Praha 3

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 14.04.2011
Umístění: Praha 3, Fibichova 21/500
Nápis:
OBĚTEM OKUPACE 1939 – 1945 HRDINŮM REVOLUCE

JAR. KADEŘÁBEK +PŘI NÁLET DRÁŽĎANECH,
FRANT. KAKOS + PŘI NÁL. V MAGDEBURKU,
JAN KAVKA + UMUČEN VE WALDHEIMU 1942,
MARIE ROMBALDOVÁ + NÁSLEDKEM ÚTRAP VE WALDHEIMU 1943,

STAN. MAŠTALÍŘ + PŘI NÁL. V DRÁŽĎANECH,
ING. OTTO NEUMANN UMUČEN V NĚMECKU,
MARTA PLÁNKOVÁ POPR. NA PANKRÁCI 1944,
Dr. FRANTIŠEK RAUS UMUČ. V KASSELU 1943

KAREL DOLEJŠ + V BOJÍCH O PRAHU 1945,
JINDŘIŠKA ELIÁŠOVÁ + PŘI NÁL. NA PRAHU 1945,
JAN HANOUSEK + V BOJÍCH O PRAHU 1945,

KAREL KOHOUTEK + V BOJÍCH O PRAHU 1945,
FRANTIŠEK KRUPKA + V BOJÍCH O PRAHU 1945,
LUDMILA ŘEZNÍČKOVÁ + V BOJÍCH O PRAHU 1945

OBĚTOVALI SVÉ ŽIVOTY ZA VLAST A ZA ŽIVOTY NAŠE.
ČEST JEJICH PAMÁTCE.
VĚČNOU PAMĚT PADLÝCH POŠTOVNÍCH ZAMĚSTNANCŮ JEJICH SPOLUPRACOVNÍCI.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0003-38329
Pomník přidal: Jiří Porteš
Příprava dat: Aleš Zahradníček