Praha 3

Kameny zmizelých - Rudolf, Anna a Ruth Weislovi

Autor: Marek Lanzendorf, 06.02.2019
Umístění: Praha 3, Boleslavská 2193/12, chodník
Nápis:
ZDE ŽIL
RUDOLF WEISL
NAR. 1893
DEPORTOVÁN
1942 DO TEREZÍNA
1942 DO RAASIKY
ZAVRAŽDĚN

ZDE ŽILA
ANNA WEISLOVÁ
NAR. 1906
DEPORTOVÁNA
1942 DO TEREZÍNA
1942 DO RAASIKY
ZAVRAŽDĚNA

ZDE ŽILA
RUTH WEISLOVÁ
NAR. 1930
DEPORTOVÁNA
1942 DO TEREZÍNA
1942 DO RAASIKY
ZAVRAŽDĚNA
Poznámka:

Rudolf Weisl
Narozen 08. 04. 1893
Poslední bydliště před deportací: Praha XII
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XII, Boleslavská 12
Transport V, č. 808 (30. 01. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Be, č. 281 (01. 09. 1942, Terezín -> Raasiku)
Zahynul

Anna Weislová
Narozena 01. 01. 1906
Poslední bydliště před deportací: Praha XII
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XII, Boleslavská 12
Transport V, č. 809 (30. 01. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Be, č. 282 (01. 09. 1942, Terezín -> Raasiku)
Zahynula

Ruth Weislová
Narozena 07. 09. 1930
Poslední bydliště před deportací: Praha XII
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XII, Boleslavská 12
Transport V, č. 810 (30. 01. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Be, č. 283 (01. 09. 1942, Terezín -> Raasiku)
Zahynula
(Zdroj: www.holocaust.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf