Praha 3

Busta Winston Churchill

Autor: Vladimír Štrupl, 30.08.2007
Umístění: Praha 3, Havlíčkovo náměstí 700/9, v budově ÚMČ Praha 3
Nápis:
SIR WINSTON LEONARD SPENCER CHURCHILL (1874-1965)
MINISTERSKÝ PŘEDSEDA SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA V LETECH 1940-1945 A 1951-1955
NEDOKONČENÁ BUSTA BRITSKÉHO SOCHAŘE IVOR ROBERTS-JONESE (1913-1996) BYLA VYTVOŘENA NA ŽÁDOST NADACE SPOLEK PRO POSTAVENÍ POMNÍKU WINSTONA CHURCHILLA JAKO POSLEDNÍ DÍLO VÝZNAMNÉHO BRITSKÉHO AUTORA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Vladimír Balcar

Autor: Vladimír Štrupl, 24.06.2017
Umístění: Praha 3, Havlíčkovo náměstí 700/9, na budově ÚMČ Prahy 3
Nápis:
HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ 9

V BUDOVĚ ŽIŽKOVSKÉ RADNICE OD 5. KVĚTNA 1945 PŮSOBILO VOJENSKÉ VELITELSTVÍ PRO PRAHU XI - ŽIŽKOV,
KTERÉMU VELEL
ŠTÁBNÍ KAPITÁN VLADIMÍR BALCAR.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi