Praha 3

Pamětní deska rodina Fafekova

Autor: Josef Kareš, 01.05.2011
Umístění: Praha 3, Kolínská 1718/11
Nápis:
Z TOHOTO DOMU BYLI NACISTY ODVLEČENI
PETR FAFEK S MANŽELKOU LIBĚNOU
A S DCERAMI RELOU A LIBĚNOU
VŠICHNI BYLI POPRAVENI 24.X.1942
V KONCENTR. TÁBOŘE MAUTHAUSENU
PRO UKRÝVÁNÍ PARAŠUTISTŮ
GABČÍKA A KUBIŠE
ČEST JEJICH PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0003-38334
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš