. soudem k trestu smrti zastřelením. popraven 7. května 1915 nad voj. cvičištěm v Praze - Motole)
   - hroby popravených ruských a italských legionářů (krom dvou až tří hrobů exhumovaných ostatků starodružiníků z Ruska se zde nachází asi třicet hrobů s ostatky ital. legionářů, které sem byly převezeny a pietně uloženy 24.6.1921)
   - ossarium (je zde uloženo 2 500 očíslovaných malých rakví s ostatky vojáků, zemřelých v pražských voj. nemocnicích v letech 1914-1918)
   - hroby v dáli (symbolické hroby Pražanů padlých v I. sv. válce, jejichž ostatky nebyly převezeny do vlasti. Na zdi sousedící s Židovským hřbitovem jsou tabulky se jmény padlých, příslušností k druhu zbraně a místem, kde voják padl)
   - čs. rudoarmějci (z let 1917-1920)


   II. sv. válka
   - válečný hřbitov Commonwealthu (pohřebiště se nachází podél sev. části X. hřbitova a II. obec. hřbitova. Je zde celkem 264 hrobů, ve kterých je pochováno 198 Britů, 9 Kanaďanů, 2 Australané, 14 Novozélanďanů, 19 Jihoafričanů, 1 Ind a 9 Poláků, 13 obětí nebylo identifikováno. Je zde mj. 6 námořníků a 39 letců. Na každém pomníčku je jméno a rozlišovací emblém podle druhu zbraně, ve středu hřbitova je kříž v podobě meče a ve výklenku kapličky v severní zdi je uložen seznam britských válečných hřbitovů.
   - čestné pohřebiště rudoarmějců (bylo zřízeno v r. 1945 a je zde pochováno 429 sov. vojáků padlých při osvobození Prahy. Pohřebišti dominuje pomník od sochaře Jaroslava Brůhy a architekta Karla Beneše)
   - pohřebiště obětí Pražského povstání – barikádníků (navazuje vých. od pohřebiště rudoarmějců. V průčelí pod pomníkem jsou pohřbeni příslušníci Svobodovy armády – 1. čs. arm. sboru v SSSR)
   - pohřebiště Bulharů padlých ve II. sv válce (při severní zdi)
   - pomník čs. západním letcům
   - pohřebiště Ruské osvobozenecké armády (ROA - Vlasovci) bylo r. 1993 poblíž ruské kaple pietně označeno pravoslavným křížem nad hroby 187 neznámých Vlasovců. Je zde pohřben i gen. V.I. Bojarskij a M.I. Šapovalov a něm. major Karl-Ludwig Ottendorf, kteří padli v květnu 1945.
   Vedle pohřebiště rudoarmějců se nachází pomník, věnovaný ruským carským důstojníkům, kteří zemřeli na následky zranění z bitev u Drážďan a Chlumu v r. 1813.

   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 20.05.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, II. obecní hřbitov, Vojenský hřbitov Obětí I. světové války, součástí Památníku hrobu v dáli
Nápis:
P. PL. 21 DESÁTNÍK KAREL STEJSKAL
* 1884 + 13.9.1914 V SRBSKU

P. PL. 102 J. DOBR. DES. INŽ. VILÉM ZACH
* 1887 + 1914 DRIMAČA - BOSNA

Z. P. PL. ŠIKOVATEL RUDOLF KUREŠ
* 1883 + 1914 LAZAREVAČ - SRBSKO

JAN ELIÁŠ
* 1883 + 1914 GRK - SLAVONIE

tabulka mezi oddílem II. a IV:
VĚNOVAL
ZEMSKÝ SPOLEK
ČERNÝ KŘÍŽ

D. P. PL. 8 ČETAŘ ADOLF PATTELT
* 1887 - 1914 APOLO - MRZELOVITZ R. P. 1914

Z. P. PL. 8 SVOBODNÍK LUDV. KNAPP
* 1887 + 1914 NAGYBECSKEREK

Z. P. PL. 28 DESÁTNÍK EMANUEL KOBERA
* 1882 + 11.10.1914 UZOVEČ - SRBSKO

Z. P. PL. 8 PĚŠÁK JOSEF POŠTOLKA
* 1890 + 30.10.1914 V SRBSKU

Z. P. PL. 8 J. DOBR. DESÁTNÍK KAREL SPORA
* 1889 + 16.9.1914 U SRBSKÉ RÁČI

Z. P. PL. 8 KADET BEDŘICH SPORA
* 1891 + 5.7.1915 U VLKOLACZE R. POL.

DOMOBR. PRAPOR 45 DOMOBRANEC HRUŠKA FRANTIŠEK
* 1873 + 19.1.1919 PADULA - ITALIE

OTTOMAR FRIEDL
* 1893 + 16.10.1914 TUZLA

P. PL. 102 PORUČÍK JOSEF SVOBODA
* 1886 + 1914 VRCH BOBJA - SRBSKO

P. PL. 8 J. DOBROV. M.U.C. JOS. KOLÁŘ
* 1893 + 1914 TOMAŠOV 1915 PAVLODAR - RUSKO

P. PL. 28 DESÁTNÍK ANTONÍN FIŠER
+ 1914 LONŽE HAL. 1914 VÍDEŇ

1. REGIMENT KAISERJAGER ALOIS EICHNER
* 1897 IN GAIS + 1.12.1917 PRAHA

DOMOBRANEC VÁCLAV LACINA
* 1873 + 9.10.1915 V ZABŘEZU - SRBSKO

PĚŠÍ PL. Č. 28 SVOBODNÍK PRANDSTETTER VLADIMÍR
* 1892 + 17.9.1914 U UHNOVA V HALIČI

P. PL. 92 PĚŠÁK BEDŘ. SISMILICH
* 1884 + 29.8.1914 U TARNOVA

D. P. PL. 410 PĚŠÁK JOSEF KUČÍREK
* 1872 + 8.10.1914 U ZABŘEZU SRBSKO

TABULKA BEZ NÁPISU

Z. P. PL. 8, odd. 4 DESÁTNÍK FRANTIŠEK LACINA
* 1889 + 16. 9. 1914 PARAŠNICA - SRBSKO

PĚŠÍ PL. Č. 2 PRAPORČÍK M.U.C. GABRIEL KAREL
* 1890 + 24.12.1915 SKOBELEV - TURKESTAN

TABULKA BEZ NÁPISU

DOM. PRAP. 57 ŠIKOVATEL KAREL HOLÝ
* 1873 + 1915 U PITOTU
Poznámka:

CZE-0003-25254, CZE-0003-25255, CZE-0003-25256, CZE-0003-25257, CZE-0003-25258, CZE-0003-25259, CZE-0003-25260, CZE-0003-25261, CZE-0003-25262, CZE-0003-25263, CZE-0003-25264, CZE-0003-25265, CZE-0003-25266, CZE-0003-25267, CZE-0003-25268, CZE-0003-25269, CZE-0003-25270, CZE-0003-25271, CZE-0003-25272, CZE-0003-25273, CZE-0003-25274, CZE-0003-25275, CZE-0003-25276, CZE-0003-25277, CZE-0003-25278,


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, podle seznamu
Toto místo je počítáno jako 25 VPM
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotafy Obětí 1. světové války - Oddíl III

 • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
  • Olšanské hřbitovy, Praha 3, Jana Želivského

   Olšanské hřbitovy jsou rozlohou 50,17 ha největším pražským pohřebištěm. Sestávají z deseti zádušních a dvou obecních hřbitovů, přičemž nejstarší dva hřbitovy (I. a II.) byly dávno zrušeny.
   V r. 1999 na nich bylo evidováno 112 000 pohřbených. Pohřbených od samého začátku pohřbívání zde však bylo mnohem víc – odhaduje se, že za dobu existence hřbitovů zde byly pohřbeny asi dva miliony mrtvých!
   Hřbitovy mají 110 000 pohřbívacích míst, je zde 200 kaplových hrobek, 25 000 hrobek, 65 000 hrobů, 20 000 urnových hrobů, kolem zdí 6 kolumbárií a dvě louky rozptylu.

   Na II. obecním hřbitově (Praha 3 – Žižkov, Jana Želivského) se nachází tato čestná vojenská pohřebiště:
   I. sv. válka
   - šachtové hroby vojáků z let 1914-1918
   - čestný hrob bývalých příslušníků rakousko-uherské maríny (symbolický hrob byl zřízen v letech 1935-1937 Sdružením bývalých námořníků)
   - čestný hrob příslušníků bývalého 102. benešovského pěšího pluku (postaven nákladem Sdružení příslušníků 102. pěšího pluku v letech 1935-1937. Na pomníčku jsou uvedena jména bojišť I. sv. války, kde vojáci pluku bojovali)
   - hrob Josefa Kudrny (záložní vojín 102. pěšího pluku, v r. 1915 údajně pozvedl zbraň na důstojníka a byl odsouzen voj. soudem k trestu smrti zastřelením. popraven 7. května 1915 nad voj. cvičištěm v Praze - Motole)
   - hroby popravených ruských a italských legionářů (krom dvou až tří hrobů exhumovaných ostatků starodružiníků z Ruska se zde nachází asi třicet hrobů s ostatky ital. legionářů, které sem byly převezeny a pietně uloženy 24.6.1921)
   - ossarium (je zde uloženo 2 500 očíslovaných malých rakví s ostatky vojáků, zemřelých v pražských voj. nemocnicích v letech 1914-1918)
   - hroby v dáli (symbolické hroby Pražanů padlých v I. sv. válce, jejichž ostatky nebyly převezeny do vlasti. Na zdi sousedící s Židovským hřbitovem jsou tabulky se jmény padlých, příslušností k druhu zbraně a místem, kde voják padl)
   - čs. rudoarmějci (z let 1917-1920)


   II. sv. válka
   - válečný hřbitov Commonwealthu (pohřebiště se nachází podél sev. části X. hřbitova a II. obec. hřbitova. Je zde celkem 264 hrobů, ve kterých je pochováno 198 Britů, 9 Kanaďanů, 2 Australané, 14 Novozélanďanů, 19 Jihoafričanů, 1 Ind a 9 Poláků, 13 obětí nebylo identifikováno. Je zde mj. 6 námořníků a 39 letců. Na každém pomníčku je jméno a rozlišovací emblém podle druhu zbraně, ve středu hřbitova je kříž v podobě meče a ve výklenku kapličky v severní zdi je uložen seznam britských válečných hřbitovů.
   - čestné pohřebiště rudoarmějců (bylo zřízeno v r. 1945 a je zde pochováno 429 sov. vojáků padlých při osvobození Prahy. Pohřebišti dominuje pomník od sochaře Jaroslava Brůhy a architekta Karla Beneše)
   - pohřebiště obětí Pražského povstání – barikádníků (navazuje vých. od pohřebiště rudoarmějců. V průčelí pod pomníkem jsou pohřbeni příslušníci Svobodovy armády – 1. čs. arm. sboru v SSSR)
   - pohřebiště Bulharů padlých ve II. sv válce (při severní zdi)
   - pomník čs. západním letcům
   - pohřebiště Ruské osvobozenecké armády (ROA - Vlasovci) bylo r. 1993 poblíž ruské kaple pietně označeno pravoslavným křížem nad hroby 187 neznámých Vlasovců. Je zde pohřben i gen. V.I. Bojarskij a M.I. Šapovalov a něm. major Karl-Ludwig Ottendorf, kteří padli v květnu 1945.
   Vedle pohřebiště rudoarmějců se nachází pomník, věnovaný ruským carským důstojníkům, kteří zemřeli na následky zranění z bitev u Drážďan a Chlumu v r. 1813.

   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 20.05.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, II. obecní hřbitov, Vojenský hřbitov Obětí I. světové války, součástí Památníku hrobu v dáli
Nápis:
ZDRAV. ODD. 11 PĚŠÁK VÁCLAV SEDLECKÝ
* 1873 + 27.8.1917 PITESTI (RUMUNSKO)

STŘEL. PL. 28 STŘELEC MILOŠ HAVLAN
* 1894 + 11.6.1917 V LUBLANI

PĚŠ. PL. 28 PĚŠÁK JINDŘICH TUREK
* 1899 + 1917 NA ITALSKÉM BOJIŠTI

DOM. PL. 6 PĚŠÁK FRANTIŠEK VOLAVKA
* 1877 X 1915 U BEREZY

SCH. RGT. 8 KORPORAL KARL BARVITIUS
* 1885 X 3.8.1915 IN WYDRZA GALIZIEN

PĚŠ. PL. 28 PĚŠÁK FRANT. ZEMAN
* 1898 + 12.8.1918 POSADKOVA NĚM. VÍDEŇ

ZEMĚB. PL. 12 VÁCLAV ČERNÝ
* 1881 + ? 1914 ZÁL. NEM. 10. VE VÍDNI

J. R. 102 K. U. K. OBLT KARL LENTHÁR
* 1878 X 1915 STANIMIRZ - GAL. + 1915

LST. J. R. 6 FELDWEBEL KARL BAUSEK
* 1874 + 4.8.1915 SLAVIN B. LUBLÍN

BOHUSL. BRUNCLIK

P. PL. 28 PĚŠÁK JOSEF KÄSTNER
* 1894 * 1894 + 16.3.1915 LOSIE U GORICE

P. PL. 28 PĚŠÁK JINDŘ. JANOTA
* 1895 + 1.7.1915 GRAVAČINA U GORICE

P. PL. 102 PĚŠÁK VÁCL. SOCHŮREK
* 1886 + 11.5.1915 KOŠICE

Z. P. PL. 8 PĚŠÁK BOHUSL. MAŠEK
* 1896 + 22.7.1915 NIDRICA MALÁ R. POL.

D. P. PL. 8 DESÁTNÍK FRANT. DEBANSKÝ
* 1875 + 13.11.1915 BITOLJE - SRBSKO

VOZ. DIV. 8 VOZAT. VOJ. VÁCLAV PETR
* 186+8 + 7.3.1915 ROZIŠTĚ - R. POL.

22. PRAPOR P. MYSL. MYSLIVEC JOSEF MATÝSEK
* 1880 + 26.6.1915 U ST. MARTINOVA HAL

I. R. 55 KATET ASP. HERM. MARIA MÜLLER
* 1879 + 1915 BEI LUBLIN

8. PL. PEVN. DĚL. JEDNR. D. DESÁTNÍK RUD. KUDRNA
* 1889 + 1915 V CELOVCI

PĚŠ. PL. 18 PORUČÍK MALEC BOHUMIL
* 1888 X 1916 BATE U GÖRZ, ITALIE

8. DRAG. PL. DRAGOUN JOSEF STRAKA
* 1893 + 28.8.1915 BUDAPEŠŤ

L. I. R. 34 K. K. LTNT FRANZ WITTMANN
* 1893 + 1914 BEI BLONIE B. TARNOV

P. PL. 47 PĚŠÁK JOSEF JIRKOVSKÝ
* 1892 + 1915 PIETRA ROSSA PŘÍM.

Z. P. PL. 7 DESÁTNÍK KAREL ŠUS
* 1890 + 1915 VALJEVO - SRBSKO

Z. P. PL. 7 ČETAŘ FERD. GEIGER
* 1883 + 1916 RYBNO U STRYJE

D. P. PL. 8 PĚŠÁK ALOIS HRBEK
* 1874 + 1917 BOZEN - TYR.

P. PL. 75 PĚŠ. TELEF. VÁCLAV RICHTER
* 1881 + 16.8.1916 BRZEZANY, HAL.

P. PL. 57 SVOBODNÍK JINDŘICH KULHAVÝ
* 1890 + 9.5.1915 ODRZINKON U KRASNA HAL.

PĚŠ. PL. 74 ÚČETNÍ PODDUST. STANISLAV RYDVAL
* 1883 + 1918 PRYEDOR V BOSNE

PĚŠ. PL. 74 PĚŠÁK JOSEF RYDVAL
* 1889 X 1915 WIECKOVICE, HALIČ

PĚŠ. PL. 28 DESÁTNÍK ANTONÍN PETRIDES
* 1898 X 23.8.1917 ST. POLAJ. OKR. SESANA ITALIE

DOM. PL. 410 PĚŠÁK JOSEF JIRÁNEK
* 1875 + 1916 SARAJEVO, BOSNA

PĚŠ. PL. 102 PĚŠÁK VÁCLAV KETTNER
* 1883 + 18.8.1916 V TIRANĚ, ALBÁNIE

PĚŠ. PL. 28 VOZAT. VOJ. JAN NÁDVORNÍK
* 1880 + 1917 LESNIKI, HALIČ

DOM. PRAP. 50 PĚŠÁK JAN JASEK
* 1874 + 28.2.1916 JAJCE BOSNA

PRAP. POL. MYSL. 25 SVOBODNÍK EMANUEL MATULKA
* 1872 X 29.12.1917 MONTE TOMPO (ITALIE)

DOMOBR. PL. 74 PĚŠÁK JAN PELANT
* 1873 X 1914 NA DRINĚ V SRBSKU

P. PL. 102 PĚŠÁK ANTONÍN LOMOZ
* 1878 + 1915 ST. SAMBOR, HALIČ

DRAG. PL. 13 VOJÍN FRANTIŠEK PAVLÁT
* 1897 + 1918 RIJEKA

ČSL. PL. 2 PĚŠÁK KOMERS JULIUS
* 1901 X 1919

ZEMĚBR. PL. 28 VOJÍN ADOLF TOPOL
* 1890 + 1919 V VILLABARTOLOMEO

DĚLOSTŘEL. PL. 8 VOJÍN JOSEF TOPOL
* 1886 + V PŘEMYŠLU
Poznámka:

CZE-0003-25552, CZE-0003-25553, CZE-0003-25554, CZE-0003-25555, CZE-0003-25556, CZE-0003-25557, CZE-0003-25558, CZE-0003-25559, CZE-0003-25560, CZE-0003-25561, CZE-0003-25562, CZE-0003-25563, CZE-0003-25564, CZE-0003-25565, CZE-0003-25566, CZE-0003-25567, CZE-0003-25568, CZE-0003-25569, CZE-0003-25570, CZE-0003-25571, CZE-0003-25572, CZE-0003-25573, CZE-0003-25574, CZE-0003-25575, CZE-0003-25576, CZE-0003-25577, CZE-0003-25578, CZE-0003-25579, CZE-0003-25580, CZE-0003-25581, CZE-0003-25582, CZE-0003-25583, CZE-0003-25584, CZE-0003-25585, CZE-0003-25586, CZE-0003-25587, CZE-0003-25588, CZE-0003-25589, CZE-0003-25590, CZE-0003-25591, CZE-0003-25592, CZE-0003-25593,


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, podle seznamu
Toto místo je počítáno jako 42 VPM
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotafy Obětí 1. světové války - Oddíl IV

 • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
  • Olšanské hřbitovy, Praha 3, Jana Želivského

   Olšanské hřbitovy jsou rozlohou 50,17 ha největším pražským pohřebištěm. Sestávají z deseti zádušních a dvou obecních hřbitovů, přičemž nejstarší dva hřbitovy (I. a II.) byly dávno zrušeny.
   V r. 1999 na nich bylo evidováno 112 000 pohřbených. Pohřbených od samého začátku pohřbívání zde však bylo mnohem víc – odhaduje se, že za dobu existence hřbitovů zde byly pohřbeny asi dva miliony mrtvých!
   Hřbitovy mají 110 000 pohřbívacích míst, je zde 200 kaplových hrobek, 25 000 hrobek, 65 000 hrobů, 20 000 urnových hrobů, kolem zdí 6 kolumbárií a dvě louky rozptylu.

   Na II. obecním hřbitově (Praha 3 – Žižkov, Jana Želivského) se nachází tato čestná vojenská pohřebiště:
   I. sv. válka
   - šachtové hroby vojáků z let 1914-1918
   - čestný hrob bývalých příslušníků rakousko-uherské maríny (symbolický hrob byl zřízen v letech 1935-1937 Sdružením bývalých námořníků)
   - čestný hrob příslušníků bývalého 102. benešovského pěšího pluku (postaven nákladem Sdružení příslušníků 102. pěšího pluku v letech 1935-1937. Na pomníčku jsou uvedena jména bojišť I. sv. války, kde vojáci pluku bojovali)
   - hrob Josefa Kudrny (záložní vojín 102. pěšího pluku, v r. 1915 údajně pozvedl zbraň na důstojníka a byl odsouzen voj. soudem k trestu smrti zastřelením. popraven 7. května 1915 nad voj. cvičištěm v Praze - Motole)
   - hroby popravených ruských a italských legionářů (krom dvou až tří hrobů exhumovaných ostatků starodružiníků z Ruska se zde nachází asi třicet hrobů s ostatky ital. legionářů, které sem byly převezeny a pietně uloženy 24.6.1921)
   - ossarium (je zde uloženo 2 500 očíslovaných malých rakví s ostatky vojáků, zemřelých v pražských voj. nemocnicích v letech 1914-1918)
   - hroby v dáli (symbolické hroby Pražanů padlých v I. sv. válce, jejichž ostatky nebyly převezeny do vlasti. Na zdi sousedící s Židovským hřbitovem jsou tabulky se jmény padlých, příslušností k druhu zbraně a místem, kde voják padl)
   - čs. rudoarmějci (z let 1917-1920)


   II. sv. válka
   - válečný hřbitov Commonwealthu (pohřebiště se nachází podél sev. části X. hřbitova a II. obec. hřbitova. Je zde celkem 264 hrobů, ve kterých je pochováno 198 Britů, 9 Kanaďanů, 2 Australané, 14 Novozélanďanů, 19 Jihoafričanů, 1 Ind a 9 Poláků, 13 obětí nebylo identifikováno. Je zde mj. 6 námořníků a 39 letců. Na každém pomníčku je jméno a rozlišovací emblém podle druhu zbraně, ve středu hřbitova je kříž v podobě meče a ve výklenku kapličky v severní zdi je uložen seznam britských válečných hřbitovů.
   - čestné pohřebiště rudoarmějců (bylo zřízeno v r. 1945 a je zde pochováno 429 sov. vojáků padlých při osvobození Prahy. Pohřebišti dominuje pomník od sochaře Jaroslava Brůhy a architekta Karla Beneše)
   - pohřebiště obětí Pražského povstání – barikádníků (navazuje vých. od pohřebiště rudoarmějců. V průčelí pod pomníkem jsou pohřbeni příslušníci Svobodovy armády – 1. čs. arm. sboru v SSSR)
   - pohřebiště Bulharů padlých ve II. sv válce (při severní zdi)
   - pomník čs. západním letcům
   - pohřebiště Ruské osvobozenecké armády (ROA - Vlasovci) bylo r. 1993 poblíž ruské kaple pietně označeno pravoslavným křížem nad hroby 187 neznámých Vlasovců. Je zde pohřben i gen. V.I. Bojarskij a M.I. Šapovalov a něm. major Karl-Ludwig Ottendorf, kteří padli v květnu 1945.
   Vedle pohřebiště rudoarmějců se nachází pomník, věnovaný ruským carským důstojníkům, kteří zemřeli na následky zranění z bitev u Drážďan a Chlumu v r. 1813.

   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 20.05.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, II. obecní hřbitov, Vojenský hřbitov Obětí I. světové války, součástí Památníku hrobu v dáli
Nápis:
D. P. PL. 8 ČETAŘ FRANT. HAURA
* 1872 + 1915 V KARPATECH 1915 KOŠICE

D. P. PL. 8 PĚŠÁK JOSEF PRŮŠA
* 1875 + 8.4.1915 U ZSOLNA

P. PL. 28 PĚŠÁK ANTONÍN HOLUB
* 1891 + 19.3.1915 U SOKALU

P. PL. 28 PĚŠÁK RUDOLF FREIBERG
* 1882 +1915 ROPICA RUSKA

Z. P. PL. 28 PORUČÍK V Z. VÁCLAV KAŠPAR
* 1882 X 1915 V KARPATECH + 1915 VRCH KOBYLA

P. PL. 28 PĚŠÁK JAN KADIČ
* 1878 + 1915 VÍDEŇ X. B.

P. PL. 28 ÚČ. PODDST. JOSEF HODER
* 1885 + 11.5.1915 NIŽNÍ NOVGOROD

Z. P. PL. 36 PRAPORČÍK JOSEF STEHLÍK
* 1895 + ? 1915 JANOVICE DOLNY

22. PR. P. MYSL. MYSLIVEC JOSEF BŘINČIL
* 1892 X 1915 KOZL´OW 1915 KOZL´OW

P. PL. 102 KADET FRANTIŠEK RYBA
* 1895 X 2.3.1915 LOPIENKA

P. PL. 35 PĚŠÁK VLADISLAV CINK
* 1893 X 17.3.1915 + 17.3.1915 TORONJA

P. PL. 88 PĚŠÁK JAROSLAV VANÍK
* 1885 X 1915 HUZICOV 1915 SKALLA

P. PL. 92 PĚŠÁK VÁCLAV ŠVAMBERA
* 1874 + 13.9.1915 LVOV

22. PR. P. MYSL. MYSLIVEC JOSEF MACH
* 1877 X 1915 TARNOPOL + 1915 POMORZANY

Z. PRAP. 161 DESÁTNÍK ANT. SMÍŠEK
* 1876 + 1915 PALA - TYROLY

N. ZÁLOŽNÍK JOSEF VÁŇA
* 1887 + 23.3.1915 LOPIENKA - HAL.

P. PL. 28 PĚŠÁK LADISL. JALOVEC
* 1897 + 29.6.1915 ITALSKÉ BOJIŠTĚ

P. PL. 98 PĚŠÁK ALBERT MARŠÍČEK
* 1877 X 1915 LUBLIN + 7.12.1915 VÍDEŇ

6. PR. P. MYSL. MYSLIVEC JOSEF GALLERACH
* 1889 X 16.2.1915 KARPATY 17.2.1915 TORONIE

GEN. ŠTÁB STRÁŽMISTR BOHUMIL HELLER
* 1881 + 1915 PŘEMYŠL

P. PL. 35 PĚŠÁK VÁCL. WEISHAUPT
* 1892 + 25.12.1915 LUBLAŇ

ODD. NOSIČŮ 203 PĚŠÁK FRANTIŠEK HAMPEIS
* 1875 + 28.9.1917 V POL. NEM. V ELBASSANU

ZEM. PL. 28 PĚŠÁK JOSEF LÉBL
* 1885 + 10.12.1917 BĚLERAD

ZEM. PL. 8 PĚŠÁK FRANT. SCHALLER
* 1896 X 28.6.1916 U HAWRYLAK RUSKO

DOM. PR. 51 PĚŠÁK JOSEF PEROUTKA
* 1873 + 21.4.1915 V BITOLJI - SRBSKO

PĚŠ. PL. 28 SVOBODNÍK FRANTIŠEK PLANIČKA
* 1881 X 16.9.1914 CRNA BARA

DŮST. ZÁST. ČS. P. PL. 73 GUSTAV SVOBODA
* 1890 X 1918 ŽILINA - SLOVENSKO

PEVN. DĚL. PRAP. 1 DĚLOSTŘ. ČENĚK HEISS
* 1899 + 13.2.1918 POSÁDK. NEM. (KOMÁRNO)

DOM. PL. 8 ČETAŘ VLADISLAV SMÁHA
* 1882 + 3.1.1916 FORNELLI OSTROV ASINARI

ŽENIJNÍ PRAP. 2/26 PĚŠÁK ANTONÍN FIALA
* 1883 + 1918 LEVADA ODERZO, ITALIE

STŘEL. PL. 8 SVOB. RUDOLF OSADCZUK
* 1881 + 21.12.1916 V DRAČI - ALBÁNIE

P. PL. 88 PĚŠÁK VÁCLAV KRAUS
* 1894 + ŠTÝRSKÝ HRADEC

PĚŠ. PL. 25 JEDN. DOBROV. VÁCLAV KRACÍK
* 1899 + ?.10.1918 GRIGNO - TYROLY

PĚŠ. PL. Č. 88 PĚŠÁK JAROSLAV SCHMITT
* 1880 + 17.1.1917 BŘEŽANY, RUSKO

PĚŠ. PL. 32 PĚŠÁK VÁCLAV JELÍNEK
* 1883 + 1918 NA RUS. BOJIŠTI U TARNOPOLE

P. PL. 88 PĚŠÁK JOSEF ROTT
* 1889 + 4.4.1915 U ÖKRÖSKE - KARP.

P. PL. 74 - 3 PR. S. SVOBODNÍK KAREL PROCHÁZKA
* 1883 X 7.10.1915 POD BĚLEHRADEM + 9.10.1915 V BĚLEHRADU

D. P. PL. 8 PĚŠÁK KAREL ZOULA
* 1973 X 22.3.1915 BITOLJE

22. PR. P. MYSL. MYSLIVEC EMANUEL RŮŽIČKA
* 1890 + 30.10.1915 VELKÁ LJUBLANKA HALIČ

D. P. PL. 45 SVOBODNÍK RUPERT KNÍŽEK
* 1877 X 1915 VYSEGRAD N/DR. 1915

P. PL. 43 DESÁTNÍK JOSEF HOUŠKA
* 1891 X 1915 DOBERDO 1915

P. PL. 102 PĚŠÁK KAREL PETRÁŇ
* 1892 + 30.8.1915 HEIDENSCHAFT - PŘÍM.

deska mezi oddíly IV. a VI.:
HEKENDORFER
1918 - 1919 - 19
Poznámka:

- mezi oddíly IV. a VI. pod doplněnou deskou s nápisem Hekendorfer je hrob s číslem 110

CZE-0003-25279, CZE-0003-25280, CZE-0003-25281, CZE-0003-25282, CZE-0003-25283, CZE-0003-25284, CZE-0003-25285, CZE-0003-25286, CZE-0003-25287, CZE-0003-25288, CZE-0003-25289, CZE-0003-25290, CZE-0003-25291, CZE-0003-25292, CZE-0003-25293, CZE-0003-25294, CZE-0003-25295, CZE-0003-25296, CZE-0003-25297, CZE-0003-25298, CZE-0003-25299,
CZE-0003-25300, CZE-0003-25301, CZE-0003-25302,
CZE-0003-25303, CZE-0003-25304, CZE-0003-25305, CZE-0003-25306, CZE-0003-25307, CZE-0003-25308, CZE-0003-25309, CZE-0003-25310, CZE-0003-25311, CZE-0003-25312, CZE-0003-25313, CZE-0003-25314, CZE-0003-25315, CZE-0003-25316, CZE-0003-25317, CZE-0003-25318, CZE-0003-25319, CZE-0003-25320,


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, podle seznamu
Toto místo je počítáno jako 44 VPM
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotafy Obětí 1. světové války - Oddíl V

 • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
  • Olšanské hřbitovy, Praha 3, Jana Želivského

   Olšanské hřbitovy jsou rozlohou 50,17 ha největším pražským pohřebištěm. Sestávají z deseti zádušních a dvou obecních hřbitovů, přičemž nejstarší dva hřbitovy (I. a II.) byly dávno zrušeny.
   V r. 1999 na nich bylo evidováno 112 000 pohřbených. Pohřbených od samého začátku pohřbívání zde však bylo mnohem víc – odhaduje se, že za dobu existence hřbitovů zde byly pohřbeny asi dva miliony mrtvých!
   Hřbitovy mají 110 000 pohřbívacích míst, je zde 200 kaplových hrobek, 25 000 hrobek, 65 000 hrobů, 20 000 urnových hrobů, kolem zdí 6 kolumbárií a dvě louky rozptylu.

   Na II. obecním hřbitově (Praha 3 – Žižkov, Jana Želivského) se nachází tato čestná vojenská pohřebiště:
   I. sv. válka
   - šachtové hroby vojáků z let 1914-1918
   - čestný hrob bývalých příslušníků rakousko-uherské maríny (symbolický hrob byl zřízen v letech 1935-1937 Sdružením bývalých námořníků)
   - čestný hrob příslušníků bývalého 102. benešovského pěšího pluku (postaven nákladem Sdružení příslušníků 102. pěšího pluku v letech 1935-1937. Na pomníčku jsou uvedena jména bojišť I. sv. války, kde vojáci pluku bojovali)
   - hrob Josefa Kudrny (záložní vojín 102. pěšího pluku, v r. 1915 údajně pozvedl zbraň na důstojníka a byl odsouzen voj. soudem k trestu smrti zastřelením. popraven 7. května 1915 nad voj. cvičištěm v Praze - Motole)
   - hroby popravených ruských a italských legionářů (krom dvou až tří hrobů exhumovaných ostatků starodružiníků z Ruska se zde nachází asi třicet hrobů s ostatky ital. legionářů, které sem byly převezeny a pietně uloženy 24.6.1921)
   - ossarium (je zde uloženo 2 500 očíslovaných malých rakví s ostatky vojáků, zemřelých v pražských voj. nemocnicích v letech 1914-1918)
   - hroby v dáli (symbolické hroby Pražanů padlých v I. sv. válce, jejichž ostatky nebyly převezeny do vlasti. Na zdi sousedící s Židovským hřbitovem jsou tabulky se jmény padlých, příslušností k druhu zbraně a místem, kde voják padl)
   - čs. rudoarmějci (z let 1917-1920)


   II. sv. válka
   - válečný hřbitov Commonwealthu (pohřebiště se nachází podél sev. části X. hřbitova a II. obec. hřbitova. Je zde celkem 264 hrobů, ve kterých je pochováno 198 Britů, 9 Kanaďanů, 2 Australané, 14 Novozélanďanů, 19 Jihoafričanů, 1 Ind a 9 Poláků, 13 obětí nebylo identifikováno. Je zde mj. 6 námořníků a 39 letců. Na každém pomníčku je jméno a rozlišovací emblém podle druhu zbraně, ve středu hřbitova je kříž v podobě meče a ve výklenku kapličky v severní zdi je uložen seznam britských válečných hřbitovů.
   - čestné pohřebiště rudoarmějců (bylo zřízeno v r. 1945 a je zde pochováno 429 sov. vojáků padlých při osvobození Prahy. Pohřebišti dominuje pomník od sochaře Jaroslava Brůhy a architekta Karla Beneše)
   - pohřebiště obětí Pražského povstání – barikádníků (navazuje vých. od pohřebiště rudoarmějců. V průčelí pod pomníkem jsou pohřbeni příslušníci Svobodovy armády – 1. čs. arm. sboru v SSSR)
   - pohřebiště Bulharů padlých ve II. sv válce (při severní zdi)
   - pomník čs. západním letcům
   - pohřebiště Ruské osvobozenecké armády (ROA - Vlasovci) bylo r. 1993 poblíž ruské kaple pietně označeno pravoslavným křížem nad hroby 187 neznámých Vlasovců. Je zde pohřben i gen. V.I. Bojarskij a M.I. Šapovalov a něm. major Karl-Ludwig Ottendorf, kteří padli v květnu 1945.
   Vedle pohřebiště rudoarmějců se nachází pomník, věnovaný ruským carským důstojníkům, kteří zemřeli na následky zranění z bitev u Drážďan a Chlumu v r. 1813.

   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 20.05.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, II. obecní hřbitov, Vojenský hřbitov Obětí I. světové války, součástí Památníku hrobu v dáli
Nápis:
SAPP. SETN. 1/48 SAPPEUR JOSEF KAMIL
* 1898 + 1918 POL. NEM. GRINGO

PĚŠ. PL. 28 DESÁTNÍK KAREL BEZOUŠKA
* 1892 X 10.10.1916 NA SOČSKÉM BOJIŠTI

POL. DĚL. PL. 27 DESÁTNÍK FRANTIŠEK NERUD
* 1886 + 1918 V TERZE

PĚŠ. PL. 92 DESÁTNÍK VÁCLAV FAITL
1883 + 19.2.1915 SZEGED (UHRY

STŘEL. PL. 8 STŘELEC BOHUMIL KAMRHER
* 1879 X 26.9.1914 NA DRINĚ (SRBSKO)

ZEMĚBR. P. 8 ČETAŘ RUDOLF KAMRHER
* 1883 X 24.9.1914 KRK (SLAVONIE)

STŘEL. PL. 8 PĚŠÁK JOSEF RITTICH
* 1888 X 31.8.1915 V LUCKU (RUSKO)

P. PL. 28 PĚŠÁK JINDŘ. POKORNÝ
* 1893 + 18.11.1914 U VEL. BIRKOVA - R. POL.

J. R. 73 K .U. K. FÄHNRICH KURT DIEHL
* 1888 X 7.2.1916 DOBERDO + JAMIANO

J. R. 73 K. U. K. FÄHNRICH FERDINAND POPEL
* 1895 + 15.8.1916 MONTE ZEBIO B. ASIAGO

I. R. 73 K. U. K. FÄHNRICH J.U.C. JOS. ED. STEINER
* 1895 + 1916 MONTE ZEBIO B. ASIAGO

MAX HERGEL
* 1894 + 15.2.1916 PERGINE - TIROL.

I. R. LEUTNANT MIROSLAV PAWELKA
* 1893 + 19.8.1914 B. TODOROVO (SERB.)

P. PL. 13 PĚŠÁK JAROSLAV BUBENÍK
* 1891 + 1915 ZAL. NEM. KOLOMEA

J. R. 9 K. U. K. OBLT. EUGEN FRANKE
* 1882 + 23.4.1916 TOPOROUZ - BUKOVINA

L. I. R. 28 K. K. HPTM VIKTOR HRABĚ
* 1880 + 1914 SKALIŠTĚ - SERB.

I. R. 73 K. U. K. LTNT I. D. R. JOSEF KASSL
* 1892 + 1916 B. MONTE

D. P. PL. 8 SVOBODNÍK FRANT. ZEMAN
* 1873 + 1915 BITOLJE

I. R. 75 K. U. K. OBLT ERNST SCHIMEK
* 1887 + 1914 MIECHOW, RUS. POL.

L. I. R. K. U. K. OBLT. I. D. R. KONRAD SAXL
* 1877 + 19.10.1914 NOWE MIASTO B. PRZEMYSL

PRAP. P. MYSL. 22 MYSLIVEC KAREL POLÍVKA
* 1893 + 1915 V HUSZTU - UHRY

L. I. R. ANTON
* 1894 + 1.2.1917 BEI GÖRZ

ANTONÍN PAŘÍZEK
* 1895 +

DOM. PL. 54 VOJÍN VÁCLAV FOREJT
* 1875 + 1915 V POZAREVCI, SRBSKO

P. PL. 18 VOJÍN FRANT. NOVÁK
* 1887 + 28.8.1917 V DRAČI ALBANIE

ZEM. PL. 14 VOJÍN FRANT. URBÁNEK
* 1889 X 1915 U LOMANY, RUSKO

P. PL. 102 PRAPORČÍK PROF. ANT. HLINKA
* 1883 + 1914 NOVÉ SRBSKO U LIČAN

L. I. R. 8 KAREL NEANDER
*1894 + 1914 OBERDYN

PĚŠÁK JOSEF HANZLÍK
* 1883 + 1915 KISTOPOLJA - KARPATY

P. PL. 35 PĚŠÁK JOSEF MATYS
* 1891 + 1915 V LUBLANI

1. PRAP. MYSL. KADET JUC. VLASTIMIL RUS
* 1892 X 1916 U HORODENKY

P. PL. 28 VOJÍN VÁCLAV VEJLUPEK
* 1883 + 1915 V KRALJEVU, SRBSKO

ROT. N. R. 4 DĚLOSTŘELEC JOSEF KÁŠ
* 1893 X 31.12.1915 JIŽNĚ OD RIVY

TABULKA BEZ NÁPISU

PĚŠ. PL. 32 JOSEF KAHOUN
* 1874 +

VOJÍN LADISLAV VÁCHA +

PĚŠ. PL. 74 PODZIMEK ALOIS
* 1899 X 1914 U BĚLEHRADU V SRBSKU

PĚŠ. PL. 28 PĚŠÁK VOJTĚCH MAŠEK
* 1896 X 6.6.1917 POGRADES (ALBANIE)

TABULKA BEZ NÁPISU

PĚŠÁK KOREJS
+ 1914 V PEŠTI

INF. RTG. 91 EINJ. FREIW. FRITZ LASSIG +

ZEM. PL. 32 VOJÍN VÁCLAV BULINA
* 1887 + OD 15.7.1917 NEZVĚSTNÝ
Poznámka:

CZE-0003-25170, CZE-0003-25171, CZE-0003-25172, CZE-0003-25173, CZE-0003-25174, CZE-0003-25175, CZE-0003-25176, CZE-0003-25177, CZE-0003-25178, CZE-0003-25179, CZE-0003-25180, CZE-0003-25181, CZE-0003-25182, CZE-0003-25183, CZE-0003-25184, CZE-0003-25185, CZE-0003-25186, CZE-0003-25187, CZE-0003-25188, CZE-0003-25189, CZE-0003-25190, CZE-0003-25191, CZE-0003-25192, CZE-0003-25193, CZE-0003-25194, CZE-0003-25195, CZE-0003-25196, CZE-0003-25197, CZE-0003-25198, CZE-0003-25199, CZE-0003-25200, CZE-0003-25201, CZE-0003-25202, CZE-0003-25203, CZE-0003-25204, CZE-0003-25205, CZE-0003-25206, CZE-0003-25207, CZE-0003-25208, CZE-0003-25209, CZE-0003-25210, CZE-0003-25211,


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, podle seznamu
Toto místo je počítáno jako 42 VPM
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotafy Obětí 1. světové války - Oddíl VI

 • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
  • Olšanské hřbitovy, Praha 3, Jana Želivského

   Olšanské hřbitovy jsou rozlohou 50,17 ha největším pražským pohřebištěm. Sestávají z deseti zádušních a dvou obecních hřbitovů, přičemž nejstarší dva hřbitovy (I. a II.) byly dávno zrušeny.
   V r. 1999 na nich bylo evidováno 112 000 pohřbených. Pohřbených od samého začátku pohřbívání zde však bylo mnohem víc – odhaduje se, že za dobu existence hřbitovů zde byly pohřbeny asi dva miliony mrtvých!
   Hřbitovy mají 110 000 pohřbívacích míst, je zde 200 kaplových hrobek, 25 000 hrobek, 65 000 hrobů, 20 000 urnových hrobů, kolem zdí 6 kolumbárií a dvě louky rozptylu.

   Na II. obecním hřbitově (Praha 3 – Žižkov, Jana Želivského) se nachází tato čestná vojenská pohřebiště:
   I. sv. válka
   - šachtové hroby vojáků z let 1914-1918
   - čestný hrob bývalých příslušníků rakousko-uherské maríny (symbolický hrob byl zřízen v letech 1935-1937 Sdružením bývalých námořníků)
   - čestný hrob příslušníků bývalého 102. benešovského pěšího pluku (postaven nákladem Sdružení příslušníků 102. pěšího pluku v letech 1935-1937. Na pomníčku jsou uvedena jména bojišť I. sv. války, kde vojáci pluku bojovali)
   - hrob Josefa Kudrny (záložní vojín 102. pěšího pluku, v r. 1915 údajně pozvedl zbraň na důstojníka a byl odsouzen voj. soudem k trestu smrti zastřelením. popraven 7. května 1915 nad voj. cvičištěm v Praze - Motole)
   - hroby popravených ruských a italských legionářů (krom dvou až tří hrobů exhumovaných ostatků starodružiníků z Ruska se zde nachází asi třicet hrobů s ostatky ital. legionářů, které sem byly převezeny a pietně uloženy 24.6.1921)
   - ossarium (je zde uloženo 2 500 očíslovaných malých rakví s ostatky vojáků, zemřelých v pražských voj. nemocnicích v letech 1914-1918)
   - hroby v dáli (symbolické hroby Pražanů padlých v I. sv. válce, jejichž ostatky nebyly převezeny do vlasti. Na zdi sousedící s Židovským hřbitovem jsou tabulky se jmény padlých, příslušností k druhu zbraně a místem, kde voják padl)
   - čs. rudoarmějci (z let 1917-1920)


   II. sv. válka
   - válečný hřbitov Commonwealthu (pohřebiště se nachází podél sev. části X. hřbitova a II. obec. hřbitova. Je zde celkem 264 hrobů, ve kterých je pochováno 198 Britů, 9 Kanaďanů, 2 Australané, 14 Novozélanďanů, 19 Jihoafričanů, 1 Ind a 9 Poláků, 13 obětí nebylo identifikováno. Je zde mj. 6 námořníků a 39 letců. Na každém pomníčku je jméno a rozlišovací emblém podle druhu zbraně, ve středu hřbitova je kříž v podobě meče a ve výklenku kapličky v severní zdi je uložen seznam britských válečných hřbitovů.
   - čestné pohřebiště rudoarmějců (bylo zřízeno v r. 1945 a je zde pochováno 429 sov. vojáků padlých při osvobození Prahy. Pohřebišti dominuje pomník od sochaře Jaroslava Brůhy a architekta Karla Beneše)
   - pohřebiště obětí Pražského povstání – barikádníků (navazuje vých. od pohřebiště rudoarmějců. V průčelí pod pomníkem jsou pohřbeni příslušníci Svobodovy armády – 1. čs. arm. sboru v SSSR)
   - pohřebiště Bulharů padlých ve II. sv válce (při severní zdi)
   - pomník čs. západním letcům
   - pohřebiště Ruské osvobozenecké armády (ROA - Vlasovci) bylo r. 1993 poblíž ruské kaple pietně označeno pravoslavným křížem nad hroby 187 neznámých Vlasovců. Je zde pohřben i gen. V.I. Bojarskij a M.I. Šapovalov a něm. major Karl-Ludwig Ottendorf, kteří padli v květnu 1945.
   Vedle pohřebiště rudoarmějců se nachází pomník, věnovaný ruským carským důstojníkům, kteří zemřeli na následky zranění z bitev u Drážďan a Chlumu v r. 1813.

   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 17.11.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, II. obecní hřbitov, Vojenský hřbitov Obětí I. světové války, součástí Památníku hrobu v dáli
Nápis:
MYSLIVEC JOSEF WEISHAUPT
* 1886 + 15.2.1916 LUBIANKA

P. PL. 11 SVOBODNÍK JAROSL. UMLAUF
* 1897 + 4.2.1916 DOBERDO

VOZ. DIV. 8 VOZATAJ. VOJ. JOSEF PETRÁČEK
* 1869 + 24.6.1916 MISKOLCZ

PĚŠÁK VÁCLAV ŠEBA
* 1890 + 19.1.1916 TAŠKENT

D. P. PL. 409 TELEFONISTA JOSEF BUŠEK
* 1874 + 23.2.1916 SARAJEVO

Z. P. PL. 8 J. DOBR. SVOB. ADOLF BROŽ
* 1897 + 1916 KOLOMYJA

ET. VELIT. ŘIDIČ AUTA JOSEF ŘEHÁK
* 1880 + 17.4.1916 INNSBRUCK

SVOBODNÍK JOSEF VITÁSEK
* 1877 + 1916 NA ITALSK. BOJ.

P. P. 28. PĚŠÁK KAREL HAUER
* 1895 X 21.8.1916 ELBASAN - ALBÁNIE

P. PL. 102 PĚŠÁK JAROSL. STŘIHAVKA
* 1884 + NA BOJ. SRBSKÉM

P. PL. 28 ČETAŘ KAREL ŠŤASTNÝ
* 1878 + 9.4.1916 OSTROV ASINARA

D. P. PL. 410 DESÁTNÍK JAN URBAN
* 1874 + 9.2.1916 DERVENTA

P. PL. 102 ŠIKOVATEL ANT. BIACHINI
* 1874 + 23.7.1916 SZÁTMÁRNÉMETI

PEVN. DĚL. PL. 7 DĚLOSTŘELEC EMIL BLAVÍC
* 1897 + 29.9.1916 BESEVELLO - TYR.

P. PL. 28 PĚŠÁK KAREL FOUSEK
* 1894 + 29.7.1916 ŽARNEC - ALBÁNIE

Z. P. PL. 8 PĚŠÁK JAROSL. ŠPIRK
* 1878 + 11.9.1916 SALZBURG

2. P. TYR. STŘELCŮ NADMYSLIVEC EMANUEL DUCHNA
* 1893 + 17.4.1916 BRUNEK - TYR.

1. PL. Z. STŘEL. PĚŠÁK BEDŘ. CÍSAŘOVSKÝ
* 1893 + 30.1.1916 INŠPRUK

P. PL. 28 PĚŠÁK JOSEF PURNOCH
* 1876 + 10.8.1916 STOCHOD - RUSKO

ŽELEZN. PLUK ZÁKOPNÍK NOVÁČEK JOSEF
* 1881 + 9.1.1916 BRODY - HAL.

P. PL. 28 DESÁTNÍK KAREL OPITZ
* 1892 + 15.8.1916 DRAČ - ALBÁNIE

HORSKÁ ZDRAV. COLONNA SVOBODNÍK JOSEF SLEZA
* 1877 + 27.6.1917 BERAT /ALBÁNIE/

STŘEL PL. 6 STŘELEC VÁCLAV HERMANN
* 1899 X 15.9.1917 U KOLONCE GORICE

C. K. HORS. TELEF. ODD. Č. 124 ČETAŘ FRANTIŠEK JEDLIČKA
* 1872 + 1917 VE VINKOVCI

P. PL. 28 ŠTYCH PĚŠÁK JOSEF ŠTYCH
* 1873 + 30.10.1917 V KORNNEUBURGU C. K. ZÁL. NEM

PĚŠ. PL. 10 RUDOLF SEDLECKÝ
* 1886 X MELETTA DI GÁLIA

TABULKA BEZ NÁPISU

PĚŠ. PL. 102 PĚŠÁK JOSEF NOVOTNÝ
* 1895 + 15.1.1918 K. U. K. FELDSPITAL

PĚŠ. PL. 75 ČETAŘ JAN STIBOR
* 1891 X 8.9.1914 RAVA RUSKÁ

DRAG. PL. 2 DRAGOUN JOS. VRATISLAV ZIEGLER
* 1889 X 19.8.1917 JIŽNĚ OD GROCESTIE (RUMUNSKO)

PL. STRÁŽ. SVOB. 1 SVOB. VÁCLAV JECH
* 1895 X 17.6.1919 NOVÉ ZÁMKY - SLOVENSKO

TABULKA BEZ NÁPISU

PĚŠ. PL. 75 PORUČÍK MILOŠ MAREČEK
* 1892 + 1917 U MALGA LE TRATTE /ITALIE/

PĚŠ. PL. 102 PĚŠÁK KAREL KŘÍŽ
* 1896 X 27.5.1917 U OPČÍNY

STŘEL. PL. 20 JED. DOBR. DESÁTNÍK JAN PELIKÁN
* 1897 X 20.9.1917 ČEPOVANY U GORICE

P. PL. 102 DESÁTNÍK KAREL LHOTA
* 1880 X 1914 SRBSKO

P. PL. 42 PĚŠÁK JOSEF ČIMPERA
* 1888 + 22.7.1915 U GORICE, ITALIE

P. PL. 28 NADPORUČÍK ING. JAROSLAV KOUBA
* 1884 + 28.10.1918 VITORIE, ITALIE

LETEC. PL. 11 NADPORUČÍK OTTA UHER
* 1884 X 11.10.1918 ŠPILINBERGO, ITALIE

ZEM. PL. 28 DESÁTNÍK FRANT. OPIČKA
* 1891 OD 16.8.1914 NEZVĚSTNÝ V SRBSKU

ZEM. PL. 8 PĚŠÁK VÁCLAV PLAMÍNEK
* 1893 OD 15.8.1915 NEZVĚSTNÝ V SRBSKU

STŘEL. PL. 28 PĚŠÁK FRANT. VRTIŠKA
* 1882 + 20.2.1916 NA OSTROVĚ ASINARA
Poznámka:

CZE-0003-25364, CZE-0003-25365, CZE-0003-25366, CZE-0003-25367, CZE-0003-25368, CZE-0003-25369, CZE-0003-25370, CZE-0003-25371, CZE-0003-25372, CZE-0003-25373, CZE-0003-25374, CZE-0003-25375, CZE-0003-25376, CZE-0003-25377, CZE-0003-25378, CZE-0003-25379, CZE-0003-25380, CZE-0003-25381, CZE-0003-25382, CZE-0003-25383, CZE-0003-25384, CZE-0003-25385, CZE-0003-25386, CZE-0003-25387, CZE-0003-25388, CZE-0003-25389, CZE-0003-25390, CZE-0003-25391, CZE-0003-25392, CZE-0003-25393, CZE-0003-25394, CZE-0003-25395, CZE-0003-25396, CZE-0003-25397, CZE-0003-25398, CZE-0003-25399, CZE-0003-25400, CZE-0003-25401, CZE-0003-25402, CZE-0003-25403, CZE-0003-25404, CZE-0003-25405,


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, p
Toto místo je počítáno jako 42 VPM
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotafy Obětí 1. světové války - Oddíl VII

 • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
  • Olšanské hřbitovy, Praha 3, Jana Želivského

   Olšanské hřbitovy jsou rozlohou 50,17 ha největším pražským pohřebištěm. Sestávají z deseti zádušních a dvou obecních hřbitovů, přičemž nejstarší dva hřbitovy (I. a II.) byly dávno zrušeny.
   V r. 1999 na nich bylo evidováno 112 000 pohřbených. Pohřbených od samého začátku pohřbívání zde však bylo mnohem víc – odhaduje se, že za dobu existence hřbitovů zde byly pohřbeny asi dva miliony mrtvých!
   Hřbitovy mají 110 000 pohřbívacích míst, je zde 200 kaplových hrobek, 25 000 hrobek, 65 000 hrobů, 20 000 urnových hrobů, kolem zdí 6 kolumbárií a dvě louky rozptylu.

   Na II. obecním hřbitově (Praha 3 – Žižkov, Jana Želivského) se nachází tato čestná vojenská pohřebiště:
   I. sv. válka
   - šachtové hroby vojáků z let 1914-1918
   - čestný hrob bývalých příslušníků rakousko-uherské maríny (symbolický hrob byl zřízen v letech 1935-1937 Sdružením bývalých námořníků)
   - čestný hrob příslušníků bývalého 102. benešovského pěšího pluku (postaven nákladem Sdružení příslušníků 102. pěšího pluku v letech 1935-1937. Na pomníčku jsou uvedena jména bojišť I. sv. války, kde vojáci pluku bojovali)
   - hrob Josefa Kudrny (záložní vojín 102. pěšího pluku, v r. 1915 údajně pozvedl zbraň na důstojníka a byl odsouzen voj. soudem k trestu smrti zastřelením. popraven 7. května 1915 nad voj. cvičištěm v Praze - Motole)
   - hroby popravených ruských a italských legionářů (krom dvou až tří hrobů exhumovaných ostatků starodružiníků z Ruska se zde nachází asi třicet hrobů s ostatky ital. legionářů, které sem byly převezeny a pietně uloženy 24.6.1921)
   - ossarium (je zde uloženo 2 500 očíslovaných malých rakví s ostatky vojáků, zemřelých v pražských voj. nemocnicích v letech 1914-1918)
   - hroby v dáli (symbolické hroby Pražanů padlých v I. sv. válce, jejichž ostatky nebyly převezeny do vlasti. Na zdi sousedící s Židovským hřbitovem jsou tabulky se jmény padlých, příslušností k druhu zbraně a místem, kde voják padl)
   - čs. rudoarmějci (z let 1917-1920)


   II. sv. válka
   - válečný hřbitov Commonwealthu (pohřebiště se nachází podél sev. části X. hřbitova a II. obec. hřbitova. Je zde celkem 264 hrobů, ve kterých je pochováno 198 Britů, 9 Kanaďanů, 2 Australané, 14 Novozélanďanů, 19 Jihoafričanů, 1 Ind a 9 Poláků, 13 obětí nebylo identifikováno. Je zde mj. 6 námořníků a 39 letců. Na každém pomníčku je jméno a rozlišovací emblém podle druhu zbraně, ve středu hřbitova je kříž v podobě meče a ve výklenku kapličky v severní zdi je uložen seznam britských válečných hřbitovů.
   - čestné pohřebiště rudoarmějců (bylo zřízeno v r. 1945 a je zde pochováno 429 sov. vojáků padlých při osvobození Prahy. Pohřebišti dominuje pomník od sochaře Jaroslava Brůhy a architekta Karla Beneše)
   - pohřebiště obětí Pražského povstání – barikádníků (navazuje vých. od pohřebiště rudoarmějců. V průčelí pod pomníkem jsou pohřbeni příslušníci Svobodovy armády – 1. čs. arm. sboru v SSSR)
   - pohřebiště Bulharů padlých ve II. sv válce (při severní zdi)
   - pomník čs. západním letcům
   - pohřebiště Ruské osvobozenecké armády (ROA - Vlasovci) bylo r. 1993 poblíž ruské kaple pietně označeno pravoslavným křížem nad hroby 187 neznámých Vlasovců. Je zde pohřben i gen. V.I. Bojarskij a M.I. Šapovalov a něm. major Karl-Ludwig Ottendorf, kteří padli v květnu 1945.
   Vedle pohřebiště rudoarmějců se nachází pomník, věnovaný ruským carským důstojníkům, kteří zemřeli na následky zranění z bitev u Drážďan a Chlumu v r. 1813.

   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 20.05.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, II. obecní hřbitov, Vojenský hřbitov Obětí I. světové války, součástí Památníku hrobu v dáli
Nápis:
ZEMĚBR. PL. 8 PĚŠÁK ZAHAJSKÝ LADISLAV
* 1884 + 21.10.1916 RYBNO (HALIČ)

STŘEL. PL. 28 PĚŠÁK ANTONÍN KAŃKA
* 1884 + 14.10.1914 V ZÁL. NEM. V ZOMBORU

PĚŠ. PL. 28 PĚŠÁK JOSEF BÍLÝ
* 1897 X 15.5.1917 NA KVOTĚ 171 U GORICE

ZEM. PĚŠ. PL. 6 DESÁTNÍK ANTONÍN KELLER
* 1882 X 4.10.1915 U DOBRDA (ITALIE)

DOM. PL. 8 PĚŠÁK RICHARD KVAPIL
* 1879 X 20.3.1915 HUGYA

PĚŠ. PL. 18 PĚŠÁK JOSEF MERTA
* 1881 X 30.11.1914 POLANÝ (HALIČ)

DOM. PL. 409 PĚŠÁK JOSEF SŮVA
* 1873 X 7.1.1916 U LEPOVAČE NA ČERN. HOŘE

P. P. Č. 22 ČETAŘ ZÁHEJSKÝ JAN
*1892 + 1916 KORMEND, UHRY

P. PL. 7 PĚŠÁK JIŘÍ FIKAR
* 1895 + 27.3.1916 VELKÝ PAL.

ZDRAV. ODD. 11 SVOBODNÍK JOSEF FALOUT
* 1882 + 18.1.1915 RES. SPIT. VALJEVO (GYMNAS)

Z. P. PL. 8 KADET JAROSL. BRADÁČEK
* 1891 20.7.1915 NIEDRZWICA MALA

D. POCH. PRAP. 54 DESÁTNÍK REDUARD BÁZLER
* 1874 + 23.3.1915 SATORÁLJA - UJHELY

P. PL. 93 C. K. NADPORUČÍK EMIL GRÖTZNER
* 1886 + 28.2.1915 DOBROWLANY U KALUŽE

P. PL. 74 PĚŠÁK KAREL LAUŠMAN
* 1897 + 17.6.1916 U KOVELU

TABULKA BEZ NÁPISU

ZAS. SBOR 10 AKCES VILEM BARTA
* 1882 + 1915 KAZALINSK V RUSKU

DRAG. PL. 14 DRAGOUN HYNEK THÜRINGER
* 1889 + 16.10.1916 HUSZT UHRY

PL. 38 PĚŠÁK FRANT. ČESÁK
* 1883 + 17.3.1917 U PROSEKA

2. PL. TIR. MYSL. MYSLIVEC JAN HLAVA
* 1892 + 8.1.1917 INOMOSTÍ - TIROLY

PEVN. DĚL. PL. 3 DĚLOSTŘELEC VÁCLAV MAREŠ
* 1880 + 9.4.1915 V BUDAPEŠTI

P. PL. 54 PĚŠÁK RUDOLF ŠULC
* 1885 + 20.11.1914 U WOLBROMU

PĚŠÁK KAREL HELFRICH
+ 1917 U LIPY

P. PL. 102 PĚŠÁK ANT. ZADÁK
* 1887 + 8.9.1914 NA BŘEHU DRINY A SÁVY

ZEMĚBRAN. PL. Č. 8 PĚŠÁK FRANTIŠEK VILÍMEK
* 1894 + 1915 U LUCKU

P. PL. 102 PĚŠÁK ANT. KOCIÁN
* 1898 + 27.2.1917 KARLOVAC - CHORV.

P. PL. 91 KADET VÁCL. JIRÁNEK
* 1891 + 23.2.1915 NA SANU V KARP.

P. PL. 91 PĚŠÁK JOSEF FROMM
* 1891 + 31.4.1915 V ŠABACI - SRBSKO

P. PL. 28 PĚŠÁK FRANT. FOLTA
* 1893 + 11.4.1915 VADOVICE - HALIČ

TABULKA BEZ NÁPISU

Z. P. PL. 8 DESÁTNÍK ANT. DVOŘÁČEK
* 1885 X 1915

Z. P. PL. 12 PĚŠÁK JOSEF JIŘINSKÝ
* 1885 + 8.2.1917 NAGY KANISZA - UHRY

ZÁS. SBOR. PRAHA ZÁS. VOJ. JOSEF SOUKUP
* 1892 + 3.8.1916 MAROS VASARHÉLY

D. P. PL. 8 ČETAŘ FRANT. JELÍNEK
* 1867 + 1917 V POL. NEMOCNICI 212

Z. P. PL. JEDNOR. DOBR. DESÁTNÍK JIŘÍ ČAPEK
* 1896 + 9.2.1915 V SOLNOHRADĚ

STŘEL. PL. 8 STŘELEC FRANT. NIKL
* 1894 + 30.9.1915 VLADIMÍR VOLYŃSKÝ

VOZATAJ. P. Č. 3 DŮST. SLUHA RŮŽIČKA JOSEF
* 1874 + 1916 ALOSIO ALBANIE

P. PL. 94 PĚŠÁK LADISL. MEDŘICKÝ
* 1893 + 8.10.1915 DUNAJEVAC - RUSKO

Z. P. PL. 8 PĚŠÁK KAREL MEDŘICKÝ
* 1881 + 24.9.1914 PARAŠNICE - SRBSKO

PL. 91 PRAPORČÍK JOSEF BOHÁČEK
* 1891 X 26.7.1915 BABINEC + 27.7.1915 SOKAL

PĚŠ. PL. 28 PĚŠÁK KAREL ZIKA
* 1898 + 6.4.1918 V BRUKU

PĚŠ. PL. 28 PĚŠÁK
* 1881 + 6.2.1918 V NEM. V BRUKU

PĚŠ. PL. 28 PĚŠÁK
* 1886 + 29.8.1917 TURN - SEVERIN
Poznámka:

CZE-0003-25594, CZE-0003-25595, CZE-0003-25596, CZE-0003-25597, CZE-0003-25598, CZE-0003-25599, CZE-0003-25600, CZE-0003-25601, CZE-0003-25602, CZE-0003-25603, CZE-0003-25604, CZE-0003-25605, CZE-0003-25606, CZE-0003-25607, CZE-0003-25608, CZE-0003-25609, CZE-0003-25610, CZE-0003-25611, CZE-0003-25612, CZE-0003-25613, CZE-0003-25614, CZE-0003-25615, CZE-0003-25616, CZE-0003-25617, CZE-0003-25618, CZE-0003-25619, CZE-0003-25620, CZE-0003-25621, CZE-0003-25622, CZE-0003-25623, CZE-0003-25624, CZE-0003-25625, CZE-0003-25626, CZE-0003-25627, CZE-0003-25628, CZE-0003-25629, CZE-0003-25630, CZE-0003-25631, CZE-0003-25632, CZE-0003-25633, CZE-0003-25634, CZE-0003-25635,


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, podle seznamu
Toto místo je počítáno jako 42 VPM
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotafy Obětí 1. světové války - Oddíl VIII

 • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
  • Olšanské hřbitovy, Praha 3, Jana Želivského

   Olšanské hřbitovy jsou rozlohou 50,17 ha největším pražským pohřebištěm. Sestávají z deseti zádušních a dvou obecních hřbitovů, přičemž nejstarší dva hřbitovy (I. a II.) byly dávno zrušeny.
   V r. 1999 na nich bylo evidováno 112 000 pohřbených. Pohřbených od samého začátku pohřbívání zde však bylo mnohem víc – odhaduje se, že za dobu existence hřbitovů zde byly pohřbeny asi dva miliony mrtvých!
   Hřbitovy mají 110 000 pohřbívacích míst, je zde 200 kaplových hrobek, 25 000 hrobek, 65 000 hrobů, 20 000 urnových hrobů, kolem zdí 6 kolumbárií a dvě louky rozptylu.

   Na II. obecním hřbitově (Praha 3 – Žižkov, Jana Želivského) se nachází tato čestná vojenská pohřebiště:
   I. sv. válka
   - šachtové hroby vojáků z let 1914-1918
   - čestný hrob bývalých příslušníků rakousko-uherské maríny (symbolický hrob byl zřízen v letech 1935-1937 Sdružením bývalých námořníků)
   - čestný hrob příslušníků bývalého 102. benešovského pěšího pluku (postaven nákladem Sdružení příslušníků 102. pěšího pluku v letech 1935-1937. Na pomníčku jsou uvedena jména bojišť I. sv. války, kde vojáci pluku bojovali)
   - hrob Josefa Kudrny (záložní vojín 102. pěšího pluku, v r. 1915 údajně pozvedl zbraň na důstojníka a byl odsouzen voj. soudem k trestu smrti zastřelením. popraven 7. května 1915 nad voj. cvičištěm v Praze - Motole)
   - hroby popravených ruských a italských legionářů (krom dvou až tří hrobů exhumovaných ostatků starodružiníků z Ruska se zde nachází asi třicet hrobů s ostatky ital. legionářů, které sem byly převezeny a pietně uloženy 24.6.1921)
   - ossarium (je zde uloženo 2 500 očíslovaných malých rakví s ostatky vojáků, zemřelých v pražských voj. nemocnicích v letech 1914-1918)
   - hroby v dáli (symbolické hroby Pražanů padlých v I. sv. válce, jejichž ostatky nebyly převezeny do vlasti. Na zdi sousedící s Židovským hřbitovem jsou tabulky se jmény padlých, příslušností k druhu zbraně a místem, kde voják padl)
   - čs. rudoarmějci (z let 1917-1920)


   II. sv. válka
   - válečný hřbitov Commonwealthu (pohřebiště se nachází podél sev. části X. hřbitova a II. obec. hřbitova. Je zde celkem 264 hrobů, ve kterých je pochováno 198 Britů, 9 Kanaďanů, 2 Australané, 14 Novozélanďanů, 19 Jihoafričanů, 1 Ind a 9 Poláků, 13 obětí nebylo identifikováno. Je zde mj. 6 námořníků a 39 letců. Na každém pomníčku je jméno a rozlišovací emblém podle druhu zbraně, ve středu hřbitova je kříž v podobě meče a ve výklenku kapličky v severní zdi je uložen seznam britských válečných hřbitovů.
   - čestné pohřebiště rudoarmějců (bylo zřízeno v r. 1945 a je zde pochováno 429 sov. vojáků padlých při osvobození Prahy. Pohřebišti dominuje pomník od sochaře Jaroslava Brůhy a architekta Karla Beneše)
   - pohřebiště obětí Pražského povstání – barikádníků (navazuje vých. od pohřebiště rudoarmějců. V průčelí pod pomníkem jsou pohřbeni příslušníci Svobodovy armády – 1. čs. arm. sboru v SSSR)
   - pohřebiště Bulharů padlých ve II. sv válce (při severní zdi)
   - pomník čs. západním letcům
   - pohřebiště Ruské osvobozenecké armády (ROA - Vlasovci) bylo r. 1993 poblíž ruské kaple pietně označeno pravoslavným křížem nad hroby 187 neznámých Vlasovců. Je zde pohřben i gen. V.I. Bojarskij a M.I. Šapovalov a něm. major Karl-Ludwig Ottendorf, kteří padli v květnu 1945.
   Vedle pohřebiště rudoarmějců se nachází pomník, věnovaný ruským carským důstojníkům, kteří zemřeli na následky zranění z bitev u Drážďan a Chlumu v r. 1813.

   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 20.05.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, II. obecní hřbitov, Vojenský hřbitov Obětí I. světové války, součástí Památníku hrobu v dáli
Nápis:
P. PL. 28 C. A K. PORUČÍK PROF. BOHUMÍR HODAN
* 1882 X 19.12.1914 LARAZAREVEC - 8.12.1914 ZOCKE, SRB.

P. PL. 28 ŠIKOVATEL JOSEF KRÁL
* 1890 + 16.9.1914 V RÁČI SRBSKÉ

Z. P. PL. 15 ZÁVODČÍ ZDENĚK BISINGER
* 1892 + 20.11.1914 PILICA, RUSKO

P. PL. 102 ZÁLOŽNÍK FRANT. HLAVÁČEK
* 1883 + 1914 U ŠABATCE, SRBSKO

P. PL. 102 J. DOBROV. DES. JOSEF MERCL
* 1892 + 22.11.1914 LAJKOVAČ, SRBSKO

D. PL. 8 DESÁTNÍK EDUARD HERL
* 1896 + 1916 C. A K. POL. NEMOC. DURZ

STANISLAV SKŘIVAN
+ 21.3.1915 SEKOWA, HALIČ

P. PL. 8 C. A K. PORUČÍK OLDŘICH SLAVÍČEK
* 1895 + 26.6.1915 U GLINIANI R. POL.

D. P. PL. 409 DESÁTNÍK JAN MAŠEK
* 1872 + 23.4.1917 DOLNÍ LOGA NA SOČI

D. P. PL. 28 PĚŠÁK BOHUM. VNOUČEK
* 1877 + 4.10.1916 ELBASAN, ALBÁNIE

VOZ. DIV. 8 VOZAT. VOJ. JOSEF ČERNÝ
* 1875 + 16.5.1917 SZEKELLYUDVARHELY

STŘ. PL. 8 JEDNOR. DOBR. MILOSLAV ŠTOREK
* 1894 + 25.5.1917 POS. NEMOCN. PŘEMYŠL

SAP. PL. 8 VOJÍN JOSEF VANĚK
* 1875 X 17.9.1914 NA DRINĚ U SALAŠE

STŘEL. PL. Č. 8 JEDN. DOBR. JAROSLAV VODIČKA
* 1897 + 15.9.1917 U KOLENCE

P. PL. 102 ČETAŘ BOHUM. MALENDA
* 1886 + 4.11.1916 PROSEKO U TERSTU

P. PL. 28 PRAPORČÍK PROF. DOM. ŠEVCOVIC
* 1886 + 16.8.1914 SKAKALIŠTĚ - SRBSKO

P. PL. 28 PĚŠÁK KAREL ŠLAPÁK
* 1886 + 1918 U KOCZMYRZOWA

P. PL. 35 KADET JOSEF MARVAN
* 1893 + 12.1.1915 NEMOCN. UJVIDEK - UHRY

D. P. PL. 6 ŠTÁB. ŠIKOVATEL FRANT. POŠMOURNÝ
* 1877 + 26.8.1915 ALEXANDERFELD, RAK. SLEZKO

TABULKA BEZ NÁPISU

ZEMĚBR. PL. 8 VOJÍN OTAKAR HRUŠKA
* 1897 + 28.6.1916 U HAVRLAKU

TABULKA BEZ NÁPISU

STŘEL. PL. 8 STŘELEC ANTONÍN WIRKNER
* 1895 X 6.7.1915 U WIKOLASCE, RUS. POL.

PĚŠ. PL. 73 PĚŠÁK VÁCLAV ČICHOVSKÝ
* 1898 + 18.10.1916 V EXIPEKU /RUMUNSKO/

PĚŠ. PL. 36 JOSEF SOCHA
* 1877 X 24.9.1915 V HALIČI

INFT. RGMT. 86 HAUPTMANN IGNATZ KARL NEUWIRTH
* 1873 X 28.8.1914 BEI TOMASZOV (GALICIEN)

BAT. VRH. MIN. Č. 1 DĚLOSTŘELEC FRANT. STUKSA
* 1899 X 13.10.1917 V ROVERETĚ

HUL. PL. 11 HULÁN RUDOLF VACEK
* 1888 X 9.12.1916 U CZOKANEZSTIE V BUKOVINĚ

PRAP. POL. MYSL. 22. MYSLIVEC ANTONÍN ŠIMÁČEK
* 1875 + 23.10.1915 PERGINE, TYROLY

SANIT. ODD. PRAHA KARLOVO NÁM. MIROSLAV MACÁK
* 1888 + 31.1.1915 VE VALJEVI V SRBSKU

PĚŠ. PL. 28 PĚŠÁK ALFRED ČERMÁK
* 1897 X 10.11.1917 BESENELLO (JIŽNÍ TYROLY)

STŘEL. PL. 28 STŘELEC VÁCLAV URBAN
* 1895 + 23.12.1916 VARANNÁ (UHRY)

EISENB. UND TELEGR. RGT. OBERLEUTENANT ING. EDUARD WOSÁTKA
* 1880 + 1915 KAZALINSK (RUSLAND)

PĚŠ. PL. 102 PĚŠÁK VÁCLAV ŠIMANOVSKÝ
* 1898 X 12.5.1917 U PROSECCO U TERSTU

PĚŠ. PL. ČETAŘ JAN ANTOŠ
* 1883 X 1917 U ST. GIOVANNI

P. PL. 35 STŘELEC VÁCLAV ŠMÍD
* 1891 X 24.8.1915 U RAKOVEC U TOLMÍNA

DOM. PRAP. 52 PĚŠÁK ALOIS ZEMAN
* 1872 + 14.3.1916 NA OSTROVĚ ASINAŘE ITALIE

MYSLIVEC FRANT. ALFONS D´ALDA
* 1887 X 23.5.1916 FOLGARIA, ITALIE

DOM. PL. 6 VOJÍN GUSTAV BRŮHA
* 1879 X 24.8.1917 NA SOČI, VRCH KUK, ITALIE

ANTONÍN REISCHEL +

P. PL. 11 VOJÍN JOSEF SKALICKÝ
* 1882 X

P. PL. 91 SVOBODNÍK JAKUB HUBÁČEK
* 1889 + 28.10.1914 V GORNI ZASAVICI, SRBSKO
Poznámka:

CZE-0003-25974, CZE-0003-25975, CZE-0003-25976, CZE-0003-25977, CZE-0003-25978, CZE-0003-25979, CZE-0003-25980, CZE-0003-25981, CZE-0003-25982, CZE-0003-25983, CZE-0003-25984, CZE-0003-25985, CZE-0003-25986, CZE-0003-25987, CZE-0003-25988, CZE-0003-25989, CZE-0003-25990, CZE-0003-25991, CZE-0003-25992, CZE-0003-25993, CZE-0003-25994, CZE-0003-25995, CZE-0003-25996, CZE-0003-25997, CZE-0003-25998, CZE-0003-25999, CZE-0003-26000, CZE-0003-26001, CZE-0003-26002, CZE-0003-26003, CZE-0003-26004, CZE-0003-26005, CZE-0003-26006, CZE-0003-26007, CZE-0003-26008, CZE-0003-26009, CZE-0003-26010, CZE-0003-26011, CZE-0003-26012, CZE-0003-26013, CZE-0003-26014, CZE-0003-26015,


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, podle seznamu
Toto místo je počítáno jako 42 VPM
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotafy Obětí 1. světové války - Oddíl IX

 • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
  • Olšanské hřbitovy, Praha 3, Jana Želivského

   Olšanské hřbitovy jsou rozlohou 50,17 ha největším pražským pohřebištěm. Sestávají z deseti zádušních a dvou obecních hřbitovů, přičemž nejstarší dva hřbitovy (I. a II.) byly dávno zrušeny.
   V r. 1999 na nich bylo evidováno 112 000 pohřbených. Pohřbených od samého začátku pohřbívání zde však bylo mnohem víc – odhaduje se, že za dobu existence hřbitovů zde byly pohřbeny asi dva miliony mrtvých!
   Hřbitovy mají 110 000 pohřbívacích míst, je zde 200 kaplových hrobek, 25 000 hrobek, 65 000 hrobů, 20 000 urnových hrobů, kolem zdí 6 kolumbárií a dvě louky rozptylu.

   Na II. obecním hřbitově (Praha 3 – Žižkov, Jana Želivského) se nachází tato čestná vojenská pohřebiště:
   I. sv. válka
   - šachtové hroby vojáků z let 1914-1918
   - čestný hrob bývalých příslušníků rakousko-uherské maríny (symbolický hrob byl zřízen v letech 1935-1937 Sdružením bývalých námořníků)
   - čestný hrob příslušníků bývalého 102. benešovského pěšího pluku (postaven nákladem Sdružení příslušníků 102. pěšího pluku v letech 1935-1937. Na pomníčku jsou uvedena jména bojišť I. sv. války, kde vojáci pluku bojovali)
   - hrob Josefa Kudrny (záložní vojín 102. pěšího pluku, v r. 1915 údajně pozvedl zbraň na důstojníka a byl odsouzen voj. soudem k trestu smrti zastřelením. popraven 7. května 1915 nad voj. cvičištěm v Praze - Motole)
   - hroby popravených ruských a italských legionářů (krom dvou až tří hrobů exhumovaných ostatků starodružiníků z Ruska se zde nachází asi třicet hrobů s ostatky ital. legionářů, které sem byly převezeny a pietně uloženy 24.6.1921)
   - ossarium (je zde uloženo 2 500 očíslovaných malých rakví s ostatky vojáků, zemřelých v pražských voj. nemocnicích v letech 1914-1918)
   - hroby v dáli (symbolické hroby Pražanů padlých v I. sv. válce, jejichž ostatky nebyly převezeny do vlasti. Na zdi sousedící s Židovským hřbitovem jsou tabulky se jmény padlých, příslušností k druhu zbraně a místem, kde voják padl)
   - čs. rudoarmějci (z let 1917-1920)


   II. sv. válka
   - válečný hřbitov Commonwealthu (pohřebiště se nachází podél sev. části X. hřbitova a II. obec. hřbitova. Je zde celkem 264 hrobů, ve kterých je pochováno 198 Britů, 9 Kanaďanů, 2 Australané, 14 Novozélanďanů, 19 Jihoafričanů, 1 Ind a 9 Poláků, 13 obětí nebylo identifikováno. Je zde mj. 6 námořníků a 39 letců. Na každém pomníčku je jméno a rozlišovací emblém podle druhu zbraně, ve středu hřbitova je kříž v podobě meče a ve výklenku kapličky v severní zdi je uložen seznam britských válečných hřbitovů.
   - čestné pohřebiště rudoarmějců (bylo zřízeno v r. 1945 a je zde pochováno 429 sov. vojáků padlých při osvobození Prahy. Pohřebišti dominuje pomník od sochaře Jaroslava Brůhy a architekta Karla Beneše)
   - pohřebiště obětí Pražského povstání – barikádníků (navazuje vých. od pohřebiště rudoarmějců. V průčelí pod pomníkem jsou pohřbeni příslušníci Svobodovy armády – 1. čs. arm. sboru v SSSR)
   - pohřebiště Bulharů padlých ve II. sv válce (při severní zdi)
   - pomník čs. západním letcům
   - pohřebiště Ruské osvobozenecké armády (ROA - Vlasovci) bylo r. 1993 poblíž ruské kaple pietně označeno pravoslavným křížem nad hroby 187 neznámých Vlasovců. Je zde pohřben i gen. V.I. Bojarskij a M.I. Šapovalov a něm. major Karl-Ludwig Ottendorf, kteří padli v květnu 1945.
   Vedle pohřebiště rudoarmějců se nachází pomník, věnovaný ruským carským důstojníkům, kteří zemřeli na následky zranění z bitev u Drážďan a Chlumu v r. 1813.

   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 20.05.2006
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, II. obecní hřbitov, Vojenský hřbitov Obětí I. světové války, součástí Památníku hrobu v dáli
Nápis:
P. PL. UHER 86 JAN PALEČEK
* 1887 X 1916 V SEREDINCE U TARNOPOLE

DOM.PRAP. 53 ČETAŘ EMIL ZIEGLER
* 1873 + V BITOLJI

ZEMĚBR. HULÁN. PL. Č. 2 DESÁTNÍK FORST VÁCLAV
* 1878 + 14.4.1919 RUSKO V OMSKU - SIBIŘ

PLUK Č. 48 VOJÍN KAREL TAUFMAN
* 1884 X 2.3.1915 U POLANKY (KARPATY)

DOM. PL. 6 ČETAŘ JOSEF CHLUSTINA
* 1881 + 16.10.1917 ZAL. NEM. HALL (TIROLY)

VOZAT. DIV. 8 DESÁTNÍK FRANT. PAVIZA
* 1889 + 25.4.1918 V GORICI

TĚŽ. HOUF. BAT. 58/5B KAREL ŠTĚPÁNEK
* 1891 X 1918 NA ITALSKÉM BOJIŠTI

DĚL. DIV. 44 DESÁTNÍK FRANT. TŮMA
* 1891 + 16.6.1915 U SV. ANDREA (PŘÍMOŘÍ

STŘEL. PL. 6 PĚŠÁK ANTONÍN VOŘÍŠEK
* 1885 + 27.9.1917 ITALIE

PĚŠ. PL. 35 ČETAŘ RUDOLF LÁZNIČKA
* 1885 X 16.6.1915 U PETROVCE NA DNESTRU

PĚŠ. PL. 28 ČETAŘ ALOIS JIRÁK
* 1881 X 22.1.1918 MONTE ASOLONE

TABULKA BEZ NÁPISU

STŘEL. PL. 1 DESÁTNÍK FRANT. ČUBA
* 1876 + 25.3.1918 RIVA DE BAGUOLO

DĚLOSTŘEL. PL. 9 DĚLOSTŘ. VOJTĚCH PINKÁČEK
* 1894 X 20.8.1917 U BRESTOVICE

DOM. PL. 10 PĚŠÁK LADISLAV PECINA
*1879 + 24.6.1917 V BĚLEHRADĚ

ZÁKOPN. PL. 4 ZÁKOPNÍK FRANT. SKŘIVÁNEK
* 1878 + 26.9.1918 BROD N/SÁVOU

PĚŠ. PL. 91 PĚŠÁK JAROSLAV VONDRÁŠEK
* 1898 X 23.8.1917 U MEDAZZA

STŘEL. PĚŠ. PL. 8 PĚŠÁK JAROSLAV POTŮČEK
* 1875 + 4.4.1917 V ZAL. NEM. V PÍSKU

PĚŠ. PL. 73 PĚŠÁK EMIL NOVÁK
* 1877 + 24.2.1916 VÁLEČ. NEM. VE VÍDNI

PĚŠ. PL. 27 PĚŠÁK JAROSLAV FÜRST
* 1897 X 8.?.1916 MONTE MELETTA U ASIAGA

PĚŠ. PL. 56 PĚŠÁK JOSEF ČERVENKA
* 1879 X 3.5.1915 U MOSZENICA

PĚŠ. PL. 35 PĚŠÁK LUDVÍK VOTÍK
* 1880 X 28.6.1915 U DEMIANOVA

DRAG. PL. 7 DRAGOUN OTTO ŽELÍSKO
* 1896 + 28.10.1917 U NABRESINY

HORSKÝ DĚL. PL. 8 DĚLOSTŘEL. BOHUMIL KLUK
* 1891 + 26.2.1915 BARÁK NEM. NYIREGYHADA

PĚŠ. PL. 98 PĚŠÁK FRANT. DUBEC
* 1899 + 15.10.1917 V PROSEKU U TERSTU

STŘEL. PL. 8 DESÁTNÍK KAREL RYBA
* 1886 + 24.5.1914 BAJA (UHRY)

NADPORUČÍK REKTORIS
* 1889 +

TĚŽ. POL. DĚL. PL. 21 DĚLOSTŘ. RUDOLF TRENKWITZ
* 1896 + 1917 POL. NEM. POD ANDĚL. HOROU

DOM. PĚŠ. SET. 4/39 PĚŠÁK ANTONÍN KREBS
* 1887 X 16.9.1916 U GRAZIGNA U GORICE

PĚŠÁK JINDŘICH ŠOLTA
* 1889 X 9.4.1917 BERJI PŘÍMOŘÍ

PORUČÍK KAREL JEŘÁBEK
* 1878 +

PĚŠ. PL. 36 PĚŠÁK FRANTIŠEK HULÍK
* 1892 + 1916 ZÁL. NEM. V ŠTÝRSKÉM HRADCI

29. PL. STŘELEC VIKTOR HOBZÍK
* 1887 + 17.12.1916 U ZBOROVA

JOSEF TICH +

PĚŠÍ PL. 88 DOBROVOLNÍK KAREL PESCHKE
* 1893 + 1914 PADL U JAROSLAVI RUSKO

PĚŠÁK JINDŘICH MUZIKA +

P. PL. 28 VOJÍN VÁCLAV BALOUN
* 1888 X 1917 NA ITALII U ODRICE

P. PL. 88 VOJÍN PUVKA VÁCLAV
* 1891 + 11.10.1914 V RZESZOVĚ (HALIČ)

DĚL. PLUK DĚLOSTŘELEC JINDŘICH RYČL
* 1880 +

P. PL. 91 VOJÍN FRANT. KUBÍK +

PĚŠ. PL. 36 FRANTIŠEK KAŇKA
* 1889 +

PĚŠÁK HOLÝ
* 1875 +

PĚŠ. PL. 102 KAREL BUBENÍK
* 1882 + 1914 U RAVNY (SRBSKO)
Poznámka:

CZE-0003-25321, CZE-0003-25322, CZE-0003-25323, CZE-0003-25324, CZE-0003-25325, CZE-0003-25326, CZE-0003-25327, CZE-0003-25328, CZE-0003-25329, CZE-0003-25330, CZE-0003-25331, CZE-0003-25332, CZE-0003-25333, CZE-0003-25334, CZE-0003-25335, CZE-0003-25336, CZE-0003-25337, CZE-0003-25338, CZE-0003-25339, CZE-0003-25340, CZE-0003-25341, CZE-0003-25342, CZE-0003-25343, CZE-0003-25344, CZE-0003-25345, CZE-0003-25346, CZE-0003-25347, CZE-0003-25348, CZE-0003-25349, CZE-0003-25350, CZE-0003-25351, CZE-0003-25352, CZE-0003-25353, CZE-0003-25354, CZE-0003-25355, CZE-0003-25356, CZE-0003-25357, CZE-0003-25358, CZE-0003-25359, CZE-0003-25360, CZE-0003-25361, CZE-0003-25362, CZE-0003-25363,


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, podle seznamu
Toto místo je počítáno jako 43 VPM
Pomník přidal: Vladimír Štrupl