Praha 3

Pamětní deska Věruška Svatoňová

Autor: Vladimír Štrupl, 30.08.2007
Umístění: Praha 3, Řehořova 959/11
Nápis:
NA TOMTO MÍSTĚ
POLOŽILA ŽIVOT PRO VLAST
VĚRUŠKA SVATOŇOVÁ
ROZ. FRANCOVÁ
*28.VIII.1921 +8.V.1945
ČEST JEJÍ PAMÁTCE
Poznámka:

Uvedena v seznamu padlých a zemřelých ve dnech Pražského povstání 5.-9. května 1945 v knize J. Marka, I. Pejčocha, J. Plachého a T. Jakla - Padli na barikádách (VHÚ Praha, 2015) s těmito doplňujícími či odlišnými údaji:
Věra Svatoňová, v domácnosti, bydliště: Praha XI, Ochranovská 11 (dnes Řehořova), padla v Ochranovské ulici na Žižkově


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0003-20826
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi