Praha 3

Kameny zmizelých - Irena Krejčová

Autor: Vladimír Štrupl, 19.08.2018
Umístění: Praha 3, Velehradská 1/88, nalevo od vchodu, v chodníku
Nápis:
ZDE ŽILA
IRENA KREJČOVÁ
NAR. 1884
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V MALÉM TROSTINCI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi