Praha 3

Pamětní deska Jiří Schams

Autor: Martin Brynych, 21.09.2021
Umístění: Praha 3, Kubelíkova 1598/10
Nápis:
štábní praporčík in memoriam
JIŘÍ SCHAMS
narozen 22.9.1972 Praha
zraněn 17.3.2008 Gerešk (Afghánistán)
úmrtí 7.1.2015 Praha

starší instruktor
Útvaru speciálních operací (SOG)
přísl. Vojenské policie a
Armády České republiky

Nikdy nezapomeneme!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Martin Brynych