Praha 3

Kameny zmizelých - Rudolf, Anna a Ruth Weislovi

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Marek Lanzendorf, 06.02.2019
Umístění: Praha 3, Boleslavská 2193/12, chodník
Nápis:
ZDE ŽIL
RUDOLF WEISL
NAR. 1893
DEPORTOVÁN
1942 DO TEREZÍNA
1942 DO RAASIKY
ZAVRAŽDĚN

ZDE ŽILA
ANNA WEISLOVÁ
NAR. 1906
DEPORTOVÁNA
1942 DO TEREZÍNA
1942 DO RAASIKY
ZAVRAŽDĚNA

ZDE ŽILA
RUTH WEISLOVÁ
NAR. 1930
DEPORTOVÁNA
1942 DO TEREZÍNA
1942 DO RAASIKY
ZAVRAŽDĚNA
Poznámka:

Rudolf Weisl
Narozen 08. 04. 1893
Poslední bydliště před deportací: Praha XII
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XII, Boleslavská 12
Transport V, č. 808 (30. 01. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Be, č. 281 (01. 09. 1942, Terezín -> Raasiku)
Zahynul

Anna Weislová
Narozena 01. 01. 1906
Poslední bydliště před deportací: Praha XII
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XII, Boleslavská 12
Transport V, č. 809 (30. 01. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Be, č. 282 (01. 09. 1942, Terezín -> Raasiku)
Zahynula

Ruth Weislová
Narozena 07. 09. 1930
Poslední bydliště před deportací: Praha XII
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XII, Boleslavská 12
Transport V, č. 810 (30. 01. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Be, č. 283 (01. 09. 1942, Terezín -> Raasiku)
Zahynula
(Zdroj: www.holocaust.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf