Praha 3

Pamětní deska Vojtěch Dundr

  • + o skupině VPM (Poslední adresa)
    • Projekt Ústav pro studium totalitních režimů - "Poslední adresa" připomíná osudy lidí, kteří se stali obětí represí komunistického režimu. Na zdech domů, kde tito lidé žili v době svého zatčení, jsou umístěny pamětní tabulky velikosti dlaně nesoucí základní údaje o člověku, který se po zatčení na místo svého bydliště už nikdy nevrátil. Každá pamětní tabulka je věnována jednomu konkrétnímu člověku, má stejnou podobu a obsahuje stejné informace (jméno, povolání, rok narození, datum zatčení a úmrtí). Cílem projektu je vyzdvihnout osudy jednotlivých lidí, proto je jeho mottem: „Jedno jméno, jeden život, jedna tabulka“. Tyto stejné nevelké tabulky tvoří dohromady společný neohraničený památník.

      Webové stránky projektu - http://www.posledniadresa.cz
    • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Marek Lanzendorf, 21.09.2022
Umístění: Praha 3, Husinecká 4/557
Nápis:
ZDE ŽIL
VOJTĚCH DUNDR
ČESKOSLOVENSKÝ POLITIK A PUBLICISTA
NAROZEN 25.12.1879
ZATČEN 18.11.1948
ZEMŘEL VE VĚZNICI 8.9.1957
Poznámka:

Vojtěch Dundr pocházel z chudé dělnické rodiny. Byl československý politik, meziválečný senátor Národního shromáždění a ústřední tajemník Československé sociálně demokratické strany dělnické.
Za první republiky byl odborovým předákem svazu kovodělníků. V parlamentních volbách v roce 1925 získal za sociální demokraty senátorské křeslo v Národním shromáždění. Mandát obhájil v parlamentních volbách v roce 1929 a parlamentních volbách v roce 1935. V senátu setrval do jeho zrušení roku 1939, přičemž krátce předtím ještě v prosinci 1938 přestoupil do senátorského klubu nově zřízené Národní strany práce.
Za první republiky působil jako tajemník sociálně demokratické strany a člen jejího nejužšího vedení. Na sjezdu strany roku 1937 byl zvolen ústředním tajemníkem. Měl výrazný vliv na fungování strany a chod jejích orgánů. V době protektorátu poznal nacistické žaláře.
Po roce 1945 se znovu zapojil do činnosti sociální demokracie a bránil rozpínavosti KSČ. V červnu 1950 byl v politickém procesu s doktorkou Miladou Horákovou jako nejstarší z obžalovaných odsouzen k trestu žaláře na dobu patnácti roků, což pro něj znamenalo doživotí. Ve vězení zemřel.
Ačkoli v odborné literatuře bývá opakovaně uváděno jako datum úmrtí 7. září 1957 v Leopoldově, Vojtěch Dundr zemřel 8. září ve vězeňské nemocnici v Ilavě.
Čest jeho památce!
(medailonek vznikl s použitím dostupných archivních materiálů a záznamů historika Jaroslava Rokoského a Jana Synka)
(zdroj: http://www.posledniadresa.cz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf